De 3,5 gigahertz (GHz) band wordt in Nederland gebruikt
De 3,5 GHz band wil de regering gebruiken voor de 5de generatie mobiele technieken gebruiken voor 5G. Een deel van de 3,5 GHz band is echter in gebruik bij het interceptiestation (grondstation Inlichtingendiensten) voor satellietcommunicatie, welke staat in het Friese Burum. Het afluisterpark in Burum wordt gebruikt om satellietcommunicatie te onderscheppen voor de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Inmarsat verzorgt met zijn grondstation voor een groot deel van de wereld de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie op zee en in de lucht. De schotels maken voor de noodsignalen al sinds 1990 gebruik van de 3,5 GHz-frequentieband. De schotels maken dus gebruik van dezelfde frequentie (de 3,5 GHz-band) als het 5G-netwerk wil en dit park kan het snelle telecommunicatienetwerk 5G in de weg staan. Om zowel onze nationale veiligheid als overal een optimaal 5G-netwerk te garanderen, heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) namens het kabinet besloten dat verplaatsing van dit station naar het buitenland noodzakelijk is, omdat het kabinet wil dat Nederland het beste mobiele internet van Europa heeft en houdt.

De internetconsultatie
Staatssecretaris Mona Keijzer (inmiddels demissionair) heeft op 18 december 2020 een concept-regeling ‘Ontwerpbesluit tot wijziging NFP t.b.v. 3,5 GHz-band ‘gepubliceerd. Via wijziging van het Nationaal Frequentieplan (NFP) wil zij per september 2022 de 3,5 GHz-band exclusief bestemmen voor mobiele communicatie via 5G. Over deze concept-regeling heeft tot en met 29 januari 2021 een internetconsultatie van de overheid gelopen, waar iedereen op kon reageren. Via internetconsultatie.nl kan iedereen suggesties doen voor verbetering van wet- en regelgeving die in voorbereiding is, zo ook over de wijziging NFP t.b.v. de 3GHz band. Dit vergroot de betrokkenheid van burgers, bedrijven en instellingen bij de totstandkoming van de wet- en regelgeving en kan de nieuwe wetgeving een impuls geven om te verbeteren of niet door te laten gaan.

1165 reacties
28-06-2021 is de status gesloten en gaat, de veiling van de 3,5 gigahertz-band, gewoon door. In totaal zijn 1165 reacties op bovenstaande consultatie openbaar gemaakt. Opmerkelijk gegevens zijn dat van de 352 gemeenten in Nederland er 250 zijn die ernstige bezwaren hebben tegen de uitrol van 5G. Dat leidt tot grote discussies binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). “Veel gemeenten willen geen 5G, maar zij staan in de kou.” (De VNG weigerde in discussie te gaan, zoals alle instanties die met 5G te maken hebben tot dusver weigeren de discussie aan te gaan.) http://stralingsleed.nl/blog/veel-gemeenten-willen-helemaal-geen-5g-stop-met-de-uitrol/

De rijksoverheid doet gewoon helemaal niets met de input van burgers en instanties bij diverse telecomonderwerpen in internetconsultaties.

Heel ondemocratisch reageert de overheid met een standaard reactie op alle input van burgers die veelal over de effecten van 5G op de gezondheid gaan. Ze gaat helemaal niet in op suggesties om ook naar biologische effecten van straling te kijken, en aangedragen wetenschappelijke onderzoeken worden niet bekeken. De regering luistert niet. Volstaan wordt met een standpunt dat er “veel onderzoek is gedaan naar mogelijke gezondheidseffecten”.

Verder valt op dat de telecomproviders (Monet), nauw contact hebben met de landelijke overheid. Dat zij het eens lijken te zijn dat wetenschappelijke onderzoeken die gesprekspartners van gemeenten aandragen, een probleem zijn. De directeur van Monet schaart deze kritische onderzoeken onder “desinformatie”. https://enrise.com/2019/06/monet-samen-slim-werken-voor-innovatie-en-veiligheid/

Ander probleem
Satellietbedrijf Inmarsat hoeft zijn ontvangstschotels in de Friese plaats Burum voorlopig niet te verhuizen, zo heeft de voorzieningenrechter in Rotterdam 30 juni 2021 bepaald. Internationale afspraken over het grondstation in Friesland wegen volgens de rechter zwaarder dan de wens van het kabinet om de door Inmarsat gebruikte 3,5GHz-frequentieband vrij te maken voor sneller 5G. Omdat vanwege het grote internationale belang is Inmarsat verplicht is de noodcommunicatie met een betrouwbaarheid van 99,9 procent af te wikkelen. Op het moment dat het kabinet zijn zin krijgt en de frequenties wijzigen, kan deze zekerheid niet meer worden gegarandeerd, aldus het oordeel van de rechter.

Foutje Kabinet of bewust?
Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) had vóór het vaststellen van de wijziging van de 3,5 gigahertz voor de telecommunicatie in kaart moeten brengen op welke wijze de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie veiliggesteld kon worden, vindt de rechter. Daarbij had het kabinet ook beter moeten nadenken over de rol van Inmarsat. Het satellietbedrijf vestigde zich bijna dertig jaar geleden in Nederland met medeweten van de overheid. De voorzieningenrechter kon zich ook niet vinden in de argumentatie van Keijzer dat Inmarsat tijd genoeg had om maatregelen te nemen, zoals een verhuizing of overstappen op een andere frequentie. Zelfs als dat zo zou zijn, weegt het belang van een goed werkend noodcommunicatiesysteem volgens de rechter zwaarder.

Staatsecretaris Keijzer moet van de rechter in overleg met Inmarsat en andere partijen om tot een oplossing te komen waarmee de noodoproepen niet in gevaar komen. Bij het uitblijven van een akkoord is de kans groot dat de rechter de wijziging van het frequentieplan zal vernietigen. https://www.kivi.nl/afdelingen/telecommunicatie/nieuws/artikel/waar-gaat-het-grondstation-in-burum-heen-plaats-voor-5g

Foto: https://www.slideshare.net/FerdiSoetekouw/waarom-niks-doen-met-social-media-28443425  41 van 51
https://www.internetconsultatie.nl/nfp_wijziging_3_5_ghz_band
https://stralingsbewust.info/ons-nieuws/
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reacties
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35368_implementatie_onderdelen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2021Z11401&dossier=35865
https://stralingsbewust.info/2021/01/19/mona-keijzer-wil-35-ghz-band-claimen-voor-5g-en-veel-meer-antennes-internetconsultatie-hierover-loopt/
https://www.nu.nl/tech/6142707/satellietbedrijf-hoeft-voorlopig-geen-plaats-te-maken-voor-sneller-5g.html