Als je lichaam direct wordt blootgesteld aan magnetronstralen kunnen je weefsels ernstige beschadigingen oplopen en verhoog je het risico op de “magnetronziekte”, ook wel microwave sickness of syndrome genoemd. Het is vreemd dat de meeste mensen er nog nooit van gehoord hebben. Symptomen van deze ziekte zijn:
-slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, opgezette lymfeklieren;
-een verzwakt immuunsysteem, verminderd bewustzijn;
-depressie, geïrriteerdheid, misselijkheid, lusteloosheid;
-gezichts- en oogproblemen, vaak moeten plassen en veel dorst.

Ook 5G kan het microgolfsyndroom veroorzaken
22 februari 2022 werd een studie gepubliceerd in het tijdschrift Medicinsk Access die werd uitgevoerd door de oncoloog en onderzoeker Lennart Hardell van de Research Foundation for Environment & Cancer en Mona Nilsson van de Radiation Protection Foundation: 5G veroorzaakt het microgolfsyndroom!

De eerste studie naar 5G straling op mensen
De allereerste studie van de gezondheidseffecten van 5G-straling (2022) op mensen toont aan dat 5G straling typische symptomen van het microgolfsyndroom veroorzaakt en een enorme toename van microgolfstraling. De casestudy bevestigt ook eens te meer dat straling, die ver onder de door de autoriteiten toegestane niveaus liggen, een slechte gezondheid veroorzaakt tot zelfs invaliditeit na vele jaren.

De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift Medicinsk Access en werd uitgevoerd door de oncoloog en onderzoeker Lennart Hardell. Het onderzoek betreft de gezondheidsgevolgen voor een man en een vrouw die een 5G-basisstation kregen direct boven het appartement, slechts 5 meter boven de slaapkamer.

Metingen
Metingen voor en na de installatie van 5G op het dak toonden aan dat 5G zorgde voor een enorme toename van de straling in het appartement. Vóór 5G stonden er al basisstations voor 3G en 4G op dezelfde plek direct boven het appartement, maar de overstap naar de 5G-technologie leidde tot een toename van de straling van 9.000 microW/m2 naar maximaal 1.690.000 microW/m2!

Symptomen
De symptomen die optraden bij de man en de vrouw na de start van 5G zijn typerend voor het microgolfsyndroom:
-vermoeidheid;
-slaapproblemen;
-emotionele impact;
-neusbloedingen;
-toenemende tinnitus;
-huidproblemen bij de man. De vrouw had meer symptomen dan de man met ernstige slaapstoornissen en duizeligheid, ernstige huidproblemen (branderig gevoel, tintelingen in de huid van handen en armen), concentratieproblemen, prikkelbaarheid, oorsuizen, evenwichtsproblemen, verminderd kortetermijngeheugen, verwardheid, vermoeidheid, neiging tot depressie, hart- en longsymptomen (hartkloppingen, zwaar gevoel op de borst) en gevoel van warmte in het lichaam. Alle symptomen namen af ​​of verdwenen volledig na 24 uur na verhuizing naar een ander huis met aanzienlijk lagere straling.

Het microgolfsyndroom
Wat wordt aangetoond in dit allereerste onderzoek naar de gezondheidseffecten van microgolfstraling van 5G komt overeen met de symptomen die meer dan 50 jaar geleden zijn beschreven als een effect van blootstelling van het hele lichaam aan microgolfstraling en het microgolfsyndroom werden genoemd. Magnetronsyndroom is tegenwoordig ook internationaal een erkend concept, samen met de naam “elektromagnetische overgevoeligheid” (EHS), voor degenen die al op zeer lage niveaus reageren (radiogolven van 2G en 3G) en hier een bijzonder hoge gevoeligheid voor hebben ontwikkeld (wat wetenschappelijk in Nederland niet kan). Er is herhaaldelijk beschreven dat de typische symptomen van de radiogolven bij 2G en 3G weggingen bij een verhuizing en ook het microgolfsyndroom van 5G nam af wanneer de blootstelling stopte (niet duidelijk is of de satellieten voor 5G al werken).

Iedereen is anders
De gevoeligheid voor microgolfstraling is individueel. Zelfs zeer lage stralingsniveaus (radiogolven) kunnen bij bijzonder gevoelige mensen, medische symptomen veroorzaken (overgevoeligheid voor elektriciteit / EHS) https://stralingsleed.nl/blog/hoe-elektrogevoeligheid-ontstaat-laat-het-u-niet-gebeuren/ en https://stralingsleed.nl/blog/verschillende-elementen-verklaren-de-gevoeligheid-van-de-mens-voor-de-elektromagnetisch-velden/. Door de uitrol van 5G zullen het aantal elektrogevoeligen schrikbarend in aantallen toenemen.

Want 5G verhoogt de straling enorm
Door de uitrol van 4G+ en 5G zal het aantal elektrogevoeligen (EHS ‘sers) schrikbarend toenemen. Behalve dat 5G vrij direct het microgolfsyndroom veroorzaakt, laat de casus ook zien dat 5G leidt tot een enorme toename van straling in de omgeving. Voorheen stond er op dezelfde plek boven de slaapkamer van het stel een basisstation voor 3G, maar door vervanging van de apparatuur en ingebruikname van 5G nam de gemeten straling explosief toe.

De gemeten extreem hoge waarden in huis, maximaal 1.690.000 microW/m2, zijn nog steeds beduidend lager dan de aanbevolen huidige referentiewaarden. De referentiewaarde beschermt niet tegen de symptomen die kenmerkend zijn voor het microgolfsyndroom, noch tegen kanker en andere chronische ziekten. Dit is de reden waarom een ​​slechte gezondheid kan optreden, ook al ligt de straling ver onder de referentiewaarde.

Referentiewaarde
De referentiewaarden van de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), Gezondheidsraad (GR) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) beschermen ons niét tegen de schadelijke effecten van het microgolfsyndroom bij langdurige blootstelling vanuit de basisstations, zoals bij blootstelling in huizen, kantoren of scholen.  Dit betekent dat het grote publiek volledig onbeschermd is tegen de biologische effecten https://stralingsleed.nl/blog/bij-draadloos-gebruik-is-het-biologisch-effect-op-mensen-niet-eens-wetenschappelijk-onderzocht/ .

Geen enkel onderzoek toont aan dat 5G veilig is voor gezondheid en milieu
Lennart Hardell en Mona Nilsson schrijven in deze eerste case study over de effecten van 5G dat het opmerkelijk is dat er “geen wetenschappelijke studies zijn die aantonen dat er geen risico is op schadelijke gezondheidseffecten bij chronische blootstelling aan straling van 5G basisstations. Dat er geen biologische onderzoeken zijn (en zijn geweest) maar wel thermische onderzoeken*. Dit geldt voor 5G, maar ook voor 2G en 3G. Er zijn nog geen onderzoeken naar eventuele biologische risico’s met straling van zowel én 2G, 3G en ook 5G. Deze casestudy is de eerste in zijn soort over de biologische effecten van menselijke blootstelling aan 5G. Het beweren dat blootstelling aan straling geen risico’s met zich meebrengt omdat de blootstelling lager is dan de referentiewaarde van de wettelijk toegestane hoeveelheid straling, heeft dus geen enkele wetenschappelijke onderbouwing. 

* De norm of richtlijn is in 1998 oorspronkelijk gebaseerd op een zak zout water als testmodel voor het menselijk hoofd. Voor alle kunstmatige elektromagnetische velden wordt in Nederland deze proef als voorbeeld en criterium gesteld om de mate van opwarming van weefsel blootgesteld aan hoogfrequente velden te bepalen het zogeheten thermische effect. Voor niet-thermische effecten (biologische effecten) zijn geen normen vast gesteld door het ICNIRP.

Eerder verklaarde Mona Nilsson:”er is geen onderzoek dat aantoont dat er géén gevaar is voor de gezondheid om chronisch te worden blootgesteld aan niveaus van microgolfstraling wat gebruikelijk gaat worden voor basisstations voor 5G. Het is de schokkende waarheid die voor het publiek verborgen is.  Er is geen onderzoek dat aantoont dat het langdurig blootstellen van mensen aan 5G (ook aan 2G en 3G voor een gedeelte van de mensen) geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen maar mensen worden wel hieraan blootgesteld, met goedkeuring van de overheid.”

Het aantal slachtoffers is niet bekend
Het aantal slachtoffers (elektrogevoelige mensen-EHS ’ers) is niet bekend. Die mensen zijn er in Nederland maar ze krijgen geen hulp. Het zijn de mensen die al jaren waarschuwen: laat u niet overkomen wat ons is overkomen. Nu staat 5G op uitrollen en is het de grote vraag: krijgt nu iedereen elektrogevoeligheid van alle draadloze? Gaat de wereld ten onder https://stralingsleed.nl/blog/milieugevoeligheid-ehs-alleen-voor-gevoelige-personen-of-op-den-duur-iedereen/.

Serieus
Lennart Hardell en Mona Nilsson besluiten door te stellen dat het microgolfsyndroom en EHS serieus moeten worden genomen door de gezondheidszorg. “Dit is geen psychische aandoening, dit is de waanzin van een enkeling en iedereen huppelt mee”.

Bronnen:

Origineel artikel in het Zweeds: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/02/22/forsta-studien-av-effekter-av-5g-stralning-pa-manniska-visar-att-5g-orsakar-mikrovagssyndromet/
https://ehtrust.org/study-5g-causes-microwave-syndrome/
https://mieuxprevenir.blogspot.com/2022/02/first-study-so-far-5g-causes-microwave.html?fbclid=IwAR1QRvEDcV9TGwYxcAKD_PalKWqdeB7JLUKFK0IrzgY1UXphCQO9qDu5DbI
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2022/02/5g_mikrovagssyndromet_ma_2022.pdf
Foto 4G en 5G: https://www.europe1.fr/technologies/reportage-on-a-visite-une-antenne-5g-4009565
https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/
https://stichtingehs.nl/blog/blootstellingsnormen-icnirp-ongepast-betere-bescherming-van-burgers-tegen-straling-gezocht