EU Commissie registreert 14 november 2021, nieuw Europees Burgerinitiatief ‘Stop 5G, Stay connected but protected’
De Europese Commissie heeft besloten om het Europees Burgerinitiatief: Stop (((5G))) Stay connected but protected, toe te laten. Het initiatief is geregistreerd op 7 oktober 2021 en werd ingediend door Europeans for Safe Connections. Het initiatief vraagt de EU Commissie om een betere regelgeving tegen de schadelijke effecten van draadloze communicatie nu 5G wordt uitgerold. Om een eind te maken aan het feit dat iedereen maar altijd in de straling moet verblijven van de kunstmatige straling van 4G, 5G en het Internet of Things, zonder dat er onderzoek geweest is naar mogelijke schadelijke effecten voor het milieu of de menselijke gezondheid.

European Citizen’s Initiative (ECI)
Dit Europese Burgerinitiatief (ECI) zal een stem geven aan de vele Europese burgers die zich zorgen maken over de schijnbaar niet bij te sturen uitrol van 5G https://stralingsleed.nl/blog/groen-licht-voor-5g-gebaseerd-op-frauduleus-rapport/. Burgers die al door de vorige netwerken 2G, 3G en 4G, ongewenste lichamelijke effecten moesten ervaren door de draadloze communicatie en burgers die vrezen dat de nieuwe frequentiegolven van 5G hun schade zal berokkenen. Want met de uitrol van 5G en het Internet of Things zal deze invloed nog overweldigender zijn omdat 5G anders werkt dan de vorige netwerken https://stralingsleed.nl/blog/5g-is-wel-wat-anders-dan-de-vorige-netwerken/ . De regeringsleiders van de Europese landen en de EU zelf negeren de vele te verwachten en soms al merkbare nadelige gevolgen en dat terwijl het biologische effect van alle draadloze technieken niet eens is onderzocht op de uitwerking op alles wat leeft, op mens, flora en fauna. Het is een groot experiment waarbij mens, flora en fauna dienen als proefkonijnen.

Anders dan de vorige netwerken
Bij de vorige netwerken (2G en 3G) zijn al veel mensen (ongeveer wetenschappelijk 10%, maar waarschijnlijk veel meer) reacties gaan vertonen op draadloos gebruik. Het zullen met 5G veel meer mensen worden, zo niet iedereen. Want de aard van de kunstmatig elektromagnetische straling (EM) voor 5G is hetzelfde; de elektromagnetische golven zijn niet anders dan waarmee de oudere netwerken (2G en 3G) data verzenden, alleen gaat 5G véél hogere frequenties gebruiken, zoals de 3,5 gigahertz (GHz) en 26 GHz. En de 60 GHz niet te vergeten die vergunningsvrij is. Een natuurkundige wetmatigheid zegt: hoe hoger de frequentie, hoe minder ver de straling komt. Dus 5G heeft naast de grote antenne-installaties (Massive MIMO*), veel kleinere masten nodig, dicht bij de bebouwing (slimm cells).

*Massive MIMO is een techniek die een hogere capaciteit in het netwerk mogelijk maakt zonder dat daarvoor ingrijpende aanpassingen nodig zijn. De zenders en ontvangers van 5G maken gebruik van een gericht signaal (beamforming), waarbij een zendmast eerst de locatie van een apparaat bepaalt en door middel van slimme antennetechnieken een extra sterk signaal naar de smartphone of tablet stuurt. Bij het gebruik van 5G verzorgen sectorantennes samen met massive MIMO-antennes en de kleine antennes (slimm cells) het mobiele communicatienetwerk. Dit in tegenstelling tot de sectorantennes voor 2G en 3G, waarbij alle gebruikers het uitgezonden signaal delen. Sectorantennes zijn antennes die gezamenlijk het gebied rondom de antenne-installatie van 2G of/en 3G verzorgen (bijv. een antennemast of kerktoren).

Millimetergolven
Bij de gewenste hoge frequenties voor 5G horen veel kort-golverige velden (dus veel dichtere golflengten) die:
-één gigahertz (GHz) hebben. Een golflengte zijn  van 30 centimeter tot in de 5G- toepassingen  zijn dat radiogolven van slechts 3 mm, de millimeter(mm)-golven;
-technisch gezien zich bevinden (deze millimetergolven) in het bereik van de 30 tot 300 GHz: de extremely high frequency (EHF);
-ongeveer 30% van deze hoogfrequente elektromagnetische straling direct geabsorbeerd worden door de hersenen. Dit vanwege de cellen met magnetiet-kristallen in de hersenen, die zich gemakkelijk laten doordringen https://stralingsleed.nl/blog/zijn-magnetietkristallen-een-reden-waarom-iemand-elektrogevoelig-kan-worden/ . De menselijke hersenen bevatten ongeveer 5 miljoen kleine magnetietkristallen (natuurlijke magneten) per gram weefsel. Bij gebruik van de mobiel of smartphone verdriedubbelt de straling-uitstoot en verstoren het natuurlijk proces. Bovendien trillen de frequentiegolven en laten zo ook een lichaam meetrillen en het lichaam zo heel langzaam compleet “uit het lood” slaan zodat het niet meer functioneert zoals het moet fuctioneren.” https://stralingsleed.nl/blog/iedereen-bestraalt-met-millimetergolven-is-5g-een-wapen-hebben-we-oorlog/

Europeans for Safe Connection
De Europeans for Safe Connection is een vrijwillige vereniging van individuen van over de hele wereld die het initiatief namen om de Europese Commissie te verzoeken betere wetgeving te maken vanwege de nadelige effecten van draadloze communicatie. Hun missie is het ondersteunen van de wereldwijde inspanning om 5G te stoppen, omdat het een grote en onmiddellijke bedreiging vormt voor al het leven op aarde. Het Europees Burgerinitiatief (EBI) is dan ook een manier om langs democratische weg rechtstreeks invloed uit te oefenen op de EU met voorstellen voor wetgeving over het eventueel gebruik van 5G. Met vreedzame acties willen ze ook het publiek meer bewust maken van de schade van 5G en willen een dialoog starten over verstandigere technologische opties voor een veiligere en meer levensbevestigende toekomst. Ze hebben geen politieke of negatieve bedoelingen, en ontvangen geen financiering vanuit de industrie. Het team bestaat uit mensen met verschillende perspectieven, maar delen de toewijding om 5G en ongecontroleerde draadloze uitbreiding te stoppen en een veiligere technologische toekomst te garanderen.

De Europeans for Safe Connections heeft aan de EU het verzoek gedaan om een moratorium op 5G in te stellen en om wetten die onze gezondheid, het milieu en onze rechten beter gaan beschermen.

Start 1 maart 2022
Op 1 maart 2022 zal de verzameling van de handtekeningen voor Stop (((5G))) Stay Connected but Protected starten www.signstop5g.eu . Wanneer het EBI 1 miljoen legale handtekeningen heeft verzameld, is de Europese Commissie verplicht de voorstellen te beoordelen en zullen deze ook besproken worden in het Europees Parlement.

Wil je meehelpen?
Om van het EBI een succes te maken is het heel belangrijk om de steun te krijgen van andere organisaties, groepen en personen die mee willen werken om ten minste 1 miljoen handtekeningen te verzamelen. Wil je ook bijdragen aan de campagne van het burgerinitiatief Stop (((5G))) Stay Connected but Protected, ga naar info@StichtingEHS.nl voor Nederland of info@beperkdestraling.org voor België of Luxemburg of https://signstop5g.eu/

Maak kenbaar dat 5G een heel grote stap te ver is, voor nu. Dat eerst een grootschaling onderzoek naar de biologische effecten door onpartijdige wetenschappers nodig is en dat niet alles 100% draadloos moet zijn. Mensen mogen ook leven zonder draadloos bereik. Dat is democratisch!

Bronnen:
https://signstop5g.eu/en/solutions/our-objectives
https://signstop5g.eu/en/solutions
https://stop5ginternational.org/press-release-europeans-for-safe-connections-september-2021/
https://stralingsleed.nl/blog/5g-kan-lichamelijke-schade-geven-stop-5g/
https://stralingsleed.nl/blog/leden-europees-parlement-trekken-parallellen-met-het-asbest-en-tabaksverhaal-wat-betreft-de-uitrol-van-5g/
https://stralingsleed.nl/blog/5g-en-gezondheid-gebaseerd-op-een-onprofessioneel-rapport/
https://stralingsleed.nl/blog/cop26-en-leefbaar-klimaat-we-vergeten-een-belangrijk-ding/
https://stop5ginternational.org/wp-content/uploads/2021/09/Press-release-stop-5G-September-2021-final-version.pdf