In 2020 heeft de International Commission on Non-Ionizing Radiation (ICNIRP) haar veiligheidsrichtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiestraling (RF-EMF) van draadloze communicatieapparatuur zoals mobiele telefoons en hun basisstations aangepast. De vorige norm stamt uit 1998 en de wijzingen zijn:
-dat het elektromagnetische veld per 2021 in een andere eenheid meet namelijk watt per vierkante meter (W/m2) in plaats van volt per meter (V/m). Bij volt per meter meet je de elektrische veldsterkte. Door te meten in watt per vierkante meter, meet je de vermogensdichtheid (hoeveelheid elektromagnetische energie);
-dat in de ICNIRP 2020 wordt aanbevolen 30 minuten lang de elektromagnetische straling te meten. In ICNIRP 1998 was dit nog 6 minuten;
-dat de 3,5 gigahertz er bijkomt (voor 5G). De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt deze richtlijn aan, die door veel landen over de hele wereld is overgenomen en onderdeel is geworden van het regelgevingskader voor draadloze communicatie. Hoewel de Verenigde Staten IEEE / ICES- en FCC-standaarden gebruiken, werkt het ook aan “harmonisatie” met ICNIRP.

Thermisch effect
Er zit een principe achter de veiligheidsrichtlijnen van het ICNIRP, dat volgens het ICNIRP het enige bewezen gezondheidseffect van blootstelling aan straling is, het hitte-effect of thermisch effect. Zo kan het lichaam door mobiele zendsignalen plaatselijk opwarmen. Radiofrequenties (3 kilohertz (KHz)-300 gigahertz (GHz) veroorzaken thermische effecten als de temperatuur toename hoger is dan 1°C. Die thermische effecten zijn eigenlijk nog steeds de enige effecten die wetenschappelijk onderbouwd zijn, terwijl wetenschappers, niet in dienst van de telecom, een biologisch effect noemen.

Biologische effecten
De ICNIRP is van mening dat de stralingsniveaus van draadloze apparaten voldoen aan de veiligheidsrichtlijnen wat temperatuurstijging in het huidweefsel veroorzaakt. Biologische effecten zijn gewoon nooit onderzocht.  Ongeveer driekwart van het wereldwijde onderzoek (door wetenschappers niet in dienst van de telecom) op dit gebied, bewijst schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu, bij veel zwakkere blootstellingen dan die de opwarming geeft met letsel tot gevolg.

Letsel
Maar er zijn echter wel terdege een groot aantal onderzoeken uitgevoerd die non-thermische effecten tonen en die ver onder de huidige blootstellingslimieten van het ICNIRP liggen. De richtlijnen van ICNIRP voorkomen dus alleen het optreden van een acuut warmte-effect of thermisch-effect maar niet het biologisch effect. Dit kan leiden volgens onafhankelijke wetenschappers tot veel gezondheidsproblemen. De onafhankelijke wetenschappers vrezen dan ook de invoering van 5G.

Prof. Dariusz Leszczynski
Dariusz Leszczynski, adjunct professor in de afdeling Biochemie en Biotechnologie van de Universiteit van Helsinki over de gezondheidseffecten van straling: “voor 5G worden veel hogere frequenties gebruikt dan voor 2G, 3G en 4G. Het is aannemelijk en logisch dat de frequenties van 5G (nog) meer impact zullen hebben op het menselijk organisme omdat het millimetergolven zijn. Er zullen niet alleen veel grotere zendmasten nodig zijn (Massive MIMO-antennes), maar ook nog eens heel veel kleine zendcellen (slimm cells), ter ondersteuning.  Want de millimetergolven van 5G kunnen niet door muren, niet door bomen en worden geabsorbeerd door regen. Voor 5G zal er straks een sterke slimm cell hangen aan bijna iedere lantaarnpaal, zal het mogelijk geïntegreerd worden in straatstenen en zelfs schoenzolen. En het meest bizarre: in het hele invoeringsdraaiboek van 5G wordt nergens gerept over wetenschappelijk onderzoek en over veiligheidslimieten. Neen, 5G wordt gewoon ingevoerd zonder dat er wetenschappelijk onderzoek naar is verricht en zonder dat er reële veiligheidslimieten zijn vastgesteld”.

Experiment
De invoering van 5G is dan ook te beschouwen als het grootste biologische experiment op de mensheid ooit. Deze technologie beïnvloedt het menselijk welzijn waaronder de huid en ogen. Onderzoek hiernaar door Israëlische onderzoekers van de Hebrew University, vertelt hoe menselijk zweet fungeert als een soort antenne bij blootstelling aan frequenties afkomstig van 5G-apparaten. Het Amerikaanse leger heeft op basis hiervan een crowd control-wapen ontwikkeld dat het Active Denial System (ADS) wordt genoemd. Het wapen zendt millimetergolven uit, die de bovenste laag van de huid van een individu binnendringen waarna het voelt alsof je huid in brand staat”.

Volgens de wetenschappelijke mening van ICNIRP kan dit niet gebeuren. Is hier de evaluatie van het wetenschappelijk bewijs scheef? Spelen hier heel andere belangen een rol, waar de mens proefkonijn is? Niet alle waarnemingen en onderzoeken van wetenschappers over de niet-thermische effecten, zijn immers “pure hallucinaties” of verzinsels? Is het spreekwoord niet: waar rook is, is vuur?

Geen eenduidigheid
De ICNIRP hoort richtlijnen te geven voor stralingsbescherming, maar geeft alleen richtlijnen die zijn berekend op het beschermen tegen acute opwarmingsletsels (het thermisch effect). De wetenschappelijke beoordelingen van de experts van ICNIRP zijn vaak in tegenspraak met de beoordelingen van wetenschappers niet in dienst van het ICNIRP. Een stuk interessanter is het om te volgen hoe commissarissen van het ICNIRP gaan werken wanneer ze in een Nationale wetenschapscomité worden geplaatst met onderzoekers van buiten de organisatie (ICNIRP). In dat geval kunnen zij wél conclusies trekken die in tegenspraak zijn met de opvattingen van ICNIRP. 

Deze uiteenlopende standpunten zijn onlangs onder meer naar voren gebracht door het Berenis-comité in Zwitserland. In een speciale nieuwsbrief geven zij een actuele beoordeling van een mogelijke correlatie tussen oxidatieve stress en blootstelling aan magnetische en elektromagnetische velden en hun vermeende gezondheidseffecten. Samenvattend toonden de meeste dier- en meer dan de helft van de cel-studies verhoogde oxidatieve stress aan veroorzaakt door RF-EMF (radiofrequentie – elektromagnetische velden) of ELF-MF (extreem lage frequentie – magnetische velden) https://stop5g.lu/berenis-the-swiss-expert-group-on-electromagnetic-fields-and-non-ionising-radiation-newsletter-special-issue-january-2021/

ICNIRP-norm
De introductie van de nieuwe 5e generatie draadloze communicatie, heeft verder geleid tot een discussie over de geldigheid van de ICNIRP-normen. Nieuw in de 5G draadloze communicatie, is het gebruik van millimetergolven en frequenties bóven de 20 GHz tot 300 GHz. Hoewel millimetergolven grote hoeveelheden gegevens verzenden is de mogelijkheid tot hoe ver de gegevens kunnen worden verzonden, niet ver (150 meter). Dit eist een zeer frequente inzet van basisstations (slimm cells) in bebouwd gebied. Grofweg zou in lantaarnpalen een klein basisstation komen te staan (hangen) en daarnaast zouden ook binnen gebouwen basisstations nodig zijn. In de praktijk zal dit ertoe leiden dat stedelijke omgevingen na enkele jaren geheel verzadigd raken met millimetergolven wanneer 5G volledig operationeel is. Kunnen mensen daar tegen? Dit is niet bekend. Waar nu ook al mensen zijn die niet tegen radiogolven kunnen (2G en 3G) hoe moet dat dan gaan met microgolven (5G)? Wordt dan iedereen ziek?

ICNIRP verzekert in zijn 2020-richtlijnen dat de gezondheid van de consument volledig wordt beschermd. De meeste publicaties gaan alleen over stralingsmetingen en dosimetrie (ioniserende straling) en helemaal niet over de biologische gezondheidseffecten. 

Waar rook is, is vuur
Onafhankelijke wetenschappers trekken aan de bel. Onderzoeken die niet wetenschappelijk worden, maar wel erg alarmerend zijn. In 2019 publiceerden Simkó en Mattsson een recensie die 97 experimentele studies omvatte. In 2020 publiceerde D. Leszczynski een recensie van 99 experimentele studies en 2021 publiceerden Karipidis K, Mate R, Urban D, Tinker R, Wood A: 5G mobiele netwerken en gezondheid. Een overzicht van de stand van het wetenschappelijk onderzoek naar RF-velden met lage dosimetrie boven 6 GHz.  

Gebrek aan onderzoek veroorzaakt verwarring
Wanneer gebruikers om wetenschappelijk bewijs vragen over de gezondheidseffecten van 5G millimetergolven, is er geen antwoord. Er is gewoon onvoldoende onderzoek naar gedaan en de veiligheid van 5G kan niet wetenschappelijk worden bewezen. Dit hoort eerst onderzocht te worden. Dezelfde fout wordt er nu gemaakt met draadloos gebruik, als in de vorige eeuw met asbest.

Krom, krom, krom
En wat te zeggen over de ontdekking van het hiv-(humaan immunodeficiëntievirus) virus in 1983.  Hiv kan namelijk je afweersysteem afbreken als je geen medicijnen slikt en is verantwoordelijk voor AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Wetenschappelijk onderzoek heeft tot verschillende doorbraken in de aidsbestrijding geleid en sinds 1996 kan hiv worden behandeld met een combinatietherapie. Maar een genezing voor iedereen met hiv, die is er in 2022 nog niet! En dan zou 5G zonder onderzoek geïmplanteerd kunnen worden? Daar waar al veel mensen ziek zijn van de 2G en 3G? Moet iedereen dan ziek worden?

Bronnen;
https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/puheenvuoro-5g-testaa-luottamuksen-rajoja/7b268023-12f2-4889-bc7c-7825ad7115e3?ref=linkedin%3A9926&fbclid=IwAR3F4k_ZquXXh6suCXnG3XzxSA6em6f380Zs473VrmNqjSxffcOZg5J1bSE
Foto: KAI TIRKKONEN
https://www.antennebureau.nl/organisatie/nieuwsbrief-icnirp-2020/icnirp-1998-versus-icnirp-2020#:~:text=Een%20andere%20verandering%20in%20ICNIRP,duurt%20voor%20je%20lichaamstemperatuur%20toeneemt.
https://stralingsleed.nl/blog/studies-en-onderzoeken-naar-de-gevaren-van-draadloze-communicatie/
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2020/08/EFlydal-20200813-Voorzitter-van-Zwitserse-commissie-voor-stralingsbescherming-beschuldigd.pdf
https://stralingsleed.nl/blog/bij-draadloos-gebruik-is-het-biologisch-effect-op-mensen-niet-eens-wetenschappelijk-onderzocht/
https://www.jrseco.com/nl/cat/wetenschappelijke-overzichten/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32829319/
https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/bitstream/handle/acd/700658/Onderzoek_straling_gezondheid_2021.pdf?sequence=1
https://www.facebook.com/asbestverhalen/