Al in de 20ste eeuw maken mensen kenbaar elektrogevoelig (ElektroHyperSensitiviteit of EHS ‘er) te zijn voor de trillingen van de radiogolven die nodig zijn voor het draadloos gebruik. Gevoelig te zijn voor kunstmatige elektromagnetische velden gemaakt door mensenhanden, de technische straling. Van de trillingen afkomstig van de stroom net nog normaal kunnen deelnemen in het sociale leven, maar door de snelle invoering van mobiele telefoon, Dect-telefoon en de vele zendmasten voor de mobiele communicatie, is het teveel van het goede. Langzaam steeds meer klachten krijgend totdat duidelijk is wat de oorzaak is. Een zendmast in de omgeving of eigen gebruik van smartphone, tablet, wifi en Dect-telefoon.

Beginnende lachten die duiden op elektrogevoeligheid

Karakteristieke klachten duidend op een lichamelijke reactie van de trillingen (of straling of elektromagnetische velden (EMV) van mobiel, zendmast of wifi zijn:

-slaapproblemen;

-vermoeidheid en een totaal gebrek aan energie;

-verminderde concentratie en geheugen;

-hoofdpijn;

-duizeligheid;

-hartritmestoornissen met uitstraling naar linker bovenarm;

-aanhoudende piep in de oren (tinnitus);

-jeukende hoofdhuid en gezicht;

-grieperig gevoel.

Toenemende klachten

Lichte klachten die vaak afgedaan worden door iets anders de schuld te geven. Te veel gewerkt, te veel gesport of de overgang.  Na inschakeling van het medisch circuit kan de arts kan niets vinden. De techniek van de digitale informatieoverdracht van zendmasten als GSM, UMTS en LTE met verschillende datasignalen is ook niet wetenschappelijk erkend en artsen zijn niet op de hoogte (begint wel te komen). De overheid blijft er in 2018 bij dat het niet mogelijk is om klachten te krijgen van deze onzichtbare trillingen die ons milieu vervuilen. Dit toename van de nieuwste technieken heeft vermoedelijk een nog grotere uitwerking op het biologische systeem van een mensenlichaam, op het goed functioneren van een lichaam. Het biologisch effect kan zich mogelijk uitten, na verloop van tijd, in:

-alle bloedvaten in een lichaam, zoals slagaders, aders en haarvaten;

-effecten op genen en DNA;

-effecten op lichaamscellen en het ontstaan van tumoren;

-veranderingen in cel functies;

-de hersenen. Bijvoorbeeld de doorlaatbaar van de hersen-bloed barrière;

effecten op de voortplantingscellen;

-veranderingen in het immuunsysteem. Reageren op de elektromagnetische velden wordt ook wel elektroallergie genoemd.

5 tot 10% officiëel elektrogevoelig

Op de vraag hoeveel mensen lijden aan elektrogevoeligheid valt geen precies antwoord te geven, omdat dit niet wordt onderzocht. Volgens de gegevens die beschikbaar zijn, zou het gaan om zo’n 3 tot 10% van de bevolking5% in Nederland wat goed is voor 480.00 duizend mensen. Dit getal geld voor de mensen die gewoon weten dat de klachten veroorzaakt worden door het gebruik van de mobiele apparaten. Mensen die de pech hebben om te dicht bij of onder antenne-installaties te wonen voor de draadloze communicatie. Te dicht in de buurt van de GSM-mast, UMTS-mast, LTE-mast of netwerkenpunt (gateway) wonen.

Officieus

Officieus is het zeker al 10 tot 20% van de mensen in Europa. Het moderne digitale tijdperk wordt deze 21ste eeuw genoemd, maar er zijn mensen die hier niet tegen kunnen. Mensen die weten wat de oorzaak is maar veel mensen met klachten zoeken het in het medische circuit. Geen huisarts of ziekenhuis in ons land, welke vrij is van deze ongevraagde straling (behalve het Gelre ziekenhuis in Zutphen heeft een stralingsbaldakijn). Bovendien weten de artsen niets of weinig af van de draadloze straling en invloed op de gezondheid. “Sorry, we kunnen niets vinden en kunnen niet helpen!” Straling of elektromagnetische velden geven wetenschappelijk gezien ook alleen maar een thermisch geeft. Het opwarmingseffect en het biologisch effect wordt simpelweg genegeerd.

Het biologisch effect verklaart

Zintuigcellen van het menselijk lichaam zijn gepolariseerd. Dit betekent dat er een spanningsverschil is tussen de binnenkant en de buitenkant van de cel waardoor processen in het lichaam hun functie kunnen uitvoeren. Straling afkomstig van kunstmatige bronnen zijn eveneens gepolariseerd maar anders dan de menselijke zenuwcellen. Het lichaam probeert zich bij blootstelling aan deze kunstmatige straling, aan te passen. Zenuwcellen raken in de war raken met de mogelijkheid dat ze zich niet meer goed kunnen richten op hun eigenlijke functie, met op den duur diverse ziektebeelden tot gevolg. Het biologisch effect, wat voor de één eerder tot uiting komt dan voor de ander.

Belangrijke spelers in de directe omgeving

Een elektrogevoelige heeft een leven waar niet voor gekozen is. Het overkomt ze en vaak duurt het lang voordat het kwartje valt. Zo mooi is het dan dat in de omgeving mensen zijn om samen oplossingen te zoeken en om te kunnen ventileren (praten). Het zijn vaak traumatische ervaringen die een elektrogevoelige ongevraagd mee moet maken. Ervaringen die minder traumatisch worden door erover te praten. Praten met familie en vrienden.

Familie en vrienden

Familie, buren en vrienden geloven in heel veel gevallen een elektrogevoelige niet. De overheid had toch anders wel gewaarschuwd? Het had dan toch wel in de krant gestaan? Praat er niet meer over of je hoort niet meer bij de familie. Mensen mijden je, echtparen scheiden hierom en elektrogevoelige mensen zien geen uitweg meer en plegen zelfmoord. Er zijn elektrogevoeligen die geen computer meer kunnen verdragen, geen smartphone hebben en dus echt buitengesloten worden door de komst van WhatsApp, Twitter en Facebook.

De media dan?

De media heeft de macht en middelen om misstanden naar buiten te brengen. Misstanden die anders verborgen blijven. Missers van de overheid en missers wereldwijd. Geen geruchten publiceren, maar feiten. Dat waar mensen in hun eigen omgeving mee te maken hebben, vragen hebben en eerlijk behandeld willen worden. Wat de overheid niet wil vertellen, lijkt dus een taak voor de journalist. De journalist kan beide kanten toelichten op een waarheidsgetrouwe, onafhankelijke en eerlijke manier. Waar maar een spoor is van machtsmisbruik is (telecomindustrie), kan de journalist hier bovenop duiken. Of dat nu voor de krant is, TV of freelance, de journalist kan hier een belangrijke hebben om de lezers en/of kijker correct voor te lichten. Helaas lijkt het wel of de journalist hier niet eerlijk over voorlichten mag en omgekocht zijn.

En de belangrijkste spelers in de markt wat betreft draadloos communiceren?

De belangrijkste spelers op de markt die de bekendheid tegen gaan en zo zorgen voor onbekendheid wat betreft elektrogevoeligheid zijn de:

-Telecomindustrie;

-Overheid;

-Wetenschap.

De wereldwijde Telecomindustrie

De industrie heeft een directe invloed op universitair wetenschappelijk onderzoek. De telecomindustrie heeft eigen wetenschappers en lobbyisten die geen nadelige invloeden ontdekken en verkondigen van de technische straling op de gezondheid geen invloed heeft. Het zijn de onafhankelijke wetenschappers die wel waarschuwen maar niet serieus genomen worden door de veel overheden. In de telecomindustrie is echter al tientallen jaren bekend dat er risico’s zijn aan draadloos gebruik. Waar het overgrote deel van de burgers over mobiele telefoon gebruik totaal niet geïnformeerd wordt over de vele aanwijzingen van schadelijke gezondheidseffecten hiervan, blijkt dat aandeelhouders in 2017 hierover wél duidelijk worden geïnformeerd. Uit een brief wereldwijd aan de aandeelhouders:

“Bezorgdheid is er over de gezondheidsrisico’s met betrekking tot het gebruik van draadloze handsets en basisstations die ons bedrijf negatief kunnen beïnvloeden. Draagbare communicatie-apparaten worden gelinkt aan gezondheidsrisico’s, met inbegrip van kanker, als gevolg van de uitstoot van de radiofrequentie. Onderzoek en studies zijn aan de gang, en kunnen geen garantie geven dat verder onderzoek en studies niet zullen aantonen dat er een koppeling tussen de uitstoot van de radiofrequentie en gezondheidsrisico’s zal zijn”.


De overheid

Nederland is in 2018 Europa‘s nummer 1 als het gaat om de beschikbaarheid én snelheid van mobiele netwerken voor internet, tv en telefonie. Dat blijkt uit de jaarlijkse gegevens van DESI ( Digital Economy and Society Index) die de digitale economie van Europa in kaart brengt. De overheid ziet alleen maar reden om deze koppositie te handhaven door onderzoek, ontwikkeling en uitbreiding van de smart-industrie in eigen land te promoten en subsidiëren. Ze negeert het feit dat dit ten koste gaat van de gezondheid. De Nederlandse overheid (bij monde van de Gezondheidsraad) weigert gewoon om de onafhankelijke, buitenlandse wetenschappelijke onderzoeken, die waarschuwen voor het gevaar van deze straling, serieus te benaderen of juist te interpreteren. De overheid ‘vertrouwt’ eenzijdig op de industrie, wetenschappelijk alleen op de onderzoekers die vertellen wat de overheid wil horen. Staatssecretaris Mona Keijzer, Economische Zaken en Klimaat zegt 18 mei 2018: ‘Met ons nationale beleid gaan we zorgen dat bereik en snelheid in Nederland ook bij toekomstige technieken als 5G op mondiaal topniveau blijven’. En de nu al elektrogevoeligen dan? En alle mensen met klachten die gerelateerd zijn aan elektrogevoeligheid?

De wetenschap

In het geval van de elektromagnetische velden is de wetenschap het niet met elkaar eens. Verschillende onafhankelijke wetenschappers waarschuwen dat de gezondheid van de burger wereldwijd in gevaar is met de enorme toename van het draadloos gebruik. Andere wetenschappers, in dienst van de Telecomindustrie, vinden dat maar onzin en claimen dat er niets aan de hand is. Elektrogevoeligen hebben het tussen ‘de oren’. Misschien doelend op de magnetieten? In de menselijke hersenen zijn namelijk wetenschappelijk magnetiet-kristallen aanwezig die beschermd worden door magnetosomen. Magnetiet is gevoelig voor elektromagnetische velden en magnetosomen zijn als het ware de zintuigen (receptoren) om de omringende elektromagnetische velden waar te nemen. En een allergie? Is een allergie niet één van de meest voorkomende chronische ziekten waar 25% van de Nederlandse bevolking last van heeft waaronder ook elektroallergie?

Oorzaak topje van de ijsberg die steeds verder zichtbaar is

Elektrogevoeligheid is te nadelig voor de economie. De Nederlandse Gezondheidsraad claimt nog steeds dat de klachten ‘tussen de oren zitten’. De straling is niet zichtbaar en de wetenschap van nu is een wetenschap van het waarneembare. Dit houdt in dat huisartsen beginnende elektrogevoeligen tegen komen en niet de juiste diagnose kunnen geven. Dat mensen die ziek worden van straling en onterecht als paranoia gediagnosticeerd worden en van het kastje naar de muur worden gestuurd. Gedwongen worden opgenomen of er wordt een ‘vervangende’ diagnose gesteld als: hartklachten, ALS, kanker, ME, CVS, MCS, fibromyalgie of ziekte van Lyme. Met als gevolg dat beginnende elektrogevoeligen blijven werken of wonen tussen alle ziekmakende straling! Van elektrogevoelig naar elektro(over)gevoelig kunnen worden.

Bron aangepast naar eigen ervaringen https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11586/5-10_elektrosensiblen