Hippocrates van Kos (ca.460 v. Chr.- 370 v. Chr.) was een Griekse arts die zijn leerlingen bij het toetreden tot de beroepsgemeenschap van artsen
een eed liet zweren: de eed van Hippocrates, over toewijding, gedrag ten opzichte van patiënten en ethische opvattingen van de medicus (in 2005 opnieuw bekrachtigd). Moderne beeldhouwers voelden de roep om Hippocrates te gedenken en te eren in een bronzen beeld dat de predikende Hippocrates en aanbiddende leerlingen voorstelt. 

Covid-19 is de aanleiding geweest voor de oprichting van de stichting Artsen voor Waarheid eind december 2020. Hun motto is: “ laten we ons verenigen als mensheid om waarheid en ethiek terug te brengen binnen de geneeskunde”.

De Coronacrisis heeft de mensheid in al haar levensaspecten in de greep en dat al zolang. Cruciale en fundamentele grondrechten zijn omwille van ongefundeerde medische redenen van de mensen afgenomen. Experimentele inentingen worden ons opgedrongen en wellicht zelfs verplicht? Een opgedrongen beleid die tegen de Neurenberg Code (ontstaan na de W0II), de eed van Hippocrates (een artseneed) en de tegen de mensenrechten indruist?

Artsen voor waarheid
Vele internationale experts, artsen en juristen vinden de basis voor politiek en medisch corona beleid, ondoorzichtig en ongefundeerd. De huidige maatregelen en medische protocollen contraproductief, destructief en absoluut onacceptabel.
Respectabele wetenschappers en andere leden van onze maatschappij die dit onderschrijven, worden monddood gemaakt, ‘gecanceld’ en ‘geframed’ door politiek, censuur en media-aanvallen. In dit licht kunnen we ook nader kijken naar de wijziging die in januari 2020 is doorgevoerd binnen de wet GGZ. Onder deze wet kunnen critici van het beleid onder de noemer ‘waanideeën’ gedwongen worden gehospitaliseerd zonder tussenkomst van de psychiater en de rechter!

In steeds meer landen verenigen artsen zich ‘voor de waarheid’ over het ontstaan van de coronapandemie en beschuldigen regeringen en media van ‘angstzaaierij’ en ‘bevolkingsonderdrukking’. Ze zetten vraagtekens bij het ‘verhaal’ wat regering en media over de COVID-pandemie, naar buiten brengen en wat juist niet naar buiten gebracht wordt.

De stichting artsen ‘voor waarheid’ zal hierop een antwoord geven door een open debat te voeren met alle leden van de maatschappij. Zij wil nadrukkelijk een aanspreekpunt en een spreekbuis zijn voor en een platform bieden aan artsen en overige leden binnen de maatschappij. Zij zal op vreedzame wijze, ondersteuning geven bij de vereniging van artsengroepen en andere bevolkings- of beroepsgroepen.
Artsen voor Waarheid wil breed informeren. Ze stelt zich tot doel intensief samen te werken met de publieke en de gezondheidssector binnen Nederland en met soortgelijke organisaties over de gehele wereld.

Nederlandse afvaardiging
Achter de Nederlandse afgevaardiging zitten Dr. Elke Francoise de Klerk, huisarts en Iris Huizing, Intuition trainer at Luminous Minds Academy, te ’s-Hertogenbosch.

Dr. Elke de Klerk is een Nederlandse huisarts werkzaam in België. Ze is lid van de World Dokters Alliance en oprichter van Artsen voor Waarheid in Nederland. De Klerk is tevens oprichter van M.E.E.D (Medical and Ethical Emergency Deliberation), een internationale conventie voor artsen en juristen over de noodzaak van het herstel van een ethische en juridische basis in de gezondheidszorg en media. De uitspraken die de World Dokters Alliance deden in Berlijn (2020) werden meteen verwijderd op facebook door factchekers van het internationale persbureau AFP.

Gewone griep?
Elke de Klerk geeft bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst van de World Dokters Alliance in oktober 2020 te Berlijn aan dat de Covid-tests niet werken. Dat er in de longen van COVID-patiënten volgens haar, geen COVID-virus is aangetroffen en dat er dan geen helemaal geen autopsie plaatsvinden.  Toch schrijft het Medisch Contact in mei 2020 over obductie (autopsie) op 12 COVID-patiënten. Volgens haar is er inmiddels voldoende wetenschappelijk bewijs om covid-19 als een ‘gewone griep’ te classificeren en is de plek op de A-lijst* ‘niet proportioneel’.

De longafwijking bij COVID-19 patiënten zou volgens Elke De Klerk kunnen komen door de

elektromagnetische straling, zoals 5G.  Ze benoemt dat de overheid weigert om dit te onderzoeken

*De A-lijst zijn meldingsplichtige ziekten. Het virus moet worden geschrapt van de lijst A van meldingsplichtige ziekten. Covid-19 blijkt niet dodelijker of gevaarlijker dan andere griepvirussen. Die maatregelen vormen een bedreiging voor de volksgezondheid. Reguliere zorg wordt afgeschaald waardoor mensen niet meer worden geholpen. Dat is mensonterend.

Nooit verplichten​
Elke injectie is de éigen verantwoordelijkheid en is een éigen keuze in een democratisch land. Een democratisch land heeft een bestuursvorm waarin het volk regeert. Het volk kiest een aantal vertegenwoordigers (Tweede Kamer) die námens het volk besluiten nemen over het besturen van het land. De volksbestuurders mogen de vrijheid van meningsuiting op geen enkele wijze beperken of misbruiken. Dit doen ze nu wel: er mag namelijk niet open (alleen de voor ‘s en niet de tegen ‘s van de Corona-inenting) gepraat worden en over de draadloze communicatie techniek is geen enkel nadeel te horen en antennes worden zelfs tijdens de eerste corona-uitbraak stiekem aangepast voor 5G. Zo wordt de democratie in Nederland wel erg veel geweld aangedaan.

De vaccinaties
De Covid-19 injecties maken gebruik van gentechnologie https://www.scientias.nl/wel-een-genetisch-gemodificeerd-coronavaccin-maar-voorlopig-geen-genetisch-gemodificeerd-voedsel/.  Genetische technologie of gentechnologie is een moderne vorm van biotechnologie waarbij het DNA van een organisme direct wordt aangepast.  De Covid-19 vaccinaties zijn níet goedgekeurd, maar na slechts 3 maanden testen, wél toegelaten. De risico’s van het vaccin werden acceptabel geacht in relatie tot de werkzaamheid ervan. In testfases 3 en 4 worden de lange termijneffecten onderzocht, wat pas in december 2023 op de planning staat. Dan is er pas enigszins zicht op de veiligheid van de Corona-injecties of juist niet.

Testen met dieren liepen fout af
Pogingen in het verleden om met dieren gentechnologie ‘vaccins’ te ontwikkelen liepen niet goed af; alle ‘gevaccineerde’ muizen overleefden een opnieuw blootstellen aan het virus niet. Voor het mogelijk optreden van zo’n versterkte reactie van het immuunsysteem, ‘immune enhancement’ (ADE), is gewaarschuwd ook bij het toedienen van de Corona vaccinaties!

Melden bijwerkingen
Het bijhouden en melden van álle bijwerkingen zou daarom de hoogste prioriteit moeten hebben, maar helaas worden hooguit 10% van alle bijwerkingen gemeld. Vele miljoenen mensen over de hele wereld hebben de injecties al gekregen zodat in Nederland alleen al 385.000 bijwerkingen zijn gemeld zoals:
-epileptische aanvallen:
-bloedstolsels;
-hersenaandoeningen;
-hartspierontsteking;
-overlijdens.

On-democratisch
Een zeer onsympathieke maatregel en tegen het beleid van een democratisch land is, is: dat dokters die Corona-vaccins in twijfel trekken streng worden aangepakt: al enkele artsen kregen sanctie. In België gaat de Orde der Artsen, dokters die de werking van coronavaccins in twijfel trekken, strenger aanpakken. Een paar artsen hebben al een sanctie gekregen die kan leiden tot een maandenlange schorsing. Vaak zaaien ze twijfel op de sociale media en dat is ongunstig voor de strijd tegen corona. Dit is machtsmisbruik van de overheid! https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/04/artsen-die-twijfel-zaaien-over-werking-coronavaccins-strenger-aa/

https://www.artsenvoorwaarheid.nl/?fbclid=IwAR2wFcvzs2Z1e_983DIDgzrZWbFongvAJ7H4nJFZ0hCCJYZ-BmWX_HVabl8
https://www.facebook.com/vaccinvrij/ (geblokkeerd)
Foto: https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g666312-d12987612-i353708676-Hippocrates_Statue-Kos_Town_Kos_Dodecanese_South_Aegean.html
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/artsen-willen-via-rechtszaak-covid-19-van-a-lijst-krijgen-.htm
https://inspanje.nl/algemeen/14272/beweging-artsen-voor-de-waarheid-spanje-bezorgd-aanschouwd-door-medici/