Zoekplaatje: zoek de antennemasten

Waarom werd eind vorige eeuw de ene mens elektrogevoelig en de ander niet
Elektrogevoeligheid (EHS) ontstond eind 20e eeuw(bovenstaande GSM masten in 1999 op 03-03 geplaatst) toen de gewone mens de toegang kreeg tot het omgaan met de computer en de mobiel. Veel mensen waren niet eens in het bezit van een mobiel maar keken wel uit op de antennes die hier voor nodig waren om draadloos te kunnen bellen. Bevestigd op een hoge zendmast of gewoon op de kerktoren. De bisdommen kregen dan geld omdat ze toestonden dat er drie of meer antennes in de kerktoren zaten. Vaak wel gekleurd in de kleur van de stenen anders is het lelijk. Het mag niet vreemd zijn dat mensen in de directe omgeving (vooral slaapkamerhoogte) langzaam ziek werden van de straling hiervan af komend. Niet gewaarschuwd door de overheid of wie dan ook. Plompverloren werd een klein deel van de bevolking blootgesteld aan radiofrequente straling van zendmasten en antennes. Velen werden ziek en belachelijk gemaakt.

Mensen en kinderen werden (en worden) niet begrepen
Woonde je onder een kerktoren (of mast) dan zal niet iedereen reageren op de radiofrequente (RF) velden van de masten. Het zal iets te maken hebben met het lichaam zelf. De gevoeligheid van een mens zit gewoon verschil in, niet iedereen is hetzelfde en reageert hetzelfde. Ben je meer dan gemiddeld gevoelig voor prikkels en merk je signalen en details sneller op, dan noemen ze ook wel een Highly Sensitive (een HSP ‘er). De afgelopen jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoogsensitiviteit. Hieruit blijkt dat de verwerking van prikkels in de hersenen bij hoogsensitieve mensen daadwerkelijk anders verloopt. Ze worden intenser beleefd. En dat is iets dat steeds meer huisartsen, psychiaters en psychologen gelukkig gaan inzien, maar veel ook nog niet.

De overheid en EHS
EHS overkomt je dus als je al én HSP bent én toevallig dicht bij een antennemast woont. Hulp heb je nodig en begrip want het overkomt je. Maar wat er verder gebeurd is een als een horrorfilm, want als eerste kom je bij een arts terecht die keihard zegt: “sorry, ik kan jullie niet helpen”. De schoonfamilie zegt in een bijeenkomst waar je niet bent: “we willen jullie niet meer zien” en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving, staat op de site. Dit doen ze op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Van het RIVM is iemand bij ons geweest in de vluchtwoning die achteraf zei ik vind jou een normale vrouw. Op de site van het RIVM verdween het negatieve shrijven schrijven over EHS maar werd na een half jaar weer geplaats: EHS zit ‘tussen de oren’. En voor het weerbaar maken en het leren omgaan met de gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden, kunnen mensen terecht bij een SOLK-poli. SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Nog steeds is dit in 2021 zo.

Waarom de artsen niet weten wat EHS is
Onze overheid (bij monde van de Gezondheidsraad) weigert om de onafhankelijke, vaak buitenlandse wetenschappelijke onderzoeken, die waarschuwen voor het gevaar van deze straling, serieus te benaderen of juist te interpreteren. Is het té nadelig voor de economie? Want de Nederlandse Gezondheidsraad claimt nog steeds dat de klachten ‘tussen de oren zitten’ (wel in iets nettere woorden). De straling is niet zichtbaar en de wetenschap van nu is een wetenschap van het waarneembare. Dit houdt in dat huisartsen beginnende elektrogevoeligen tegen komen en niet de juiste diagnose kunnen geven. Dat mensen die ziek worden van straling, onterecht als paranoia gediagnosticeerd worden en van het kastje naar de muur worden gestuurd. Gedwongen worden opgenomen of er wordt een ‘vervangende’ diagnose gesteld als: ME, CVS, MCS, ALS, fibromyalgie of de ziekte van Lyme. Met als gevolg dat beginnende elektrogevoeligen blijven werken of wonen tussen alle ziekmakende straling en steeds zieker worden!

5G is straling voor iedereen. Wordt iedereen elektrogevoelig?
Waar het eind vorige eeuw, begin deze eeuw de pech was om een antennemast dichtbij huis te hebben staan, krijgtt er in deze eeuw iedereen mee te maken. Mensen communiceren draadloos met elkaar en 5G staat eraan te komen. 5G heeft een heel andere zendtechniek dan 4G, 3G en 2G. Verschillen die, net als de vorige zendtechnieken, niet onderzocht zijn op het biologisch effect voor mensen, dieren en planten. 5G heeft een antennemast (slim cell) nodig op korte afstand. Slimm cells (of small cells) zijn kleine antennes met een bereik van tien tot honderden meters en komen i.v.m. het bereik, bij de bebouwing te staan. Voor de werking van slimm cells moeten deze zijn verbonden met de backhaul van een operator. De backhaul is de verbinding van de antenne naar het netwerk. Small cells worden bij voorkeur aangesloten op de bedrade backhaul (glasvezel of andere breedband internet), maar deze apparaten hebben in voorkomende gevallen ook de mogelijkheid om te werken met een draadloze backhaul (point-to-point). De huidige draadloze backhauls gebruiken microgolven van 6 tot 42 gigahertz (GHz) en van 70 tot 80 GHz en sub 6 GHz (point-to-point of point-to-multipoint).

En zo is het mogelijk dat iedereen elektro(over)gevoelig kan worden! Niet volgens de wetenschappelijk statistieken 3 tot 5% maar iedereen! Wie kan dán de economie dragen, RIVM en Gezondheidsraad?


https://stralingsleed.nl/blog/kinderen-en-brandweermensen-worden-ziek-na-het-plaatsen-van-een-5g-antenne-voor-de-deur/
http://stralingsleed.nl/blog/5g-is-wel-wat-anders-dan-de-vorige-netwerken/