Jonge kinderen die veel tijd op draadloze mobiele schermen doorbrengen, hebben eerder problemen met slapen en het beheer van hun emoties en gedrag. Dit heeft een nieuwe studie op 9 april 2021 bevestigd. PhD-onderzoeker Sumudu Mallawaarachchi en Dr Sharon Horwood van Deakin University ’s School of Psychology hebben vastgesteld dat hoe meer peuters en voorschoolse kinderen besteden aan smartphones en iPads, hoe groter het risico op negatieve effecten op hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling en slaapkwaliteit is.

Kinderen en smartphones: een waarschuwing voor ouders over schadelijke effecten
Erg jonge kinderen en jong volwassenen (ook volwassenen) die veel tijd op draadloze mobiele schermen doorbrengen, hebben meer moeite met het beheersen van hun emoties en gedrag en kans op slaapproblemen, blijkt uit een nieuwe studie van april 2021. PhD-onderzoeker Sumudu Mallawaarachchi en dr. Sharon Horwood ontdekten dat hoe meer tijd baby’s, peuters en kleuters aan smartphones en iPads besteden, hoe groter het risico is op negatieve gevolgen voor hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling is alsook de slaapkwaliteit en -kwantiteit.

“Ons onderzoek omvatte alle relevante nationale en internationale onderzoeken naar ontwikkelingsfactoren en het gebruik van draadloze mobiele schermen in de vroege kinderjaren”, zei mevrouw Mallawaarachchi. “De bevindingen tot nu toe geven aan dat peuters en kleuters die vaker en voor langere tijd mobiele schermen gebruiken, vaker problemen hebben met het beheersen van hun emoties, gedrag en moeilijk in slaap kunnen komen.

Langetermijn effect
“Er zijn enorme hiaten ontdekt in onze kennis over de langetermijneffecten van het gebruik van mobiele draadloze schermen bij jonge kinderen wat aantoont dat absoluut niet erg duidelijk is wat de gevolgen zijn van draadloos gebruik, op jonge leeftijd op de lange termijn. En zolang niet duidelijk is wat de eventuele gevolgen van draadloos gebruik, moeten ouders het gebruik van draadloze schermen van smartphones voor jonge kinderen, mijden. Ouders alsook scholen die jonge kinderen opvangen. “Juist gezien vanwege het wetenschappelijke feit ook dat in de vroege kinderjaren de grootste hersenontwikkeling plaatsvindt” zegt Dr. Sharon Horwood.

Al veel tekenen van schadelijkheid
Environmental Health Trust (EHT), een denktank die een gezonder milieu bevordert door middel van onderzoek, onderwijs en beleid, heeft veel wetenschappelijk onderzoek gedocumenteerd dat schermgebruik en draadloze straling verbindt met schadelijke effecten bij kinderen van 2G, 3G, 4G, 4G+, Iot, wifi en smartphonegebruik (ook 5G is niet onderzocht op schadelijke lichamelijke gezondheidseffecten). Wetenschappelijk onderzoek door EHT naar de kunstmatige draadloze straling heeft effecten op de hersenen van jonge kinderen gevonden, zoals;
-verminderde en beschadigde hersencellen bij dieren die zijn blootgesteld zowel als volwassenen en prenataal;
-effecten op de bloed-hersenbarrière (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19345073/);
-veranderde hersenactiviteit in een grote NIH-studie, (https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/645813);
-verminderd geheugen in gerepliceerd onderzoek bij honderden tieners die slechts één jaar werden blootgesteld, (https://www.ad.nl/gezond/digitale-dementie-geheugen-van-jongeren-minder-goed-ontwikkeld~a73bdda1/);
-verminderd geheugen en hyperactiviteit na prenatale blootstelling, (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3306017/);
-gedragsproblemen na pre-/postnatale blootstelling in gerepliceerde onderzoeken van de University of California School of Public Health, (https://www.levenmetstraling.nl/actueel/straling-kan-een-negatief-effect-hebben-op-het-gedrag-van-kinderen);
-hyperactiviteit / onoplettendheidsproblemen bij kinderen na prenatale blootstelling, (https://www.dutchcowboys.nl/socialmedia/de-relatie-tussen-adhd-en-smartphone-gebruik-bij-tieners). 

Talrijke onderzoeken in verschillende laboratoria, wereldwijd hebben schadelijke effecten aangetoond. Het Amerikaanse National Toxicology Program (NTP) vond in 2018, DNA-schade in de frontale cortex van mannelijke muizen, in het bloed van vrouwelijke muizen en de hippocampus van mannelijke ratten die slechts een paar maanden waren blootgesteld https://stralingsleed.nl/blog/het-ntp-onderzoek-vindt-een-reeel-verband-tussen-kanker-en-straling/ evenals duidelijk bewijs van kanker bij mannelijke ratten die gedurende twee jaar zijn blootgesteld.

Op 31 mei in 2011 al, heeft het IARC (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek), onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dan ook, na een week vergaderen door 31 wetenschappers uit 14 verschillende landen, in een persbericht bekend gemaakt dat zij hoogfrequente elektromagnetische velden (waar de mobiele telefonie gebruik van maakt) gaat indelen in groep 2b: ‘mogelijk kankerverwekkend.’

 Denk aan onze kinderen overheid!
Er is een grote bezorgdheid over de mogelijke kwetsbaarheid van kinderen voor radiofrequente elektromagnetische (RF-EMV) velden. De blootstelling aan kinderen aan draadloze apparaten neemt enorm toe wanneer wereldwijd (en in Nederland) 5G door gaat met zijn slimm cells en massa’s satellieten. Ontkomen aan blootstelling van alle draadloos is er niet meer. In Nederland zijn de providers in het hele land binnen twee jaar verplicht om 98 procent van de oppervlakte van iedere gemeente te voorzien van 5G-dekking namelijk. Dit houdt in dat de straling van alle kunstmatige straling overal is! Geen plek voor de elektrogevoelige om te wonen! https://www.montfoort.nl/mozard/document/docnr/1870800 . Maar denk ook wat het doet aan onze kinderen in de groei!! Wat doet dit met het jonge kind dat nog officieel in de groei en ontwikkeling zit? Wetenschappelijk gezien tot pakweg 20 jaar. Is nooit onderzoek naar gedaan naar wat deze toevoeging doet of wel?  https://cpld.nl/elektrogevoeligheid/ . Wel door onafhankelijke wetenschappers die juist volop waarschuwen! Wetend dat kinderen bij het gebruik van 2G en 3G al als potentieel als kwetsbaarder beschouwd worden voor de kunstmatige elektromagnetische velden en bij het gebruik van 5G, nog veel kwetsbaarder zijn vanwege hun gevoeligheid van het zich ontwikkelende zenuwstelsel. Bovendien is hun hersenweefsel veel meer geleidend, waardoor er veel meer elektromagnetische-(EMV)penetratie mogelijk is in verhouding tot de grootte van hun hoofd. 

Grootte van het hoofd
Vanaf hun eerste levensjaar groeien kinderen van 33 centimeter naar een hoofdomtrek tussen 56 tot 58,5 centimeter op volwassen leeftijd, namelijk:

Leeftijd Hoofdomtrek
0 tot 6 maand 33- 38/39 centimeter
6 tot 12 maand 40- 48,5 centimeter
1 tot 3 jaren 45,5-53,5 centimeter
Na 4 jaar 50,5- 60 centimeter
Vrouwen 56 centimeter
Mannen 58,5 centimeter.

 

Jarenlang dachten onderzoekers dat de niet-verwarmende straling (biologische) geen schade kon aanrichten. Wel zijn er echter wetenschappelijk thermische effecten gevonden. Wetenschappelijk biologisch bewijsmateriaal geeft het National Toxicology Program (NTP) van het Amerikaanse National Institute of Health wél wat betreft de bevindingen van de mobiele telefoon op ratten. Wat voor dieren geldt is biologisch wetenschappelijk nooit op mensen onderzocht, laat staan voor het nog ontwikkelde en groeiende kind!

De onafhankelijke wetenschap waarschuwt wél
Gelanceerd op 13 september 2017 en op 5 mei 2021 zijn er al 417 wetenschappers en artsen die moratorium (om overheden te laten bezinnen) ondertekenen op de uitrol 5G, voor de telecommunicatie, totdat de potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden aanzienlijk verhogen, bovenop de al bestaande 2G, 3G, 4G, wifi en IoT telecommunicatie. Het is bewezen dat elektromagnetische velden van alle draadloze communicatie, schadelijk is voor mens en milieu. En wat heeft dit te maken met de uitbraak van het coronavirus?http://stralingsleed.nl/blog/heeft-het-coronavirus-een-link-naar-5g/

 

https://ehtrust.org/kids-and-smartphones-a-warning-for-parents-about-harmful-impacts/?fbclid=IwAR2rCmwjT9P3ZuKAtm1RjPce1mLHcenVKEWwc_mXMS8MmreQtYIgnjNMgiA
Foto: https://ehtrust.org/kids-and-smartphones-a-warning-for-parents-about-harmful-impacts/?fbclid=IwAR2rCmwjT9P3ZuKAtm1RjPce1mLHcenVKEWwc_mXMS8MmreQtYIgnjNMgiA
https://stralingsleed.nl/blog/het-5g-appeal-pleit-voor-geen-invoering-van-5g-draadloos-bereik-genoeg/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/em.22343
De ontwikkeling van het kind door Frank C. Verhulst, 8ste druk.
https://www.natuurdietisten.nl/5g-netwerk-de-biologische-effecten/