Geschiedenis
In 1992 werd na 1G, het tweede GSM-netwerk gelanceerd, dit was de tweede generatie mobiele communicatie, het 2G-netwerk. 2G is geschikt voor bellen en korte tekstberichten (sms). In 2001 werd dit netwerk uitgerold in Nederland.

3G (UMTS)
In 2006 werd het 3G-netwerk uitgerold nadat het Zwitsers onderzoek geen schade aan de gezondheid meldde. Het Zwitsers onderzoek waar na jaren pas bleek,  dat en behoorlijk mee gesjoemeld is om de burger op het verkeerde spoor te zetten: http://stralingsleed.nl/wp-admin/post.php?post=1352&action=edit . 3G staat voor Universal Mobile Telecommunications System (ook wel UMTS genoemd). Dit is het eerste netwerk dat het mogelijk maakt om gebruik te maken van het internet en 3G gaf de mogelijkheid om apps te gebruiken.

4G (LTE)
4G LTE staat voor Long Term Evolution (LTE) en noemen we de vierde generatie (4G) mobiele telefonie. In Nederland zijn de frequenties voor 4G in 2012 geveild onder vier telecomaanbieders: KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2. Het grootste verschil tussen 3G en 4G is de snelheid.

Op 11 mei 2016 is de 4,5G- technologie geïntroduceerd met een snelheid tot 1,1 gigabit per seconde. Acht keer sneller dan de 150 Mbps-pieksnelheid van het klassieke 4G. 4,5G maakt gebruik van de  MIMO techniek (een  techniek waarbij verschillende datastromen over de verschillende zend- en ontvangstantennes worden verzonden) op vier spectrumbanden en een nieuwe soort modulatie. Voor 4,5G worden de 800 MHz- en 1800 MHz-frequentiebanden ingezet, maar ook de 2600- en 2100-spectrumbanden.

5G
In 2020 wordt 5G actief in grote delen van Nederland. Nog niet op de bedoelde technologie maar veel testgebieden werken al wel met de bedoelde technieken van 700 megahertz, 26 gigahertz en 3,5 gigahertz. De telecomproviders in Nederland zijn dan: KPN, T-Mobile en Vodafone/Ziggo. 5G maakt gebruik van Massive MIMO en is een methode om meer dan één datasignaal tegelijk te versturen en te ontvangen over een kanaal.  Met 5G zal de straling enorm toenemen. Straling zoals radiostraling, microgolfstraling en infraroodstraling. Zelfrijdende auto ‘s worden uitgerust met verschillende technologische sensoren zoals camera’s, radars en lidar: Light Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging. Lidar maakt gebruik van laserlicht. De golflengte van een radiogolf ligt rond de één centimeter, die van laserlicht ligt tussen de tien µm (micrometer) en 250 nm (nanometer).

Wetenschappers waarschuwen
Op 13 september 2017 roepen wetenschappers op tot een moratorium op de uitrol van 5G.
“Wij adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door onafhankelijke wetenschappers. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen bovenop de al bestaande 2G, 3G, 4G, wifi  en IoT.

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat zegt dat er van 5G geen gevaar te VERWACHTEN is voor de gezondheid: ‘uit een tussen-evaluatie van een onderzoek dat al sinds 2006 loopt, blijkt dat dagelijkse blootstelling aan straling niet leidt tot permanente gezondheidsschade’.

Wordt er nu voor het gemak maar even ‘vergeten’ dat er in 2006 nog geen 5G bestond? Bovendien waren er toen ook al mensen elektrogevoelig gemaakt die toevallig de pech hadden om dicht bij een mast voor de mobiele communicatie te wonen en bij 5G komt iedereen onder een mast (Slimm Cell) te wonen! En Mona Keizer ook De Gezondheidsraad laat weten dat er geen onderzoek gedaan is naar 5G.  Laat staan voor de lange termijn.  Hoe weet u dan dat het veilig is? Weet onze staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat het beter dan 247 wetenschappers? En is het wel bekend dat er mensen zijn die niet meer kunnen en ervoor kiezen om de aarde te verlaten?

https://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/8160/in_memoriam_gert-jan_leerink_elektrogevoelig_en_lyme_pati%C3%ABnt

Op de vraag of het gedwongen bestralen van burgers zomaar mag, is het antwoord heel simpel ‘neen’. De grondwet is het belangrijkste staatsdocument en de hoogste nationale wet van Nederland. Zij bevat de regels voor onze staatsinrichting en de grondrechten van iedere burger. De Grondwet telt acht hoofdstukken waarvan hoofdstuk 1 de meest essentiële onderdelen bezit met betrekking tot de elektromagnetische velden van alle draadloos gebruik. In de Nederlandse grondwet  staat te lezen:

Artikel 10:1
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Ik wil niet overal ‘onzichtbaar’ bestraald worden.
Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Mijn lichaam is al aangetast door de elektromagnetische velden. En in 2021 zijn deze niet meer te ontlopen. Vluchten kan nu niet meer, zoals in 2007 nog wel mogelijk was.
Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De overheid houdt zich niet aan zijn eigen wetten. Wie attendeert de overheid hierop?
Artikel 22:1
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. Dit geld ook voor de elektrogevoeligen!

Overheid doe je werk! Laat de digitale wereld niet voor veel mensen een brug te ver zijn!

 

Foto: https://pixabay.com/nl/illustrations/regenboog-ruimte-planeet-wetenschap-657382/ https://www.nu.nl/politiek/2323961/defensie-stelde-militairen-bloot-straling.html
http://stralingsleed.nl/blog/nog-meer-straling-in-het-milieu-door-zes-smart-l-radars/
https://www.als-centrum.nl/kennisplatform/het-verloop-van-de-ziekte-als/
https://stralingsleed.nl/blog/zelfrijdende-autos-werken-met-laserstraling/#:~:text=De%20laserstraal%20op%20de%20zelfrijdende,elektromagnetisch%20spectrum%20ioniserende%20straling%20is!
https://voorgezondleven.nl/eu-5g-appel-wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijke-ernstige-gezondheidseffecten-van-5g/
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/7188/stralingsvervuiling_zwaar_onderschat_gemeente_verandert_stad_in_een_magnetron