Dat het draadloos gebruik klachten geeft die op een aantal andere ziekten lijken is zeker. Draadloos gebruik geven onzichtbare, onhoorbare en reukloze kunstmatige elektromagnetische velden die massaal in onze omgeving voortkomen. We wonen en werken constant in die milieu vervuiling zonder dat we het door hebben. Het heeft zijn effecten want al veel mensen hebben klachten zonder dat reguliere artsen ook maar enig idee hebben waar ze het zoeken moeten. Mensen die niet meer tegen 2G, 3G, 4G en 5G kunnen. Mensen die niet meer kunnen werken en sociaal kunnen zijn want in Nederland is in 2021, 98% van het land draadloos te bereiken. Waar kun je nog wonen in ons land stralingsvrij? Nergens dus! De regering draagt geen zorg voor de gezondheid van de mensen. Neen, ze kiezen voor de economie i.p.v. de gezondheid. Voor de gezondheid geven deze kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden een flinke toename van ziekten en gezondheidskwalen als:
Hartfalen
De electromagnetische velden (de trillingen) geven vreemde hartklachten als:
-Een harde snelle hartslag;
-Hartrimestoornissen;
-Pijn in de hartstreek uitstralende naar de linkerarm.

Wanneer de arts dan ingeschakeld wordt blijkt alles in orde te zijn. Wel staan er sinds een maand geleden antennemasten op het dak van de flat.

Kanker
Onderzoeken geven aan dat regelmatig gebruik van de mobiele telefoon het risico op kanker verhoogd. https://stichtingehs.nl/blog/ntp-acht-kanker-door-mobiele-telefonie-bewezen . Dit staat in een in november 2018 vrijgegeven eindrapport, van een omvangrijke studie naar de effecten van radiofrequente straling van 2G and 3G technologie bij ratten en muizen. Om deze studie werd eind vorige eeuw door het Amerikaanse congres gevraagd en de studie heeft meer dan tien jaar in beslag genomen. Prof. Martin L. Pall, Ph.D. draagt in https://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards–dr-martin-l.-pall–eu-emf2018-6-11us3.pdf in een reeks van onderzoeken overtuigend bewijs aan voor schade aan het DNA door blootstelling aan elektromagnetische velden waaronder:
-glioma (hersenkanker);
-akoestische neuroma (tumor op akoestische zenuw);
-meningeoom (tumor van de hersenvliezen);
-speekselklier kanker;
-oog kanker;
-testicular kanker;
-leukemie;
-schildklierkanker;
-borstkanker.

Bij de patiëntenverenigingen zijn ze van mening dat alleen de Gezondheidsraad de juiste antwoorden heeft en staat dan ook niet (ook in 2021 nog niet) bij de waarschuwing om voorzichtig te zijn met risico’s op een verhoogde kans op kanker bij draadloos gebruik. Het is een tekortkoming naar alle potentiële kankerpatiënten toe wanneer er juist wél onderzoeken gedaan zijn die een verontruste conclusie hebben, maar er niets mee gedaan wordt. Onderzoeken, die ook door de Gezondheidsraad genegeerd worden, geven aan dat de straling van de draadloze communicatie wel terdege kanker kan veroorzaken.

Reuma
En reuma dan? Zit er een verband tussen overgevoeligheid voor straling en fibromyalgie, MS (Mutiple Sclerose) en CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom). Ook elektromagnetische velden slaan op je spieren en pezen. De artsen weten het niet. Er is bij de meeste mensen een lange opbouwperiode nodig wanneer je blootgesteld wordt aan straling (wanneer de emmer vol is) en je klachten krijgt. Want al vanaf de vroegste toepassingen van elektriciteit hadden mensen te kampen met gezondheidsklachten, aanvankelijk aangeduid met ‘neurasthenie’, tegenwoordig met ‘elektrogevoeligheid’ of ‘elektrohypersensitiviteit (EHS). Het boek van Arthur Firstenberg (https://5g-emf.com/arthur-firstenberg-the-hidden-dangers-of-wireless-cell-phone-radiation/ ) geeft een fraai historisch overzicht van de nauwe relatie tussen elektrificering van de maatschappij en de gelijktijdige toename van de gezondheidsproblemen. ‘Elektrogevoeligheid is geen ziekte, maar een beschadiging’. Verschillende andere gezondheidsproblemen worden op epidemiologische gronden gezien als gevolg van elektrische velden en stromen. De aard van de klachten is in de tijd nauwelijks veranderd.

Fibromyalgie
Wie zich niet goed in zijn vel voelt of zelfs werk-onbekwaam is met een „onverklaarbare” aandoening, is mogelijk elektrogevoelig zonder het te weten. Het is in 2021 nog steeds erg moeilijk om de link te leggen tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Mensen met fibromyalgie hebben te maken met een veel hogere spierspanning dan mensen zonder fibromyalgie. De hoge spierspanning ontstaat bij mensen met fibromyalgie zonder dat ze kracht zetten met hun spieren zegt Ewa Klaver-Krol, neuroloog en onderzoeker aan het Roessingh Research and Development-instituut (RRD) in Enschede. Er zijn artsen en wetenschappers die het verband tussen blootstelling aan elektrosmog (van alle draadloze toepassingen) en fibromyalgie al hebben erkend.
1.https://reumanederland.nl/nieuws/onderzoek/extreem-hoge-spierspanning-veroorzaakt-pijn-bij-fibromyalgie/
2
https://gedachtenvoer.nl/2019/04/17/fibromyalgie-blootstelling-aan-elektrosmog-zou-het-nog-erger-maken/

Of dat elektromagnetische straling (elektrosmog) mogelijk het risico op ALS verhoogt?

ALS (amyotrofe lateraal sclerose)
Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen. Zenuwcellen stellen organismen in staat te reageren op prikkels uit de omgeving van het organisme. Prikkels uit het milieu van het organisme worden opgevangen door zintuigcellen die zich bevinden in zintuigen. De prikkels van het draadloze gebruik is waarschijnlijk een van de redenen die de normale werking van de zenuwcellen in verwarring brengen met het natuurlijk reageren en leiden tot het onvoldoende functioneren van de spieren. Dat komt doordat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en het onderste deel van de hersenen – de zogenaamde hersenstam – afsterven. Hierdoor komen de signalen vanuit de hersenen niet meer aan bij de spieren. De hersenen kunnen dan geen spierbewegingen meer op gang brengen.

Het uitvallen van de ademhalingsspier is vaak reden van overlijden. De oorzaak van de dodelijke ziekte ALS heeft waarschijnlijk te maken met het elektromagnetisch veld van de draadloze communicatie want blootstelling aan elektromagnetische straling of elektrische schokken op de werkvloer leidt mogelijk tot een verhoogd risico op het krijgen van ALS staat te lezen op de site: https://www.spierziekten.nl/nieuws/artikel/elektromagnetische-straling-verhoogt-mogelijk-risico-op-als/. Medicijnen om deze ziekte te kunnen stoppen of genezen bestaan erin 2021 niet.

De ziekte van Lyme versterkt door elektromagnetische velden
De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de borrelia bacterie. Een spiraalvormige bacterie (Borrelia burgdorferi) die veel schade geeft aan een lichaam met biotoxinen (gifstoffen) in een lichaam. Via de bloedbaan verspreidt het zich door het hele lichaam. Wat helemaal schokkend is, is dat de ziekte van Lyme ontstaan is als bio-wapen: http://stralingsleed.nl/blog/is-5g-een-bio-wapen-met-de-corona-pandemie-tot-gevolg/ Dr. D. Klinghardt, een vooraanstaande deskundige op gebied van milieugerichte geneeskunde en genezing van chronische ziekten, is ervan overtuigd dat de klachten van de ziekte van Lyme in ernstige mate versterkt worden door de invloed van de elektromagnetische velden van alle draadloos gebruik waardoor de vermenigvuldiging van de Borrelia burgdorferi zijn reden in vindt. Uit een van zijn onderzoeken blijkt namelijk dat de invloed van elektromagnetische velden ervoor zorgen dat schimmels 600 keer meer biotoxines (gifstoffen) gaan produceren en een flinke verstoring geven aan de ‘normale’ werking van een lichaam. Volgens Klinghardt heeft elektromagnetische straling niet alleen effect op de biotoxineproductie van micro-organismen: het zorgt ook voor significante biologische effecten in de cel. Zo verstoort het de celcommunicatie via de celmembraan. De celmembraan, het kleinste onderdeel van een organisme dat alle genetische informatie van dat organisme bevat,  is een biologische structuur die de binnenkant van een cel scheidt van de buitenkant.