Elektromagnetische velden zijn onzichtbare gebieden van energie. Straling waar we elke dag aan worden blootgesteld. Sommige EMV ‘s komen van nature voor (bijvoorbeeld het aardmagnetisch veld). Maar datgene waar we ons de meeste zorgen om moeten maken zijn de door de mens gemaakte bronnen van EMV, zoals de elektromagnetische velden (EMV) van de draadloze communicatie en alle zendmasten en satellieten hiervoor nodig.

Twee soorten gemaakte elektromagnetische velden
Er zijn zowel bij de natuurlijke als ook de onnatuurlijke elektromagnetische velden twee soorten de:
-non-ioniserende. Non-ioniserende straling is straling waarvan de elektromagnetische energie onvoldoende is om een ionisatie van atomen of moleculen uit te lokken. Radiostraling, microgolfstraling, infraroodstraling, zichtbaar licht en tot ultraviolet. Het UV-licht het zelfs het ionisatiepotentiaal van organische moleculen bereiken en daarmee chemische reacties in gang zetten;
-ioniserende straling. Ioniserende straling is straling die voldoende energetisch is om een elektron uit de buitenste schil van een atoom weg te slaan. Hierdoor krijgt het atoom in totaal een positieve lading in plaats van een neutrale lading, het atoom wordt geïoniseerd, en wordt een ion. Ioniserende straling zoals: extreem ultraviolet, röntgenstraling, gammastraling, harde X-stralen en kosmische straling.

Van Ioniserende straling is bekend is dat ze schadelijk is voor de gezondheid van de mens en DNA kan beschadigen. Waar men tot voor kort nog dacht dat de non-ioniserende straling geen schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid, komt men steeds meer tot de conclusie dat dit niet correct is. Dat ook de niet-ioniserende straling kan wel degelijk schadelijk zijn voor ons lichaam zegt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/niet-ioniserende-straling

Keurig binnen de richtlijnen? En wie maakt die dan?
De overheid en de media stellen met veel te groot gemak dat de kunstmatig gemaakte elektromagnetische straling niet schadelijk zijn. Dat de EMV nodig voor alle draadloos gebruik keurig binnen de richtlijnen valt, zoals die zijn opgesteld door ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Deze richtlijnen gelden echter alleen voor de thermische effecten (opwarm-effecten). De biologische effecten worden niet meegerekend en is een heel ander onderzoek, wat niet gedaan is door de ICNIRP. Maar de mens is een levend wezen, een levende materiële entiteit die zich door middel van biologische processen, zoals een eigen stofwisseling, voortplanting en fysiologische regulatie (hartslag, lichaamstemperatuur, ademhaling, afweerkracht, uitscheiding van afvalstoffen en de controlemechanismen vanuit de hersenen) in stand houdt. Een noodzakelijk onderzoek dus voordat de draadloze techniek wordt ingevoerd!

Een biologisch wezen en straling in de vorige eeuw
Een biologisch wezen en straling staat beschreven in 1985 iets om rekening mee te houden. Elektromagnetische straling zoals nu in 2021 van antenne-installaties en satellieten waren er toen niet. Te lezen valt in 1985: “Het embryo en de foetus hebben een hoge graad van gevoeligheid voor straling, met name ioniserende straling. Bestraling in deze periode veroorzaakt vooral stoornissen in de orgaanontwikkeling waardoor misvormingen kunnen ontstaan. Binnen de periode van de organogenese (orgaanontwikkeling) kunnen subperioden worden onderscheiden die specifiek zijn voor de ontwikkeling van bepaalde organen zijn; ieder orgaan heeft daardoor zijn eigen periode van maximale gevoeligheid. Van alle in de celkern voorkomende stoffen bij de mens als biologisch wezen, blijkt het desoxyribonucleïnezuur (DNA) een belangrijk aandeel te leveren. DNA bestaat uit chromosomen en chromosomen zijn een soort strengen. In dit DNA zit een soort ‘code’ waarin al onze erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd. Chromosomen en andere stoffen uit de kern zoals eiwitten en ribonucle’inezuren (RNA)”.

Toen er nog geen sprake was van de draadloze communicatie was dus al duidelijk dat na de conceptie, blootstelling aan straling leidt tot stralingsschade! Het alles of niets effect, wat inhoudt dat de vrucht af sterft en innesteling in het uterusslijmvlies (baarmoederslijmvlies) niet tot stand komt of er treedt een vroege afstoting op van de vrucht, of de stralingsschade wordt hersteld en er ontwikkelt zich een normaal individu zonder misvormingen. Een soort van what it’s gonna be it boy? https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/18/027/18027333.pdf

Het zal bij de huidige plannen voor een steeds hoger frequentiegebruik (millimetergolven) een dor en dode wereld worden dus.
https://stralingsleed.nl/blog/iedereen-bestraalt-met-millimetergolven-is-5g-een-wapen-hebben-we-oorlog/  

De fabeltjes van ICNIRP
De ICNIRP heeft toch richtlijnen opgesteld voor straling? Ja, deze stammen uit 1998 en zijn in 2020 aangepast voor de hogere frequenties van 5G (niets wezenlijks veranderd alleen een aanpassing). De richtlijnen zijn gebaseerd op de theorie dat alleen verwarming van het lichaam tot stralingsschade kan leiden. Biologische effecten worden uitgesloten omdat die volgens ICNIRP pas optreden bij ioniserende straling (zoals röntgen- en gamma straling). Een test die in 2021de basis is voor hun zienswijze is: een plastic hoofd gevuld met zout water dat 6 minuten wordt blootgesteld aan mobiele straling. Vervolgens wordt de opwarming van het water gemeten. Als dat niet te erg is, is het veilig. Dat is het onderzoek van ICNIRP in een notendop. Als politiek, media of officiële instanties (zoals het Kennisplatform EMV en de GGD) dan ook stellen dat 5G en straling veilig is, baseren ze die uitspraak op dit onderzoek van de ICNIRP. De meer dan 30.000 publicaties van artsen, biologen en onpartijdige wetenschappers worden wettelijk gezien, buiten beschouwing gelaten.

De mening van onpartijdige wetenschappers
Straling kan elk weefsel in een lichaam beschadigen, maar de meest kwetsbare weefsels zijn de snelst groeiende weefsels omdat de effecten van straling zich verdriedubbelen of meer tijdens de groeifase van de cellen. Foetussen in de baarmoeder en beenmergcellen zijn zeer gevoelig voor straling, omdat zij de snelst groeiende cellen van het lichaam zijn. Kinderen zijn dan ook uiterst gevoelig voor straling, omdat hun lichaamscellen zich tijdens de groei snel delen. De cellen in de testes en eierstokken kunnen met een kleine dosis straling al steriel worden, dus niet meer kunnen zorgen voor nageslacht! De gezondheidseffecten van blootstelling aan laag actieve straling (niet-ioniserend) alleen al kunnen na 20 of 30 jaar verschijnen. Is dit een van de redenen waarom de mensen de gevolgen zo gemakkelijk wegwuiven?

Verschil met vorige netwerken
Voor 5G worden veel hogere frequenties gebruikt dan voor 2G, 3G, 4G en wifi. Het is aannemelijk dat deze frequenties (nog) meer impact zullen hebben op het menselijk organisme. Nog meer mensen zullen reageren dan de officieel 5% van de Nederlanders.  Omdat het millimetergolven zijn, zullen er niet alleen veel grotere zendmasten nodig zijn, maar ook nog eens heel veel kleine zendcellen ter ondersteuning. (slimm cells). Want de millimetergolven van 5G kunnen niet door muren, niet door bomen en worden geabsorbeerd door regen. Voor 5G zal er straks een sterke mini-zendmast hangen aan bijna iedere lantaarnpaal, zal het mogelijk geïntegreerd worden in straatstenen en zelfs schoenzolen. En het meest bizarre: in het hele invoeringsdraaiboek van 5G wordt nergens gerept over wetenschappelijk onderzoek en over veiligheidslimieten. 5G wordt gewoon ingevoerd zonder dat er wetenschappelijk onderzoek naar is verricht en zonder dat er reële veiligheidslimieten zijn vastgesteld. De invoering van 5G is dan ook te beschouwen als het grootste biologische experiment op de mensheid ooit. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2154&v=J9E9001hbGU

Wat de gevolgen zijn, volgens Martin L. Pall, Ph.D. Professor emeritus in de Biochemie en Basic Medical Sciences aan de Washington State University, van de overvloedige elektromagnetische velden van alle draadloze communicatie:
1. verminderde vruchtbaarheid: veranderingen in de structuur van testes, eileiders, verminderde hoeveelheid en kwaliteit van sperma, minder follikels (eitjes), meer spontane abortussen, verminderd niveau van elk van de 3 sexhormonen (testosteron, oestrogeen en progesteron) en minder libido;
2. neurlogische/neuropsychiatrische effecten: insomnia (slaapstoornis), vermoeiheid, depressie, hoofdpijn, gebrek aan concentratie, angst en stress, slechter geheugen etc. Grote veranderingen in de hersenstructuur gezien in dieren:
3. cellulaire DNA-schade, 3 soorten: enkele en dubbele DNA-breuken, veroorzaakt kanker en mutaties;
4. apoptosis (geprogrammeerde celdood): leidt tot zowel reproductieve als neurodegeneratieve effecten;
5. oxidatieve stress en schade door vrije radicalen https://stralingsleed.nl/blog/wetenschap-bewijst-schade-aan-lichaamscellen-door-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-van-alle-draadloos-gebruik/ ;
6. endocrine (hormonale) effecten;
7. overmatig intracellulair calcium (een universele drager van biologische informatie:
8. Kanker https://stralingsleed.nl/blog/het-gevolg-van-alle-draadloos/

Er zijn vier andere mogelijke effecten, met minder bewijs dan het overweldigende bewijs van hierboven, het zijn:
9. effecten op het hart: je kunt bij chronische blootstelling tachycardie of bradycardie (allebei een onregelmatig hart) krijgen wat zich uit in flinke vervelende hartkloppingen;
10. een zeer vroeg begin van Alzheimer en andere dementieziektes: mensen van 30 jaar en zelfs jonger ontwikkelen ‘digitale dementia’;
11. ADHD/autisme. Veroorzaakt door late prenatale (voor de geboorte) en vroege postnatale (na de geboorte) EMV blootstelling http://stralingsleed.nl/blog/jonge-kinderen-geen-draadloos-niet-zolang-zeker-is-dat-het-geen-schade-geeft-aan-de-gezondheid/

https://5gisnietoke.nl/feiten/
https://stralingsleed.nl/blog/maakt-5g-gebruik-van-ioniserende-straling/
Foto: https://www.examenoverzicht.nl/natuurkunde/ioniserende-straling