No 5G, wij zijn geen proefkonijnen!

Er is vanaf de komst van mobiele netwerken in de vorige eeuw onderzoek gedaan naar de effecten van het draadloos gebruik op mogelijke gezondheidseffecten van kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden. Onderzoek naar de thermische effecten en niet naar de biologische effecten op mens, flora en fauna. Wetenschappelijke adviesorganen zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Gezondheidsraad concluderen dat in wetenschappelijke onderzoeken voor biologische effecten geen bewijzen voor zijn gevonden die een negatief effect hebben op voor mens, flora en fauna aan deze blootstelling van de kunstmatige elektromagnetische velden van het draadloos gebruik. Alleen op het thermisch effect waar de bedrijfstak zich aan houden moet!

Thermisch effect/ biologisch effect
In het geheel gezien is voor deze nieuwe vorm van communiceren wetenschappelijk gezien dus alleen het thermisch effect onderzocht https://stralingsleed.nl/blog/wat-doet-draadloos-gebruik-met-een-mensenlichaam/. Draadloos gebruik geeft dus officieel volgens de Nederlandse overheid, een thermisch effect (lichte opwarming) maar wat niet bekend gemaakt wordt, is dat deze straling ook een biologisch effect geeft. Een biologisch effect dat:
• veranderingen kan geven in het genetisch materiaal van de cel (DNA en chromosomen);
• aantasting van het afweersysteem van de cellen, geeft;
• kanker geeft (verschillende studies wijzen op een 3 tot 4-maal verhoogd risico op kanker bij draadloos gebruik, dat bovendien op jongere leeftijd reeds optreedt);
• onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen bij het nageslacht geeft;
• Alzheimer, Parkinson en andere neurologische en degeneratieve ziekte geeft.

Biologisch effect niet erkent
De biologische effecten worden door overheden (waaronder Nederland) echter niet wetenschappelijk erkend. Dit om de simpele reden dat het nooit onderzocht is door de officiële instelling hiervoor: het ICNIRC (de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Omdat volgens het ICNIRP biologische effecten van draadloos op een lichaam, niet bestaan ( wat overheden natuurlijk goed uitkomt). Zo kunnen ze doorgaan met de uitrol van de opeenvolgende generaties voor de mobiele telefonie. Van 2G, 3G,4G en nu 5G. Vele onafhankelijke wetenschappers (die niet afhankelijk van de Telekom-industrie zijn) geven aan dat er wél terdege schade aan een lichaam ontstaat, maar dit staat in 2021 door overheden en Telekomproviders nog steeds ter discussie. Wetenschappers (en ervaringsdeskundigen) die het zeker weten worden complotdenkers genoemd en verschillende wetenschappers zijn bedreigd met de dood. https://www.youtube.com/watch?v=pKUGJsjQeGY.

De regering hangt de theorie aan van het kennisplatform elektromagnetische velden (EMV) in Nederland aan, dat zegt: “biologische effecten zijn veranderingen in het lichaam die niet tot gezondheidsschade leiden. Een gezondheidseffect wordt altijd voorafgegaan door een biologisch effect, maar een biologisch effect hoeft niet tot een gezondheidseffect te leiden”. https://www.kennisplatform.nl/verschil-biologische-effecten-en-gezondheidseffecten/

Laat nu ik nu toch als ervaringsdeskundige moeten zeggen dat de biologische effecten van de draadloze communicatie wél leiden tot behoorlijke gezondheidsschade. En niet alleen bij mensen maar ook de flora en fauna moeten het in de 21ste eeuw behoorlijk ontgelden door deze nieuwe technieken wereldwijd http://stralingsleed.nl/blog/schade-van-alle-draadloze-technieken-bij-mensen-flora-en-fauna/

Verslag wetsvoorstel implementatie Telecomcode
De tweede kamer der Staten generaal vinden het noodzakelijk om in het vergaderjaar 2020-2021 de Telecommunicatiewet  te wijzigen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek van elektronische communicatie (Implementatie Telecomcode). Het ontwerp-wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet vond plaats van 16 juli tot en met 9 september 2019.

Op deze consultatie zijn in totaal 1487 reacties ontvangen!

 

Het overgrote deel van de reacties is afkomstig van particulieren, die zich zorgen maken over de gezondheidsrisico’s in verband met de uitrol van 5G. Verder zijn er veel reacties ontvangen over de nieuwe hoofdstukken 5b (colocatie en gedeeld gebruik) en 5c (medegebruik van voorzieningen ten behoeve van draadloze toegangspunten met klein bereik) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35865-4.html . De overige reacties hebben betrekking op diverse onderwerpen, zoals spectrumbeheer, de universele dienst en eindgebruikersbelangen.

Het merendeel van de reacties (1447) is ingebracht door particulieren die zorgen hebben over gezondheidseffecten in verband met de uitrol van 5G. Er wordt verzocht om niet over te gaan op de uitrol van 5G. Daarbij wordt aangegeven:

dat de effecten op de gezondheid en flora en fauna niet zijn onderzocht en dat de onschadelijkheid niet is bewezen en dat hier ook geen onderzoek naar gedaan is.

Ondanks de vele reacties  doet de overheid of het luistert en gaat vervolgens zijn eigen gang: http://stralingsleed.nl/blog/doen-alsof-je-naar-burgers-luistert-en-vervolgens-het-tegenovergestelde-doen/  en 21 juni 2021 is het kamerstuk er wettelijk door, is het afgedaan. Ondanks de vele reacties en de felle tegenstand in het land!

Het helpt niet om je stem te laten horen bij dit onderwerp. Maar we hebben toch geleerd dat Nederland een democratie is? Laat zien maak niet dezelfde fouten als het rook- en asbestverhaal uit de vorige eeuw!

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35865
http://www.internetconsultatie.nl/telecomcode).
Foto: https://www.agconnect.nl/artikel/wereldwijd-protest-tegen-komst-van-5g
https://www.researchgate.net/publication/44967632_Biologische_effecten_van_radiofrequente_straling_literatuuronderzoek_naar_een_mogelijk_biologisch_mechanisme_dat_gezondheidsklachten_kan_verklaren