Overheden en telecombedrijven zeggen dat 2G, 3G, 4G en 5G onschadelijk is voor mens, flora en fauna. Ervaringsdeskundigen en wetenschappers, niet in dienst van de telecom, weten dat dit niét waar is  en dat veel mensen nu al lijden onder het geweld van alle draadloze verbindingen voor de draadloze communicatie. Dat het waarschijnlijk alles en iedereen zal uitroeien wanneer overheden niet in zien dat ze fout bezig zijn en het tij wat betreft alle draadloze verbindingen moeten drastisch terug moeten brengen. Dat 5G, met Internet der Dingen, Massive MIMO-antennes die gericht een signaal bundelen (beamforming), met de vele small cells en zijn millimetergolven in milieu en ruimte (satellieten voor 5G), weg moeten. Dat er so wie so ruimte moet komen in Nederland waar mensen ook kunnen wonen die niet tegen al dit draadloze geweld kunnen!

 Millimetergolven die veel minder afstand af kunnen leggen, waardoor je dus veel meer masten nodig hebt voor een stabiele 5G verbinding. Masten (slimm cells) om de 150 meter en antenne-array ’s (een samenstel van een of meerdere zend- of ontvangstantennes die samenwerken om voor een bepaalde frequentie een optimale energieoverdracht in een of meer richtingen te bewerkstelligen). Waar 2G en 3G gebruik maken van radiogolven maakt 5G gebruik van microgolven, infrarood- en ultraviolet golven (vanaf de golflengte van ultraviolet kan straling ioniserend zijn).

Dus 5G is anders dan 2G en 3G?
Ja, want 5G heeft naast de grote hoge antenne-installaties (Massive MIMO), veel kleinere masten nodig, dicht bij de bebouwing (slimm cells), kleine antennes met een bereik van tien tot honderden meters en komen erg dicht de huizen te staan.  5G opereert op veel hoge frequenties dan 2g en 3G. De antennes zijn nodig om onze woningen ( en onze lichamen?) te doordrenken met zeer dichte elektromagnetische straling, waaraan ontsnappen onmogelijk is. Voor dit doel moeten er ook in de ruimte maar liefst in totaal wel 100.000 nieuwe satellieten worden geplaatst. https://stralingsleed.nl/blog/wereldwijde-draadloze-dekking-door-meer-dan-100-000-satellieten-en-nano-satellieten/

Directe, gerichte energie van 5G verandert onze lichamen in antennes
Groot verschil is dat 5G directe (gerichte) energie betreft, daar waar 4G nog in alle richtingen wordt verspreid. John Thomas schrijft voor GreenMedInfo dat 5G smartphones tot 10 x krachtigere straling uitzenden dan 4G toestellen, en 5G wifirouters zelfs tot 150 x. Het gecombineerde gevolg is dat onze lichamen en vooral hersenen een grotere dosis (geïoniseerde) straling te verwerken krijgen. Door antennes (slimm cells) op korte afstand van elkaar te plaatsen wordt de energie ‘sterk genoeg om door muren en menselijke lichamen’ te dringen. Het eerste is nodig om 5G ook binnenshuis te kunnen gebruiken. Auteur-onderzoeker Arthur Firstenberg waarschuwt dat het tweede aspect zeer ernstige gevolgen voor onze gezondheid kan hebben.

Gevolgen 5G
Al in 2002 (dus lang voordat 5G het groene licht van de politiek kreeg) schreef Arthur Firstenberg in een analyse dat de zeer korte elektromagnetische 5G stralen in krachtige salvo’s worden ‘afgevuurd’, waardoor ze door en in het menselijke lichaam worden vermenigvuldigd. Hierdoor zouden er in ons lijf ‘mini’ 5G antennes worden gecreëerd, waardoor de straling nog dieper zou doordringen. Deze stralen worden volgens Firstenberg ‘Brillouin impulsen’ genoemd. ‘Die gaan een grote rol spelen zodra de kracht of de golflengte snel genoeg verandert. Dat betekent dat de geruststelling die we krijgen, namelijk dat deze (5G) golven te kort zijn om ver in ons lichaam door te kunnen dringen, niet waar is.’ Kortom: onze lichamen worden straks langzaam ‘gefrituurd’ door 5G.

*Arthur Firstenberg is van huis uit een wiskundige en een medicus maar ziek geworden o.i.v. alle draadloze toepassingen. In mei 2008 al beschuldigden Firstenberg en anderen de stad Sante Fe, New Mexico, van discriminatie van mensen die allergisch zijn voor elektromagnetische velden van alle draadloze, (EMV) omdat de stad gratis draadloze netwerken in stadsgebouwen kreeg.

Professor: ‘Onweerlegbaar bewijs dat 4G al grote schade veroorzaakt’
Dr. Sharon Goldberg, professor interne geneeskunde, bevestigt dat “draadloze stralen biologische effecten hebben (biologische effecten die de Ned. overheid ontkent). Want; “als je naar de serieuze wetenschappelijke literatuur kijkt heeft draadloze straling biologische effecten. Iets wat niet langer in twijfel kan worden getrokken. Daar hebben we nu zonder twijfel onweerlegbaar bewijs voor. Er is bewijs van schade aan het DNA en aan het hart, met hartfalen als gevolg, en neuro-psychiatrische gevolgen. 5G is een on-geteste toepassing vanaf 2020, van een technologie waarvan wij op basis van de wetenschap weten dat deze schadelijk is. In academische kringen wordt het ‘research met menselijke proefpersonen’ genoemd.’ Oftewel: proefkonijnen, maar dan met honderden miljoenen tegelijk”.

5G grootste bedreiging voor volksgezondheid ooit
Ook journalist Ethan Huff concludeert daarom dat “5G overduidelijk de grootste bedreiging voor de volksgezondheid ooit is. Maar omdat ons volk niet langer wordt vertegenwoordigd door officials die het volk dienen, maar in plaats daarvan de grote bedrijven, is het slechts een kwestie van tijd voordat 5G het land en de hele planeet bedekt, wat alle levensvormen onvoorstelbare schade zal toebrengen”. https://www.wimjongman.nl/nieuws/2019/gevaar-5g.html

In complotkringen wordt zelfs gewaarschuwd voor de uitroeiing van al het leven. In deze You Tube film (verwijderd omdat het te dicht bij de waarheid komt?) waarschuwt de microgolf expert dr. Barrie Trower, een Britse natuurkundige, die in de jaren ‘60. Hij werkte samen met de eenheid voor het opruimen van onderwaterbommen, de Royal Navy, de Britse Geheime Dienst, en de CIA. Hij wordt beschouwd als een expert in microgolftechnologie, dat 5G inderdaad langzaam maar zeker al het leven op Aarde kan vernietigen. http://www.stayonthetruth.com/barrie-trower-lecture.php

Overheden blijven in 2021 volhouden dat 5G de vastgestelde limieten voor elektromagnetische straling niet overschrijden (limieten die de telecom zelf maakt en overheden goed keuren). ‘Maar die waarden zijn zo vastgelegd dat het is alsof je in de stad 1000 km/uur mag rijden,’ staat in de nieuwste uitgave van de Express Zeitung te lezen.

Nooit meer: wij hebben het niet geweten
Lijnrecht tegenover alle waarschuwingen van onafhankelijke wetenschappers, staan de geruststellingen van overheden, Telecom en tech-bedrijven, dat 5G ‘volkomen veilig’ is. Maar krijgen we wel eerlijke, objectieve informatie en niet de informatie van gesubsidieerde en/of zwaar door tech-giganten gesponsorde wetenschappelijke instellingen, die er om financiële- en carrière redenen enkel baat bij hebben dit soort nieuwe technologieën zo snel en geruisloos mogelijk te laten goedkeuren? Overheden die de vele financiële geldelijke bijdragen voor de frequentieveilingen niet willen missen?

Nederlandse overheid gaat nog steeds de fout in
Door te weigeren de draadloze techniek grondig door onafhankelijke wetenschappers te laten beoordelen draagt ook de Nederlandse overheid bij aan een groot onrecht. In 2004, in een Zembla uitzending werd namelijk bekend dat oud KPN-topman P. Smits en oud Telfort-topman R. van den Hoeven van Genderen vertelden dat achter gesloten deuren een commerciële deal is gesloten tussen het Rijk en de telecomindustrie. Dat de telecomindustrie zes miljard euro heeft betaald voor de licentierechten voor de uitrol van 3G aan het Rijk en dat de overheid dan moest zorgen dat het geen problemen bij de burger zal geven. Geen protesten, geen lastige vragen zodat de telecom gewoon verder kan met de uitrol. Smits verteld dat wanneer dit wel het geval zou zijn, de telecom de zes miljard euro zou willen. Met andere woorden, alles doen om dit te voorkomen. http://stralingsleed.nl/blog/een-bewijs-dat-ceo-s-van-telecombedrijven-weten-dat-draadloos-gebruik-gezondheidsschade-geeft/ Schijnbaar geldt dit nog steeds in 2021 vandaar het vreemde wringen in alle bochten door onze demissionaire staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keizer en het hele demissionaire kabinet!

 

https://www.xandernieuws.net/algemeen/5g-verandert-menselijk-lichaam-in-interne-antenne-en-frituurt-ons-langzaam/
Foto:https://www.gettyimages.nl/detail/nieuwsfoto%27s/woman-walks-past-an-advertisement-for-sk-telecom-co-at-nieuwsfotos/961570334?adppopup=true
https://www.hugoschooneveld.nl/bestanden/Book%20review%20-%20Arthur%20Firstenberg%20-%93The%20invisible%20rainbow.pdf