Op 1 oktober 2018 werd in Sacramento, Californië (Amerika) een van de eerste steden ter wereld 5G in gebruik genomen. De stad werkte een jaar samen met Verizon* om 5G-zendmasten (slimm cells) op meer dan 300 elektriciteitspalen te installeren. 

* Verizon is een van de grootste Amerikaanse telecommunicatieconcerns. De Slimm Cells zijn nodig om de data door te geven van de zendmast voor 5G (antenne-arry of Massieve MIMO).

Gezondheidsproblemen na installatie 5G-netwerk
Nadat er bij de brandweerkazernes antennes werden geplaatst voor het 5G-netwerk zijn er bij de brandweerlieden grote gezondheidsproblemen ontstaan. Problemen als:
-extreme vermoeidheid;
-duizeligheid;
-overmatige slaperigheid;
-onwillige spieren;
-geheugenproblemen;
-jeukende huid;
-hoofdpijn;
-slapeloosheid;
-warrig zijn.

Toen de brandweerlieden medisch werden onderzocht, bleek dat er afwijkingen geconstateerd waren in de hersenen en dat er een algehele neurologische schade was ontstaan.

Neurologische aandoeningen
Veel onderzoek naar effecten van de bestaande stralingsbronnen (2G, 3G, 4G, wifi, DECT), tonen al aan dat er bij stralingsniveaus ónder de wettelijk toegestane norm (en zogenaamd veilig) een ingrijpende invloed is op levend organismen zoals de mens. Invloeden op een toegenomen risico op kanker, cellulaire stress, meer schadelijke vrije radicalen in levend weefsel, genetische schade, vermindering van vruchtbaarheid, neurologische aandoeningen en een negatieve impact op leerprocessen, de geheugenfunctie en het algemene welbevinden van de mens. Daar komt bij dat gezondheidsschade voor kinderen veel groter is omdat jong weefsel gevoeliger is voor elektromagnetische velden van alle kunstmatige draadloos gemaakte stralingsbronnen. 5G kenmerkt zich door een extreem hogere frequentie (microgolfstraling, infraroodstraling en ultraviolet straling) dan de vorige stralingsbronnen. De overheid – door economische belangen gedreven – heeft geen moment serieus gekeken naar de gezondheidsrisico’s (al sinds de vorige eeuw niet).

5G en straling
Alle zendmasten voor de mobiele telefonie ontvangen data en geven data door middels elektromagnetische velden (straling). De 2G, 3G zendmasten maken gebruik van de radiogolven (waar ook al veel mensen op reageerden). Het 5G netwerk zendt echter elektromagnetische straling uit van een nieuw type zendmast dat gebruikt maakt van de Massive MIMO-techniek die de elektromagnetische velden in beamvorming richten op specifieke gebruikers en door miljoenen kleine basisstation (slimm cells) geplaatst zijn om de 150 meter. De antenne-arrys geven een gebundelde krachtige laserstraal, die gericht worden op de mobiele telefoons in het servicegebied van de gebruiker. Is een straal eenmaal op een persoon of een 5G apparaat vastgezet/gelocked, dan blijven de stralen elke beweging volgen die gemaakt worden om connectie te blijven maken.

Zelfrijdende auto
Zoals radar werkt op basis van radargolven, maakt lidar (light imaging, detection and ranging) gebruik van lichtpulsen. Wanneer lichtpulsen objecten of oppervlaktes bereiken, vangen detectoren deze reflectie op en rijden auto’s autonoom dankzij lidar. Licht heeft een veel kleinere golflengte waardoor lidar kleinere objecten kan detecteren en scannen. Lidar-sensoren zijn er in allerlei soorten en maten, waarbij een sensor uit bijvoorbeeld een enkele laser, 16 stuks of zelfs 128 lasers kan bestaan. Ook de frequenties variëren nogal: van enkele tienduizenden pulsen tot een miljoen of meer per seconde. Lidar gebruikt infrarood-, zichtbaar- of ultraviolet licht om objecten te scannen.

Mast weg, klacht weg
Toen de brandweerlieden echter werden overgeplaatst naar locaties waar zich géén 5G antennes bevonden, verdwenen de symptomen. Het ironische van het verhaal is dat de gemeten stralingsniveaus slechts een honderdste bedroegen van wat de autoriteiten als veilig bestempelen.

Slimm cell bij woning
Eind december 2019 werd er een slimm-cell aan een lantaarnpaal bevestigd vlakbij het huis van de familie Davidson in Sacramento door Verizon. De lantaarnpaal met slimm-cell stond precies voor het slaapkamerraam van de jonge nichtjes van Noah Davidson. Een maand later kregen de nichtjes van Noah Davidson last van griepachtige symptomen en ook andere familieleden begonnen met ongewone symptomen. De symptomen verdwenen toen de meisjes in een andere kamer gingen slapen en die werd afgeschermd tegen straling. Ongeveer 30% van deze hoogfrequente elektromagnetische straling wordt direct geabsorbeerd door de hersenen, vanwege de cellen met magnetiet-kristallen die zich gemakkelijk laten doordringen. De menselijke hersenen bevatten ongeveer 5 miljoen kleine magnetietkristallen (natuurlijke magneten) per gram weefsel. Bij het downloaden verdriedubbelt deze straling uitstoot. De familie Davidson heeft Verizon, net als vele andere families opgeroepen om de mast te verplaatsen.

Negatieve gezondheidseffecten
Het telecombedrijf geeft echter geen gehoor aan deze oproep. Noah stelt dat er duizend studies en artikelen zijn die laten zien dat straling van mobiele apparaten leidt tot negatieve gezondheidseffecten. https://www.innovatiefnederland.nl/nieuws/nieuws/240-wetenschapers-en-artsen-uit-meer-dan-40-landen-waarschuwen-voor-5g/ Hij wijst er verder op dat duizenden artsen en wetenschappers waarschuwen tegen de gevaren van straling en draadloze technologie, vooral de 5G-technologie. 
“We zijn bang dat we permanent worden beschadigd of zelfs zullen sterven als gevolg van de mast,” aldus Noah. Hij besloot een YouTube-kanaal op te richten om aandacht te vragen voor deze problematiek. Zijn kanaal werd echter zonder opgaaf van reden, verwijderd door NextDoor, een buurt-app voor het lokale leven.

NextDoor
NextDoor heeft het account van Noah Davidson opgeschort wegens het plaatsen van in hun ogen omstreden informatie over de negatieve effecten van 5G en microgolfstraling van kleine cellen! Noah leverde over deze kleine cellen, die zonder kennisgeving buiten in de wijk geplaatst zijn, juist wetenschappelijke documentatie op van onafhankelijke onderzoeken en voorbeelden van acties van andere organisaties tegen de uitrol van 5G. Verwijderd door NextDoor!

Het feit is gewoon dat 5G niet getest is en wel wereldwijd geplaatst word. De stad Sacramento is niet eerlijk geweest over 5G en ze informeren de bewoners niet voordat ze antennes in de buurt van hun huis installeren. Verizon ook niet. Iemand moet mensen toch laten weten wat er aan de hand is en waarom ze zich wel of niet zorgen moeten maken over de nieuwe stralingsbron buiten hun voordeur, die 24/7 aan staat.

Het YouTube-bericht dat door Noah was gestart, stond er al bijna 2 maanden op voordat het werd verwijderd. Het bericht bevatte een YouTube-video opgenomen door de stad Sacramento.

Niemand doet wat
Samen met enkele buurtbewoners is Noach al negen keer naar de gemeenteraad geweest om zijn zorgen uit te spreken over de uitrol van 5G, maar geen enkel lid van de raad kan of wíl de zorgen over 5G wegnemen.

Uitspraken
Senator Richard Blumenthal, USA
“Er is écht geen onderzoek geweest. We zijn met 5G een soort van blind aan het vliegen, wat gezondheid en veiligheid betreft.”

Dr. Ronald Powell, gepensioneerd Harvard wetenschapper
“Er is geen veilige manier om 5G uit te rollen in onze gemeenten; er zijn alleen ‘slechte manieren’ en ‘slechtere manieren’ en in plaats van te discussiëren over wie er controle over zou moet hebben, zouden we moeten focussen op het voorkomen van de uitrol.”

Ook Nederland dendert maar door met de uitrol van 5G. De overheid luistert niet naar tegenspraak en luisteren naar niemand. In Nederland is geen plek meer te vinden waar geen draadloze straling is. Dit mag niet eens volgens de eigen grondwet en toch gebeurd het. Iedereen moet in Nederland kunnen leven en met 98% draadloos bereik is dit niet meer mogelijk. Houd ook in Nederland ruimte vrij voor de mensen die niet tegen draadloos bereik kunnen in Nederland. Ook deze mensen hebben recht op leven!

WIE STOPT DE UITROL VAN 5G?

https://www.niburu.co/gezondheid/13182-eerste-gezondheidsslachtoffers-door-uitrol-5g-netwerk
http://www.cityofsacramento.org/smart-city/5g
https://5gsacramentodangers.com/2019/08/14/5g-is-dangerous-2-2-2-2-2-2-2-2-3/
https://stralingsleed.nl/blog/zelfrijdende-autos-werken-met-laserstraling/