Wereldwijd waarschuwen wetenschappers, doctoren en organisaties voor de gevaren van 5G. “Wij, wetenschappers en artsen, bevelen een moratorium (stop) aan op de uitrol van de vijfde generatie voor telecommunicatie (5G), totdat alle mogelijke gevaren voor de menselijke gezondheid, flora en fauna, goed zijn onderzocht door wetenschappers die onafhankelijk zijn van de telecom, dit dus niet door wetenschappers in dienst van de telecom, want die zijn niet onafhankelijk (RLL: gedwongen?). Het is bewezen dat de al bestaande 2G, 3G, 4G en wifi al schadelijk is voor mens en milieu (de elektrogevoelige mens en alle dode vogels). 5G en alle small cells hiervoor nodig, zullen op den duur iedereen treffen en alles ziek/dood maken”.

De oproep aan de Europese Unie om met de uitrol van 5G te stoppen om eerst gedegen onderzoek te doen, werd al in 2017 opgesteld door wetenschappers en artsen in het 5G appeal. Overheden en machthebbers beslissen echter (tot vandaag?) dat het wél doorgaat. Laat de wijsheid en het verstand hier spreken.

Waarom het 5G-appeal?
5G staat voor draadloze technologie van de “5e generatie”. Na 2G en 3G netwerken voor mobiel communiceren (die eruit gaan of al zijn) is de beurt nu aan 5G. Er wordt gezegd dat het een snellere en hogere transmissiecapaciteit biedt. Het omvat o.a. Internet of Things (IoT), Smart City-functies, zelfsturende auto’s, robots die werkzaamheden kunnen verrichten op gevaarlijke locaties, toegang tot apparaten en die op afstand besturen, augmented-, virtual-, en mixed reality.

Wat doet 5G
Daar waar de vorige netwerken gebruik maakten van radiostraling, zal 5G gebruik maken van de microgolfstraling en infraroodstraling. Mogelijk zelfs van de ultravioletstraling.  Het gaat gewoon gebruik maken van nieuwe frequenties die niet door deskundigen onafhankelijk van de industrie, zijn beoordeeld op hun veiligheid voor mens, flora en fauna. 5G zal o.a. millimetergolffrequenties bevatten, dat ook word gebruikt voor bijvoorbeeld crowd control. Deze millimetergolven reizen niet gemakkelijk door gebouwen, dus 5G vereist miljoenen nieuwe kleine antennes; de small cells.

De werkelijkheid
De draadloze telecomindustrie is van plan om in bijna elke lantaarnpaal of elektriciteitspaal in het land uit te rusten met deze draadloze kleine small cells, die gevaarlijke straling uitstralen naast of in onze huizen, scholen, werkplekken en overal, 24/7.

5G-straling wordt verzonden vanaf geavanceerde antennes, zogenaamde phased arrays, die de microgolven en/of millimetergolven in smalle banden uitzenden, een technologie die oorspronkelijk is ontwikkeld voor militaire doeleinden. Dit zal de blootstelling aan straling (die overal zullen zijn op aarde en vanuit de ruimte), enorm vergroten.

De enorme toename van straling wordt genoemd in een wetenschappelijk artikel dat in 2017 is gepubliceerd: “onze resultaten laten zien dat 5G-velden een aanzienlijk hogere vermogensdichtheid en specifieke absorptiesnelheid genereren dan de vorige systemen (2G en 3G). Dus wanneer er geavanceerde antennes worden gebruikt of wanneer een gebruiker dichter bij een het small cell komt (op 150 meter afstand van de bebouwing), de hoeveelheid straling een groot gezondheidsprobleem wordt voor iedereen. Alleen dit feit al eist meer onderzoek.”

Studies die het tegendeel bewijzen
Een substantiële en overtuigende hoeveelheid wetenschappelijke studies (wetenschappers die niet in dienst van de telecom zijn) tonen namelijk veel nadelige gezondheidseffecten en gezondheidsrisico’s van radiofrequente/microgolfstraling. Het ongeloofwaardige doet zich voor dat deze studies niet wetenschappelijk worden verklaard “want wetenschappelijke adviesorganen zoals de World Health Organisation (WHO) en de Nederlandse Gezondheidsraad, concluderen dat in het wetenschappelijk onderzoek geen bewijzen zijn gevonden voor negatieve effecten op de gezondheid door blootstelling aan elektromagnetische velden onder de blootstellingslimieten”, zegt het Nederlandse Kennisplatform Elektromagnetische Velden. Deze onderzoeken blijven dan ook peer review* onderzoeken.

*Peer review (in het Nederlands: “collegiale toetsing”) betekent dat de kwaliteit van het onderzoek beoordeeld wordt door collega’s alvorens het onderzoek gepubliceerd wordt.

RLL: de vraag is echter waarom deze onderzoeken niet meetellen? Omdat ze bewijzen dat deze kunstmatige straling een verkeerde uitwerking hebben op mensen, flora en fauna?

Want schadelijke effecten van blootstelling aan RF-EMF zijn bewezen
Meer dan 421 wetenschappers (24-01-2022) uit 40 landen hebben hun “ernstige zorgen” geuit in een 5G-beroep met betrekking tot de alomtegenwoordige en toenemende blootstelling aan de ElektroMagnetischeVelden (EMV) die worden gegenereerd door de antenne-installaties en alle draadloze apparaten, al vóór de 5G-uitrol en die met de 5G-uitrol alleen maar meer zullen worden. Ze verwijzen naar het feit dat “talrijke recente wetenschappelijke publicaties hebben aangetoond dat EMV levende organismen aantast op niveaus die ver onder de internationale en nationale richtlijnen liggen “. RLL: “richtlijnen gemaakt door voorstanders van steeds meer draadloos? “Effecten zijn onder meer een verhoogd risico op kanker, cellulaire stress, toename van schadelijke vrije radicalen, genetische schade, structurele en functionele veranderingen van het voortplantingssysteem, leer- en geheugenstoornissen, neurologische aandoeningen en negatieve effecten op het algemene welzijn van de mens. De schade gaat veel verder dan het menselijk ras, want er is sprake van groeiend bewijs van schadelijke effecten voor zowel planten en dieren”.

De waarschuwers
Het International Agency for Research on Cancer (IARC), het kankeragentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), concludeerde in 2011 al dat elektromagnetische velden met frequenties van 30 KHz–300 GHz mogelijk kankerverwekkend zijn voor de mens (Groep 2B). Nieuwe onderzoeken, zoals het NTP-onderzoek en verschillende epidemiologische onderzoeken, waaronder de nieuwste onderzoeken naar het gebruik van mobiele telefoons en het risico op hersenkanker, bevestigen dat de kunstmatige straling kankerverwekkend is voor mensen.

De huidige ICNIRP/WHO-richtlijnen voor EMV zijn gebaseerd op de achterhaalde hypothese dat  het kritische effect van blootstelling aan elektromagnetische velden geld voor de thermische effecten. Onafhankelijke wetenschappers niet werkend in dienst voor de telecom, hebben echter bewezen dat veel verschillende soorten ziekten en schade juist door niet-thermisch effecten ontstaan maar bij stralingsniveaus die ver onder de ICNIRP-richtlijnen liggen en vallen onder de biologische effecten, die de ICNIRP niet wil onderzoeken.

Wie of wat is ICNIRP?
ICNIRP staat voor ‘International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection’. Deze onafhankelijke commissie van internationale wetenschappers stelt onder andere blootstellingslimieten op voor de elektromagnetische velden waar onze mobiele communicatie mee werkt.

De reden voor het niet willen onderzoeken op biologische effecten van de draadloze communicatie geeft een vermoeden naar hun relaties met telecommunicatie die de onpartijdigheid ondermijnd die zou moeten gelden voor een zo belangrijke taak. Er is geen onderzoek van de gezondheidseffecten (biologische effecten) of effecten op de flora en fauna gedaan t.o.v. 5G, net zomin als bij de vorige netwerken. Er is gewoon geen enkel onderzoek gedaan naar de veiligheid van 5G, noch van de veiligheid van 2G, 3G, wifi, 4G en IoT op het biologisch effect!

Waarin is 5G anders dan de vorige netwerken?
5G is anders dan de vorige netwerken omdat;
-5G microgolf- en millimetergolfstraling in onze omgeving brengt. Het zijn nieuwe frequenties t.o.v de vorige netwerken. Waar 2G en 3G gebruik maken van radiofrequenties, gebruikt 5G microgolffrequenties. Frequenties die niet zijn beoordeeld op veiligheid;
-5G hogere millimetergolffrequenties bevat die niet gemakkelijk gebouwen binnendringen, vereist 5G miljoenen nieuwe antennes (smaal cells) op zeer korte afstand;
-de draadloze telecomindustrie van plan is om bijna elke lantaarnpaal of elektriciteitspaal in het hele land uit te rusten met deze small cells, die gevaarlijke straling uitstralen naast of in onze huizen, scholen, werkplekken, 24/7;
-5G straling wordt verzonden vanaf geavanceerde antennes, de zogenaamde phased arrays, die de microgolven en/of millimetergolven in smalle banden uitzenden, een technologie die oorspronkelijk is ontwikkeld voor militaire doeleinden. Dit zal de blootstelling aan straling in die stralen, die bijna overal zullen zijn, enorm vergroten.

De wetenschappers (niet in dienst van de telecom) over het draadloos gebruik: wij zijn wetenschappers die zich bezighouden met de studie van biologische en gezondheidseffecten van niet-ioniserende elektromagnetische velden (EMV). Door middel van peer-reviewed onderzoeken, gepubliceerd, maken we ons ernstige zorgen over de alomtegenwoordige en toenemende blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) die worden gegenereerd door de draadloze apparaten. Apparaten die radiofrequente straling uitzenden, zoals de mobiel, draadloze telefoons en hun basisstations (DECT), wifi, zendantennes, slimme meters en babyfoons, evenals elektrische apparaten en infrastructuren”.

5G leidt tot een enorme toename van blootstelling aan draadloze straling. Blootstelling tegen wil en dank, wat niet iedereen wil maar Nederland heeft zo goed als 100% draadloos bereik. Hoezo Nederland democratisch?

Bronnen;
https://www.5gappeal.eu/
https://stralingsleed.nl/blog/massa-s-dode-vogels-door-5g-gebruik/
https://www.davidmarinelli.net/blog/5g-appeal-rf-emf-european-union/
https://stralingsleed.nl/blog/wat-is-augmented-reality-ar-virtual-reality-vr-en-mixed-reality-mr-en-wat-doet-dit-met-onze-gezondheid/
Foto: https://www.istockphoto.com/nl/fotos/zendmast
https://stralingsleed.nl/blog/crowd-control-wapen-en-5g-de-overeenkomst/
https://stralingsleed.nl/blog/het-gevolg-van-alle-draadloos/