Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Agentschap Telecom (AT) verwachten dat het aantal apparaten dat bijdraagt aan de blootstelling van kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) alleen maar verder zal toenemen. Wat dit betekent volgens het RIVM en AT, is voor de totale blootstelling van mensen aan elektromagnetische velden onbekend. Protest alom. Protesten die niet op het journaal worden behandeld en niet door kranten breeduit worden behandeld. Angstvallig wordt de gewone burger niet voorgelicht over deze moeilijke materie. Huisartsen, wetenschappers en een commissie van het EP waarschuwen ons echter wel voor de draadloze communicatie.

Zorgen om kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze technieken
In Duitsland (Stuttgart) protesteren artsen tegen de uitrol van de 5de generatie voor draadloze communicatie. Ze pleiten voor preventiestrategieën om de bevolking te beschermen, gedegen onderzoek en een moratorium op 5G.  Een moratorium (verbod) op de uitrol van 5G, totdat de potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers, onafhankelijk van de mobiele industrie https://stralingsleed.nl/blog/artsen-protesteren-tegen-de-mobiele-5g-communicatie/

Zorgen om kunstmatig elektromagnetische velden van alle draadloze technieken
In Nederland heeft de Stichting Stop5GNL en Liesbeth Adriaansens (huisarts) het 5G-Manifest van Nederlandse artsen op 16 september 2020, opgesteld: “Wij, ondergetekende Nederlandse artsen, maken ons zorgen over de uitrol van het 5G-netwerk in Nederland. Niet alleen over onze privacy, maar ook over het milieu, onze gezondheid én die van onze patiënten. Daarom vragen wij de verantwoordelijke bewindspersonen om de uitrol van 5G terug te draaien totdat gedegen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar de (langetermijn) effecten van 5G op de volksgezondheid, dus conform het voorzorgsprincipe, en dusdoende de mensen, met name kwetsbare groepen, zoals kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en chronisch zieken, te beschermen tegen gezondheidsrisico’s van straling.” Iedere huisarts kan dit manifest ondertekenen https://www.stop5gnl.nl/5g-manifest-van-nederlandse-artsen/.

Hoogste blootstellingslimieten
Want Nederland heeft een van de hoogste blootstellingslimieten ter wereld. Deze zijn bepaald volgens een principe uit 1953 van Schwann. Een zak water met fysiologische zoutoplossing van 74 kg wordt 6 minuten lang bestraald en mag dan maximaal 1 graad Celcius opwarmen. Om de kwetsbare groepen te beschermen wordt de benodigde hoeveelheid straling door twee gedeeld. Dat is dan ook de limiet voor de toegestane straling van de draadloze communicatie. De officiële ICNIRP-normen zijn per frequentieband vastgesteld. Voor publieke ruimten gelden de volgende limieten (in Volt per meter):
-800 MHz: 39 V/m
-900 MHz: 41 V/m
-1800 MHz: 58 V/m
-2100 en 2600 MHz: 61 V/m (wat overeenkomt met 10 miljoen microWatt per m2).

Onafhankelijke wetenschappers en artsen hebben een maximale stralingslimiet geadviseerd van 0,614 Volt per meter (= 1000 microWatt per m2) buitenshuis. Volgens het Antennebureau worden er in openbare ruimten gemiddeld waarden gemeten tussen de 0,5 en 3 Volt per meter en in een woning gemiddeld 1 Volt per meter.

Thermisch effect
Alleen de thermische effecten tellen hier wettelijk mee en niet de biologische effecten. In 2020 kennen we echter al zeer veel biologische mechanismen die worden beïnvloed door elektromagnetische velden (EMV) en waar dus geen rekening mee gehouden is https://stichtingehs.nl/blog/biologische-effecten-van-emv-door-draadloze-technologie.

Geen bewijs zegt het ICNIRP
Volgens de Nederlandse Gezondheidsraad (geadviseerd door het International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), is er geen bewijs dat elektromagnetische velden (EMV) schadelijk zijn voor de gezondheid. Zeer veel onafhankelijk onderzoek (niet afhankelijk van de Telecom) geven echter het tegenovergestelde weer https://stralingsleed.nl/blog/zorgen-bij-de-uitrol-van-5g/.

Volgens de Gezondheidsraad, RIVM en het Kennisplatform EMV, zijn de normen in Nederland veilig omdat ze ruim onder de norm zitten die door de ICNIRP is vastgesteld. Normen die vastgesteld toen de voorzitter de Nederlandse Dhr van Rongen was (van 2016 tot 2020 voorzitter en sinds 2020 vice-voorzitter) van de ICNIRP. Dhr. E. van Rongen die tevens in de Nederlandse Gezondheidsraad (GR) zitting heeft.

Belang Nederlandse overheid
Het 5G manifest van Nederlandse artsen zegt: “De Nederlandse overheid heeft grote belangen bij de verkoop van de frequenties. De telecomindustrie is groter dan de farmaceutische industrie en de olie-industrie. De telecomindustrie heeft dan ook een sterke lobbygroep die onze regering, parlementsleden en het Europarlement beïnvloedt.

Voor bescherming tegen de overheid is de Nederlandse burger afhankelijk van de rechterlijke macht die de overheid op de vingers kan tikken. We worden straks allemaal zonder onze toestemming blootgesteld aan de EMV. Waar blijven onze wetenschappelijk geschoolde collega’s als het gaat over de blootstellingslimieten van elektromagnetische velden in Nederland”?https://www.medischcontact.nl/opinie/reacties/ingezonden-reactie/zorgen-om-elektromagnetische-velden.htm#:~:text=De%20Nederlandse%20overheid%20heeft%20grote,industrie%20en%20de%20olie%2Dindustrie.&text=Voor%20bescherming%20tegen%20de%20overheid,op%20de%20vingers%20kan%20tikken.

De onafhankelijke wetenschappers wordt het leven wel erg zuur gemaakt en de wetenschappers die wel waarschuwen doen dat met gevaar voor eigen leven https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/ en https://www.youtube.com/watch?v=pKUGJsjQeGY

En wat te denken van de deal die achter gesloten deuren is gesloten tussen het Rijk en de telecomindustrie https://stralingsleed.nl/blog/telecomproviders-willen-geen-last-van-gemeenten-en-burgers/?

Zorgen om kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze technieken
In juni 2021 publiceerde de commissie STOA (Science and Technology Options Assessment), het Panel voor de Toekomst van Wetenschap en Technologie, een commissie van leden van het Europees Parlement* dat zich toelegt op alle kwesties die verband houden met wetenschap en technologiebeoordeling, een overzicht van de bevindingen over de risico’s van 5G en niet-ioniserende straling. De uitslag van de studie is dat bij het gebruik van 5G bewezen risico’s zijn! Dat er een moratorium op 5G moet komen https://stralingsleed.nl/blog/5g-vereist-een-uitbreidingsstop-moratorium/

* Het Europees Parlement is een belangrijk forum voor politieke discussie en besluitvorming op EU-niveau. De leden van het Europees Parlement worden rechtstreeks gekozen door kiezers in alle lidstaten om de belangen van de burgers in het wetgevingsproces van de Europese Unie te vertegenwoordigen en erop toe te zien dat andere EU-instellingen democratisch te werk gaan.

Een experiment op mensen
Het STOA rapport zegt dat de ICNIRP het praten van een heel serieus onderwerp behandeld alsof het onbelangrijk is: “de resultaten van de twee bovengenoemde onderzoeken kunnen niet worden geïnterpreteerd als “toevallig”. De NTP (National Toxicology Program studie) https://stralingsleed.nl/blog/het-ntp-onderzoek-vindt-een-reeel-verband-tussen-kanker-en-straling/ en de RI (Ramazzini Institute)onderzoeken https://stralingsleed.nl/blog/dierstudie-van-de-lange-termijn-toont-link-met-straling-en-kanker/ tonen aan dat de onnatuurlijke straling van draadloze technieken andere gezondheidseffecten kunnen veroorzaken dan alleen weefselopwarming (het thermisch effect waar de ICNIRP wel rekening mee houdt). Het niet-thermisch effect (biologisch effect) is echter nooit onderzocht. Dit is niet correct. De introductie van de 5G-technologie zonder verder onderzoek zou betekenen dat er dus een ‘experiment’ wordt uitgevoerd op de menselijke populatie waarvan de gevolgen volkomen onzeker zijn!

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/huisarts-start-manifest-tegen-uitrol-5g-.htm\
https://schooneveldadvies.nl/interview-met-huisarts-liesbeth-adriaansens-over-straling/
https://fhi.nl/nieuws/onderzoek-over-elektromagnetische-velden-emv-van-5g-systemen/
https://www.medischcontact.nl/opinie/reacties/ingezonden-reactie/zorgen-om-elektromagnetische-velden.htm
https://www.bndestem.nl/home/bredase-huisarts-eenzaam-in-strijd-tegen-straling~aed5748b/
Foto; https://www.hcc.nl/kennis/4103-gezondheidsraad-voorlopig-geen-5g-op-de-26-ghz-frequentie
Telefacts Telefacts afl12 20160929; https://www.youtube.com/watch?v=pKUGJsjQeGY