Hoe uit afasie zich?
Afasie is een taalstoornis veroorzaakt door hersenletsel waardoor de communicatie wordt belemmerd (a = niet, fasie = spreken). Afasie is geen spraakstoornis maar een stoornis in de hersenen. Woorden zitten in het hoofd maar komen als onsamenhangende klanken uit de mond. Niemand kan je dan verstaan en je bent je zelf heel goed bewust dat er iets niet gaat zoals het moet gaan.

Volgens de literatuur
Afasie kan ontstaan door een hersentrauma en wordt wetenschappelijk verklaard wanneer de bloedvoorziening in de hersenen verstoord worden. Afasie komt meestal na een bloeding in de linkerhersenhelft, want daar zit bij 90% van de mensheid het taalgebied. Een bloedvat in de hersenen kan verstopt raken of een bloedvat kan gaan lekken door bijvoorbeeld:
-een (verkeers)ongeluk);
-een infectie;
-een hersentumor.

Nieuw onderzoek naar lekkage in de bloed-hersenbarrière (BHB)
25 maart 2021 maken wetenschappers van het UMC+ Maastricht bekend dat lekkage in de bloed-hersenbarrière met een nieuwe MRI-techniek leidt tot meer inzicht in de onderliggende oorzaak. De conclusie van het onderzoek is: hoe sterker de aanwezige lekkage in het begin, hoe groter de hersenschade.

Ziekten die ontstaan n.a.v. lekkende bloedvaten
De verzamelnaam voor problemen in de kleinste bloedvaten in de hersenen zijn: Small Vessel Disease (SVD) of Cerebral Small Vessel Disease is (cSVD). Veroudering en hoge bloeddruk zijn de belangrijkste factoren die bijdragen aan deze aandoening, zeggen de wetenschappers, maar wát er precies misgaat in de kleine bloedvaten is nog grotendeels onbekend.

De verklaring
Wordt er wel rekening gehouden met HSP’ ers (High Sensitive Persons)? Bij HSP ’ers (wat ongeveer 20% van de wereldbevolking is), werkt het taalcentrum net andersom, in de rechterhersenhelft. Ze hebben ook een gevoeliger zenuwstelsel en worden sterker en anders geprikkeld dan de doorsnee mens.

Zijn de frequentiegolven van de draadloze communicatie de prikkels?
Ook ik als ernstig elektrogevoelige (veroorzaakt door het wonen onder een G2-mast, wat we niet wisten toen we de woning in 2003 kochten omdat de antennes verstopt waren op de kerktoren) en HSP ‘er, moest begin maart 2022 plotseling drie dagen lang meemaken dat het praten niet ging. Er kwam geen zinnig woord uit, terwijl de zinnen en gedachten in Nederlands (dialect) in mijn hoofd zaten. Gelukkig duurde het maar drie dagen. Ik wijt het nu achteraf, aan het wonen (bijna 20 jaar geleden) drie en een half jaar onder de 2G masten (en later ook 3G), voordat we gevlucht zijn omdat ik flink reageerde, net als onze oudste zoon.

Is het afasie
Is het een vorm van afasie wat mij in maart 2022 overkwam? Is de oorzaak dat we té dicht gewoon hebben onder de masten met hun straling? Geeft dit zoveel jaren later nog flinke problemen, waaronder het praten? Komt dit weer terug?

Afasie en elektromagnetische velden (EMV)
Wat niet en nergens genoemd wordt in de literatuur zijn de kunstmatige elektromagnetische velden van de antennemasten, mobiel en alle draadloze toepassingen. Van 2G, 3G, 4G, 5G, wifi, en Iot (Internet der Dingen). Er zijn wetenschappers die hét wel noemen (peer reviewed wat inhoud dat het niet officieel wetenschappelijk is verklaard), https://stralingsleed.nl/blog/grote-zorgen-om-de-kunstmatige-emv-van-alle-draadloze-technieken/ onder ander;

-Dr. George Carlo.
In 1993 werd Dr. George Carlo (voormalig hoofd onderzoek bij Telecombedrijf Motorola) ingeschakeld door de Amerikaanse telecomindustrie om de veiligheid van elektromagnetische straling van de draadloze communicatie aan te tonen en de wereld moest bewijzen dat de straling van mobiele telefoons geen enkel gevaar voor de gezondheid opleverde. Dr. Carlo heeft gedurende zeven jaar meer dan 50 verschillende studies geëvalueerd en kwam tot de volgende conclusie: “we hebben relevante bewijzen dat het gebruik van mobiele telefoons niet veilig is waaronder een van de oorzaken, een breuk in de bloed-hersenbarrière is”, aldus dr. Carlo. “Het antwoord zit ‘m in het soort kunstmatige elektromagnetische straling”, aldus dr. Carlo. “Vóór de komst van de mobiele telefoon gebruikten de meeste kunstmatige elektromagnetische velden frequenties die leken op die van de natuurlijke straling hier op aarde. Natuurlijke straling afkomstig van radongas, bliksem, de zon of het eigen magnetische veld van de aarde. Ook hebben onze lichamen in de loop van de evolutie beschermingsmechanismen kunnen opbouwen tegen die natuurlijke frequenties”.

Vervolgens stuurde Dr. Carlo een brandbrief naar de Amerikaanse telecombedrijven. Er is wél gezondheidsschade geconstateerd en er moeten door alle overheden gezondheidswaarschuwingen komen. De informatie die mensen krijgen door ze laten te geloven dat er niets aan de hand is, is misleidend. Dr. Carlo had zijn resultaten openbaar gemaakt tegen de wil van de mobiele telefoonindustrie en moest er duur voor betalen want vervolgens gebeurden er dingen die op maffiapraktijken lijken. Namelijk dat er een abrupt einde kwam aan zijn carrière als wetenschapper en hij een verbod kreeg om deze functie nog uit te oefenen. Tot overmaat van ramp brandde zijn huis tot de grond toe af. De officiële oorzaak is brandstichting en zijn privéleven werd door de modder getrokken.

-Neurochirurg Leif Salford: EMF-straling kan lekken veroorzaken in de bloed-hersenbarrière
Ook neurochirurg en onderzoeker Leif Salford, Senior Professor Lund University, heeft veel onderzoeken uitgevoerd naar radiofrequente straling en de effecten ervan op de hersenen. Dr. Salford noemde de mogelijke implicaties van sommige van zijn onderzoek ‘angstaanjagend’. Enkele van de meest zorgwekkende conclusies vloeien voort uit het feit dat zelfs de laagste blootstellingsniveaus aan draadloze straling een groot effect hadden op het lekken van de bloed-hersenbarrière. Sinds hij in 1988 met zijn onderzoekslijn begon, hebben Dr. Leif Salford en zijn collega’s van het Lund University Hospital in Zweden meer dan 1.600 proefdieren aan lage straling blootgesteld en hun resultaten waren consistent en zorgwekkend: straling, zoals van de mobiele telefoon, zorgt ervoor dat de bloed-hersenbarrière gaat lekken!

-Dr. Devra Davis
Dr. Devra Davis, een Amerikaanse epidemioloog, toxicoloog en schrijfster van o.a. “Disconnect” legt de wetenschap van de straling van mobiele telefoons op een zeer uitgebreide manier uit. Ze toont bijvoorbeeld foto’s van twee cellen, een waarvan het DNA is beschadigd door ‘gammastraling’ (van Hiroshima) en een andere cel die is beschadigd door een laag niveau pulserende “ niet-ioniserende” straling van de mobiele telefoon. Beide cellen zien er erg beschadigd uit in vergelijking met een normale cel maar ze zegt zelf dat het DNA van de cel die aan de straling van de mobiele telefoon is blootgesteld, er slechter uitziet.

Er zijn geen gezondheidsstudies gedaan naar het hoge niveau van elektromagnetische straling van 5G (het biologisch effect). En dat terwijl 5G gebruik maakt van microgolfstraling, infraroodstraling en ultraviolet straling. Dit in tegenstelling van de radiostraling waar 2G en 3G gebruikt van heeft gemaakt.

Als het beestje maar een naam heeft
Ook de hogere microgolfstraling, infrarood straling en ultraviolet straling worden voor het gemak radiostraling genoemd. Alle straling bestaat uit frequentiegolven, onzichtbare golven door de lucht. Frequentiegolven die wij niet kunnen zien, horen en ruiken en die steeds sneller en hoger gaan met 5G gebruik! Wat (nog) niet genoemd wordt door de officiële wetenschap is dat: elektrogevoeligheid (EHS) wordt veroorzaakt door deze onzichtbare frequentiegolven, nodig voor al het draadloos gebruik, waar mensen in vertoeven en…. die dus een lekkende bloed-hersen-barrière veroorzaken. 

Het onderzoek naar radiofrequente straling en het effect op de hersenen is angstaanjagend! Wat is de werkelijkheid dan?

Bronnen:
https://www.ninefornews.nl/neuroloog-straling-mobieltjes-oorzaak-lekken-bloed-hersenbarriere/
https://www.logopedie.nl/kennis/afasie/
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-van-een-hooggevoelig-iemand-geen-elektrogevoelig-iemand/
https://stralingsleed.nl/blog/heeft-de-elektrogevoelige-een-dominante-hersenhelft/
https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/lekkende-bloed-hersenbarriere-voorspeller-van-latere-hersenschade
Foto: https://pixabay.com/nl/illustrations/mens-silhouet-frequentie-oor-hoofd-5572871/
https://nl.technocracy.news/neurosurgeon-low-levels-of-emf-radiation-can-cause-leak-in-blood-brain-barrier/
https://stralingsleed.nl/blog/iedereen-bestraalt-met-millimetergolven-is-5g-een-wapen-hebben-we-oorlog/
https://stralingsleed.nl/blog/evolutieleer-wat-betreft-emv/
https://stralingsleed.nl/blog/de-natuurlijke-elektromagnetische-velden-en-de-mithochondrien-2/
https://stralingsleed.nl/blog/straling-van-alle-draadloos-gebruik-is-wel-gevaarlijk-en-onverantwoord/
https://stralingsleed.nl/blog/de-natuurlijke-elektromagnetische-velden-en-de-mithochondrien-2/