Russische roulette is een gokspel met als inzet iemands leven. Een revolver heeft een cilinder (trommel) met vaak 6 kamers. Hierin zitten normaal gesproken zes kogels maar bij Russische roulette zit er maar één kogel in een kamer. Vervolgens zet iemand de revolver bij zichzelf of een ander, tegen het hoofd en haalt de trekker over. Als er geen kogel in de betreffende kamer zat, hoort men slechts een klik en gebeurt er verder niets. Als de kogel wèl in de betreffende kamer zat, wordt deze afgevuurd en kan de dood tot gevolg hebben. In zijn boek, mobiele telefoon en Russisch roulette, maakt Robert C. Kane de vergelijking dat mobielgebruik eigenlijk een soort Russische roulette is. Hij ziet het als dusdanig schadelijk dat elk telefoongesprek de mogelijkheid kan geven om ongeneesbare schade aan de hersenen aan te richten met de dood tot eindresultaat.

Elektromagnetische velden (EMV)
Robert C. Kane, analyseert in zijn boek Cellular Telephone Russian Roulette (mobiele telefoon en Russische Roulette) onderzoeken naar elektromagnetische velden en de conclusie van alle onderzoeken zijn schokkend. Het komt erop neer dat wie pech heeft, ziek wordt door het krijgen van klachten van de elektromagnetische velden die nodig zijn voor onder ander de mobiele telefonie. De radiogolven van het elektromagnetisch veld kunnen de namelijk de hersenen vernietigen, zonder de geringste aanwijzing dat dit gebeurd.

Robert C, Kane
Robert C. Kane is in 2008 overleden aan hersenkanker na meer dan dertig jaar werkzaam te zijn geweest in de telecommunicatie-industrie, bij telecomgigant Motorola. Hij werkte aan de bevordering van de veiligheid en bescherming van het milieu, met de nadruk op het elektromagnetisme, door krachtig en regelgevend toezicht en handhaving. Hij was dan ook ingenieur in de in de elektrotechniek. Als onderzoeker en product designingenieur, is hij direct betrokken geweest om programma’s en projecten te ontwerpen voor mobiele telefoons, mobiele radio’s en biologische effecten onderzoek.

Zijn erfenis is het boek Cellulair Telephone Russian Roulette met een boodschap. Een boodschap die zeker met de activering van 5G, heel belangrijk is.

De boodschap
Robert C. Kane, schrijft in zijn boek Cellular Telephone Russian Roulette, dat iedere keer wanneer je een mobieltje tegen het hoofd houdt, de kans er is op het ontstaan van een tumor. En dat iedere keer wanneer je de mobiel tegen het oor houdt, de tumor alleen maar groeit. Hij ziet de hoog frequente (HF) straling van de radiogolven, als licht. HF straling als oorzaak dat er minder van het lichaamseigen hormoon melatonine wordt aangemaakt. Melatonine is het natuurlijk lichaamshormoon wat ons dag- en nachtritme regelt. Lichaamsprocessen worden hierdoor verstoord met als gevolg moeilijk of niet kunnen slapen. Een wetenschappelijk Duits onderzoek uit 2009 van het Departement Gynaecologie en verloskunde, geeft aan dat door elektromagnetische velden het hormoon melatonine minder wordt. Dat de pijnappelklier* gevoelig is voor magnetische wisselvelden. Hierdoor wordt er minder melatonine geproduceerd, waardoor je slechter slaapt. Melatonine speelt ook een belangrijke rol in het verouderingsproces en bij de preventie tegen borstkanker. Het blijkt dat bij vrouwen met borstkanker het melatoninegehalte lager is dan het melatonine gehalte bij vrouwen zonder borstkanker. In Duitsland werd in de buurt van een zendmast een cluster van kwaadaardige tumoren en een verlaagd melatoninegehalte geconstateerd. Bij een aantal zelfmoorden was het melatoninegehalte nihil. Mensen die blootgesteld werden aan 200 nanoTesla (nT), een onderdeel van de magnetische wisselvelden of meer en veel gebruik maakten van de mobiel, draadloze laptop of smartphone, hebben de potentie om klachten te krijgen hieraan gerelateerd. Is het HF ook nog eens meer dan 200 µW/m2dan is de potentie om elektrogevoelig te worden extra aanwezig. En als men dan eenmaal elektrogevoelig is, dan kan iemand al gaan reageren bij een blootstelling van 1 μW/m². Ernstige elektrogevoeligen ook al vanaf 0,1 μW/m².

* Melatonine is een hormoon dat bij mensen in de epifyse (pijnappelklier) geproduceerd wordt uit serotonine en in een met de tijd van de dag variërende hoeveelheid aan het bloed en het hersenvocht wordt afgegeven. Het is van invloed op het slaap-waakritme en het voortplantingsritme.

Een laptop kan onder het toughpad al meer dan 2000 nT. hebben!

Economie
De industrie laat ons geloven dat het gebruik van radiogolven van de smartphone en de antennemasten die daarvoor nodig zijn, veilig zijn voor de gezondheid. Uit het boek van Kane blijkt echter dat er veel informatie is waaruit bezorgdheid blijkt over de veiligheid. Veel meer dan dat de industrie ooit heeft vrijgegeven. De honderden studies die beschreven zijn in het boek waren al gedaan voordat er besloten werd om de technologie van het draadloze in te voeren. De economie ging en gaat voor de gezondheid van mensen.

De magnetron
In het boek is te lezen dat voor het ontdooien van een kip in de magnetron, de magnetron gebruik maakt radiogolven van 2.450 megahertz (MHz.) De frequentie van een mobiel op de GSM 900 MHz. zal de kip nog eerder ontdooien dan in de magnetron. De 900 MHz. heeft namelijk een diepere penetratiegraad. De reden waarom er in ziekenhuizen vaak frequenties gebruikt worden van 800-900 MHZ. Bij een echo bijvoorbeeld kunnen de lagere frequenties dieper penetreren in een lichaam dan de hogere frequenties. Of een MRI-scan* waar het vocht in de weefsels gemagnetiseerd wordt met behulp van een grote sterke magneet en radiogolven. Radiogolven die vanuit de scannertunnel worden uitgezonden en die het vocht in de weefsels als het ware doen meetrillen (resoneren) waarbij ze energie uit de radiogolven in zich opnemen.

*MRI-scan: Je lichaam bestaat voor ongeveer 70% uit water. De positieve en negatieve lading zorgt ervoor dat watermoleculen op magnetische invloeden van buitenaf reageren. Als het ware zou je dat kunnen zien als kleine kompasnaaldjes. Als je in een sterk magnetisch veld zit, zoals de MRI-scan dan gaan al die naaldjes in één richting staan, evenwijdig aan het magnetische veld. In een MRI-scan zit een grote spoel die een magnetisch veld maakt van 5 Tesla, dat is honderdduizend keer zo sterk als het magnetisch veld van de aarde. Hoe meer signalen de spoel oppikt na een puls en hoe helderder de foto van die plek wordt.

De vijfde generatie mobiele technieken: 5G
De Europese Commissie heeft in 2016 gekozen voor haar 28 lidstaten om de volgende drie frequentiebanden voor 5G te gebruiken in 2020:
-700 megahertz (MHz). Deze frequentieband is vooral geschikt voor toepassingen voor Internet of Things (IoT);
-3,5 gigahertz (GHz). De meeste draadloze apparatuur is geschikt voor deze frequentieband-26 gigahertz (GHz). De 26GHz-band kan erg hoge datasnelheden ondersteunen.

Technieken die gebruik maken van millimetergolven en laserstralen. In Nederland zal dit in 2022 pas zover zijn. 5G is in 2020 op veel plekken geactiveerd op de;
-700 MHz-band:
-1400 MHz-band;
-2100 MHz-band.

In Nederland zijn veel testlocaties met de bedoelde 5G frequenties voor 2022:
https://www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/5g-en-antennes 

Een citaat uit het boek Cellular Telephone Russian Roulette van Robert C. Kane
We weten dat een irritatie op biologisch gebied kan leiden tot schade. Een beschadiging in de hersenen, zoals:
-langzame erosie van de hersenen en een ophoping van lichte hersenbeschadigingen;
-kanker;
-een lekkende bloed-hersenbarrière.

Elke blootstelling aan radiofrequente straling geeft een nieuwe kans dat de schade permanent zal worden. Zijn boek eindigt met de woorden: “je pakt de telefoon, eenmaal, tweemaal, tien keer per dag of slechts een paar keer per maand. Maar elke keer is het een gok. Is het déze keer dat de straling onherstelbare schade aan mijn hersenen veroorzaakt? Is het déze keer dat het kan leiden tot weefselschade, DNA-beschadiging of chromosoomverandering? Het is als Russische roulette.”

Foto: https://pixabay.com/nl/photos/colt-revolver-koningscobra-5102472/
https://microondes.files.wordpress.com/2010/03/robert_c_kane_cellular_telephone_russian_roulette.pdf