Het elektromagnetisch spectrum

Straling is elektromagnetische energie
Alle soorten straling, van zonnestraling, onweer, aardstraling tot aan straling van zendmasten en mobiele telefoons, behoren tot het elektromagnetische spectrum. Van natuurlijke straling tot kunstmatige straling. Soorten straling wordt in het elektromagnetisch spectrum duidelijk gemaakt. De straling van het of elektromagnetisch veld kunnen wij (naast het zichtbaar licht) niet zien, ruiken of horen. Alle andere soorten straling kunnen wij alleen maar waarnemen met instrumenten.

Leven en natuurlijke straling
Het leven is onlosmakelijk verbonden met het elektromagnetisme: zonder elektromagnetisme zou leven, zoals wij dit nu kennen, niet mogelijk zijn. Elektromagnetisme is een basisvoorwaarden voor het menselijk bestaan, het natuurlijk elektromagnetisme of natuurlijke straling.

De kunstmatige straling
De straling nodig voor ons dagelijks gebruik voor alle draadloze toepassingen en de antenne-installaties hiervoor nodig, nemen met alle nieuwe draadloze toepassingen in de 21ste eeuw, enorm toe, de kunstmatige elektromagnetische velden. Kunstmatig omdat ze door mensenhanden ontstaan zijn.

Golflengte
De golflengtes van de radiogolven zijn vrij lang en daardoor dus niet ioniserend. Ioniserend zijn de golflengten pas na het zichtbaar licht. De niet-ioniserende straling vormen op papier dan ook geen gevaar voor de gezondheid. Maar met het toenemen van de techniek van het draadloze (van 2G naar 5G) zien we echter dat de golflengten steeds korter worden! 4G en 5G hebben andere golflengtes, waardoor ze zich beide op een andere plek van het spectrum bevinden maar nog steeds vallen onder de radiogolven. Toch zijn ze anders dan 2g en 3G, waar 5% van de Nederlanders al onwel van werden. Hoe zal dat gaan met 5G? Iedereen wordt ziek?

Hoe kleiner de golflengte
Hoe kleiner de golflengte is, hoe gevaarlijker de straling wordt. We noemen straling met gevaarlijk kleine golflengtes ioniserende straling. Ioniserende straling bevat genoeg energie om een atoom kapot te maken. Als je wordt blootgesteld aan grote hoeveelheden van deze straling, worden je cellen of zelfs je DNA aangetast. Dit kan op lange termijn leiden tot bijvoorbeeld kanker, afhankelijk van de hoeveelheid straling die je oploopt.

5G maakt gebruik van microgolven, infrarood en ook ultraviolet?
Van links naar rechts in het elektromagnetisch spectrum (hier boven) zijn: ioniserende stralen, dan het zichtbaar licht (zonlicht) en dan de niet-ioniserende straling. Niet-ioniserende kunnen we als mens niet zien, horen of ruiken en is volgens de wetenschap dus ongevaarlijk (simpel denken zeg). 2G en 3G zijn begonnen met alleen radiogolven (radiostraling) en 5G maakt in de 21ste eeuw gebruik van radiogolven maar dan wel van microgolven, infrarood golven en hoogstwaarschijnlijk van ultraviolet (ioniserend). De steeds kortere golflengten (toenemende energie), komen steeds dichter op elkaar en een lichaam (dier en plant) is niet geschapen voor deze snelle kunstmatige elektromagnetische velden. Ze zorgen voor interferentie*

* Interferentie (letterlijk storing) is de samen- of tegenwerking van verscheidene golven op dezelfde tijd en plaats.

Thermisch effect
De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) heeft van de kunstmatig gemaakt elektromagnetische velden officieel het thermisch effect van draadloos gebruik erkend en er zijn regels voor gemaakt (SAR waarde). Het biologisch effect is niét officieel erkend, terwijl het biologisch effect mensen ziek maakt en ziek zal gaan maken.

Biologische effecten van straling
Want duizenden wetenschappelijke onderzoeken hebben namelijk aangetoond dat kunstmatige elektromagnetische straling schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid van mens, dieren natuur. Het menselijk lichaam functioneert en leeft op basis van lichaamseigen natuurlijke elektromagnetische signalen (zoals in hersenen, hart, zenuwstelsel, spieren en cel-communicatie). Deze natuurlijke signalen en de kunstmatige velden (door mensen gemaakt zoals van alle draadloze) hebben een wisselwerking met elkaar (interferentie), waardoor lichaamsfuncties verstoort raken, het biologisch effect. De overheid heeft bij monde van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) regels voor de thermische opwarming van een lichaam gesteld, maar voor de biologische reacties dus niet.

Onderzoek begin 21ste eeuw
Al in het begin van de 21ste eeuw is dit onderzocht met gekweekte hersencellen. Dit om te onderzoeken of alle draadloze gebruik een effect kunnen hebben op gekweekte hersencellen wanneer ze met aanvallen van cellen door de vrije radicalen worden gecombineerd (oxidatieve stress*). De onderzoekers V.Seutin & A. Boland maakten melding van een verband tussen blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) en neurodegeneratieve pathologieën. Bovendien dragen de oxiderende aantastingen door vrije radicalen* bij tot de weefselbeschadigingen met als resultaat verschillende ziekten.

*Vrije radicalen zijn zeer kleine, reactieve moleculen in ons lichaam. Een vrije radicaal bevat een elektron dat geen deel uitmaakt van een paar (m.a.w. een ongepaard elektron). Het molecule is dus niet stabiel en hierdoor als gevolg zeer reactief en zal elektronen gaan ‘stelen’ van andere moleculen, waardoor een kettingreactie ontstaat. Deze kettingreactie veroorzaakt schade aan onze cellen en omdat onze huid ons grootste orgaan is zal deze hiervan uiteindelijk schade gaan ondervinden (oxidatieve stress).

Waar veel vrije radicalen worden geproduceerd wijzigen verschillende bestanddelen van de cellen en leiden uiteindelijk tot het afsterven van de cellen. Aangetoond door de onderzoekers is dat het aantal cellen welke afsterven aanzienlijk stijgen (van 11 tot 23%) wanneer gekweekte hersencellen worden blootgesteld aan EMV met een hoge intensiteit in combinatie met oxidatieve stress https://www.bbemg.uliege.be/nl/elf-emv-en-oxidatieve-stress/

Alleen 2021 zijn het onderzoeken op echte mensen, om te zien wat  5G zal doen met alle hersencellen van de mens? Laat de wereld geen proefkonijn zijn!

Wat is oxidatieve stress
Ons lichaam heeft energie nodig, anders kan het niet functioneren. Energie door voedingsstoffen te verbranden door een binding aan te gaan met zuurstof: de cel-ademhaling (oxidatie). Deze vindt plaats in de mitochondriën, de energiecentrales van de cel en geven reactieve zuurstofverbindingen. Het is een natuurlijk proces dat alsmaar door blijft gaan, zolang iemand leeft. Een levend lichaam is echter door een teveel aan elektromagnetische velden van alle kunstmatig draadloze gebruik, niet meer goed in staat dit goed te beheersen en er ontstaat oxidatieve stress*.

*Oxidatieve stress is een stofwisselingstoestand waarbij er meer reactieve zuurstofverbindingen vrij komen dan gebruikelijk is. Moleculen verliezen een elektron en worden instabiel: het worden vrije radicalen. De vrije radicalen streven ernaar weer stabiel te worden en ‘stelen’ dus een elektron van een ander, naastgelegen molecuul. Komen er te veel vrije radicalen, dan raakt het lichaam beschadigd en kan het de aanvallen niet meer goed bestrijden met klachten tot gevolg.

De gevolgen van oxidatieve stress voor het lichaam
Oxidatieve stress is betrokken bij een groot aantal, voor het lichaam, schadelijke processen. Vrije radicalen proberen namelijk altijd hun stabiliteit terug te vinden en vallen dus omliggende moleculen aan in een poging een elektron te stelen. Deze aanval brengt een vloedgolf teweeg van, op den duur, een algehele verandering van DNA, eiwitten en vetten. M.a.w.: de weefsels werken niet meer naar behoren met als gevolg kettingreacties die ertoe leiden dat er zich in het hele lichaam fouten in het functioneren gaan voordoen. De vrije radicalen kunnen op sluipende wijze ernstige gevolgen hebben. Namelijk:

-Neuropsychologisch: chronische vermoeidheid, slaap-, concentratie- en geheugenstoornissen en dufheid;
-Gedrag: irriteerbaar, agressief, depressief, autistisch, hyperactief, nerveus;
-Neurologisch: hoofdpijnen, oorsuizingen, krampen, druk in ‘t hoofd, knellende band om hoofd;
-Zintuigen: wazig zien (mouches volantes), slecht ruiken (dichte neus), hoorproblemen (fantoomgeluiden en zowel tinnitus als hyperacusis);
-Huid: droge huid, klam, eczeem, ontstekingen, puistjes, haarjeuk, pijnlijke wenkbrauwen;
-Immuunsysteem: gezwollen slijmvliezen van neus en ogen, jeuk, huiduitslag;
-Hart- en vaatproblemen zoals hartfibrillatie, arythmie (onregelmatige hartslag);
-Hoge bloeddruk;
-Hormonale veranderingen: verhoogde stresshormoonspiegel en hypoglycaemie (ook wel “hypo” genoemd en is de medische term voor een te laag bloedsuikergehalte) oftewel suikerziekte type 3. Diabetes type twee kan door draadloos gebruik, ook diabetes type 3 worden:  http://stralingsleed.nl/wp-admin/post.php?post=2053&action=edit .

We willen geen 4G en 5G en stop met de ontwikkeling van 6G!

 https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1692
Foto EMV: https://magnetisme-straling-en-elektriciteit.webnode.be/contact/
https://www.androidplanet.nl/nieuws/5g-gezondheid-uitleg/?fbclid=IwAR170qXGU42Kfi-4ThXelSPSZA24vNwTqoCpZxI0qgGxiYzC3htNTQQ4yPM
http://stralingsleed.nl/blog/het-gevolg-van-alle-draadloos-gebruik/