Frans multinational bedrijf: Atos
Atos is een Frans IT-bedrijf dat zich bezighoudt met systeemontwikkeling en consultancy. Het is in de Benelux onder meer actief op het vlak van het verwerken van betalingen, IT dienstverlening, Outsourcing, Consulting en Systeem integratie. Atos heeft 110.000 werknemers (2019) verspreid in 73 landen (waaronder Nederland-Amstelveen). Het hoofdkantoor bevindt zich in Bezons, een voorstad van Parijs. Het bedrijf hanteert de merknamen Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify en Worldline.

Diagnose hersenkanker
Acht van de duizend werknemers van de Franse multinational Atos, (vestiging Yvelines), zijn in de periode van 2015 tot 2020, gediagnosticeerd met glioma*, een zeldzame en agressieve vorm van hersenkanker. Het is te zien in de Franse docu ‘5G: l’onde d’un doute’ (5G: De golf van twijfel), waarin onderzocht wordt wat de effecten van mobiele technologie op de gezondheid is van mens en dier. Te zien in de samenvatting van deze spraakmakende tv-documentaire, die op 12 november 2020 meer dan een miljoen Franse kijkers trok.

Opvallend is dat niet alleen bij Atos in Yvelines slachtoffers vallen: in de omgeving zijn er nog tien andere personen met de diagnose glioma, een waar kankercluster. Daarnaast zijn op het hoofdkantoor van deze Franse multinational, in 2019 drie nieuwe gevallen van hersenkanker ontdekt. De werknemers leggen de link met de elektromagnetische velden van de mobiele telefoons, zendmasten, dataservers en andere bronnen van stroom en straling.

*Een glioom is een type tumor dat begint in de gliacellen van de hersenen of de wervelkolom. Gliomen omvatten ongeveer 30 procent van alle hersentumoren en tumoren van het centrale zenuwstelsel, en 80 procent van alle kwaadaardige hersentumoren.

Wetgeving beïnvloed door de ICNIRP?
De documentaire brengt vervolgens de ontwikkeling van de technologie in beeld en zet vraagtekens bij de samenstelling en onafhankelijkheid van de meest invloedrijke commissie in Europa, de onafhankelijke International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)*. Is deze commissie wel zo onafhankelijk of is het een een verlengstuk van de industrie? Bieden de door deze commissie geadviseerde blootstellingslimieten werkelijk bescherming voor mens en dier? Of zijn deze vooral handig om zoveel en zo snel mogelijk nieuwe toepassingen op de markt te brengen? Dr. Marc Arazi, huisarts en schrijver van “Phonegate” (uitgegeven november 2020), waarin de certificering van mobiele telefoons onder de loep is genomen, stelt dat:

5 miljard gebruikers bewust misleid worden over het werkelijke niveau van de blootstelling, wetende dat de belangrijkste bron van blootstelling aan elektromagnetische straling de mobiele telefoon is!

 

* DE ICNIRP is een internationale onafhankelijke non-profit-organisatie die wetenschappelijk advies geeft over de gezondheids- en milieueffecten van niet- ioniserende straling, ter bescherming van mensen en het milieu. 5G gaat wellicht in het ioniserende gedeelde van het elektromagnetisch spectrum werken. Betekent dit dat het ICNIRP niet meer voor deze taak berekend is?

Dode konijnen, groei- en vruchtbaarheidsproblemen bij kippen en koeien
De documentaire begint met het bezoek aan de konijnenfokkerij. Sinds enkele jaren treft de eigenaar elke dag tientallen konijnen dood aan in hun metalen kooien. Veterinaire onderzoekers kunnen geen oorzaak vaststellen. De verdenking ligt nu bij de antenne-installatie die op minder dan 300 meter afstand van het bedrijf staat. Een geobioloog laat met professionele meetapparatuur zien wat de stralingswaarden zijn, zowel in de omgeving van het bedrijf als in de metalen kooien van de konijnen. In dezelfde regio is een pluimveehouderij gehuisvest en sinds de installatie van een 3G-antennemast in 2015 heeft het pluimvee groeiproblemen en de koeien in de buurt hebben vruchtbaarheidsproblemen.

Toename ontstekingsziekten in de hersenen
Niet alleen de dieren hebben problemen, de veehouder zelf heeft ook gezondheidsproblemen. Problemen als:
-hoofdpijn;
-duizeligheid;
-slaapproblemen;
-geheugenproblemen;
-gevoelens van uitputting;
-depressie.

Als gevolg van het gebruik van mobiele technologie ziet de Franse arts Dominique Tripodi van het Universiteitsziekenhuis in Nantes, een toename in ontstekingsziekten in de hersenen. Gezondheidsautoriteiten schatten dat inmiddels zo ’n 5% van de bevolking lijdt aan soortgelijke symptomen als gevolg van (over)belasting van elektromagnetische straling.

Glioma, agressieve vorm van hersenkanker
In de documentaire komen een voormalig Atos-werknemer en een voormalig secretaris van de Commissie Gezondheid, Veiligheid en Arbeidsomstandigheden van Atos, Nicole Courat, in beeld. Beiden hadden, tot aan hun pensioen, een lange staat van dienst bij het bedrijf. De documentaire brengt goed in beeld dat de bedrijfsarts ( niet te zien), andere mogelijk verklarende factoren voor de toename van ontstekingsziekten in de hersenen heeft uitgesloten en dat de verklarende factor voor de hoge frequentie van deze specifieke, agressieve vorm van hersenkanker de toename van het draadloos gebruik moet zijn. Normaal gesproken komt glioma vijf à zes keer op de 100.000 personen voor. De frequentie van acht op de 1.000 werknemers is dan ook extreem hoog en in 2019 is dit dossier gemeld bij het Franse Nationale agentschap voor Gezondheid en Veiligheid (ANSES).

Wettelijk toegestane limieten
De huidige directeur van het Atos-kantoor in Yvelines geeft aan dat de metingen van een controlerende instantie laten zien dat de elektromagnetische velden ver onder de  wettelijke grenswaarden blijven. Zowel die voor publiek als die voor professionele omgevingen.

De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) heeft in maart 2020 nieuwe richtlijnen voor blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) gemaakt. Deze richtlijnen zijn volgens de ICNIRP bedoeld om mensen te beschermen tegen de schadelijke effecten voor de gezondheid van radiofrequente EMV in het frequentiegebied van 100 kilohertz (kHz) tot 300 gigahertz (GHz).

 Dit was vanaf 1998 de wettelijk toegestane blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden met frequenties tussen;

-10 en 400 megahertz tot 28 V/m (volt per meter);

-400- tot 2000 megahertz tot 61 V/m;

-2000 megahertz tot 300 gigahertz geldt een vaste blootstellingslimiet van 61 V/m.

 Wat de veldsterktes en stralings­-intensiteiten betreft verschillen deze richtlijnen níet met die uit 1998 en bieden dan ook geen bescherming, vooral niet tegen 5G.

 

De directeur van Atos zegt zich niet bewust te zijn van risico’s van elektromagnetische velden onder de wettelijk toegestane blootstellingslimieten. De directeur van Atos ten tijde van de gebeurtenissen, Thierry Breton*, wil niet voor de camera reageren maar laat in een tekstuele verklaring weten dat Atos aan de wettelijke normen voldoet. Saillant detail: Breton is de voormalige baas van France Telecom en voormalig minister Economische Zaken. Hij is nu als Eurocommissaris o.a. verantwoordelijk voor de uitrol van 5G.

* Na zijn vertrek als CEO in 2005 van France Telecom (na 2013 heet het Orange) en het vertrek bij Orange in november 2019,  is Thierry Breton vervangen door Elie Girard als Chief Executive Officer (CEO) van Atos.

ICNIRP en richtlijnen
De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is een politiek onafhankelijke commissie van wetenschappers op het gebied van de niet-ioniserende stralingsbescherming. De ICNIRP heeft internationale richtlijnen vastgesteld voor blootstelling van de mens aan alle typen elektromagnetische velden, waaronder radiofrequente straling, microgolfstraling, zichtbaar licht, infraroodstraling, ultraviolette straling (de niet-ioniserende straling). De ICNIRP werkt hierbij nauw samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation; WHO).

Nieuwe richtlijnen
De oude normen van 1998 bestrijken het hele frequentiegebied van net boven 10 hertz (Hz) tot 400 megahertz (MHz). De nieuwste normen gaan uit van 100 KHz (kilohertz) tot 300 gigahertz (GHz). De nieuwe richtlijnen bevatten dan ook geen drastische aanpassingen, alleen dat de het frequentiegebied van 10 Hz, na 2020 100 KHz is geworden. Dit doelt op het gebruik van hogere frequenties boven de 6 gigahertz (GHz) of 6.000.000.000 hertz, waar 5G gebruik van (gaat) maken. Volgens de ICNIRP bieden de normen van 1998 nog steeds een goede bescherming, al zijn ze uit de vorige eeuw. De nieuwste normen zijn alleen iets breder gemaakt zodat de tegenstanders van de uitrol van 5G niet moeten zeuren omdat het ‘ver onder de norm zal blijven’.

Thermische effecten
Het gaat in de richtlijnen van het ICNIRP, uitsluitend over de thermische effecten gebaseerd op 6 minuten en 30 minuten een zak water bloot te stellen aan radiofrequente elektromagnetische velden (EMV) totdat het water één graad was opgewarmd. In de nog steeds geldende richtlijn gaat het om kortdurende blootstelling, terwijl in 2019 al 33 procent van de jongeren zichzelf telefoonverslaafd vind, dus bijna dag en nacht met de mobiel bezig zijn. In 2019 4,5+ actief is (hogere straling), testgebieden in Nederland met 5G zijn (nog hogere straling) en tijdens de corona periode het mobiel dataverbruik 6-10-2020 met 34,5% gestegen is. In tegenstelling tot veel andere branches, heeft de crisis de telecomwereld juist een boost gegeven omdat mensen thuis moeten blijven en veel thuis moeten werken, waardoor het dataverbruik enorm toeneemt.

De niet-thermische effecten (biologische effecten) worden door het ICNIRP niet genoemd omdat ze niet onderzocht zijn.

Niet thermische peer-rievewed artikelen
Daarmee zijn vrijwel alle van de duizenden peer-reviewed wetenschappelijke publicaties genegeerd waarin dergelijke niet-thermische biologische lange-termijn effecten zijn aangetoond. Wetenschappelijk onderzoek van onafhankelijke wetenschappers wordt tegengewerkt. Ze worden tegengewerkt of zelfs bedreigd https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/ Een aantal van die effecten, die optreden bij veldsterktes en stralingsintensiteiten ver onder de ICNIRP 2020 richtlijnen, zijn schadelijk voor de gezondheid. De ICNIRP- richtlijnen geven daarom, in tegenstelling tot ze claimen, géén bescherming tegen schadelijke effecten voor de gezondheid. De gemaakte richtlijnen zouden volgens ICNIRP bedoeld zijn om mensen te beschermen tegen de schadelijke effecten voor de gezondheid van radiofrequente EMV in het frequentiegebied van 100 kHz tot 300 GHz. Daaronder valt alle draadloze communicatie, inclusief 5G. Wat de veldsterktes en stralingsintensiteiten aan gaat verschillen deze richtlijnen niet met die uit 1998 en geven geen bescherming en 5G wordt gewoon ingevoerd zoals het er nu voorstaat.

Want stralingsautoriteiten financieren ICNIRP
Het is al langer bekend dat het Duitse Federaal Ministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid (BMU), waaronder ook het Federaal Bureau voor Stralingsbescherming (BfS) valt, de ICNIRP financieel steunt. In de laatste drie jaar heeft het BMU 70-80% van de jaarlijkse inkomsten van de ICNIRP bijgedragen. De inkomsten uit de verkoop van boeken en de kosten voor het bijwonen van workshops zijn hier niet in begrepen. ICNIRP ontvangt ook een “bijdrage in natura” van het BMU: “gratis” kantoorruimte in het BfS-pand in Oberschleiβheim, bij München. Andere bureaus die ICNIRP ondersteunen zijn: European Union Programme for Employment and Social Innovation “EaSI” (2014-2020), International Radiation Protection Association (IRPA), Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA) en het Nieuw-Zeelandse ministerie van Volksgezondheid.

De Nederlandse bioloog Eric van Rongen, vicevoorzitter van de ICNIRP (voorheen jarenlang voorzitter) beweert in eerste instantie dat de ICNIRP organisatie niet wordt gefinancierd vanuit de industrie. Na doorvragen van een journalist moet hij erkennen dat de bijeenkomsten van de ICNIRP wel degelijk betaald worden door de telecomindustrie. Van Rongen is niet alleen vicevoorzitter van de ICNIRP, hij is ook lid van Commissie Elektromagnetische Velden (EMV) van de Nederlandse Gezondheidsraad en van de Zweedse Stralingsautoriteit. Verder is Van Rongen lid van het International Advisory Committee WHO EMF Project en lid van het International Committee on Electromagnetic Safety (ICES) van de IEEE. ICES is duidelijk een industrie-lobby en een standaardiseringsorganisatie.

Ook staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, verschuilt zich achter de stralingsnorm van het ICNIRP, en draagt daardoor bij aan het leed dat steeds meer mensen zeggen te ervaren, door de toenemende hoeveelheid straling om ons heen. Hoort de regering niet het goede voorbeeld te geven? Hoort de regering niet te luisteren naar het volk? Luister en handel ernaar!

https://letstalkabouttech.nl/2020/11/hoge-incidentie-hersentumoren-bij-franse-multinational-atos-gelinkt-aan-straling/?fbclid=IwAR3Q7LX-r6FlosjbsZ6iq7zIovGceDZ8EfKnJPmdEj1Yasf8rjs-ZVYk4VU