Tinnitus of oorsuizen is een constante hoge toon, of bromtoon, geruis, gefluit, gesis, gebrom of getik in één of beide oren. Een geluid wat meestal niemand hoort dan alleen jezelf. In welvarende landen lijden tien tot vijftien procent van de mensen aan tinnitus. Een groeiend probleem is het en de stijging is ontstaan samen met de stijging van de draadloze apparaten en hun zendmasten hiervoor nodig. Kunnen de masten en de apparaten zoals de smartphone hiermee te maken hebben? Volgens onderzoek wel. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het groeiend aantal mensen wereldwijd met tinnitus.

Wat is tinnitus

Tinnitus of fantoomgeluid, soms ook oorsuizen genoemd, is een aandoening aan een of beide oren waar iemand een constante of regelmatige terugkerende piep, geluid of toon ‘hoort’. Degene met tinnitus hoort het in de meeste gevallen het geluid alleen en de omgeving hoort dit geluid niet. In ons land hebben in 2018 ruim 2 miljoen mensen een vorm van tinnitus en het aantal mensen met tinnitus blijft stijgen, vooral onder jongeren. Tinnitus is in het Latijns ‘tinnire’ en betekent in het Nederlands rinkelen. De tinnitus geluiden zijn er vaak dag en nacht of met tussenpozen en hebben een wisselende sterkte. Tinnitus kan zo hard zijn dat iemand met tinnitus hierdoor niet kan slapen en ‘doof’ is voor anderen. De constante hoge toon of geruis maakt de patiënt gek en dit is een reden om de huisarts te bezoeken. Het antwoord van de huisarts is “dat het niet bekend is wat de oorzaak is en dat iemand er maar mee moet leren leven”. Maar er valt niet mee te leven en het veroorzaakt sociale problemen waar geen oplossing voor is. Van de tien tot vijftien procent mensen met chronische tinnitus heeft drie procent het zo ernstig dat een aantal mensen met chronische tinnitus als enige uitweg zagen om zichzelf van het leven te beroven.

Mogelijke oorzaken van tinnitus volgens de medische wetenschap

Het vermoeden is dat tinnitus kan ontstaan bij ooraandoeningen. Ooraandoeningen als:

-oorinfecties;

-chronische middenoorontsteking;

-acute middenoorontsteking.

In veel gevallen is ook gehoorschade de basis voor tinnitus. Gehoorschade veroorzaakt door een hard lawaai. Lawaai op de werkplek, lawaai bij muziekfestivals en lawaai van plotselinge harde knallen waar je oren van gaan suizen.

Andere oorzaken zouden kunnen zijn:

-de ziekte van Ménière. Een ziekte met aanvallen van draaiduizeligheid, gehoorverlies, -oorsuizingen en een vol gevoel in het oor;

-stress en emoties;

-medicijngebruik. Zoals o.a. narcose (vooral bij een ruggenprik).

Vormen van tinnitus

Bij tinnitus zijn twee vormen en een subvorm van tinnitus te onderscheiden. Namelijk:

-de objectieve tinnitus. Het geluid wat de patiënt hoort wordt door een arts ook waargenomen met de stethoscoop;

-pulsatieve tinnitus is een subvorm van de objectieve tinnitus. De geluiden die gehoord worden in het oor hebben geluiden van het lichaam zelf. Het geluid van stromend bloed of het geluid van de hartslag.

de subjectieve tinnitus. Alleen de patiënt hoort de geluiden in het oor.

Toename sinds 4G geïnstalleerd is

Sinds de installatie van 4G+ (tussenvorm 4G en 5G) en de installatie van gateways voor het internet der dingen (Groningen en de Achterhoek) is er een opmerkelijke toename van oorsuizingen of tinnitus. Zolang het aantal klachten relatief klein blijft, gebeurt er niets, afgezien van het afwimpelen van die klachten door instanties. Klagen heeft wel degelijk zin. Maak het bekend bij:

-de gemeente;

-de GGD;

-de huisarts.

Niet dat je direct veel respons krijgt, maar onbekend is onbemind.

Het gebruik van de mobiele telefonie is mede oorzaak van tinnitus?

De toename van al het draadloze maakt van de 21ste eeuw, een digitale eeuw. Veel elektromagnetische velden (EMV) zitten in het milieu. EMV die door muren heengaan volgens de providers. Door muren en natuurlijk ook door het menselijk vel. Wat doen deze elektromagnetische velden, deze trillingen met een mens dat hoofdzakelijk uit water bestaat? Een mens dat onzichtbare zintuigen heeft (magnetieten) om de natuurlijke straling van onze aarde  op te vangen om te kunnen leven?

Onderzoek

Een onderzoek uit 2011 uitgevoerd door dr. Hans-Peter Hutter aan de universiteit van Vienna zegt dat inderdaad intensief en lang gebruik van mobiele telefoons wellicht tinnitus kan veroorzaken. Het onderzoek is verricht via een vragenlijst aan honderd mensen met chronische-, beginnende tinnitus en een controlegroep zonder tinnitus, te sturen. Bij de groep mensen met beginnende tinnitus gaf 38% last te hebben van het linkeroor, 27 procent in het rechteroor en 35 procent in beide oren. Vooral intensief gebruik (vier jaar dagelijks langer dan tien minuten bellen) van de mobiel liet bij 71% van de ondervraagden een toename van de ontwikkeling van tinnitus zien. Dr. H.P. Hutter is ervan overtuigd dat er een verband tussen de elektromagnetische velden (straling) van de telefoon en de aantasting van het binnenoor met tinnitus als gevolg, is. Nader onderzoek is dringend gewenst.

De elektromagnetische velden of straling

Sinds de toename van 3G, 4G, 4G+ en het Internet der Dingen (IoT) krijgen steeds meer mensen last van tinnitus. De zendmasten werken op radio-en microgolven (elektromagnetische velden in de volksmond straling genoemd). Radiogolven en microgolven die ook nodig zijn om een magnetron te laten werken. In de magnetron kunnen de elektromagnetische velden niet de ruimte in omdat het metalen omhulsel werkt als een kooi van Faraday. De technisch gepulste elektromagnetische velden van de zendmast bestralen de omgeving echter zonder dat ze tegengehouden worden. De velden gaan door muren heen om een zo goed mogelijk bereik te hebben. Ook door een menselijk lichaam laten deze velden zich dan niet weerhouden. De magnetron warmt het voedsel op en mensen krijgen de waarschuwing om er niet te dicht bij te staan en het rubber van de deur regelmatig te vervangen. Voor de onbeschermde elektromagnetische velden van een zendmast wordt niet gewaarschuwd.
Masten voor de mobiele telefonie zenden elektromagnetische velden uit

De zendmasten zenden radiogolven en microgolven uit of elektromagnetische velden. Een radiogolf met golflengten van 0 kilohertz (KHz.) tot 300 gigahertz (GHz). Een microgolf is een radiogolf in het hogere frequentiegebied. Het frequentiegebied geeft aan hoeveel trillingen er voorkomen binnen een bepaalde tijd en worden uitgedrukt in Hertz (Hz). De hertz is de eenheid van frequentie (herhalende verschijnselen) en één Hertz komt overeen met een periode van één seconde. Bij radiofrequenties boven de 2GHz gaan watermoleculen resoneren. Resoneren is dat een trillend voorwerp een ander voorwerp in trilling kan brengen en er spontaan een nieuwe trilling (frequentie) ontstaat. Elektromagnetische velden zijn gepulst. Gepulste elektromagnetische velden zijn wanneer de radiogolf onderbroken wordt door een fractie van een milliseconde lagere frequentie van o.a. 217 hertz, 8,34 Hz of 2 Hz. Deze puls kan tot gevolg hebben dat het hoorbaar is in het slakkenhuis.

Het binnenoor met nummer 10 het slakkenhuis.

Radiogolven boven de 2 gigahertz (GHz.) en het slakkenhuis in het binnenoor

Radiogolven boven de 2 GHz. resoneren in vochtdeeltjes. In het binnenoor zit het slakkenhuis (de cochlea) waar de omzetting plaatsvindt van geluidstrillingen naar zenuwimpulsen. Het slakkenhuis en de binnenste gehoorgang absorberen elektromagnetische velden van de radiogolven. Radiogolven boven de 2000 kilohertz (KHz.) hebben als eigenschap dat materie de energie goed absorbeert. De vloeistoffen in het slakkenhuis (perilympheen, endolmphe) gaan door de elektromagnetische velden (2 GHz.) resoneren en veroorzaken een onsamenhangend geheel wat mogelijk het storend geluid als een hoge pieptoon in het oor geeft. De fluittonen kunnen de oorzaak zijn van zendmasten en/of wifi waar de felle pulsen als een lagere radiofrequentie in de 2GHz. zit verweven die wél in het hoorbare gebied liggen (de objectieve tinnitus).

Hoortoestel

Ongeveer 80% van de mensen met tinnitus heeft ook gehoorverlies. Een hoortoestel zou uitkomst bieden om alles beter te kunnen verstaan. Maar de hoortoestellen zijn allemaal digitaal. Aan een analoog hoortoestel is moeilijk of niet aan te komen (worden niet meer gemaakt) en juist wanneer de elektromagnetische velden toch de oorzaak zijn van tinnitus maakt een digitaal hoortoestel de tinnitus als oorzaak van de elektromagnetische velden, alleen maar erger.

Groot onderzoek naar oorsuizen door UMCG in Groningen

Eind 2017 is besloten, door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de Franse overheidsdenktank The National Center for Scientific Research (CNRS), University of Nottingham, Charite Universitätsmedizin Berlin en Cochlear Research and Development, een groot onderzoek te verrichten naar tinnitus. Het onderzoek zal vier jaren gaan duren en gedaan worden door vijftien promovendi.

 

 

Bronnen

http://www.medischdossier.org/archief/jaargang_13/nummer_9/artikel_767/oorsuizen-beter-voorkomen-dan-genezen.html

https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/10958/oorsuizen_%28tinnitus%29_beter_voorkomen_dan_genezen

https://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/11195/soms_is_tinnitus_geen_tinnitus.

https://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/10045/oorsuizingen%3B_tinnitus%3B_toename_door_emv

http://www.beperkdestraling.org/images/stories/Wetenschap/Tinnitus/Tinnitus_door_UMTS_en_WiFi.pdf

https://www.stichtinghoormij.nl/Items/nl-NL/Nieuws/Voor-iedereen/groot-onderzoek-naar-oorsuizen-door-umcg-in-groningen

https://www.stichtinghoormij.nl/nl-nl/tinnitus/tinnitus-actueel

Objectieve en subjectieve tinnitus