Help de eikenboom gaat dood

 Het probleem van elektro overgevoeligheid voor de kunstmatig gemaakte frequentiegolven gegenereerd door zendmasten, mobieltjes en alle draadloze apparaten, is betrekkelijk nieuw (ongeveer sinds de jaarwisseling) en houdt verband met de invoering van draadloze verbindingen en de nieuwe generaties van elektronische apparatuur. Deze apparaten en masten stralen elektromagnetische velden uit die steeds meer mensen ziek maken. De eerste mensen kwamen met klachten bij de invoering van 2G en bij elke invoering (3G, 4G en 5G) kwamen er meer en meer mensen bij. Elke ‘elektrogevoelige’ heeft zijn of haar eigen geschiedenis. De apparatuur die iemand stoort en de aard van de (chronische) gezondheidsklachten zijn strikt persoonsgebonden. EHS komt vaak voor in combinatie met een overgevoeligheid voor andere milieufactoren zoals specifieke geuren, (UV)licht en ultralaag geluid.

Mogelijke onmiddellijke effecten van EM velden:
-druk op trommelvlies;
-oorsuizingen;
-een licht gevoel in het hoofd, net of er watten inzitten.

Mogelijk, na enkele minuten:
-duizelig gevoel;
-oorsuizingen;
-jeuk in haar;
-druk onderin de hersenen (pijnlijke band van oor tot oor);
-opwarming gezichtshuid en ellebogen;
-irritatie door harde en scherpe geluiden.

Mogelijk, na ongeveer een uur:
-gedreun in oren (tinnitus), lichte doofheid;
-hoofdpijn;
-droge mond;
-kriebelende huid;
-slaperigheid;
-nervositeit;
-afname geheugenfuncties.

Mogelijk, na enkele uren:
-sterke oorsuizingen;
-problemen met spreken;
-niet kunnen concentreren;
-autistisch gedrag, afgesloten voelen van buitenwereld;
-overgevoeligheid voor harde geluiden en licht;
-verhoogde bloeddruk;
-gezwollen oogleden;
droge mond en pijnlijke tong;
-sterke hoofdpijn;
-verlammingsverschijnselen;
-vliegende pijn;
-koude voeten;
-huiverigheid;
-griepgevoel;
-gevoel van dodelijke vermoeidheid.

Mogelijk, een dag na blootstelling:
-het griepgevoel, zoals:
-verkoudheid bij het ontwaken welke al snel weer verdwijnt ;-
-loopneus (binnen een dag weer over);
-gezwollen slijmvliezen in neus en keel;
-algeheel lamlendig voelen.

Mogelijk maanden tot jaren na blootstelling:
Verschillende onderzoeken van wetenschappers tonen een mogelijke verandering van:
-de genen en op het DNA. Onderzoek toont aan dat hoogfrequente straling het genetische materiaal beschadigt middels enkele en dubbele DNA breuken;
-de lichaamscellen en het ontstaan van tumoren;
-de cel functies. De elektromagnetische velden (EMV) dringen het lichaam binnen en tasten celwanden aan. Hierdoor functioneren cellen, na verloop van tijd, niet meer goed. De trilling of straling, verstoren het natuurlijke energieveld van een lichaam, wat leidt tot stress, vermoeidheid en een verzwakt immuunsysteem. Met als gevolg hoofdpijn, concentratieproblemen, duizeligheid, slapeloosheid, huidklachten, depressie, hartkloppingen, hoge bloeddruk, oorsuizen, misselijkheid, diabetes, autisme, fibromyalgie, onvruchtbaarheid, geboorteafwijkingen, DNA schade, leukemie en kanker;
-de doorlaatbaar van de hersenbloed barrière. EMV veranderen de hersenactiviteit bij jong volwassenen, blijkt uit onderzoek. Het werkgeheugen in de hersenen welke nodig is bij activiteiten, wordt verlaagd. Activiteiten zoals het oplossen van problemen, besluitvorming, planning, redeneren en waarnemen gaan moeilijker;
-van de voortplantingscellen. Vier uur lang werden sommige potjes sperma blootgesteld aan de straling van elektromagnetische velden (in dit geval van wifi) en potjes sperma die niet werden blootgesteld. Na vier uur bleek dat de blootgestelde potjes grote verschillen gaven met de niet bestraalde potjes sperma. Het sperma, blootgesteld aan wifi straling bewoog minder goed en tevens was de genetische code van het sperma veranderd. Meisjes die blootgesteld werden aan wifi straling hebben op vruchtbare leeftijd meer kans op een afwijking in de foetus. Een doodgeboren kind, of een kind wat geboren wordt met een genetische beschadiging. http://stralingsleed.nl/blog/wetenschap-bewijst-schade-aan-lichaamscellen-door-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-van-alle-draadloos-gebruik/ en http://stralingsleed.nl/blog/verandert-het-menselijk-dna-door-het-corona-vaccin-onder-invloed-van-5g/

Flora
De aanleiding voor een onderzoek werd gestart nadat ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn, in 2006 ontdekten dat 10 procent van de bomen vreemde en onverklaarbare vlekken, gezwelachtige ‘bastknobbels’ en mysterieuze ‘baststrepen’ vertoonden, die soms open scheurden en zelfs ‘bloeden’. Het ging daarbij niet om scheuren als gevolg van diktegroei of vorst. Het percentage zieke bomen is na 2006 enorm gestegen. https://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/

In 2012 stelt de Universiteit Wageningen als test essen (bomen), gedurende drie maanden bloot aan zes stralingsbronnen (standaard wifi) op 50 centimeter en 300 centimeter afstand. De bladeren dicht bij de stralingsbronnen vertoonden aan het eind loodglansachtige effecten. Het gevolg van het afsterven van de opperhuid van het blad. http://stralingsleed.nl/blog/bomen-hebben-last-van-kunstmatig-elektromagnetische-straling-en-gaan-dood-volgt-de-mensheid-of-grijpen-we-in/

Waterkers
Deze groeit niet in de buurt van een draadloos signaal. In Denemarken vermoeden scholieren een relatie tussen de wifi op hun school en de concentratieproblemen die ze na de invoering van het draadloos netwerk op school in 2013 ondervonden. Ze zaaiden tuinkers zaden in twaalf bakjes en plaatsten de ene helft in de ene kamer en de andere helft in een andere kamer. Twee kamers met dezelfde temperatuur en de verzorging was voor de twaalf bakjes gelijk. Echter in één kamer werden de zaadjes van de waterkers blootgesteld aan wifi- straling. Deze zaadjes groeiden minder hard en gingen dood terwijl de andere zaadjes, in de wifi-vrije kamer, prachtig groen ontkiemden en na twaalf dagen eetbaar waren.

Fauna
Bijen en wespen zijn stralingszoekers. Bijenkorven die op een bepaalde soort natuurlijke straling staan hebben een hogere opbrengst. Met nadruk op natuurlijke soort straling. Echter: er zijn steeds meer overtuigingen dat bijen niet tegen de straling van zendmasten en masten voor mobiele telefonie kunnen en dat hierdoor veel bijen dood gaan, de kunstmatig gemaakte straling. Kunstmatige of technische straling door mensen gemaakt (EMV) van o.a. de draadloze telefoons, mobiele netwerken en wifi. De onzichtbare, onhoorbare en reukloze frequentiegolven, verstoren het navigatiesystemen van de insecten en daarmee hun immuunsysteem. 1.http://stralingsleed.nl/blog/bewijs-dat-straling-van-mobiele-telefoons-bijen-doodt/ 2.http://stralingsleed.nl/blog/bijen-massaal-dood-in-noord-italie-8-8-2020/

Een catastrofe van 4 miljoen dode bijen gebeurde in een regio van 6 kilometer tussen de gemeenten Villagana, Azzanello en Genivolta (in de buurt van het Gardameer) waar de verbinding van 5G EVE (European Validation platform for Extensive trails) overheen gaat. 1.https://stralingsleed.nl/blog/vogels-vallen-dood-neer-en-een-link-naar-elektromagnetische-velden/ 2.http://stralingsleed.nl/blog/weer-dode-spreeuwen-20-maart-2021/

Dode vogels
In oktober 2018 werden honderden doden spreeuwen in het Huygenspark gevonden. Het aantal liep snel op tot meer dan 300. De spreeuwen hadden inwendige bloedingen ten gevolge van gescheurde levers en hadden bloedingen in het schedeldak. De wetenschappers zeggen dat de vogels met grote kracht ergens tegenaan zijn gebotst.                             In het zuidwesten van de Verenigde Staten zijn sinds medio augustus 2020 op onverklaarbare wijze duizenden vogels dood uit de lucht gevallen, melden internationale media. Veel dode grasmussen, zwaluwen en vliegenvangers en de schatting is dat de hoeveelheid gestorven vogels al in de miljoenen ligt. https://twnews.nl/nl-news/sinds-een-maand-vallen-duizenden-vogels-in-zuidwesten-vs-dood-uit-de-lucht

Navigeren vogels niet op elektromagnetische stromen?
Wetenschappelijke onderzoekers Ritz en medewerkers (Nature, Vol. 429 13 mei 2004, pagina’s 177-180) toonden aan dat roodborstjes navigeren door zich te oriënteren op het aardmagnetische veld. Hun studies toonden aan dat een breed spectrum aan frequenties, inclusief die in het draadloze spectrum, door de vogels gebruikt worden. Straling van routers en zendmasten kunnen ‘magnetisch zicht’ uitwissen en hierdoor ontvangen de vogels tegenstrijdige navigatiegegevens. Zegt de wetenschap niet zelf dat trekvogels navigeren met behulp van hun ogen en dat de dieren het magneetveld van de aarde letterlijk kunnen zien? Door alle kunstmatig gemaakte straling is het magnetisch zicht dus weg en verwarren en verlammen de vogels door inwendige bloedingen tot ze letterlijk dood uit de lucht vallen?

Afwijkend gedrag koeien
De koeien (500) vlogen door afrastering van Maatschap Visser-Bakker uit Menaldum, een dorp in de gemeente Waadhoeke, Friesland. Het ligt ten westen van Leeuwarden, ten oosten van Franeker en net ten noorden van Dronrijp.  „Het heeft ons verschillende koeien gekost. Je kunt je voorstellen dat als meer dan 500 koeien overal overheen vliegen, dat heel wat teweeg brengt.” Ook in de stal waren de koeien een aantal keren onrustig. Na een poosje in het duister te hebben getast, kwam de maatschap er via een plaatselijk installatiebedrijf achter dat er 5G-testen werden gedaan met een nabijgelegen zendmast. „Wij achten de kans groot dat daar de oorzaak ligt.”

Koeien achterin de stal
Ook op het bedrijf van een melkveehouder uit Oudehorne, een dorp in de gemeente Heerenveen, Friesland, laten de koeien afwijkend gedrag zien. „De koeien gaan het liefst allemaal achterin de stal liggen.” De agrariër legt eveneens een verband tussen een zendmast in de buurt, waar naar verluidt ook testen zijn uitgevoerd met het nieuwe 5G-netwerk. Later bleek dat er in beide gevallen 5G-testen waren gedaan met een nabijgelegen zendmast. “Wij achten de kans groot dat daar de oorzaak ligt.” 1. https://www.melkvee.nl/artikel/191780-koeien-in-paniek-mogelijk-door-testen-5g-netwerk/ 2. https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/114384/Ontsnapte-koeien-waren-in-paniek-ze-zijn-dwars-door-de-omheining-gevlogen. 3. https://wichmondvierakker.nl/wp-content/uploads/2020/08/buurtbrief.pdf

Ook de koeien van een agrariër uit het Gelderse Hernen zijn al een tijdje onrustig. Op Koningsdag renden ze opeens naar de stal en wilden ze niet meer naar buiten. Volgens de voeradviseur en agrarisch adviesbureau Agrivak is er mogelijk een verband met het testen van 5G in Nederland, schrijft website Melkvee.nl. Agrivak probeert door middel van eigen onderzoek een verband aan te tonen tussen de onrust onder koeien en 5G-technologie. Dat valt niet mee, aangezien commerciële partijen weigeren de testgegevens vrij te geven.https://www.melkvee.nl/artikel/247475-onrust-door-5g-koeien-rennen-door-de-wei/?fbclid=IwAR0bsE2NB09wQhzPWJXUYGK0lWKh8QER38X_vAd_OkzkyfmHTmtahD6pYLk

Het antwoord lijkt me heel simpel: stop met de uitrol van 5G en stop met de voorbereidingen van 6G! Het is een brug te ver voor mensen, flora en fauna! Ga niet een land 100% gereed maken voor draadloos bereik. Niet iedereen kan daarin leven!