Mensen die elektrogevoelig zijn hebben gezondheidsklachten door blootstelling aan de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden (EMV) in ons milieu en zijn elektro-Hyper-Sensitive persoons, de EHS ‘sers. EMV die er altijd zijn en altijd al geweest zijn, de natuurlijke EMV. EMV die de mens nodig heeft om te kunnen leven.  Door de snelle uitrol van de kunstmatige elektromagnetische velden van o.a wifi, IoT, 2G, 3G, 4G en 5G zendmasten eind 20ste eeuw, begin 21ste eeuw nodig voor de draadloze communicatie, is het aantal elektrogevoeligen, schrikbarend toegenomen. Elektrogevoeligen die met een beetje hulp van familie en werkgever nog aan de maatschappij kunnen deelnemen en ernstig elektrogevoeligen die er niet meer bij horen. Mensen in Nederland, die nergens meer naar toe kunnen omdat ze lichamelijke klachten krijgen van alle draadloze toepassingen. Mensen met een lichte mate van elektrogevoeligheid en mensen met een ernstige mate van elektrogevoeligheid. Elektrogevoelig gemaakt door de veranderde draadloze maatschappij. Ziek door de moderne snufjes die al vele zelfmoorden op zijn geweten heeft.

De natuurlijke elektromagnetische velden (EMV) versus kunstmatige EMV
Natuurlijke elektromagnetische velden (trillingen) worden door elk lichaam geabsorbeerd. Dit is nodig om te kunnen leven. De kunstmatige elektromagnetische velden, gemaakt door mensenhanden (technische straling) verstoren de natuurlijke EMV en laten een organisme ‘anders werken’. De natuurlijke elektromagnetische velden zijn afkomstig van o.a. van het aardmagnetisme en zonne-energie. De kunstmatige elektromagnetische velden zijn afkomstig van o.a. de draadloze communicatie. Draadloze communicatie die een enorme toevlucht nam begin de 21ste eeuw met de zendmasten op aarde en de vele satellieten voor 5G, in de ruimte. En met de komst van de vijfde generatie netwerken (5G) zijn vele antennes (small cells) in 2022 (Nederland) nodig in de nabije omgeving van de mensen, zoals in bushokjes, op lantaarnpalen, onder putdeksels en op gebouwen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan EMV (straling) naast een thermisch effect*, een biologisch effect geeft zelfs bij intensiteiten waarbij opwarming van ons lichaam, of delen daarvan, verwaarloosbaar is.

*De ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) gaat alleen uit van een thermisch effect http://stralingsleed.nl/blog/5g-vereist-een-uitbreidingsstop-moratorium/

Niet- thermisch effect
Waar de ICNIRP de biologische effecten (niet-thermisch) niet benoemd en rekening mee houdt zijn er veel gerenommeerde wetenschappers en artsen die hier juist wel voor waarschuwen: https://stralingsleed.nl/blog/studies-en-onderzoeken-naar-de-gevaren-van-draadloze-communicatie/ Een niet-thermisch effect treedt op bij een onmerkbare verandering in het biologisch systeem (het lichaam), als gevolg van een verandering door de frequenties van de kunstmatig elektromagnetische velden. Niet te voelen als persoon maar een lichaam voelt dit wel en geeft een reactie die we moeilijk kunnen verklaren omdat de frequenties van alle draadloze;
-onzichtbaar zijn;
-onhoorbaar zijn;
-niet te ruiken zijn.

Ons lichaam beschikt echter over een ingewikkelde mechanismen om zich aan te passen aan invloeden van buitenaf. Hier gaan wel tientallen jaren tot een eeuw of langer, overheen tot de aanpassing er is (de evolutieleer) http://stralingsleed.nl/blog/evolutieleer-wat-betreft-emv/. Het compensatiemechanismen van ons lichaam heeft gewoon de tijd nodig om zich aan te passen en moet de tijd krijgen.  De frequentie golven van alle draadloze toepassingen zijn té snel wereldwijd ingevoerd en geven dus gezondheidsproblemen die te wijten zijn aan de té snelle invoering, te snel 100% dekking zodat er geen plek is waar een gevoelige naar toe kan en het nalaten van degelijk onderzoek (onder invloed van de telecom) http://stralingsleed.nl/blog/telecomproviders-willen-geen-last-van-gemeenten-en-burgers/ .

De emmer raakt vol en loopt over
Want ieder persoon krijgt in het leven een onzichtbare opeenstapeling van toxische stoffen in het lichaam. Naast alle toxische stoffen die een mensenlichaam in het leven te verwerken krijgt komen daar nu, in de 21ste eeuw, de kunstmatig elektromagnetische velden van alle draadloze technieken bij. Voor een aantal mensen geld hier het spreekwoord: het is de  druppel die de emmer doet overlopen https://stralingsleed.nl/blog/verschillende-elementen-verklaren-de-gevoeligheid-van-de-mens-voor-de-elektromagnetisch-velden/ De opstapeling van toxische stoffen, zal voor iedereen anders zijn en zorgen voor een verschil aan klachten met de gemeenschappelijke deler: elektrogevoelig voor elektromagnetische velden!

Wanneer de emmer overloopt
Verschillende sluipende toxische factoren (vanaf de geboorte) maken dat iemand elektrogevoelig wordt https://stralingsleed.nl/blog/verschillende-elementen-verklaren-de-gevoeligheid-van-de-mens-voor-de-elektromagnetisch-velden/. Omdat voor iedereen het geheel van opstapeling anders is heeft iedere elektrogevoelige enigszins andere klachten met duidelijke hoofdklachten. Het verschil van elektrogevoelig te worden of niet was eind 20ste eeuw de pech te hebben dat er zendmast té dicht bij de woning geplaats werd. Bij 5G (small cells) is het de bedoeling dat deze bij alle woningen binnen 200 meter komt te staan. Naast al opgedane factoren aan toxische stoffen kan dit dus de emmer bij iedereen doen overlopen en iemand langzaam ziek maken. Vaak heeft een ouder iemand meer opgelopen toxische stoffen en zal de emmer eerder overlopen dan bij een jonger iemand.

Factoren die de emmer vullen kunnen zijn:
1.Zware metalen in een lichaam
Zware metalen is de verzamelnaam voor metalen zoals cadmium, kwik, lood, arseen en tin. Zware metalen die zich jaren en jaren ongemerkt in een lichaam ophopen. Zware metalen zoals:
-een gedeeltelijk of een geheel loden waterleiding in de woning;
-waterleidingen van asbestcement. Een asbestcement leiding bestaat uit een mengsel van 80 procent cement en 20 procent asbest;
-tin. Hoewel tin niet erg giftig is, kan een hoge dosis wel de maag irriteren bij het eten van veel voedsel uit blik.

2.Ons voedsel
Zware metalen hechten zich aan organische stoffen en kleideeltjes in de bodem. Planten nemen zware metalen op uit de bodem, de lucht en het water. Ook dieren krijgen zware metalen binnen via het water en voer.

3.Het milieu
Milieuvervuiling is de aantasting van het milieu door de mens waaronder luchtvervuiling. Luchtvervuiling door fijnstof en koolstofdioxide (CO2). CO2, is het meest bekende broeikasgas. Het ontstaat bij verbranding van koolstofhoudende materialen zoals hout, fossiele brandstoffen, maar ook bijvoorbeeld wanneer je uitademt. En is het sinds begin 21ste eeuw niet zo, dat het milieu vol raakt wordt met de reukloze, onzichtbare en onhoorbare elektromagnetische velden van alle zendmasten, wifi en smartphones? Wat doen deze elektromagnetische velden met onze gezondheid?

4. Vaccinatie
Een vaccin bestaat uit een verzwakt of dood virus van de oorspronkelijk ziekmakende stof of een klein onderdeel van een bacterie. Dit vaccin prikkelt ons afweersysteem zonder dat het ons ziek maakt en worden er afweerstoffen tegen verschillende ziekten worden aangemaakt. Om een werkzaam vaccin te kunnen maken worden er veel hulpstoffen aan toegevoegd zoals concentraties van o.a. het giftige:
-Kwik (zit in het losse tetanus en in het griepvaccin), Aluminimum (is eigenlijk net zo slecht als kwik), Formaldehyde en Fenoxyethanol (=antivries);
-Amfotericine B, (een zeer giftig anti schimmelmiddel);
-Phenol, (een zeer giftig ontsmettingsmiddel).

In één vaccin zitten vaak meerdere van deze verschillende stoffen. Volgens de algemene gifwijzer van de overheid is het zeer schadelijk voor de gezondheid om (te) veel van deze stoffen binnen te krijgen. De vaccinaties die een baby, peuter, kleuter, basisschoolkind en puber krijgen worden onschadelijk genoemd maar is hier wel rekening gehouden met de opstapeling van toxische stoffen op een mensenleven? En de met de vaccinatie tegen het coronavirus, het SARS-Co-2 waar twee vaccinaties nog niet genoeg blijken te zijn, is daar wel rekening met gehouden?

5. Amalgaanvullingen
Nog niet zo lang geleden was amalgaan hét materiaal om gaatjes in kiezen mee te repareren en te vullen. Gelukkig wordt dit niet meer gebruikt in tandartsenpraktijken want het gebruik van kwikamalgaam in tandvullingen is sinds 1 juli 2018 verboden. Vooral oudere mensen hebben nog amalgaanvullingen. Vullingen van amalgaan bevatten het zware metaal kwik. De amalgaanvulling geeft constant een kleine concentratie kwik af wat zich in het lichaam opstapelt (werkt mee aan de opstapeling). Gemiddeld krijgen mensen met amalgaanvullingen zo’ n 3 tot 7 microgram per dag in hun lichaam. Hoe ouder, hoe meer dus. Daarnaast kan het kwikgehalte in je lichaam oplopen door heet drinken, veel kauwgom gebruik en tandenknarsen.

Composiet
Het standaardvulmateriaal bij tandartspraktijken na 2018 is het op kunsthars gebaseerd, composiet.  Een gaatje in kies of tand wordt gevuld met een wit en tandkleurig materiaal dat ook gebruikt wordt voor het sealen van kiezen: het aanbrengen van composiet in de groeven van het kauw-vlak van kiezen. Composiet is een mengsel van verschillende bestanddelen en één van die bestanddelen kan giftig bisfenol-A (of bisphenol-A, afgekort tot BPA) zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat composiet met bisfenol-A schadelijk is voor de gezondheid. Uit composietvullingen kan namelijk de giftige stof bisfenol-A lekken en zo in het lichaam terecht komen. Vraag de tandarts om composiet te gebruiken zónder het bestanddeel BPA.

6. Chemische bestrijdingsmiddelen of pesticiden
Middelen om ‘plaagdieren’ op landbouwgewassen te doden. Tuinders en kwekers die ermee werken en de consument die het binnenkrijgt via het voedsel door overgebleven resten gif (residu). Niet alle stoffen stapelen zich op in een lichaam maar van DDT is bekend dat het zich wél opstapelt in een lichaam.

7. Medicijnen
Hoeveel medicijnen krijgt een jong iemand wel niet binnen naast de vaccinaties? Hoeveel krijgt de foetus daarvan mee via de placenta? Peuters en kleuters met oorontstekingen, vijfde en zesde kinderziekte, rode hond, valse kroep, bronchitis en zoveel andere kinderziekten, waar het ‘nodig’ van is om medicijnen te gebruiken, zoals antibiotica.

8. Trauma’s
Op jeugdige leeftijd is de kans al aanwezig om een trauma op te lopen. Het overlijden van één van de ouders, een scheiding van de ouders, pestobject, seksueel misbruik, verwaarlozing of andere vervelende onbegrijpelijke gebeurtenissen voor een jong kind

9. Elektromagnetische belasting
Zendmasten hebben een plek nodig. De plaatsing van de eerste GSM antennes overviel mensen. Plotseling stond er een mast in de achtertuin of op daken van huurwoningen. Mensen werden en worden niet goed ingelicht over de invloed van de elektromagnetische straling van de antennes op het mensenlichaam, want dit zal de economie enorm schaden! De overheid kiest voor wat de Telecomproviders willen en om de burger dom te houden: https://stralingsleed.nl/blog/een-bewijs-dat-ceo-s-van-telecombedrijven-weten-dat-draadloos-gebruik-gezondheidsschade-geeft/ . De belasting van de elektromagnetische velden voor mensen met een zendmast of C-2000 mast in de directe omgeving is gewoon veel groter dan bij mensen waar geen mast in de buurt staat. Deze mensen hebben eerder kans om elektrogevoelig te worden. Na 2022 komt er dus bij iedereen een ‘mast’ bij de woning.

10. Hooggevoeligheid
Veel elektrogevoeligen geven kenmerken van een hoog gevoelig iemand; een Highly Sensitive Person (HSP) of hoogsensitief persoon. Een term die in 1996 geïntroduceerd is door de Amerikaanse psycholoog Elaine N. Aron. Volgens haar is 15 tot 20% van de wereldbevolking een HSP ‘er. Ook hooggevoeligheid is eveneens wetenschappelijk niet te bewijzen, net als elektrogevoeligheid. Een ander woord voor HSP ‘er zou kunnen zijn, opmerkingsbegaafd. Mensen met een hooggevoelige aard hebben een intense en bezielde relatie met alles en iedereen om hen heen. Hun zintuigen en hersenen werken gemiddeld uitgebreider en dieper dan bij de gemiddelde mens. Deze mensen hebben eerder kans om elektrogevoelig te worden in de 21 ste eeuw.

Andere ziektes
Onderliggende andere ziektes worden getriggerd door de frequentiegolven van elektromagnetische velden. Bijvoorbeeld fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, stofwisselingsziekte, allergieën, MCS (geurovergevoelig), ALS en erfelijke ziekten.                                                                                      

https://scriptiebank.be/scriptie/2015/composietvullingen-kunnen-de-gezondheid-schaden-de-waarheid-over-lekkend-bisfenol
https://stralingsleed.nl/blog/wat-wetenschappers-zeggen-over-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-emv-en-een-link-met-het-covad-19-virus/
https://stralingsleed.nl/blog/gezondheidsklachten-door-een-teveel-aan-kunstmatige-straling-van-het-draadloze/