Er is wereldwijd een populatie van mensen die last hebben van de blootstelling aan de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden (EMV) van alle draadloze technieken. Draadloze technieken die begin deze eeuw enorm zijn toegenomen, Na verloop van tijd ontwikkelden deze mensen (voor 2021) in de nabijheid van een antennemast met 2G en/of 3G symptomen van ‘elektrohypersensitiviteit (EHS). Lichamelijke klachten veroorzaakt door de frequentiegolven van deze antenne installaties. Mensen die de pech hadden dat er in de directe nabijheid van de woning, een mast werd geplaatst. In 2021 is op veel plekken 5G werkzaam (nog niet op de oorspronkelijke sterkte) en er is een opvallende toename van neurodegeneratieve problemen, in Nederland (waar Nederland de 2e plaats van de ranglijst van bezet). Problemen die toegeschreven worden aan de sterke toename van EMV ’s in de omgeving. 5G werkzaam en straks een mast (slimm cell) die bij iedereen in de nabijheid komt. Wordt dus iedereen elektrogevoelig?

Neurodegeneratieve problemen
De neuronen (zenuwcellen) zijn de bouwstenen van het zenuwstelsel. Hersenen en ruggenmerg vormen tezamen het zenuwstelsel. Neuronen kunnen zich normaliter niet delen noch worden vervangen. Dus wanneer ze beschadigd raken, zal het lichaam ze niet vervangen. Neurodegeneratieve aandoeningen zijn ongeneeslijke en slopende ziekten die resulteren in een progressieve degeneratie en/of afsterven van de zenuwcellen. Dit leidt tot problemen met bewegen (ataxie).

Niet erkend
De ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) ontkent de relatie tussen EMV en EHS. Daarom blijven maatregelen op nationaal niveau achterwege.  Veel onafhankelijke wetenschappers (niet afhankelijk van de Telecom) betogen echter dat magnetische velden ver beneden de thermische energie wel degelijk een DNA beschadigend effect hebben. Kijken we naar de evolutieleer dan heeft de aanpassing van een organisme tijd nodig en moet daar rekening mee gehouden worden.

Evolutieleer
De theorie van de evolutie beschrijft het proces waarbij erfelijke eigenschappen binnen een populatie van organismen  veranderen in de loop van generaties als gevolg van genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie.

In de evolutieleer is zo dat een man en een vrouw bepaalde eigenschappen doorgeven aan hun nakomelingen. Zulke eigenschappen worden erfelijke eigenschappen genoemd. Geen twee wezens zijn echter hetzelfde omdat iedereen een combinatie is van de genen van de natuurlijke vader en moeder. Maar er kan ook nog iets anders gebeuren: per ongeluk verandert een stukje van onze genetische code. Zo ’n toevallige verandering noemen we een mutatie*. Mutaties zijn veranderingen in het erfelijk materiaal (DNA of RNA) van een organisme.

*Oorzaken van mutaties. Mutaties zijn te verdelen in enerzijds spontane of natuurlijke mutaties en anderzijds door de mens geïnitieerde mutaties, bijvoorbeeld als onderdeel van genetisch onderzoek of geavanceerde veredelingsmethoden. Zowel straling, chemicaliën, experimentele handelingen, als virussen kunnen mutaties tot stand brengen.

Meer dan 150 jaar geleden beschreef Charles Darwin al hoe mensen en dieren evolueren door natuurlijke selectie. Dat door natuurlijke selectie een organisme zich langzaam aanpast, aan de omgeving.

Verstandskiezen
Neem de verstandskiezen als voorbeeld. De verstandskiezen zijn de laatste kiezen die achter in de mond naar boven komen in totaal. Normaal gesproken gebeurt dit tussen het 18de en 22ste levensjaar. Tegenwoordig hebben veel mensen te smalle kaken voor alle 32 elementen en passen er maar 28 tanden en kiezen in de kaak (of soms zelfs nog minder). Dus wanneer alle 28 elementen aanwezig is er te weinig ruimte voor de verstandskiezen om door te komen en deze komen dan ook niet. De evolutieleer die zich aanpast.

Een natuurlijke aanpassing
Een voorbeeld wat ikzelf meemaakte: de verstandskiezen die ik niet kreeg en ik begreep er helemaal niets van. Pas later begreep ik het: mensen worden steeds vaker zonder verstandskiezen geboren! We hebben ze niet meer nodig! Dat is het gevolg van een snelle ‘micro-evolutie’, zeggen Australische wetenschappers na onderzoek. Gezichten worden steeds korter en kaken worden smaller, waardoor er minder ruimte is voor tanden. De evolutieleer. Zo zal de mens zich vast ook aanpassen aan alle draadloze technieken maar niet zo snel. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5189344/onderzoekers-babys-zonder-verstandskiezen-door-micro-evolutie .

Mensen evolueerden ook in het natuurlijk elektromagnetische veld (EMV) van de aarde en zonlicht, beide essentieel voor het leven. Ook de nieuwe technieken van de kunstmatige EMV van alle draadloze apparaten, zullen mensen evolueren, maar dat heeft tijd nodig. De omgeving moet langzaam veranderd worden zodat een organisme de kans krijgt om zich aan te passen. Dat dit een kwestie van vele generaties zal zijn mag duidelijk zijn.

Wat gebeurt er nu in de 21ste eeuw?
De kunstmatig elektromagnetische velden van alle draadloze toepassingen zijn veel te snel gegaan in de 21ste eeuw! Daar waar de evolutieleer zich langzaam aanpast aan het verloop van meerdere generaties, is het aanpassen aan de kunstmatig gemaakt elektromagnetische velden in goed 30 jaren veranderd (van 2G naar 5G).  Veel te snel. Heel Nederland heeft in 2021 voor 98% draadloos bereik! Dit houdt in dat ieder lichaam ‘bestraald’ wordt met de frequentiegolven (onzichtbaar, reukloos en onhoorbaar) van 5G (met nog hogere frequenties dan 2G, 3G en 4G). In 2022 met nog snellere frequentiegolven en met om de 10 tot 100 meter een small cell*. Waar moeten mensen naar toe die hier niet tegen kunnen? Geef de evolutieleer een kans om te doen waar het voor bedoeld is!

*Small cells zijn kleine zendmasten en zijn (wanneer iedereen draadloos bereik wil hebben) nodig om dit draadloos signaal te verspreiden in de omgeving bij 5G.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987719300040
Foto: https://www.klascement.net/lesmateriaal/?q=evolutie%20van%20de%20mens