In maart 2018 is de grootste dierstudie ooit gedaan bekend gemaakt. Het onderzoek is verricht door het Italiaanse Ramazzini Institute en toont het verband van de stralingsintensiviteit van draadloze apparaten en kanker op de lange termijn. De blootstelling aan elektromagnetische velden (straling) is een bevestiging van een significante verhoging van het ontstaan van Schwann cell tumoren genaamd Schwannomas van het hart. De zeldzame hart- en hersenziekten van de testdieren vielen binnen de normen van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection internationale (ICNIRP). Een eerder Amerikaans onderzoek (National Toxicology Program studie) uit 2016, gaf dit ook aan.

Het onderzoek

Vanaf 2005 werden ruim 2.400 Sprague- Dawley-ratten* voor de geboorte (als foetus) tot aan de dood, elke dag, negentien uur lang aan straling blootgesteld. Straling of elektromagnetische velden van 1,8 Gigahertz (GHz.) komend van basisstations die antennes van zendmasten voor de mobiele telefonie ook genereren. De Ramazzini studie bevestigt ook het verband met de hart- en hersenkanker met veel lagere stralingsintensiteiten (50 V/m, 20 V/m en 5 V/m). Elektromagnetische velden (EVM) in het niet-ioniserend spectrum, wat betekent dat de energie (straling) die vrijkomt niet hoog genoeg is om een elektron uit een atoom los te maken zodat het geen biologisch effect aan een mensenlichaam kan geven. Bij ioniserende straling is dit namelijk wel het geval. Onder de niet-ioniserende straling valt het gebruik van de smartphone, wifi, DECT-telefoon (draadloze huistelefoon), zendmasten en alle elektrische- en draadloze apparaten. Over de schadelijke gezondheidseffecten van de EMV bestaat anno 2018 wetenschappelijke consensus. Vandaar dat dit onderzoek van het Ramazzini Institute in Italië van groot belang is. Het is een onderzoek wat betreft de effecten van straling op de lange termijn. De officiële blootstelling die flora, fauna en mensen mogen hebben lagen onder de limieten. * De Sprague Dawley-ratten zijn een ras van albinoratten dat veel wordt gebruikt in medisch onderzoek.

Normen

Regelgeving en norminstanties zoals de FCC (de Amerikaanse Federal Communications Commission), EU (Europese Unie), ACA (Adobe Certified Associate) en ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection internationale), bepalen de veiligheidsnormen van de radiofrequenties. Normen die uitgaan van de SAR(specifieke absorptietempo of -ratio) waarde. Met andere woorden hoeveel radiofrequente velden (straling in de volksmond) mag een lichaam aan blootgesteld worden zonder gevaar te lopen?

De ICNIRP en Nederland

Het gebouw van de ICNIRP bevindt zich bij München in Duitsland. In 1989 heeft de ICNIRP internationale richtlijnen vastgesteld voor de blootstelling van de mens aan elektromagnetische velden in het frequentiegebied van 0 Hertz tot 300 Gigahertz in Europa. De radiogolven vallen in het elektromagnetisch spectrum in het niet-ioniserend gebied. De ICNIRP heeft op basis van wetenschappelijke gegevens vastgesteld dat het thermisch effect (warmte effect) bij mobiel gebruik de temperatuur van een lichaam niet meer dan één graad Celsius mag opwarmen (de SAR waard . Is de SAR waarde hoger dan kunnen er gezondheidsproblemen ontstaan. In Nederland gelden de blootstellingslimieten van de ICNIRP en volgens de Gezondheidsraad treed er wetenschappelijk een thermisch effect op en is er geen bewijs dat er ook een biologisch of niet-thermisch effect optreed. Daar waar veel wetenschappers voor waarschuwen dat dit wel het geval.

Niet-ioniserende velden

In het niet-ionisch elektromagnetisch spectrum horen de:

 • radiostraling (LF). In het golflengte gebied van 3 Hertz (Hz.) tot 30 Gigahertz (GHz);
 • radarstraling (RF). In de golflengten van 25 Megahertz (MHz.) tot 1000 MHz;
 • microgolfstraling. In het golflengtegebied van 0,3GHz. tot 300 GHz;
 • terahertzstraling. In het golflengte gebied van 100 GHz tot30 THz;
 • infraroodstraling. In het golflengte gebied van 0.3 THz. tot 394 THz.

Onder ander de smartphone, antennemast voor mobiele communicatie, de DECT-telefoon, wifi, magnetrons, de farmaceutische industrie, de medische industrie en detectiepoortjes in winkels en vliegveld, maken gebruik van de niet-ioniserende elektromagnetische velden van de radiofrequenties. Ze zenden allemaal straling in het frequentiegebied van 30 Megahertz tot 394 Terahertz uit. Deze niet-ioniserende straling heeft te weinig energie om schade aan te richten aan een lichaam volgens het ICNIRP. In Nederland zijn de blootstellingsnormen welke geadviseerd worden door het ICNIRP:

Frequentie in hertz* Volt per meter*
10-400 MHz. 28V/m
800 MHz. 39V/m
900 MHz. 41V/m
1800 MHz. 58V/m
2000 MHz. en hoger 61 V/m

Frequentie in hertz*

De stralingsdichtheid van de niet ioniserende frequenties (of trillingen) van de radiostraling wordt uitgedrukt in microWatt per vierkante meter, afgekort als µW/m2.

Volt per meter*

De veldsterkte van de radiogolven wordt uitgedrukt in volt per meter, afgekort als V/m.

Het Ramazzini rapport en het Nationaal Toxicologie Programma (NTP)

Vanaf 2005 zijn ruim 2.400 Sprague- Dawley-ratten bestraald door DECT-telefoons die dezelfde elektromagnetische golven (straling) genereren als een 1800 megahertz GSM zendmast. In 2016 werd een toename geconstateerd van een zeldzame vorm van kanker aan het hart en de hersenen. Dat jaar maakten Amerikaanse collega’s ( het Nationaal Toxicologie Programma) eveneens bekend dat wanneer ratten blootgesteld werden aan straling, deze na twee jaar kanker kunnen hebben namelijk:

 • tumoren in de hersenen (glioma’s);
 • maligne schwannoma van het hart ( kwaadaardige tumoren van de Schwanncellen, komen ook voor op de gehoorzenuw);

De ratten in Amerika die niet werden blootgesteld aan de frequentiegolven van de mobiele telefonie, vertoonden geen sporen van kanker.

Bekendmaking

Na een tweede onderzoek van het Ramazzini Institute vonden de onderzoekers wederom Schwann cel tumoren in het hart van de ratten die blootgesteld waren aan de mobiele straling. In maart 2018 maakten onderzoekers van het Ramazzini Institute bekend dat tijdens een grootschalige en levenslange studie van proefdieren die blootgesteld waren aan straling van antennes voor de mobiele communicatie, kanker gevonden is namelijk:

 • de kwaadaardige schwann cel tumoren (schwannoma’s) bij de hartstreek (voornamelijk bij de mannelijke ratten);
 • dat er een toename van kwaadaardige gliacellen bij de vrouwelijke ratten te constateren waren. Glia-cellen of steuncellen die een glioom (hersentumor) kunnen veroorzaken. Een glioom is de meest kwaadaardige hersentumor;
 • dat er aandoeningen gevonden zijn met de neiging om kwaadaardig te worden (precancereus). Aandoeningen zoals het vergroten van organen of weefsel (hyperplasie) door abnormale celdeling. Dit zowel bij de mannelijke en de vrouwelijke ratten.

Uitspraak David Arpenter

Dr. David Carpenter neurofysioloog, verklaart als reactie op de uitslag van het Ramazzini rapport dat: “mobiele straling gefocust op één plaats van het lichaam, zoals het hoofd, het risico verhoogd op het ontstaan van Schwann cel tumoren van de gehoorzenuw. Blootstelling van het hele lichaam aan straling verhoogt de kans dat deze tumoren ook elders, zoals in de hartstreek ontstaan en de kans geeft om op andere plekken kanker te veroorzaken.”

Oproep van Ramazzini

Het Ramazzini Instituut vindt dat na dit grootschalige onderzoek er meer voorzichtigheid moet komen voor de gezondheid. Dat de draadloze technologie niet het volgend asbest- of tabaksverleden wordt. Er moet nu gehandeld worden.

Bronnen en referenties

 • https://www.rd.nl/meer-rd/gezondheid/weer-link-mobieltje-en-kanker-1.1474197
 • https://ehtrust.org/worlds-largest-animal-study-on-cell-tower-radiation-confirms-cancer-link/
 • http://www.beperkdestraling.org/1306-grootste-dierstudie-ooit-bevestigt-link-tussen-straling-en-kanker-2
 • https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Ramazzini-Institute-Study_-Press-Q-and-A-2.pdf
 • http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/18_marzo_23/cellulari-studio-ramazzinicausano-tumori-molto-rari-84be9bc0-2e75-11e8-9b5b-377678d8d3af.shtml
 • http://www.beperkdestraling.org/1215-baanbrekend-onderzoek-amerikaanse-overheid-bevestigt-kankerrisico-door-gsm-2