De Europese Commissie wil koploper worden in de volgende generatie draadloze technologie: 5G, de opvolger van de huidige, vierde generatie van mobiele telecommunicatienetwerken. Het lijkt er echter op dat deze technologie schade toebrengt aan huid en ogen en ook de resistentie van bacteriën tegen antibiotica, verhoogd. Het lijkt erop dat wanneer deze wilde plannen doorgaan de mens op het punt staat om naar een andere dimensie te gaan. Maar welke dimensie?

Koploper volgens de Rijksoverheid
Goed, snel en veilig internet is onmisbaar in de Nederlandse economie en voor het Nederlands bedrijfsleven. De sterke positie van Nederland als digitaal koploper binnen de Europese Unie wil het kabinet behouden. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/01/kabinet-zet-eerste-stap-in-bescherming-telecomnetwerken-en-5g

Dit staat op de site van onze regering. Volgens mij willen ze iets wat niet bestaat in werkelijkheid. Hebben ze wel de juiste informatie? Of willen ze gewoon niet luisteren naar de gewone man die niet zit te springen op snel, sneller, snelst internet en de drijven ze de eigen zin? Niet voor heel Nederland 100% draadloos bereik, overheid!

Millimeter(mm)-golven
Want de mobiele netwerken die in gebruik zijn na 2000 werken meestal niet op één enkele frequentie, maar op een aantal verschillende frequentiebanden. De eerste generatie netwerken (2G en 3G) werkten met een enkele frequentieband, maar na mate het gebruik en de vraag naar zendtijd zogenaamd (voor bellen of dataverkeer) toenam was er meer frequentieruimte nodig om de vraag hierin op te vangen. Een vraag die jullie verzinnen? Niet eerlijk vertellen wat er gebeurd? Waarschuwingen verwijderen van internet door factchekers?

Belbedrijven stoppen met 2G en 3G, de allereerste mobiele netwerken https://www.parool.nl/nederland/2g-en-3g-gaan-eruit-doet-mijn-slimme-stroommeter-het-straks-nog-wel~bd1463f9/

Weten we wel dat…
de frequenties van 2G bij 900 megahertz (MHz) en 1800 MHz ligt? Dat bij de gewenste hoge frequenties voor 5G  veel kort-golverige velden (dus veel dichtere golflengten) horen. Eén gigahertz (GHz) heeft een golflengte van 30 centimeter en de in 5G-toepassingen van 100 GHz velden zijn dat golven van slechts 3 mm. Daarom heten ze millimeter(mm)-golven. 5G gaat in 2022 in Nederland (zoals de overheid wil) werken met 3,5 GHz en 26 GHz. Frequentiegolven die trillen en een lichaam in trilling brengt?

Door de huidige stralingsbelasting van 3G, 4G en wifi veel elektrogevoelige personen al gevoelig voor deze trillingen en uit zich in: huidproblemen, kramp, permanente jeuk, pijn, verbrandingsverschijnselen en het niet meer kunnen wonen bij antenne-installaties in de buurt. Het aantal mensen met huidkanker neemt toe en eind vorige eeuw legde Prof. Johansson van het Karolinska Instituut in Zweden verband met de niet-natuurlijke straling als medeoorzaak voor de toename van het aantal kankerpatiënten https://www.wirelessinfo.nl/nieuws/van-andere-media/215-interview-met-stralingsexpert-professor-olle-johansson.

Radiogolven in de

hoogste regionen

 

submillimeter 300 gigahertz (GHz) – 3 terahertz (THz) 1 mm* – 100 μm
infrarood 3 – 430 THz 100 μm – 700 nm
zichtbaar licht 430 – 750 THz 700 – 400 nm
ultraviolet 750 THz – 30 petahertz (PHz) 400 – 10 nm

* Een micrometer of micron (μm) is gelijk aan 106 meter, oftewel 0,000 001 meter, een miljoenste deel van een meter, of een duizendste deel van een millimeter, oftewel 0,001 mm.

Zelfs de Nederlandse Gezondheidsraad adviseert eind 2020 om de hoge 26 GHz-frequentieband voorlopig niet te gebruiken voor 5G. Er is momenteel te weinig bekend over de potentiele gezondheidsrisico’s van 5G-toepassingen. Eerst gedegen onderzoek concludeert de Gezondheidsraad op basis van literatuuronderzoek. De overheid schuift het advies aan de kant en negeert dus gezondheid van het volk en zichzelf.

Wat is de frequentie?
Frequentie drukt uit hoe vaak iets gebeurt of voorkomt binnen een bepaalde tijd of in een zekere ruimte. De frequentie is een golf (zoals een radiogolf) met een hoogste punt, laagste punt en een bepaalde lengte. De afstand tussen het hoogste punt en de evenwichtsstand van de golf wordt ‘amplitude’ genoemd. De beweging die een golf maakt van hoog naar laag en weer terug, heet ‘trilling’. Het aantal trillingen per seconde heet ‘frequentie’, uitgedrukt in Hertz. Zo kan de mens, op papier, tussen de 20 en 20.000 Hertz (Hz) waarnemen, terwijl sommige dieren veel hogere frequenties kunnen waarnemen. Zo neemt de mens het gebruik van alle draadloze waar door middel van zintuigen die echter niet zichtbaar zijn en voor ieder mens anders werken https://stralingsleed.nl/blog/zijn-magnetietkristallen-een-reden-waarom-iemand-elektrogevoelig-kan-worden/  Is daarom de biologische uitwerking van alle frequentie op 2G, 3G, 4G en 5G wetenschappelijk nooit onderzocht? Omdat ze niet waarneembaar zijn? 2G en 3G gaven een groep mensen (5% van de Nederlanders) al klachten, zal het gebruik van 5G nog meer mensen klachten geven?

Klachten zoals huidklachten
In het grootste orgaan van ons lichaam, de huid, zitten zenuwcellen, bloedvaten, zweet- en talgklieren. De huid heeft verschillende functies, zoals bescherming tegen bacteriën, virussen en schimmels, maar ook warmteregulatie, aanmaak van vitamine D, bescherming tegen ultraviolette straling en de zintuigfunctie van tastorgaan.

Bij de 10x kleinere frequenties van 5G (t.o.v. 2G en 3G), met steeds dichter bij elkaar liggende golflengten, is de indringdiepte van de stralingsabsorptie in ons lichaam, met factor 10x verhoogd https://stralingsleed.nl/blog/iedereen-bestraalt-met-millimetergolven-is-5g-een-wapen-hebben-we-oorlog/  Daardoor en doordat de absorptie in de huid t.g.v. straling, in dit geval millimetergolven (mm-golven) met een factor 10 zal vermeerderen, zal de totale stralingsabsorptie in de huid met een factor 6 x 10 = 60 verhoogd worden, t.o.v. 2G en 3G. De zweetkanaaltjes in de huid zullen o.i.v. de mm-golven, als microantennes gaan werken.
Verwacht wordt dat blootstelling aan 5G permanente huidproblemen, ontstekingen, afstervingsverschijnselen en ook een versnelde toename van het aantal melanomen zal veroorzaken.

Effecten van mm-straling op het oog
Problematisch wordt de 5G-straling voor de ogen, want de witte hoornlaag (‘cornea’) aan de voorkant is zeer kwetsbaar; het is een bindweefsel-structuur die vochtig gehouden wordt door traanvocht. En mm-golven worden door water vastgehouden, waarbij warmte ontstaat. Bij sterke straling kan de voorkant, het zichtbare deel, zo warm worden dat troebeling ontstaat door neerslag van onder andere eiwitten, zoals blijkt uit proeven met konijnenogen. Dat vermindert de gezichtsscherpte en beeldcontrast.

MM-golven als middel tot ‘crowd control’
In de VS is een groot onderzoeksprogramma afgerond naar een ‘Active denial system’: een technische vorm van ‘crowd control’. Het idee daarachter is om volksoplopen of militaire concentraties uiteen te kunnen jagen door bestraling met een dosis mm-golven die sterk genoeg zijn om pijnsensaties bij de bestraalden op te roepen. De pijn aan de huid moet personen er toe brengen om de stralingsstraal uit te vluchten. https://stralingsleed.nl/blog/crowd-control-wapen-en-5g-de-overeenkomst/

Mutaties in bacteriën
De mogelijkheid bestaat dat de 5G-technologie de problemen die zich nu al wereldwijd voordoen met bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica, zullen verergeren. Dit komt omdat de stralingsgolven veranderingen aanbrengen in bacteriën, waardoor hun groei veranderd en muteert.

Onderzoekers zeggen
Onderzoekers zeggen: “de gecombineerde actie van mm-golven en antibiotica resulteerden in sterkere effecten. Bestudering van deze effecten zijn van belang om veranderde metabolische routes te begrijpen en de rol van bacteriën in het milieu te onderscheiden; ze kunnen leiden tot resistentie van antibiotica in bacteriën”. In dit kader is het interessant dat men ontdekte dat bacteriën zoals Bacillus en Clostridium spp, die voorkwamen vlakbij telecominstallaties, multidrug resistent waren. Ook Dr Joel Moskowitz, professor in Volksgezondheid aan de University of California, Berkeley, stelt dat mm-golven een zeer reëel gevaar  inhouden en zei dat ze ook sommige pathogenen (een biologische ziekteverwekker, bijvoorbeeld een bacterie, virus of schimmel)  resistent kunnen maken voor antibiotica.

Geen enkel onderzoek naar gezondheidseffecten
De telecomindustrie-industrie heeft nog geen enkel onderzoek beschikbaar dat aangeeft dat 5G-technologie veilig zou zijn. Er zijn ook geen voorafgaande medisch-biologische onderzoeken geweest naar mogelijke gezondheids-verstorende invloeden van de gebruikte mm-golven. Het aantal onderzoeken naar biologische en gezondheidseffecten van de hogere 5G-frequenties staat op dit moment op nul, nul en toch voeren ze 5G in. Spelen met de gezondheid van mensen!

Niet-thermische effecten
De huidige limieten zijn slechts gebaseerd op thermische effecten. Maar de mens is een bio-elektrisch wezen en het grootste deel van het functioneren van het menselijk lichaam verloopt via elektrische signalen. Dat geldt voor bijv. het hart en de hersenen. Inmiddels hebben duizenden peer-reviewed publicaties, schadelijke, niet-thermische biologische effecten aangetoond. De huidige normen bieden daartegen niet afdoende veiligheid.

Radiogolven onderverdeelt
Een radiogolf, ook radiofrequente (RF) straling genoemd, is een golf in de vorm van elektromagnetische straling met golflengten uiteenlopend van ruwweg duizend kilometer tot een millimeter, dus in het frequentiegebied  van enkele honderden hertz (Hz) tot enkele honderden gigahertz (GHz). Radiogolven zijn ontdekt door Heinrich Rudolf Hertz in 1886. Van extreem laag frequent naar infrarood golven (allemaal op papier niet-ioniserend) en alles wat er tussen zit. Hoe sneller echter de frequentie, hoe meer deze inwerkt in een menselijk lichaam dat voor de helft en meer uit water bestaat. Hoe dichter de golf (golflengte), hoe meer er trilling plaatsvindt en lichamelijke (fysiologische) verschijnselen zal veroorzaken.

Fysieke verschijnselen door draadloos gebruik, na lange tijd
-DNA-schade door verbreking van enkel- en dubbelstrengs DNA;

-aberrante (afwijkende) gen-uitlezing;
-oxidatieve schade door ontstaan van vrije radicalen;
-verstoring van de cel metabolisme;
-lekkage van de bloed-hersenbarrière;
-verstoring van melatoninesynthese;
-verandering van hersenactiviteit;
-verstoring van glucosemetabolisme in de hersenen;
-ontstaan van stresseiwitten.

 

http://stralingsleed.nl/blog/straling-van-alle-draadloos-gebruik-is-wel-gevaarlijk-en-onverantwoord/
https://www.natuurdietisten.nl/5g-netwerk-de-biologische-effecten/
https://www.researchgate.net/publication/51394628_Human_Skin_as_Arrays_of_Helical_Antennas_in_the_Millimeter_and_Submillimeter_Wave_Range
https://nl.wikipedia.org/wiki/Golflengte
https://en.wikipedia.org/wiki/Hertz
Foto: https://pixabay.com/nl/illustrations/dan-dood-leven-na-de-dood-602060/