Hersenhelften
Alle mensen worden geboren met een linker- en een rechterhersenhelft. Bij de geboorte is de rechterhersenhelft dominant bij ieder mens (je). Al naar gelang de mens ontwikkelt, zal de balans bij de grootste groep mensen de linkerhersenhelft gaan domineren, ook wel gezegd: de rechter hersenhelft ‘weet’, terwijl de linker hersenhelft ‘denkt’ en theoretiseert. De verbinding tussen de twee hersenhelften (de hersenbalk) zorgt wel dat de linker en rechter hersenhelft samenwerken. De balans tussen de rechter- en linkerhersenhelft verschuift doorlopend maar een kant is dominant.

Robert S. Feldman, hoogleraar psychologie, zegt hierover in zijn boek ontwikkelingspsychologie: ”bijna bij alle mensen is de linkerhersenhelft dominant en concentreert zich op taken waarvoor verbale competentie nodig is, zoals praten, lezen, denken en redeneren. De rechterhersenhelft ontwikkelt zijn eigen sterke kanten, met name op non-verbale gebieden, zoals ruimtelijk inzicht, intuïtie, herkenning van patronen en tekeningen, muziek en emotionele uitingen”.  De wetenschap van nu is vooral gericht op de benadering van de linker hersenhelft wat verklaard kan worden als waarom er uitgegaan wordt van de zakelijke en cognitieve maatschappij van nu.

De dominante rechterhersenhelft
In het derde/vierde levensjaar gaat een kind in woorden denken wat de linkerhelft is (het secundaire denkproces). Een kleine groep kinderen (5% tot 10 %) maakt deze overstap echter niet. Ze blíjven in beelden denken (het primaire denkproces). De rechter hersenhelft blijft dominant. Kinderen die primair in beelden denken en alle cognitieve vaardigheden ontwikkelen scoren vaak hoog bij een IQ test. Men spreekt dan van meervoudige intelligentie of hoogbegaafdheid (een hoogbegaafd iemand is vaak een beelddenker). De keuze van de voorkeur voor de hersenhelft, bepaalt hoe voor de rest van een leven informatie wordt verworven en verwerkt. Hoe de basisschool doorlopen wordt en hoe iemand zich ontwikkeld tot volwassenen. Omdat een kind of een volwassene uitgaat van het visuele leersysteem (beelddenken*) botst dat vaak met hoe het huidige onderwijs, het verbale leersysteem (woorddenken) wordt gegeven.

*Wetenschappelijk praten wetenschappers over sensory processing sensitivity, maar men heeft de eigenschap HSP ook onderzocht onder namen als biological sensitivity to context.

De wetenschap wordt genegeerd
De eigenschap van het automatisch weten en aanvoelen van natuurwetten (wat hoort bij een dominante hersenhelft) is vaak aangeboren. De psycholoog Carl Jung (een vroege en begaafde leerling van Sigmund Freund) schreef al over ‘aangeboren sensitiviteit’ in 1913! En dat dit voorkomt bij ongeveer één op de vijf personen wereldwijd: de hoogsensitieve personen (HSP ‘ers). Het is een diepere verwerking van prikkels in de hersenen en simpel gezegd: wat HSP ‘ers zien, horen, voelen, ruiken of proeven komt sterker binnen in vergelijking met niet HSP ‘ers. Onderzoeker Elke van Hoof* schat het percentage HSP ’ers mogelijk in op: 12 tpt 15%.

*Elke van Hoof is klinisch psycholoog met specialisaties in trauma, stress, burn-out en hoogsensitiviteit.

‘Thuiszitters’ ziek van straling op school
Sinds de invoering van het digitale onderwijs http://stralingsleed.nl/blog/is-het-digitale-onderwijs-wel-een-goed-idee-geweest-veel-scholen-willen-weer-aan-de-draad/  gaan er ca. 15.000 leerplichtige kinderen om uiteenlopende redenen niet regelmatig naar school. Veel kinderen waarbij de onzichtbare, reukloze en onhoorbare frequentiegolven van alle draadloze in de klas, de hersengolven doen veranderen.Hersengolven
Hersengolven geven de communicatiefrequentie weer tussen verschillende neuronen in onze hersenen. Elke keer als een gesynchroniseerde elektrische puls van informatie tussen neuronen wordt uitgewisseld, veroorzaakt dit een frequentie die wordt weergegeven in Hertz (Hz).Er treed een stoornis in de elektrische puls op vooral bij de HSP ‘ers als eerst met veel voorkomende klachten, verzameld door de Nederlandse Stichting Elektro-hypersensitiviteit ( stichting EHS) zijn:
-ernstige vermoeidheid;
-duf, slaperig, duizelig;
-hoofdpijn, migraine, griepgevoel;
-gevoel een band om het hoofd te hebben;
-concentratieproblemen, onrustig;
-piep in de oren (tinnitus):
-de pen niet vast kunnen houden;
-de trap (waar aanwezig) niet af kunnen;
-spierpijn en/of pijnlijke gewrichten.

De klachten worden erger en lijken op die van het Chronische Vermoeidheidssyndroom (ME/CVS), Fibromyalgie (FM), Multiple Chemical Sensitivity (MCS), burnout, sick building syndrome, Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) en andere milieuziekten.

Ministersoverleg-schoolbesturen
Ministers uit drie departementen gaan in overleg met schoolbesturen na wat mogelijk is om een kwart van deze afwezigen weer naar school te krijgen. Daarvoor zijn aanpassingen aan school nodig en moeten belemmeringen voor de leerlingen worden weggenomen. Gegevens over het aantal kinderen met elektrostress (EHS) zijn er niet. Er zijn meestal sterke draadloze stralingsbronnen in de klas (computers, wifi, router voor wifi, digibord). Voor kinderen met EHS-klachten is dat een beletsel om de lessen bij te wonen. Voor hen dient computergebruik in de klas met wijsheid en begrip benaderd te worden en de internetcommunicatie het liefst gedraad (ethernet) te laten verlopen. Idealiter zijn de scholen die alweer af willen van draadloos les geven maar dit zal niet overal betaalbaar zijn. Maak in school stralingsvrije ‘vluchtplekken’ waar kinderen zich kunnen terugtrekken om te ‘resetten’. Of creëer onderwijs op afstand wanneer er geen andere mogelijkheid is.

Onderwijs op afstand
Op verzoek van de Kamer onderzoekt minister Slob samen met PO (primair onderwijs)-Raad en VO (voortgezet onderwijs)-raad of afstandsonderwijs een oplossing kan zijn voor sommige thuiszitters. Zo ontwikkelt het Steunpunt Passend Onderwijs van de sectororganisaties een overzicht waarin te vinden is wat er binnen de huidige wet- en regelgeving mogelijk is in het verzorgen van onderwijs op afstand aan thuiszitters. Het is tijd dat overheden en schoolleidingen aandacht krijgen voor het probleem elektrogevoeligheid om de getroffen leerlingen (weer) in staat te stellen de school te bezoeken en lessen te volgen.

Bronnen:
https://stichtingehs.nl/blog/thuiszitters-ziek-van-straling-op-school
https://stralingsleed.nl/blog/jonge-kinderen-geen-draadloos-niet-zolang-zeker-is-dat-het-geen-schade-geeft-aan-de-gezondheid/
https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/heeft-iedereen-een-dominante-hersenhelft?fbclid=IwAR0yJ-2o-ZS1LL2l6-v3-S4SJ8n6RTlnw1C3KhnzOT7j9HfdHf9mDJb18vs&gclid=CjwKCAjw5c6LBhBdEiwAP9ejG5IN9IikDDBzRyaX1CyaSxKdN0o9rLfSEdQFksDovGiJUxoYGTmoxRoCmc0QAvD_BwE
https://www.deleukstekinderen.nl/beelddenkers-ontwikkeling-linker-en-rechterhersenhelft/
Test: https://braintest.sommer-sommer.com/en/
https://stralingsleed.nl/blog/zijn-de-elektrogevoeligen-de-nieuwetijdskinderen-van-de-20ste-eeuw/
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-van-een-hooggevoelig-iemand-geen-elektrogevoelig-iemand/
https://pieteroffermans.nl/bestaat-hoogsensitiviteit-echt/
https://pieteroffermans.nl/1-op-5-mensen-hoogsensitief-nieuwe-onderzoeken-zeggen-iets-anders/
https://www.psychologiemagazine.nl/redacteur/elke-van-hoof/