WEES ZUINIG OP DE WERELD! en wees zuinig op de mensen!

Onlangs verscheen het kennisbericht Elektrogevoeligheid van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden, over mensen die gezondheidsklachten krijgen door de kunstmatige draadloze straling van antenne-installaties, wifi en mobieltjes.  

Fout rapport
In het rapport werd volledig voorbijgegaan aan de meer dan 1000 wetenschappelijke aanwijzingen die er zijn voor gezondheidseffecten van de kunstmatig elektromagnetische straling die er nodig is voor alle draadloze communicatie (iPhone ’s, smartphones, Internet der dingen, 4G en 5G waren er toen nog niet). Rapporten die niet wetenschappelijk zijn goedgekeurd maar voldoen aan alle eisen hiervoor. De elektrogevoeligen, die toen al ziek waren gemaakt van alle elektromagnetische velden van 2G en 3G, werden op basis van allen wetenschappelijke artikelen maar aangeraden om cognitieve gedragstherapie als behandeling te proberen (m.a.w. het zit tussen psychisch tussen de oren). Hieraan voorbij gaand dat gewoon niet alle onderzoeken worden goedgekeurd. Hiermee werden elektrogevoeligen, ten onrechte, in de psychologische hoek gedrukt, terwijl zij juist een waarschuwingsfunctie vervullen voor de wereld: VOORZICHTIG MET ALLE DRAADLOZE TOEPASSINGEN. Het rapport is dan ook weer ingetrokken.

Elektrogevoeligheid: officiële erkenningen
Het Europees Parlement nam op 2 april 2009 namelijk een resolutie aan over gezondheidsrisico’s in verband met elektromagnetische velden. Met 566 stemmen voor nam zij een verzoek aan alle lidstaten om met daarin (punt 28) het voorbeeld van Zweden te volgen en mensen die lijden aan elektromagnetische overgevoeligheid, te erkennen als personen met een handicap, zodat zij passende bescherming en gelijke kansen krijgen. In Noorwegen is een extensie gemaakt op de ICD-10 lijst van de WHO, waarin op p.33 ‘electromagnetic intolerance’ genoemd wordt en gezien wordt als AANDOENING; https://www.jrseco.com/nl/noorwegen-voegt-electromagnetic-intolerance-toe-aan-who-icd-10-lijst/

Elektrogevoeligheid bestaat!
Er zijn mensen die geen kunstmatige elektromagnetische velden kunnen verdragen. Daar waar in Nederland het hele land voor 98% procent draadloos bereik heeft zijn er mensen die hier niet tegen kunnen. Mensen die absoluut geen draadloos hebben omdat ze daar ziek van worden. Voordat er maar sprake was van 5g waren er in Nederland en wereldwijd al mensen die aangaven niet tegen de kunstmatige draadloze technologie van alle draadloos kunnen. Zoals:
1.De oud-minister-president van Noorwegen en oud-voorzitter van de WHO, Gro Harlem Brundtland, die zelf geen mobiele telefoon heeft, maar ze ontving veel gesprekken op de mobieltjes van naaste medewerkers.  https://magdahavas.com/health-issues/electrosensitivity/gro-harlem-brundtland-talks-at-the-university-of-waterloo/ . Mensen in haar nabijheid moesten de telefoon uitzetten om te voorkomen dat Gro Harlem Brundtland lichamelijke klachten kreeg van de mobieltjes van anderen. ”Het is niet het geluid, maar het zijn de elektromagnetische velden die de telefoon genereert, waar ik op reageer. Mijn overgevoeligheid gaat zover dat ik zelfs reageer op mobiele telefoons binnen ongeveer vier meter.”

 2.Brian Stein uit Engeland. Hij is directeur van een bedrijf met 5.000 man personeel, getrouwd, heeft drie kinderen, is een sporter, speelt bridge en een fervent supporter van Liverpool. Na vijftien jaar mobiel telefoneren kreeg hij plots enorme hoofdpijn tijdens het mobiel bellen. Mobiele telefoon vijf minuten bij je hoofd, kreeg hij ontzettende hoofdpijn alsof hij gescalpeerd werd en bij geen mobiele telefoon, weg hoofdpijn, wel weer de mobiele telefoon, meteen weer pijn: http://electromagneticman.co.uk/ . Later ook bij veel meer andere draadloze apparaten van anderen. Nu heeft Brian Stein een kantoor zonder draadloze apparaten en een efficiënte secretaresse. Een deel van zijn tijd besteedt hij aan het overtuigen van anderen, dat elektro-overgevoeligheid (EHS) werkelijk bestaat.

3.Ulrich Weiner uit Duitsland, die 20 jaar lang een ingenieursbureau runde, ziek werd van de draadloze telefoon: https://www.youtube.com/watch?v=lE1q8lTVC7A

4.Arthur Firstenburg, een Amerikaanse auteur en activist op het gebied van elektromagnetische straling en gezondheid. https://theecologist.org/2004/jun/01/killing-fields-electromagnetic-radiation . Sinds 1996 heeft Firstenberg in talrijke publicaties betoogd dat draadloze technologie gevaarlijk is, en “dat de telecommunicatie-industrie schadelijk bewijsmateriaal over de technologie verzwijgt.” 

5.Arjen Witzel (Heemskerk) pal onder élf masten woonde voor mobiele telefonie op het dak van zijn flat. In 1999 kwam daar de eerste antenne, en dat werden er al snel meer. Arjan kreeg sinds 2000 toenemende klachten: hoofdpijn, misselijkheid, slapeloosheid en spierpijn. Problemen samen met twaalf andere flatbewoners. Uit onderzoek blijkt dat de doorbloeding in het hoofd veranderde na een half uur mobiel bellen waar ook de mobiele telefoon tegen het oor wordt gehouden. Ook traden er veranderingen op in een hersenfilmpje (EEG). Bij deelnemers die alleen aan nepstraling werden blootgesteld, veranderde er ook daadwerkelijk niets. https://gedachtenvoer.nl/2018/12/01/gsm-zendmasten-het-verhaal-van-arjen/ 

6.In 1993 is de eerste zendmast in het toen 8500 stadje Naila inwoners (Duitsland) geplaatst. In 1997 volgt een tweede in de directe omgeving. De 5 huisartsen in het plaatsje vielen op dat kanker onder bewoners wel erg veel voorkwam in een straal van 400 meter tot 1000 meter rond de masten. Qua sociale samenstelling en gemiddelde leeftijd zijn de beide groepen gelijk. Na de eerste vijf jaar zijn er geen verschillen maar tien jaar later echter, in 2004, is het risico op kanker bij mensen in het ‘binnen-gebied’ ruim drie keer groter dan daarbuiten. Binnen een straal van 400 meter krijgen in de tweede periode van vijf jaar 13 van de 320 mensen kanker, in het gebied tot 1000 meter 8 van de 647. Het gaat om bekende tumoren zoals borst-, prostaat-, darm- en longkanker, maar ook om minder veelvoorkomende kwaadaardige gezwellen zoals alvleesklierkanker en nierkanker. De tweede opmerkelijke uitkomst is dat er niet alleen méér kanker voorkomt in het binnen-gebied, maar dat de tumoren daar gemiddeld 8,5 jaar eerder ontstaan dan bij de mensen in het ‘buitengebied’. https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,20041214:newsml_67eed1b8770a283468d66d5132867934 

6.bij Edwin van Vierzen, in 2005 op zijn flat, waar op het dak 7 antennes voor mobiele
telefonie staan, niet meer kan slapen (net als veel andere bewoners) en gezondheidsklachten heeft. Edwin van Vierzen ontdekt dat hij zich elders (waar geen 2G masten zijn) wel goed voelde en dat de moeheid, hoofdpijn en fluittoon in zijn oren, gewoon verdwenen zijn dan. Hij heeft een slaapcabine met afscherming van aluminiumisolatiefolie gebouwd.
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/412/22_juni_protest_tegen_zendmasten_in_amsterdam?printen=1

7.Freek van de Hengel (Nederland) https://vimeo.com/1070531 is gediagnosticeerd in 2001 als lichtovergevoelige (CPLD) maar moest er zelf achter komen dat de (mede) oorzaak de zendmast tegenover de woning was, die hem elektrogevoelig gemaakt heeft en misschien ook wel lichtovergevoelig. Elektrogevoelig gemaakt door de antenne-installatie voor zijn huis. En heeft zijn lichtgevoeligheid hier ook een oorzaak in?

Niet logisch
Zou bijvoorbeeld iemand die een uitkering wil, een simulant, verzinnen dat hij ‘allergisch is voor elektromagnetische velden (EMV ’s) van de draadloze communicatie? Dat het niet eens een officieel erkende aandoening is en er geen diagnose voor is? Dacht het niet dus, en bovendien verzin je zoiets niet! En kinderen beelden dit zich absoluut niet in en toch overkomt ze dit. Kinderen weten niet eens wat er gaande is maar voelen zich absoluut niet goed. Er zijn geen voordelen aan elektrogevoeligheid, alleen nadelen. Waarom zou een volwassenen iemand, die van het leven geniet, sociaal actief is, een heerlijke baan heeft, een huis en een auto, zich langzaam volledig moeten laten  isoleren? Zoals het:
-niet meer naar de winkel kunnen gaan;
-stoppen moet met werken nadat er, zonder te weten, er draadloos geplaatst is op het werk;
-moeten vluchten uit de woning dicht onder een kerktoren met (verstopte) 2G masten erop;
-na drie keer een mobiel gebruik te hebben in een vluchtwoning (waar geen vaste telefoon was) nooit meer een mobiel aanraakt heeft omdat de hoofdpijn niet normaal is? Te heftig was. Er is werkelijk wat aan de hand maar de overheid luistert niet en doet niets!

Ik ben elektrogevoelig
Na 18 jaar (toen het begon), ben ik langzaam ernstig elektrogevoelig gemaakt. Nergens meer kunnen gaan en staan waar je wilt. 100% aanspreekbaar en rationeel, maar ernstig elektrogevoelig gemaakt door het beleid van de overheid. En ik niet alleen, uit alle lagen van de samenleving en uit alle beroepen zijn mensen uitgeschakeld door alle draadloze. Ik ken ze. In tegenstelling tot wat de industrie, de overheid en de wetenschap ons wil doen geloven, zijn er wél veel peer-reviewed wetenschappelijke onderzoeken die wel het werkingsmechanismen aandragen van de draadloze technieken en de schadelijke menselijke gevolgen van de inwerking van alle elektromagnetische velden van alle draadloze communicatie op een lichaam. Maar de industrie en wetenschap zaaien wetenschappelijke twijfel, keuren onderzoeken niet goed omdat de belangen een beetje te groot zijn? De economische belangen boven de gezondheidsbelangen?

De klachten beginnen subtiel
Er zit een lange opbouwperiode in het reageren op de elektromagnetische velden van alle draadloze, waarin je niets voelt. Je schuift het op moeheid, ongesteld zijn als vrouw, te druk met het werk of te hard gesport. Je voelt het ook nooit direct. We hebben er geen zintuig voor. Je voelt het indirect. Erg vermoeidheid, geïrriteerdheid, slecht kunnen concentreren en vaker verkouden (en inderdaad corona leidt mooi de aandacht van 5G af). Langzaam raakt het immuunsysteem verzwakt door de elektromagnetische velden van de steeds meer draadloze gebruiken. Langzaam wordt het erger, meer hoofdpijn en vaak misselijk. Het lichaam waarschuwt en vaak zit er een lange tijd tussen blootstelling en optreden van de klachten zodat je het niet koppelt. Meer blootstelling (5G en small cells) geven meer risico na 2020. Laat de emmer niet overlopen!

De meeste mensen weten niet eens hoe, waaraan of aan wat ze worden blootgesteld (door hun eigen apparatuur, van de buren of door de zendmasten buiten.) Elektrosmog is een verborgen vervuiler. Mensen weten niet op welke plaatsen een hoge veldsterkte heerst (alleen met speciale meters). Ook de apparatuur in huis speelt een belangrijke rol. Heb je wifi of een DECT-telefoon. Staat het basisstation van de DECT naast je bed, of staat het beneden in de woonkamer? Het lijkt wel Russisch roulette; http://stralingsleed.nl/blog/is-mobiel-gebruik-gelijk-russisch-roulette/

Daar komt bij dat vrijwel niemand zijn moderne apparaten wil opgeven, en niemand denkt er zelf last van te hebben. Totdat het niet meer valt te ontkennen. Met 5G geactiveerd zullen er heel veel mensen bijkomen.

Elektrogevoeligen worden nu nog in de psychologische hoek gedrukt (nog steeds in 2021), terwijl zij juist een waarschuwingsfunctie hebben!  LUISTER BETER NAAR DE ELEKTROGEVOELIGE!

https://tweakers.net/nieuws/41889/langdurig-gebruik-gsm-verhoogt-kans-op-hersentumor.html
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,20041214:newsml_67eed1b8770a283468d66d5132867934