Het Europees Parlement of kortweg EP (soms ook Europarlement) is de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie  en vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen  die aan de Europese Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. Samen met de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie heeft het een wetgevende taak binnen de Europese Unie. De vestigingen van het EP zijn verspreid over het Franse Straatsburg, het Belgische Brussel en in Luxemburgse Luxemburg. 

Risico ‘s 5G
In juni 2021 publiceerde de commissie STOA-Science and Technology Options Assessment (het Panel voor de Toekomst van Wetenschap en Technologie), een commissie van leden van het Europees Parlement, dat zich toelegt op alle kwesties die verband houden met wetenschap en technologiebeoordeling, een overzicht van de bevindingen over de risico’s van 5G en niet-ioniserende straling. De uitslag van de studie is dat bij het gebruik van 5G bewezen risico’s zijn! Dat er een moratorium op 5G moet komen.

Samenvatting onderzoek STOA
De STOA is een comité van het Europees Parlement, dat zich bezighoudt met wetenschap en technologie assessment. De studie (review) over 5G is uitgevoerd door een werkgroep van het Ramazzani Institute (Bologna).  Het de meest uitgebreide review van de stand naar het onderzoek van 5G, zowel de lage als de hogere (gigahertz) frequenties die in 5G worden gebruikt, en is dan ook een beoordeling van mobiele communicatie als geheel. De samengevatte resultaten zijn dat:
-in de samenvatting van de resultaten van de epidemiologie-, in-vivo- en in-vitro-onderzoeken er voldoende bewijs is van een kankerverwekkend potentieel van GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G) en 5G (450 tot 6.000 MHz), evenals effecten op de vruchtbaarheid;
-er geen adequate onderzoeken zijn over 5G in het hogere frequentiebereik (24 tot 100 GHz). Daarom beschrijft de studie 5G als een experiment op de bevolking;
-bij de beoordeling rekening gehouden moet worden met de niet-thermische effecten (biologische effecten), wat niet gebeurd is! Het beleid van de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)* krijgt hier directe kritiek op omdat hun beleid niet beschermend is;
-de auteurs van de studie pleiten voor een 5G-uitbreidingsstop (moratorium), dan een uitgebreid onderzoek naar de hoge 5G-frequenties en openheid naar de bevolking toe.

Het bagatelliseren van geen risico’s draadloze communicatie
Het onderzoek gaat geregeld in op de ICNIRP* en op het Duitse Federale Bureau voor Stralingsbescherming (FBvS), die onderzoeksresultaten proberen te bagatelliseren, die de risico’s van de niet-ioniserende straling bewijzen. Met name het niet erkennen van de onderzoeksresultaten van het National Toxicology Program (NTP) https://stralingsleed.nl/blog/het-ntp-onderzoek-vindt-een-reeel-verband-tussen-kanker-en-straling/ en het onderzoek van het Italiaanse Ramazzini Institute(RI*) https://stralingsleed.nl/blog/dierstudie-van-de-lange-termijn-toont-link-met-straling-en-kanker/ zijn erg kwalijk.

* Het Ramazzini Instituut (RI) is een onafhankelijke, non-profit coöperatie dat zich inzet voor de bevordering van wetenschappelijk onderzoek ter preventie van kanker.

Een experiment op mensen
Het STOA rapport zegt dat de ICNIRP het praten van heel serieus onderwerp behandeld alsof het onbelangrijk is: “de resultaten van de twee bovengenoemde onderzoeken kunnen niet worden geïnterpreteerd als “toevallig”. De NTP- en RI-onderzoeken tonen aan dat de onnatuurlijke straling van draadloze technieken andere gezondheidseffecten kunnen veroorzaken dan alleen weefselopwarming (het thermisch effect waar de ICNIRP wel rekening mee houdt). Het niet-thermisch effect is echter nooit onderzocht. Dit is niet correct. De introductie van de 5G-technologie zonder verder onderzoek zou betekenen dat er dus een ‘experiment’ wordt uitgevoerd op de menselijke populatie waarvan de gevolgen volkomen onzeker zijn.” Dit is dus ook gebeurt met de mensen die reageerden op de 2G en 3G antenne masten! Een experiment op mensen. Ik ben een van die mensen die onder een 2G mast kwamen te wonen en ben na 18 jaar, compleet uitgeschakeld van de maatschappij hierdoor. Wie is hiervan de schuldige? Wie heeft ons niet goed voorgelicht? Wie heeft dit toegelaten?

Mensen worden gebruikt als proefkonijnen
In de afgelopen 30 jaar is er een ongekende evolutie geweest van technologieën die bekend staan ​​als informatie- en communicatietechnologieën (ICT). De eerste generatie draagbare mobiele telefoons kwamen eind jaren tachtig op de markt. Hiervoor was 1G en 2G nodig. In de periode die volgde, hebben de derde (3G) en vierde (4G en 4G+), generatie hun penetratie in de samenleving drastisch vergroot. In 2020 is in Nederland 5G op testbasis erbij gekomen. Er zijn zelfs plannen om in een later stadia in de ontwikkeling van de 5G-technologie een nog hogere radiofrequentie (s) te gebruiken, voor zelfrijdende auto’s o.a. De nieuwe techniek ligt dan ruim boven het ultrahoge frequentiebereik (UHF) en hebben golflengten in het millimeterbereik (MMW) bij 30-300 GHz (over het zichtbaar licht in het elektromagnetisch spectrum, dus ionisch?)

Wetenschappelijk bewijs
Wetenschappelijk bewijs is erg moeilijk omdat de telecommunicatie-industrie erg machtig is en geen tegenwerking wil, hebben verschillende wetenschappers met eerlijke bedoelingen, uit ervaring moeten meemaken, dat eerlijkheid niet op prijs wordt gesteld. Wetenschappers die in het verleden waarschuwden dat de mobiele telefonie schadelijk is voor de gezondheid, werden namelijk erg tegengewerkt. Peer-reviewed onderzoeken werden niet wetenschappelijk geaccepteerd en kregen geen kans om een geldend bewijs te worden. Wetenschappers die door het slijk werden gehaald en die het onmogelijk werden gemaakt om onderzoek te blijven verrichten. Wetenschappers die onder druk werden gezet en bedreigd werden. Wetenschappers die met de dood werden bedreigd en dit alleen omdat niet gezegd mocht worden dat de draadloze technieken schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/

De niet-thermische effecten
Bij het vaststellen van de ICNIRP 2020-richtlijnen (ICNIRP 2020a) is geen rekening gehouden met de schadelijke effecten van de niet-thermische, biologische interacties van radiofrequenties met menselijke en dierlijke weefsels, ondanks een groot aantal wetenschappelijke publicaties die de schadelijkheid van deze biologische effecten wél aantonen. Bij de risicobeoordeling moet dan ook rekening worden gehouden met zowel de thermische als de niet-thermische effecten (biologische) van de draadloze communicatie.

Onafhankelijke wetenschappers en veel artsen waarschuwen wél
Het 5G-appeal waarschuwt wel. Het 5G-appeal werd in 2017 opgesteld door onafhankelijke wetenschappers en artsen die de EU dringend oproepen om de uitrol van 5G te stoppen vanwege ernstige verwachte gezondheidseffecten van deze nieuwe technologie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen, bovenop de al bestaande 2G, 3G, 4G, wifi-frequenties voor telecommunicatie. Het is gewoon bewezen dat kunstmatige elektromagnetische velden schadelijk zijn voor mens en milieu! http://www.5gappeal.eu/about/ 

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1740
Foto; https://fd.nl/weekend/1381167/europarlement-moet-continu-zijn-plaatsje-bevechten