Blootstelling aan 5G
5G maakt gebruik van zeer korte frequentie golven met een zeer hoge snelheid. In de bandbreedte zijn dit snelheden tussen de 30 en 300 gigahertz (GHz), waarvan nadelige gezondheidseffecten op ogen, hart en immuunsysteem bekend zijn. Er zijn mogelijk ook verbanden met antibioticaresistentie en planten absorberen deze golflengtes eveneens. De effecten van de 5G-frequenties op de menselijke huid zullen tot twee millimeter kunnen doordringen. Transpiratie baart dit zorgen aangezien de zweetklier als antenne functioneert en de straling (frequentie) opvangt.

Studies over 5G:
Op 27 november 2020 werd er een studie gepubliceerd naar het effect van elektromagnetische straling op bijen https://stralingsleed.nl/blog/bewijs-dat-straling-van-mobiele-telefoons-bijen-doodt/. Uit deze studie blijkt dat deze insecten zeer gevoelig zijn voor 5G-straling. Onderzoekers concludeerden dat: naarmate de frequentie van elektromagnetische straling hoger werd, zoals nu bij 5G, bijen exponentieel meer trilling van de straling opnemen ten opzichte van de lagere elektromagnetische frequenties (en ze hebben het al zo moeilijk door het gebruik van 2G, 3G en 4G). Een verschuiving naar nog hogere frequenties van tien procent (5G) zou de absorptie met een factor drie verhogen. Dat dit schadelijk kan zijn voor de bij en uiteindelijk ook voor zijn hele leefomgeving is logisch.

Hoezo verschillen tussen 5G en andere straling
Ten eerste is de verschuiving van lage naar hogere frequenties mogelijk door het gebruik van de millimeter- en sub-millimeterfrequenties tot 100 gigahertz (GHz) bij gebruik van 5G.  Een groot verschil in vergelijk met de netwerken van 2G en 3G. De snelheid kan van 5G kan oplopen tot 10 gigabits (Gbits) per seconde. De opslagcapaciteit van data wordt tevens ook groter met 5G. Door de kleinere golflengte van 5G zijn er wel op korte afstand van elkaar veel meer antennes nodig. Deze antennes worden bijvoorbeeld op slimme lantaarnpalen, een oplaadpunt voor de elektrische auto, riolering of een zonnepaneel geplaatst. En door de benodigde 700.000 antennes in Nederland en satellieten die sub-millimeterfrequenties vanuit de ruimte zenden, is 5G mogelijk. Er ontstaat een dicht netwerk met een vrijwel 100% bereik, ook in de atmosfeerlagen. Mensen die niet tegen de kunstmatige elektro magnetische velden kunnen, kunnen nergens mee naar toe in Nederland. Is dit de bedoeling?

Invloed/impact 5G op de mens
Dat elektromagnetische frequenties van de laatste 50 jaar schadelijk kúnnen zijn, moet alom bekend zijn http://stralingsleed.nl/. Het Europese Parlement heeft hier jaren geleden al richtlijnen over opgesteld namelijk. Vooral jonge mensen lopen risico. Geschat wordt dat tien procent van de bevolking elektrisch hypersensitief is, met ‘niet-specifieke’ klachten zoals o.a. slaapstoornissen, huidsensaties, tinnitus, moeheid, hoofdpijn, hartkloppingen en spijsverteringsklachten. Van deze groep heeft 30 procent ernstige klachten. Mocht elektrogevoeligheid voor draadloze communicatie, een officiële ziekte worden, dan is zeker de helft van de bevolking hier elektrogevoelig tot ernstig elektrogevoelig voor is, als het niet meer is.

Biologische schade
Want er is niet alleen thermische schade, zoals de overheid alleen maar onderzocht heeft, maar ook niet-thermische schade (biologische) en mogelijk carcinogene (kankerverwekkende) effecten. In een studie van het Ramazzini Instituut https://stralingsleed.nl/blog/dierstudie-van-de-lange-termijn-toont-link-met-straling-en-kanker/ werden Spraque-Dawley ratten levenslang blootgesteld aan mobiele telefoonfrequenties. Onder deze ratten was sprake van een significante toename van het zeldzame hart-schannoom en een niet-significante toename van maligne gliomen in de hersenen. Dat bevestigt eerder onderzoek met betrekking tot tumoren bij mensen die mobiele telefoons gebruiken ook. Schwanncellen zijn belangrijke zenuwcellen van het perifere zenuwstelsel. Ze maken myeline aan (beschermlaag rond zenuwvezels) en komen ook voor in allerlei weefsels zoals hart, ogen, maag, mediastinum en hormoonklieren. Ook het immuunsysteem reageert op elektromagnetische velden, waarbij immuunsysteem-cellen van het aangeboren en verworven immuunsysteem zowel gestimuleerd als geremd kunnen worden.

De (sub)millimetergolflengte van 5G doordringen niet gemakkelijk bouwmaterialen maar wel de menselijke huid, en kan bovendien opgenomen worden in regen en in planten. Ook bacteriën en virussen kunnen beïnvloed worden door 5G-frequenties, aangezien zij op deze golflengte met elkaar communiceren, met als mogelijk gevolg antibioticaresistentie* http://stralingsleed.nl/blog/artsen-voor-waarheid/

*Twents bedrijf wil corona te lijf met UV-licht
Ultraviolet (afgekort UV, ook wel ultraviolette straling, black light of uv-licht genoemd) is elektromagnetische straling  net buiten het deel van het elektromagnetisch spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is. De golflengte van ultraviolette straling ligt tussen 100 en 400 nanometer (0,000 000 001 meter of een miljardste van een meter) gezien vanuit zichtbaar licht ‘voorbij het violet’, wat ook de letterlijke betekenis is van ‘ultraviolet’. Doordat ultraviolet licht een kortere golflengte heeft dan zichtbaar licht, is het energierijker en kan zelfs het ionisatie potentiaal van organische moleculen bereiken en daarmee chemische reacties in gang zetten. Dat is tevens de reden dat (een overmaat van) ultraviolette straling schadelijk is voor vele organismen (waaronder de mens). Wordt dan iedereen elektrogevoelig en krijgt (EHS)?

                                                                           Na het zichtbaar licht (ioniserend) een steeds kleinere golflengte.
Het Europees Parlement geeft 24 april 2020 antwoord op een vraag over 5G, virussen en het immunosuppressieve effect van langdurige blootstelling aan elektromagnetische radiogolven. Het officiële antwoord luidt: de verspreiding van virale infecties wordt waarschijnlijk versneld door straling afkomstig van radiogolven van het draadloos gebruik, net als andere bevorderende factoren zoals luchtvervuiling en tabaksgebruik.

Groei van virussen
Door de opening van calciumkanalen ontstaat er namelijk een omgeving waarin virussen zich uitermate goed kunnen ontwikkelen. Sommige virussen openen zelf calciumkanalen om zich te kunnen vermenigvuldigen. Dit is onder meer vastgesteld bij het porciene deltacoronavirus (een coronavirus bij pluimvee!) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-002498_NL.html

Onderzoek impact 5G op planten
Ook het effect van sub-millimeterfrequenties op de flora  en verandering van het oxidatieve metabolisme wordt onderzocht. Deze verandering zorgt voor toename van oxidatieve schade in de wortels. Wat de gevolgen zijn voor de aanmaak van voedingsstoffen en voor de algemene gezondheid van planten en bomen is niet onderzocht en toen dit onderzocht is was er ‘niks aan de hand” https://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/

Bovenstaande onderzoeksresultaten zouden tot grote terughoudendheid bij overheid en politici moeten leiden. Echter, een oproep aan de Europese Commissie in 2017 en 2018, tot het instellen van een moratorium op 5G is afgewezen.  Officieel vanwege het gebrek aan onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid!  Hiermee is het voorzorgsprincipe waartoe overheden zich verplicht hebben, met voeten getreden. 5G en ook de eerdere generaties voor telecommunicatie zijn van ‘bovenaf’ aangejaagd, dus door overheid en politici, bedrijven, wetenschap en media. De gewone burger is gewoon de dupe, de pineut!

https://rubenoosterbosch.nl/extra-informatie/blootstelling-aan-5g/
Foto: https://www.kennisplatform.nl/welke-frequenties-gaat-5g-gebruiken/