In Den Haag zijn vanaf 19 oktober 2018 honderden dode spreeuwen dood aangetroffen in het Huijgenspark.  Onderzoek door een plaatselijke specialist gaf aan dat er inwendige bloedingen bij de dode vogels zijn waargenomen. Over de exacte oorzaak wordt verder onderzoek naar gedaan. Wat misschien erg belangrijk is, is het feit dat in diezelfde week meerdere testen zijn gedaan met een 5G antennemast. Een test om achter de grootte van het bereik te komen en of er geen schade ontstaat aan apparatuur op en rond het station Den Haag Hollands Spoor.

Spreeuwendans

In het Huijgenspark te Den Haag zijn in bepaalde perioden in het jaar extreme hoeveelheden spreeuwen, die in de bomen slapen. Spreeuwen gebruiken na de broedtijd gezamenlijke slaapplaatsen. In de loop van de herfst en de winter vormen zij daar vaak enorme groepen (zwermen) die gezamenlijk spectaculaire vliegshows geven in de buurt van deze gezamenlijk gebruikte slaapplaatsen, de spreeuwendans of murmuration. De buurt kent de herrie, de zwarte golven van de vogels in de lucht en de vogelpoep, maar dit is nieuw. Vogels die dood uit de bomen vallen.
Foto Henk Jan van der Lij

Dode vogels

Vanaf week 42 2018, worden er dode spreeuwen in het Huijgenspark gevonden. Namelijk:

-vrijdag 19 oktober 30 dode spreeuwen;

-Woensdag 24 oktober 30 dode spreeuwen;

-Donderdag 25 oktober 88 dode spreeuwen;

-Donderdag 1 november 138 dode spreeuwen;

-Vrijdag 2 november 7 dode spreeuwen;

-Zaterdag 3 november 44 dode spreeuwen.

Op verzoek van de gemeente Den Haag onderzoekt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de dode spreeuwen. Dit omdat honden in week 43 eveneens problemen kregen met de ontlasting en moesten braken. Het kan een vergiftiging zijn. Waarom staken de eenden in het water aan de van Maanenkade allemaal tegelijk hun kop onder het water, net of ze voor iets wilden ontsnappen en enkele eenden die wilden wegvliegen konden niet vliegen en storten neer op de straat of in de gracht. Is dit ook een gevolg van vergiftiging? De eerste resultaten geven echter geen duidelijke oorzaken. De latere aangetroffen spreeuwen worden onderzocht door het gespecialiseerde Wageningen Bioveterinary Research laboratorium in Lelystad en Dutch Wildlife Health Centre in Utrecht en het wachten is op de uitslag.

Inwendige bloedingen

Een dierenarts van vogelopvang ‘De Wulp’ verrichte sectie op 15 dode spreeuwen. Het zou namelijk kunnen zijn dat de vogels een ziekte hebben maar omdat de vogels niet vermagerd waren en er niet ziek uitzagen, werd besloten tot sectie. De dierenarts vond geen sporen van gif maar wel inwendige bloedingen. Bloedingen die ontstaan door beschadigde bloedvaten. Op woensdag 24 oktober heeft de NVWA (de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) een lading vogels opgehaald en onderzocht op het West Nile Virus. De uitslag hiervan was negatief. De dode vogels gaan naar nu verschillende instituten voor verder onderzoek naar onder ander rattengif of virussen en wordt het microscopisch onderzoek gestart.

Oorzaak

De oorzaak van de sterfte van spreeuwen is onduidelijk. Ook in 2017 vielen er tientallen kauwen dood neer uit de bomen in de omgeving van de Haagse Hogeschool. Dat gebeurde meerdere keren in een week tijd en hield toen plotseling op. Het is nooit gelukt om helder te krijgen hoe deze vogels aan hun eind zijn gekomen. Ondertussen heeft de gemeente Den Haag een uitlaatverbod voor honden in het Huijgenspark en is het gebied afgezet door de politie.

Dolle koeien in Groningen

Is er een mogelijk verband met Noord- Groningen? Want sinds november 2016 zijn de eerste testen met de 5G technieken (de nieuwste generatie voor mobiel internet) van start gegaan en 26 januari 2017 is Noord-Groningen officieel een proeftuin voor de 5G-technieken.

Noord-Groningen is de proeftuin voor 5G technieken

De proeftuin voor 5G in Noord-Groningen is opgezet door de Economic Board Groningen met partners als Vodafone, KPN, Ericsson, Huawei, TNO, SURF, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en Agentschap Telecom. De proeftuin beslaat een gebied van:
-de Zernike Campus in de stad Groningen;

-Loppersum;

-Vierhuizen.

Tijdens de testperiode kwam naar buiten dat alle koeien bij de vijf bedrijven in het gebied waar getest werd, vreemde reacties vertoonden toen er getest werd. Complete kuddes koeien die plots in paniek raken, door de stal renden, boven op elkaar vlogen en onderuit gingen. De oorzaak is niet bekend maar koeien zijn kuddedieren en kunnen van de kleinste dingen schrikken. Ook van dingen die wij niet zien en/of horen. Is het de straling die dwars door muren heengaan en niet te zien, horen en te voelen is voor de mens. Kunnen dieren dit wel voelen en willen  vluchten maar kunnen niet uit de stal? Zijn de frequenties van 5G een gevolg dat de koeien in de omgeving compleet gek worden?

Frequenties 5G

De introductie van 5G pioniert met een nieuw niveau van ultrahoge snelheden en lage latencies (wachttijden). Het millimetergolfspectrum maakt dit mogelijk. In dit bereik is de 26 GHz ontstaan als een van de belangrijkste verbindingen van het 5G netwerk. Net als eerdere generaties is 5G afhankelijk van het spectrum in veel verschillende banden. De drie 5G-bereiken in het millimeterspectrum zijn:
-Sub 1 GHz 10 kilometer 700 MHz;

-1 tot 6 GHz 1,5 kilometer 100 MHz;

-Boven de 6 GHZ 200 meter 400 MHz

Sub 1 GHz

Sub 1 Ghz werkt met 769 – 935 MHz, 315 MHz en de 468 MHz frequenties. Deze spectrumband van minder dan 1 Ghz is nodig voor het internet der dingen (IoT) en het dekt draadloos een gebied van 100 kilometer. Het Lora-netwerk werkt o.a. met verschillende Sub 1 Ghz-frequentiebanden.

1 tot 6 GHz en hoger dan 6 GHz

De drie frequentiebanden waar in Europa 5G gebruik van gaat maken zijn:
de 700 Megahertz (MHz)-band; Door de lage frequenties kan een zeer goede dekking worden gecreëerd;
-de 3,5 GigaHertz (GHz)-band;

-de 26 GHz-band.

De 3,5 GHz-band

Deze frequentie heeft een minder groot bereik, maar kan wel veel meer data versturen. Deze frequentie zal in de noordelijke helft van Nederland (en in een groot deel van Nederland) maar beperkt gebruikt mogen worden omdat het de grote schotelantennes zal storen. In Burum (Friesland) wordt namelijk door de Nederlandse- en Amerikaanse overheid, satellietcommunicatie afgeluisterd en gebruik van de 3.500 MHz band (3.5 GHz) verstoort het afluisterstation. In Europees verband is echter besloten om de 3.500 MHz band te gaan standaardiseren voor het 5G netwerk. De Nederlandse overheid zal eind 2018 beslissen of het mogelijk is om een deel van de 3,5 GHz-band voor internetdoorgifte te gebruiken of misschien dat er een techniek gebruikt zal worden om de verstoring tegen te gaan. De radiogolven hebben een golflengte van 1 millimeter tot 100 nanometer met een hoge frequentie.

De 26 GHz-band

De 26 GHz-band en de 28 GHz-band vallen onder de groep hoger dan 6 GHz. De 26 GHz-band heeft eveneens een zeer klein bereik maar kan veel meer data overbrengen. Om ultrahoge snelheden te krijgen en een lage latencie wordt het millimetergolfspectrum gebruikt voor 5G. In dit bereik zijn 26 GHz en 28 GHz ontstaan als twee van de belangrijkste bands.

Test 5G in Den Haag van Huawei

Heeft het te maken met de roadshow (“5G Is Now”) waarmee Huawei rondtoert in Nederland om te laten zien wat 5G inhoudt? Huawei wil met de roadshow en door demo’s te gebruiken de interesse opwekken van Nederlandse bedrijven voor de 5de generatie zendmasten. De demo’s maken gebruik van de frequentie 100 Megahertz. Een frequentie die niet beschikbaar is in Nederland en waar speciale toestemming voor nodig is van het Agentschap Telecom.

Test in Den Haag bij HS Telecenter

Of heeft het te maken met de nog niet geregistreerde (Antenneregister) mast op het dak van HS Telecenter, een leverancier van telecommunicatieapparatuur. Er worden bij tijd en wijle testen gedaan om te ontdekken hoe groot het bereik van de mast is en of er geen schade zou kunnen ontstaan voor de apparatuur welke nodig voor het in de buurt liggend station Hollands spoor.

Bericht van stopumts op 30 oktober is dat er met meetapparatuur gemeten is en er 7,40 Gigahertz gemeten is, met  een golflengte van 4,05 centimeter (SHF dus).

En in het verleden vreemde voorvallen vaker voorgekomen. Namelijk:

-Verontrustende berichten over de massale bijensterfte

Colony Collapse Disorder (CCD), zoals het uitsterven van de bijenkolonies wordt genoemd, heeft zich reeds over o.a. de VS, Duitsland, Zwitserland, Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië, Griekenland en Nederland uitgespreid. Het fenomeen heeft inmiddels de helft van de Amerikaanse staten getroffen: aan de Westkust is 60% van de commerciële bijenpopulatie verdwenen en aan de Oostkust zelfs 70%. Bijenkorven zijn plotseling leeg en verlaten.

Bijensterfte door UMTS en GSM-straling:
De massale bijensterfte wordt volgens wetenschappers mogelijk veroorzaakt door elektromagnetische straling die nodig is voor mobiele telefonie. Uit onderzoeken is gebleken dat elektromagnetische straling, die mobiele telefonie mogelijk maakt, het navigatiesysteem van de bijen beïnvloedt, waardoor ze de weg terug naar hun korven niet meer weten te vinden en de koningin onbevrucht blijft.

Bijen raken in paniek door straling mobiele telefonie.
De Zwitserse bioloog Daniël Favre, heeft in een onderzoek naar het gedrag van bijen een opmerkelijke ontdekking gedaan die een mogelijke verklaring geeft voor de wereldwijd vastgestelde verdwijning van bijenvolken.
Na bestraling door een elektromagnetisch veld van mobiele telefonie bleken (o.a. aan de hand van audiogrammen) de bijenvolken na ongeveer 40 minuten een toon te produceren die alleen waargenomen wordt als bijenvolken in paniek raken door vreemde indringers of wanneer door de bijen opgeroepen wordt tot uitzwermen van het volk. In een vervolgonderzoek (juli 2012) toont hij opnieuw aan dat bijenvolken alarmsignalen uitzenden die het volk op de vlucht doen slaan als de korven onder invloed staan van straling van draadloze communicatie.

-Kalverblindheid

Zwitserland: Veterinaire studie bewijst samenhang zieke kalveren en zendmast mobiele telefonie- 14 juni 2010. Op de boerderij van boer Sturzenegger kwamen na plaatsing van een zendmast voor mobiele telefonie 50 kalveren blind ter wereld. Na afbraak van de zendmast was het probleem verdwenen. De Universiteit van Zürich deed een onderzoek naar het verschijnsel en stelde vast dat ook in het wild levende vogels door de straling werden beschadigd.

-Varkens

Duitsland: Varkensfokker bericht over desastreuze uitwerkingen zendmast op 300 m afstand.
14 oktober 2010.
In Passau (200 km ten NO van München) heeft de varkensfokker Josef Hopper 8 jaar lang zijn varkens geobserveerd en de verschillen en afwijkingen gedocumenteerd voor en na de plaatsing (in 2009) van een telecom zendmast op 300 meter afstand van zijn varkensstal.

De stralingsbelasting steeg van minder dan 1 (voor plaatsing van de zendmast) naar 1200 microwatt/m2 in 2009. Voor plaatsing werden er jarenlang gemiddeld 2 dieren met afwijkingen geboren, na plaatsing in 2009 kwamen er 15 varkens met afwijkingen ter wereld en in 2010 tot nog toe al 14.

Geen zendmast meer op boerenschuur.
05 februari 2010
In het Zwitserse dorp Hadlikon is geen ontvangst meer van mobiele telefonie. De zender stond jarenlang op de schuur van boer Ernst Weber. Maar na talloze onverklaarbare gezondheidsperikelen bij zijn vrouw en zijn veestapel weigerde boer Ernst, wijs geworden, een verlenging van het huurcontract. Nu zoekt Swisscom al een jaar naar een nieuw opstelpunt, maar dat is niet zo gemakkelijk te vinden. Ondanks alle sussende woorden van de belanghebbende overheid komen steeds meer mensen er achter hoe de gezondheid schade ondervindt van de zendmasten voor mobiele telefonie.

-Merels, spreeuwen en kauwen vallen dood uit de lucht. Vissen spoelen massaal dood op het strand aan. Wat is er aan de hand?

Begin 2011 vallen er in de Amerikaanse staat Arkansas 5000 merels dood uit de lucht. Zo ’n 200 km verderop, in de rivier Arkansas, zijn tot 100.000 dode vissen aangetroffen. Vooral zoetwaterbaarzen wat aangeeft dat het geen vervuiling betreft omdat het anders alle vissen zou hebben moeten treffen. Ook in Louisiana eenzelfde vreemde verschijnsel. Hier vielen 500 vogels, waar onder spreeuwen uit de lucht. In Zweden werden ongeveer 100 kauwen dood op straat aangetroffen. Na onderzoek door biologen bleek dat de kauwen massaal interne bloedingen hadden. Maar dit is nog niet alle dierenleed welke biologen en natuurkundigen voor raadsels plaatst. Ook in Brazilië en Nieuw Zeeland zijn op de stranden zeker 100 ton aan sardienen, baars en meerval aangespoeld. Op een schiereiland behorende bij Nieuw Zeeland spoelden vissen aan waarvan er veel hun ogen kwijt zijn! In Maryland, de oostkust van de VS spoelden minstens 2 miljoen dode vissen aan.

En dan krijg je het gespeculeer van verklaringen;
– Verhongerd
– Te koud water (Zweden)
– Stress door vuurwerk
– Hoogspanningsdraden
– Virus
– Slachtoffer van een tornado
– Gif
– Extern geweld

Vanuit Zweden wordt er gemeld dat ze massaal inwendige bloedingen bij de vogels aantroffen en in Amerika vinden ze bloedklonters in de bloedcirculatie. En heeft Peter van der Vleuten in 2017 niet bewezen dat bloed gaat klonteren door een wifi-signaal: http://www.brainportbiotechsolutions.com/pdf/Gezondheidseffecten_door_mobiele_straling_bewezen.pdf

-Een eigen ervaring uit 2005. De Siamese tweelingvink

Moeder vink heeft een nest gemaakt in de bundel van de GSM masten op de kerktoren. De bundels van de GSM 900 MHz en 1800 MHz masten die op de kerktoren verstopt zijn. Wij wisten het ook niet toen we in 2003 een huis kochten onder de kerktoren en al snel reageerden op de elektromagnetische velden (straling) die deze masten generen. Straling waarvan onderzoek aangeeft dat het de foetus van de zwangere vrouw kan aantasten! Bij vogels dus ook! Want wat schets mijn verbazing toen in het voorjaar de jonkies het nest verlieten van de vink? Een jonge vink heel dik? Een jonge vink die doodstil onder het nest blijft liggen. Het lijkt ook wel of de natuur even helemaal stil is. Alle geluid is weg. Dan na een tel, of waren het er honderd beginnen alle vogels tegelijk te kwetteren. Het lijkt wel een noodroep en het geluid heeft niets met vogelzang te maken. Wat gebeurt hier? Ik kijk beter en plots zie ik het. Het zijn twee vinken! Maar waarom vliegen ze niet weg. Vanuit het keukenraam zie ik het niet goed en voorzichtig loop ik door de achterdeur naar buiten. De deur openlatend om de jonge vogeltjes niet te laten schrikken. Maar ze vliegen niet weg. Moedervink slaat hard de alarmroep maar de jonge vinken blijven zitten. Tot bijna naast de vogeltjes kan ik komen. Voorzichtig hurk ik door de knieën en dan schrik ik: ze zitten met het borstbeen aan elkaar. Een Siamese tweeling!

De moeder van de Siamese tweelingvink heeft het nest ter hoogte van de antenne- installatie gemaakt. Net als ons konijnenhok dat achteraf ook in de bundel van de antenne- installaties stond. En helaas lag het jonge konijn Droppie plots op een morgen dood in zijn hok.

-En waarom stranden er zoveel bruinvissen?

Twee organisaties luidden maandag 8 augustus 2011, de noodklok vanwege de sterfte van bruinvissen in de Noordzee. Eerste Hulp bij Zeezoogdieren telde zondag acht aangespoelde bruinvissen in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta. Stichting De Noordzee (SDN) noteerde in de Noordzee 100 dode bruinvissen in 4 weken. Beide organisaties zagen niet eerder zo veel dode zeedieren. Het gaat dus niet goed met de bruinvis.

Wageningen IMARES onderzoekt samen met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Naturalis en de Universiteit van Utrecht de oorzaak van de sterfte. Ik hoop dat ze ook eens willen kijken op www.stopumts.nl. Wetenschappers die wel waarschuwen zijn hier te vinden! Professor Belpomme zegt na onderzoek dat er bij sommige diersoorten magnetosomen zijn gevonden. Receptoren voor het magnetisch veld van de aarde zodat mens en dier zich kan oriënteren. Professor J. Kirshvink, een Amerikaanse wetenschapper, heeft aangetoond dat er in de menselijke hersenen ongeveer 5 miljoen kleine magnetietkristallen per gram weefsel aanwezig zijn (natuurlijke magneten). Het hersenvlies dat de hersenen omgeeft bevat meer dan 100miljoen van deze magnetiet-kristallen per gram weefsel. Elk magnetietkristal (Fe3O4), waarmee een beetje maghemiet (Fe2O3) geassocieerd is, wordt door een membraam beschermd. Dit vormt een ‘magnetosoom’. Het membraam van het magnetosoom wordt door verschillende soorten lipiden en eiwitten gevormd, waarvan sommige specifiek zijn voor dit membraan. Men vindt de magnotosomen in groepjes van 50 tot 100 elementen terug in het zenuwweefsel (30). Magnetiet is een materiaal dat een zeer goede geleider is voor elektriciteit, ongeveer 6000 keer meer geleidend dan om het even welk ander bio-logisch materiaal. Magnetiet is dus gevoelig voor EM velden. Magnetosomen zijn in zekere zin zintuigen die in staat zijn om veranderingen van omringende EM velden waar te nemen. Een van de verklaringen voor het feit dat sommige mensen gevoeliger zijn voor EM velden of straling, zou te maken kunnen hebben met het aantal magnotosomen dat iemand heeft. In de hersenen en in op andere plaatsen in het menselijk lichaam. Even noemen dat dolfijnen geluidsfrequenties waarnemen van 75 Hz. Tot 150.000 Hz. Is dit verhoogd door de vele frequenties die erbij komen? Is dit verstoord door de vele frequenties die erbij komen?

Wat betekent dit voor de mensheid?

Een logische vraag is natuurlijk: als straling negatieve gevolgen heeft voor dieren wat doet het dan met mensen? En met bomen en planten?

 

Reactie Antennebureau

Geen 5G-testen bij Huijgenspark in Den Haag

Het Antennebureau kreeg de afgelopen week vragen over de plotselinge spreeuwensterfte in het Huijgenspark in Den Haag. Volgens een internetartikel zou dat komen door de straling van 5G-antennes. Dit is niet het geval. In de buurt van het park is niet getest met 5G.

Wetenschappelijk is er geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat vogels zomaar sterven door straling van een zendmast. Overal in Nederland staan zendmasten voor onder andere radio, televisie en mobiele communicatie. Deze zijn gebonden aan veiligheidsnormen en veilig te gebruiken. Uit metingen blijkt dat de straling ruim onder de veiligheidsnormen ligt.

 Te lezen op stopumts: https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/11894/Zwijgende%20getuigen%20(de%20do

Op donderdag 25 oktober komt de enige indirecte “getuige” twee oud-collega’s van de storingsdienst “MAC” van de KPN tegen. Deze divisie is volgens hem tegenwoordig ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van 5G frequentietests. De twee onbekende KPN-medewerkers vertellen dat ze net voorafgaand aan het voorval twee frequentietests hebben uitgevoerd in de omgeving waar de vogels zijn gevonden (het Huygenspark).
Op donderdag 18 oktober zou de betreffende mast gereed zijn gemaakt, waarna men op vrijdag 19 oktober “net iets voor 12:00, gedurende een aantal uren” is gaan testen. Op woensdag 24 oktober was er sprake van een herhaling, waarbij we ervan uitgaan dat het hier ook een test op hetzelfde moment betreft en van dezelfde duur. Volgens de beperkte informatie van de ‘bron’ is er echter wel gevarieerd met betrekking tot de intensiteit; men zou ook op “piekbelasting” hebben getest.
In deze periode:
– vernam men dat de spreeuwen gevonden werden via verschillende media,
– meldden de monteurs bij KPN dat ze een verband zagen tussen 5G frequentietesten en het massaal overlijden van de spreeuwen, en
– kregen de monteurs van KPN te horen dat er met niemand over gepraat mocht worden. Aanvullend ontving men “de volgende ochtend” expliciete instructies om te zwijgen.

En waarover mag nog meer niet gesproken worden? Lees ook het verhaal van de twee oud topmannen van de KPN.

 Afspraken tussen de overheid en de telecomindustrie en het gesjoemel met het Zwitsers onderzoek.

In het blad Frontier Magazine, van november-december 2015, is in een artikel te lezen dat oud topmannen van KPN en Telfort vertellen over de schokkende waarheid waarom burgers niet gewaarschuwd mogen worden over wat elektromagnetische velden kunnen doen voor de gezondheid van een lichaam. Met name wat betreft de radiofrequente velden. Er zijn afspraken gemaakt tussen de overheid en de telecomindustrie. Afspraken ten koste van de burger.

Het magazine Frontier

In het artikel in het magazine Frontier wordt verwezen naar de Zembla-uitzending van 2004: ‘ziek van mobiel bellen’. Daar vertellen oud KPN-topman P. Smits en oud Telfort-topman R. van den Hoeven van Genderen dat de telecomindustrie zes miljard euro heeft betaald voor de licentierechten en dat de overheid dan moet zorgen dat het geen problemen bij de burger zal geven. Geen protesten, geen lastige vragen en dat de telecom gewoon verder kan met de uitrol. Dat mensen niet verontrust zouden worden. Smits verteld dat wanneer dit wel het geval zou zijn, de telecom de zes miljard euro zou willen. Met andere woorden, eerlijk zijn kost

geld.

Het Cofam 1-onderzoek uit 2003  

In de Zembla-uitzending ziek van je mobieltje wordt gerefereerd naar het Cofam 1- en Cofam 2-onderzoek. In de uitslag van het Cofam 1-onderzoek in 2003, vond men een verband in lichamelijk onwel worden en straling. Waar men vooral van schrok was het feit dat zelfs verzwakte signalen (gsm) een toename van lichamelijk vervelende symptomen konden veroorzaken. Er werd dan ook besloten om een replicatieonderzoek te starten. Dit Cofam 2-onderzoek vond plaats in Zwitserland, ook wel het Zwitsers onderzoek geheten.

Het Cofam 2-onderzoek uit 2006 of Zwitsers onderzoek

Op 06-06-06 komt de toenmalige minister van Geel (VROM) ’s morgens om 08.00 uur, enkele uren voor de afgesproken tijd over vrijgave van de onderzoeksresultaten, al met het bericht dat er geen statistisch significante verschillen gevonden zijn tussen blootstelling en niet-blootstelling aan radiofrequente straling, voor het lichamelijk welzijn. De conclusie is dan ook dat gsm- en UMTS-zendmasten volkomen veilig zouden zijn, ook op de lange termijn. Gemeentes die wachten op de uitslag om een vergunning te verlenen aan de bouw van UMTS antenne-installaties staken hun verzet en vanaf 6 juni 2006 werden massaal UMTS-masten gebouwd en LTE-antenne-installaties.

De wet op de openbaarheid

Vreemd was ook dat het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de Gezondheidsraad de goede opzet en gedegenheid van het Zwitsers onderzoek benoemden, terwijl later bleek dat beide instellingen niet beschikten over het volledige verslag. Want jaren later, moest bekendgemaakt worden, door de wet op de openbaarheid waar artikel 10 gaat over het verstrekken van informatie, dat er deelnemers wél onwel zijn geworden. Ze moesten het onderzoek vroegtijdig verlaten en zijn niet meegeteld bij het eindverslag op 06-06-06. Ook bleek dat:

-de 11 van de 128 mensen die het onderzoek vroegtijdig moesten verlaten, in het eindrapport ‘drop-outs’ werden genoemd.

-mensen met een zwakke gezondheid, kinderen en ouderen boven de 60, geweigerd zijn om aan het onderzoek mee te doen.

-het onderzoek niet onafhankelijk was. De financiering van het onderzoek lag in handen van de Forschungsstifting Mobilkommunikation der ETH Zürich, een onderdeel van de telecomindustrie.

Het gaat de overheid om de economie en niet om de gezondheid van de Nederlander.