Zowel de voor- als tegenstanders van 5G wapperen met wetenschappelijk bewijs. ‘Elektromagnetische straling veroorzaakt allerlei lichamelijke aandoeningen’, roept de ene groep. De andere groep stelt dat er geen schadelijke effecten bij de telecomtechnologie zijn aangetoond (omdat ze nooit onderzocht zijn) en willen gewoon doorgaan met de nieuwste vorm van draadloze communicatie, 5G en de opvolger 6G.

Gewoon logisch
In zintuigcellen van een menselijk lichaam zit een spanningsverschil zit tussen de binnenkant en de buitenkant van de lichaamscel waardoor processen in het lichaam hun functie kunnen uitvoeren. De straling echter afkomstig van de kunstmatige bronnen, zoals van 5G, probeert om de menselijk lichaamszenuwcellen in de war te raken en de mogelijkheid geven dat ze zich niet goed meer kunnen richten op hun eigenlijke functie en diverse ziektebeelden tot gevolg geeft tot volledige uitschakeling van een lichaam, het biologisch effect, wat voor de één veel eerder tot uiting komt dan voor de ander (al bij 2G, 3G en 4G). De elektromagnetische velden geven in de eerste instantie vage klachten en veroorzaken zoals:
-slecht slapen;
-hoofdpijn;
-spierpijn;
-moeheid;
-tinnitus (constante piep in de oren);
-hartritmestoornissen;
-jeuk;
-ongeconcentreerd zijn.

De gevoeligheid kan zich langzaam opbouwen in het lichaam (wat een lange tijd kan duren en voor iedereen verschillend zal zijn) en veel ernstige biologische effecten zal geven als:
-DNA beschadigingen wat kan leiden tot DNA-breuken;
-het ontstaan van tumoren;
-cel functies veranderen;
-doorlaatbaarheid van de hersen-bloed barrière;
-beschadiging van de voortplantingscellen.

En of het nu bewezen klachten zijn of klachten die niet onderzocht zijn, gelukkig kan onze overheid de mens wettelijk beschermen. Beschermen tegen de 98% (wat de bedoeling is) draadloos gebruik, wat de overheid wil. Dit kan niet en mag niet  want niet alle mensen kunnen door de omstandigheden (bij een 2G mast gewoond) niet tegen de impact van alle draadloze gebruiken en worden ziek. Voor deze mensen is er geen plek in Nederland waar geen kunstmatige elektromagnetische velden zijn om te wonen. De mens in Nederland moet gewoon kunnen kiezen tussen gedraad wonen of niet gedraad wonen! Niemand voelt wat het lichaam moet ondergaan om gedraad te kunnen werken, alleen degene die het treft: HET IS NIET TE DOEN! Deze mensen hebben ook geen mobiel of smartphone! De draadloze communicatie moet weer drastisch naar beneden, de mensen die niet tegen 2G, 3G en 4G kunnen, waarschuwen al langer volop. Eerst gedegen onderzoek! Waarom worden de elektrogevoeligen ziek? Woont onze regering ook naast een mast? Neen, natuurlijk niet! Laat niet een bevolking ziek worden door onkunde van iets wat niet duidelijk is. Dit is wetenschap welke na de atoombom is afgezworen! Wetenschap die echter zeer duidelijk is en waar wanneer dit doorgaat veel zieke mensen zal maken.  Plekken met geen antenne-installaties, geen wifi, geen IoT zijn nodig om álle mensen te dienen.

Wetenschappelijke consenses
Toch is er een wetenschappelijke discussie. De wetenschap is er wat betreft de gezondheidseffecten bij bijvoorbeeld het zenuwstelsel t.o.v. de frequentiegolven, van met name 5G, helemaal nog niet uit, stelt hoogleraar Kromhout. Professor Kromhout is voorzitter van de commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad. Professor Hans Kromhout waarschuwt dat het te kort door de bocht is om (zoals Mona Keijzer nu doet) te stellen dat 5G helemaal veilig is (misschien moet ze eerst maar eens 10 jaar naast een 5G mast gaan wonen). De hoogleraar vindt het dan ook vreemd dat 5G (na 2020) zo voortvarend wordt uitgerold in Nederland zodat het in 2022 officieel in gebruik genomen kan worden. Hij maakt een vergelijking met nieuwe medicijnen. ,,Als je een medicijn op de markt wil brengen, moet je aantonen dat het geen bijwerkingen heeft. Bij mobiele technologie zie je dat dus nu niet.” Het onderzoek van de commissie elektromagnetische velden (EMV) is dan ook nog niet lang afgerond, maar de frequenties voor het gebruik van 5G zijn al wel geveild. VodafoneZiggo, KPN en T-Mobile startten hun 5G-netwerk op de 700 megahertz (MHz) 1400 MHZ en 2100 MHz.

Experimenteervergunningen voor 5G worden per 1 april 2021 (verleend door Agentschap Telecom) voor de 3,5 gigahertz (GHz) en 26 gigahertz verleend aan:

Plaats Frequenties Einddatum vergunning
Noordzee t.h.v. Den Haag, Scheveningen 3,5 GHz 01/05/2021
Eindhoven                   26 GHz 01/05/2021
Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Veghel 3,5 GHz 01/07/2021
Amsterdam                26 GHz 25/08/2021
Hoogezand                 3,5 GHz 28/08/2021
Den Haag        26 GHz 01/10/2021
Helmond Nuenen 3,5 GHz 07/10/2021
Helmond                     3,5 GHz 15/10/2021
Rijen               3,5 GHz 28/10/2021
Eindhoven       5656 AE          3,5 GHz 28/10/2021
Rotterdam      3,5 GHz 01/02/2022
Delft, Valkenburg (ZH)           3,5 GHz en 26 GHz 01/03/2022

 

60 GHz onder licentie
In juli 2019 werd een zeer belangrijke beslissing genomen op de Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT). Om de 57 tot 71 GHz-band te gebruiken is geen vergunning meer nodig en maakt de weg nog meer vrij voor de uitrol van de 60 GHz millimeter-golftechniek, in Europa. Professor Kromhout: ,,Er moet eerst maar eens goed doorgerekend worden wat 5G qua stralingsniveaus betekend. Dit moet door onafhankelijke wetenschappers uitgerekend worden. Het is verdorie iets waar je de hele populatie aan bloot gaat stellen, jong én oud. Daar moet je gedegen onderzoek van jaren naar doen voordat je het uitrolt zoals het er nu voorstaat. De overheid gaat nu 5G uitrollen en dit terwijl al veel mensen uit Nederland weggevlucht zijn”. Mensen die geen geld hebben om te verhuizen weten niet meer hoe ze het vol moeten houden in Nederland en hopen op dat het gezond verstand gaat werken bij de regering in Nederland.

Stop de uitrol van 5G
Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat ingezet kan worden bij wetenschappelijke onzekerheid. Dit principe komt uit de Europese milieuwetgeving en geldt ook in Nederland. Het moet worden toegepast als er sterke aanwijzingen zijn dat een ingreep, bijvoorbeeld het plaatsen van antenne-installaties, ernstige effecten heeft op het milieu of onze gezondheid (en dat heeft het). De nieuwe 5G-technologie bied allerlei mogelijkheden maar wanneer echter het vermoeden bestaat dat een nieuwe technologie ernstige schade aan de gezondheid én het milieu kan toebrengen, moet volgens Europees recht, voorzorgsmaatregelen worden genomen. Wanneer er geen consensus of wetenschappelijke zekerheid bestaat over de waarschijnlijkheid van de effecten van 5G, dient het “voorzorgsprincipe” als basis voor het nemen van maatregelen om onze veiligheid en die van het milieu te waarborgen.

We hoorden Mona Keijzer zeggen bij de veiling van de frequenties in 2020: “het is allemaal veilig dames en heren”. Maar eigenlijk is dat dus een beetje te kort door de bocht. Professor Kromhout: “dat vinden wij te kort door de bocht en zo hebben we dat ook verwoord in ons advies naar de overheid”. Daarmee zegt de overheid wel dat het aan financieel belang meer waarde aanhecht dan aan de gezondheid!

De overheid hoort rekening te houden met de elektrogevoeligen. Ook die hebben recht op een plekje in ins land.

 

Foto: https://connectedremag.com/das-in-building-wireless/cios-share-their-5g-outlook-for-2020/  
https://www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/5g-en-antennes
https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/het-voorzorgsprincipe
https://stralingsleed.nl/blog/het-voorzorgsprincipe-moet-in-werking-treden-bij-de-moderne-digitale-communicatie-en-zeker-bij-5g/#:~:text=Het%20voorzorgsprincipe%20is%20een%20moreel,voorzorgsprincipe%20moet%20dan%20in%20werking
https://stralingsleed.nl/blog/60-ghz-zonder-licentie-wordt-gebruikt-voor-o-a-5g/
https://stralingsbewust.info/2021/03/07/prof-kromhout-bij-omroep-gelderland-kritisch-over-kabinetsreactie-op-advies-gezondheidsraad/