Een draadloos netwerk is een computernetwerk of telefoonnetwerk waarbij de aangesloten apparaten niet via fysieke koperen kabels of glasvezelkabels communiceren, maar via elektromagnetische straling (radiosignalen, licht ).  Straling kan dus elektromagnetische straling* zijn of deeltjesstraling**.

*Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische trillingen. Licht, radiogolven en röntgenstraling zijn vormen van elektromagnetische straling. Alle soorten elektromagnetische straling planten zich in vacuüm voort met de lichtsnelheid. De draadloze communicatie maakt gebruikt van radiogolven,  ook radiofrequente straling genoemd (RF). Na 2G, 3G en 4G is 5G het laatste draadloze netwerk en treed in 2020 in werking. Over de draadloze communicatie zal dit artikel gaan.

**Deeltjesstraling is een stroom van snelle, al dan niet geladen atomaire of subatomaire deeltjes zoals alfastraling, bètastraling, gammastraling en röntgenstraling.

Het elektromagnetisch spectrum
Alle mogelijke frequenties van de elektromagnetische straling laten zich in het elektromagnetisch spectrum op papier zetten. Van de lage frequentie naar hoge frequentie als een steeds sneller opeenvolgende golf.

Radiostraling (RF) in het niet-ionische frequentie gebied
De draadloze maatschappij maakt, in het elektromagnetische spectrum gezien, gebruik van radiostraling in het niet-ioniserende frequentiegebied. Van 3 hertz (Hz) tot het zichtbaar licht 394 terahertz (THz). Niet-ioniserende straling bestaat uit elektromagnetische (EM) golven met energie die te laag is om rechtstreeks een elektron uit een atoom los te maken (ioniseren). Niet-ioniserende straling van:
-extreme low frequency (ELF) radiostraling tot super high frequency  (SHF) radiostraling;
-microgolfstraling;
-infraroodstraling.

*De Hertz (Hz) is de afgeleide Internationale Stelsel van Eenheden (SI-eenheid) van frequentie. De hertz wordt gebruikt bij periodieke (zich herhalende) verschijnselen. 1 Hz komt daarbij overeen met een periode van 1 seconde.  

Ioniserende (of kankerverwekkende) straling
De radiostraling, een radiogolf, ook radiofrequente (RF) straling genoemd (inclusief infrarood en microgolfstraling), is volgens wetenschappers niet-ionisch. Het Rijksinstituut Volksgezondheid Milieu en Sport (RIVM) zegt hierover: “elektromagnetische velden en optische straling, zoals radiofrequente of microgolfvelden, laser-, ultraviolet- en infraroodstraling, zijn vormen van niet-ioniserende straling.

Wel prettig hoor dat er iets van een houvast is maar uitzonderingen op de regel bestaan! En mogen nooit een vanzelfsprekend iets zijn wanneer mensen daardoor uitgezonderd worden! Er zijn mensen die al reageren bij draadloos gebruik van alleen radiogolven (2G)!

Na de infraroodstraling komt het zichtbaar licht, dan het ultraviolet licht, röntgenstraling en gammastraling: de ioniserende straling. De Telecomindustrie beschouwd alleen röntgen straling en gammastraling als ioniserend e straling, wat dus zeer goed uitkomt. Maar…

het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Nederland (RIVM) zegt in 2014 in een brochure dat “infrarode straling (staat ingedeeld in het elektromagnetisch spectrum in het niet-ioniserende gebied) de buitenste laag van het oog (het hoornvlies) kan beschadigen of staar kan veroorzaken, een vertroebeling van de ooglens kan geven en de huid kan verbranden en/of weefselschade geeft. Dat de ultraviolette straling een lagere energie hebben dan röntgenstraling of gammastraling maar in sommige gevallen ook ioniserend kunnen zijn, bijvoorbeeld door de chemische werking van radicalen. Een radicaal, (of vrij radicaal) https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/128494-de-werking-van-vrije-radicalen.html is een atoom of molecuul, al dan niet geladen en heeft één of meer ongepaarde elektronen”. Ultraviolette straling wordt in 2021 niet tot de klasse van ioniserende straling gerekend maar in 2014 dus wel!
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Elektromagnetische%20velden%20en%20optische%20straling%20bij%20lassen.pdf?fbclid=IwAR0irRjkbu7N7pjeXHx1Veam10bwGrVOTyIjs7gJzETZprWuO3xaiClP-XQ 

Ultraviolet, zichtbaar licht, infrarood en radiogolven, behoren in 2021 alle tot de klasse van niet-ioniserende straling, op papier. De Telecomindustrie maakt daar dan ook dankbaar gebruik van om te benadrukken dat de laatste draadloze techniek 5G, onder de niet-ionische straling valt. Niks aan de hand dus? Geen schade geeft het aan de mensen en gewoon Nederland zo goed als 100% draadloos bereik garanderen en maken! (In 2021 al 98%!).

Maar waarom ben ik dan zo ziek geworden onder het wonen van een kerk met 2G masten die verstopt zaten in de kerktoren? En met mij zo ‘n 5 tot 10% van de Nederlanders? Ik had ook nog prettig kunnen leven, zolang ik leef. Met alle bescherming die ik zelf moest maar moest uitzoeken (arts hielp niet), verhuizing en ontslag, vrees ik 5G. Ik ben bang, heel bang.

Wat de Telecom ons doet geloven, tussen de oren en dat er geen schade bekend is, is dit wel terecht? Geldt dit voor ieder mens? Of moet dit iedereen eerst door ondervinding meemaken? Ik wens echter niemand toe wat ik moet meemaken en moet voelen. We weten dat ioniserende straling schadelijk kan zijn voor een lichaam en alles wat leeft, dat de aard en ernst van de schade sterk afhangt van de mate van blootstelling. Dat bij een hoge dosis ioniserende straling lichaamscellen worden gedood en bijna directe gezondheidsschade op treed).  In de brochure Elektromagnetische velden en optische straling bij lassen van het Rijksinstituut Volksgezondheid Milieu en Sport (RIVM) en ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, staat te lezen:

“Van zowel hoge maar ook van relatief lage dosis is er een verhoogde kans op kanker. Zelfs in het geval van zeer lage blootstelling aan ioniserende straling dus”. En zoals al veel mensen in hun leven moeten ondervinden, kan een nadelig effect van elektromagnetische velden in de hoogste RF velden op de gezondheid, niet worden uitgesloten.

 

 

Realiteit;

Van de niet-ioniserende straling, zijn al 5 tot 10 % van de Nederlanders die reageren op de tweede en derde generatie mobiele technieken (2G en 3G) tot totale uitschakeling aan toe. Voor iedereen ligt de scheiding tussen ioniserende straling en niet-ioniserende straling anders en is een papieren grens alleen maar om toch maar ergens een scheidslijn te trekken.

Beschadigingen bij niet-ionische straling, onder de 10 megahertz (MHz)
In de brochure staat dit eveneens te lezen: “hoewel elektromagnetische velden (de niet-ionische) geen moleculen in het lichaam kunnen beschadigen, zijn er toch risico’s voor de gezondheid als ze sterk genoeg zijn, staat te lezen. Bij velden met frequenties lager dan 10 megahertz radiofrequente straling (RF), kunnen elektrische velden in het lichaam worden opgewekt. Hierdoor kunnen pijn, samentrekkingen van spieren (kramp) of stoornissen in de hartfunctie ontstaan als de veldsterkte groot genoeg is (wat voor iedereen anders is).  Bij frequenties hoger dan 100 kilohertz (KHz) kan opwarming van het lichaam optreden, die schadelijk kunnen zijn als de veldsterkte groot genoeg is”. Beide lichamelijke uitingen van elektromagnetische velden kunnen de reguliere artsen niet verklaren en verklaren het als ‘tussen de oren’. De media spreekt over ‘complotdenkers’ in plaats van er over te berichten.

Infrarode straling, ook niet-ioniserend
“Infrarode straling is warmtestraling en heeft een frequentie die lager is dan die van zichtbaar licht namelijk 0,3 terahertz (THz) tot 394 THz, maar groter dan alles ervoor (radiogolven en microgolven). Onze ogen kunnen infrarode straling niet waarnemen, maar onze huid kan de straling wel voelen als warmte. Infrarode straling kan gevaarlijk zijn voor de ogen en de huid. Een deel van de infrarode straling wordt namelijk door de ooglens doorgelaten en kan het netvlies beschadigen. Infrarode straling kan bij hogere frequenties ook tot opwarming van het lichaam of verbranding van de huid leiden”.

Heel verontrustend is dat met het inschakelen van 5G (nog niet eens met de frequenties waarvoor het bedoeld is) dat mensen inderdaad huidverbrandingen melden! https://stralingsbewust.info/2019/03/07/kans-op-huidproblemen-door-5g/

Wat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over 5G
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Agentschap Telecom (AT) verwachten een gigantische toename van het aantal apparaten dat draadloos met het internet is verbonden door 5G en door het Internet of Things (IoT). Wat dit betekent voor de totale blootstelling van mensen aan elektromagnetische velden is onbekend. Mensen die waarschuwen worden betiteld als mensen die niet goed wijs zijn en als complotdenkers weggezet!

Spelen met de gezondheid van mensen?
Eerst dus in gebruik nemen van 5G en dan pas evalueren? Is dat niet hetzelfde als spelen met de gezondheid van alle mensen? Mensen bewust naar de slachtbank brengen? De economie stuk maken? Het RIVM heeft geen wetenschappelijke publicaties gevonden (het is maar wat je wetenschappelijk vind en waar je naar zoekt) waarin gezondheidseffecten zijn onderzocht na blootstelling aan EMV specifiek door 5G-apparatuur en andere technieken (wifi en IoT).

Ik wel; https://stralingsleed.nl/blog/het-5g-appeal-pleit-voor-geen-invoering-van-5g-draadloos-bereik-genoeg/ en http://stralingsleed.nl/

Wel gevaarlijk in 2014 en niet meer in 2021?
Het RIVM zegt in 2021; “nationale en internationale wetenschappelijke organisaties geven aan dat systematische analyses van de wetenschappelijke literatuur GEEN risico’s voor de gezondheid hebben aangetoond als de radiofrequente EMV zwakker zijn dan de blootstellingslimieten”. Dit in tegenstelling dus in de brochure ‘elektromagnetische velden en optische straling bij lassen’ in 2014.Is dat niet een hoe de wind waait, waait mijn jasje beleid?

Nationale en internationale wetenschappers geven aan dat systematische analyses van de wetenschappelijke literatuur WEL risico’s voor de gezondheid aangeven; https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/

Geven we onze jeugd wel een kans?
Sommige personen zijn wetenschappelijk gevoeliger voor niet-ioniserende straling dan anderen. Vooral met name foetussen en kinderen zijn het meest gevoelig voor de gevolgen van deze straling, ioniserend of niet-ioniserend.  Bij een embryo en foetus is de ontwikkeling van verschillende organen zeer gevoelig voor welke vorm van straling dan ook; vooral tijdens de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel tussen de 8e en 24e week na de conceptie. Door de veelvuldige celdelingen en complexe ontwikkelingsmechanismen, kan een blootstelling aan straling gezondheidseffecten veroorzaken zoals miskramen, aangeboren afwijkingen, een aantasting van de hersenfuncties en de inductie van kanker. Kinderen zijn gevoeliger voor straling dan adolescenten. Geven we nu onze toekomst de doodssteek?

https://fanc.fgov.be/nl/dossiers/medische-toepassingen/blootstelling-aan-ioniserende-straling-tijdens-de-zwangerschap
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Elektromagnetische%20velden%20en%20optische%20straling%20bij%20lassen.pdf?fbclid=IwAR0irRjkbu7N7pjeXHx1Veam10bwGrVOTyIjs7gJzETZprWuO3xaiClP-XQ
https://www.kennisplatform.nl/onderzoek-rivm-en-at-naar-5g/
https://uzimet.nl/nieuws/waarom-is-ioniserende-straling-gevaarlijk/