Een microgolf is elektromagnetische straling. Het zijn radiogolven in het hoogste frequentiegebied en hebben golflengtes van 1 meter (bij een frequentie van 300 megahertz (MHz) tot 1 millimeter (bij een frequentie van 300 gigahertz (GHz), ook de millimetergolf genoemd. Microgolfstraling ligt in het elektromagnetisch spectrum tussen de radiostraling (SHF-Super High Frequency) en infraroodstraling. Microgolven worden gebruikt voor de draadloze communicatie, door de antennes voor 5G en de satellieten omdat ze gemakkelijk door de atmosfeer van de aarde bewegen. https://stralingsleed.nl/blog/wordt-het-gebruik-van-microgolven-en-infraroodstraling-5g-het-einde-van-alle-leven-op-aarde/  Microgolven hebben drie kenmerken:
-ze worden weerkaatst door metaal;
-ze gaan zonder probleem door glas, papier en plastic;
-ze dringen in de voeding door tot op 2 à 3 cm diepte.

Toepassingen
Naast o.a. gebruik in de magnetron worden microgolven gebruikt voor de mobiele communicatie op aarde en in het luchtruim. Verspreid door de vele zendmasten en door satellieten om wereldwijd van 5G-gebruik te maken. Om op plekken waar geen 5G mogelijk is, toch deze techniek van de 5de generatie mobiel gebruik, aan te kunnen bieden.

Magnetron, microgolven en het lichaam
De magnetron maakt gebruik van microgolven. In de magnetron zorgen microgolven er voor dat watermoleculen in het voedsel gaan trillen waarbij er warmte ontstaat en het voedsel gaart. Noodzaak is, volgens de handleiding, om het deurtje goed te sluiten en niet te dicht voor het glas van een werkende magnetron te gaan wachten tot het voedsel eetbaar is. Dit is dus niet voor niets want bekend is dat microgolven de watermoleculen verwarmen, dus ook van de mens die uit 55 tot 60 procent uit water bestaat. Microgolven zetten dus bij verkeerd gebruik ook de moleculen in het menselijk lichaam in beweging en kunnen zo veel onverklaarbare klachten veroorzaken, die magnetronziekten worden genoemd. Klachten als:
-slapeloosheid;
-nachtzweten;
-hoofdpijn;
-duizeligheid;
-opgezette lymfeklieren;
-een verzwakt immuunsysteem;
-verminderd bewustzijn;
-depressie;
-geïrriteerdheid;
-misselijkheid;
-lusteloosheid;
-gezichts- en oogproblemen;
-vaak moeten plassen en veel dorst.

Oorlogstoepassingen, het ‘Moskou signaal’
Bewust werden microgolven ingezet als oorlogstoepassingen ontdekte Dr. Barry Trower in de tweede helft van de 20ste eeuw. Barry Trower, een Britse natuurkundige deed namelijk in de 20ste eeuw, voor de Royal Navy en militaire inlichtingen, onderzoek naar de effecten van microgolfstraling.  Hij beweert dat er geheime wakens  in de Coode Oorlog (tussen 1950 en 1989 met de val van de Berlijnse muur) met microgolven door de Russen gebruikt zijn in de Amerikaanse ambassade. Wapens met microgolfstraling waar iedereen die in de ambassade werkte ziek van werd op de lange termijn. De apparaten in de Koude Oorlog varieerden steeds tussen 2,5 en 4,1 gigahertz. Het signaal tussen de 2,5 en 4,1 gigahertz werd later ook het ‘Moscow signal’ genoemd. Die frequenties hiervan waren opzettelijk gekozen vanwege de neurologische en biologische effecten voor het Amerikaanse ambassadepersoneel. Bij langer en intensiever gebruik meldde het personeel: tia’s, herseninfarcten, tumoren, kanker en leukemie. Straling verandert de cellen, waardoor er klachten onstaan. Bij overheden en wetenschappers is dit dus bekend!

Mysterieuze ziekten van diplomaten zijn “het gevolg van aanvallen met microgolven”
Maar overheden gaan deze oorlogsvoering juist bewust gebruiken. In 2017 wordt bekend dat tientallen diplomaten op de Amerikaanse ambassade in Havana plots last kregen van traumatische hersenschade, permanent gehoorverlies met evenwichtsproblemen, hoofdpijnen, cognitieve verwarring en hersenoedeem. Achteraf blijkt dat ze bestookt zijn met microgolven. Dat zegt Douglas Smith, directeur van het Center for Brain Injury and Repair aan de Universiteit van Pennsylvania, de wetenschapper die het onderzoek leidde naar de onverklaarbare gezondheidsklachten.

Ook in Zwitserland dezelfde klachten na de activering van 5G
Het eerste rapport over 5G letsel dateert van juli 2019 uit Zwitserland, waar 5G op 102 locaties in april is gelanceerd. Het wekelijkse Franstalige Zwitserse tijdschrift L’Illustré interviewde mensen die in Genève woonden na de uitrol van 5G met alarmerende details over ziekte. Nadat de 5G antennes waren geactiveerd, meldden verschillende bewoners en hele gezinnen in het hart van Genève ongewone symptomen van luid oorsuizen, intense hoofdpijn, ondraaglijke oorpijn, slapeloosheid, pijn op de borst, vermoeidheid en zich niet goed voelen in het huis. Dezelfde klachten als de diplomaten van de Amerikaanse Ambassade in Rusland tijdens de Koude oorlog en in 2017 in Cuba. Een 29-jarige inwoner van Genève, belde Swisscom en kreeg te horen dat de 5G-celtorens inderdaad waren geactiveerd op dezelfde dag dat hij de symptomen begon te voelen. Toen anderen Swisscom belden, werd hen verteld dat alles legaal en binnen richtlijnen is.

Wat is de microgolfziekte
Als mensen werken of wonen op een plaats met veel blootstelling aan microgolven, kunnen ze een overbelasting krijgen van de microgolfstraling. Ze kunnen er ziek van worden of kunnen zelfs sterven aan deze microgolfvergiftiging of microgolfziekte. Microgolfziekte is niet besmettelijk, maar mensen die in dezelfde kamer wonen of werken kunnen dezelfde symptomen hebben omdat ze met dezelfde frequenties worden bestraald. De microgolfziekte of elektrogevoeligheid (EHS).

Het gebruik van millimetergolven in deze digitale eeuw
Rond de eeuwwisseling van de 20ste naar de 21ste eeuw is het gebruik van draadloze digitale middelen enorm toegenomen. De zendmasten volgen elkaar in een rap tempo op van 2G naar 3G, 4G, 4G+ en in 2020 wordt 5G geactiveerd (in 2022 met een nog hogere frequentie). Deze nieuwe zendtechniek werkt anders dan de zendtechnieken die gebruikt worden bij 3G en 4G. 4G+ en 5G werken met o.a. microgolven. Microgolven die wetenschappelijk gezien de microgolfziekte veroorzaken zijn verantwoordelijk voor EHS. Vooral van 5G op de manier die Europa wil (700 MHz, 3,5 GHz en 26 GHz) zijn de technische verwachtingen hoog: hoge snelheden van datatransfer, korte latentietijd, vele gelijktijdige gebruikers en vele technische toepassingen. 5G zal gebruik gaan maken van hogere frequenties die bestaan uit kortere golven en worden daarom millimetergolven genoemd. De 60GHz, waarvan we weten dat de energie van het 60 GHz signaal voor 98% direct wordt geabsorbeerd door zuurstof, is in 2020 al vergunningsvrij en beschikbaar. De techniek voor 5G wordt uitgevoerd met het gebruik van:
-massive MIMO zenders die met beamforming werken;
-700 MHz zenders;
-3,5 GHz zenders (small cells);
-26,5 GHz zenders;
-slimm cells op afstand van 150 meter van de huizen. De mensen worden zo allemaal bestraald met microgolven!

Na de invoering van 4G+ met zijn millimetergolven
4G+ ook wel 4,5G genoemd ligt tussen het 5G en 4G gebied in. Waar 4G nog geen gebruikt maakt van millimetergolven gaat 4G+ gebruik maken van millimetergolven. Veel gehoorde klachten die ontstonden na de activering van 4G+ in 2017 zijn:
-huidverbranding;
-jeukende huid;
-tinnitus;
-ontzettende moeheid;
-slaapproblemen;
-toename van burn-out.

5G werkt met microgolven en infraroodstraling
De wereld wordt door de activering van 5G massaal blootgesteld aan de submillimetergolven (of terahertzstraling*) en wanneer de autonome auto’s het straatbeeld gaan beheersen ook met laserstraling in het ionische gedeelte van het elektromagnetisch spectrum? De woon- en slaapomgeving, worden plekken voor bijna iedereen, waar de onzichtbare, reukloze en onhoorbare millimetergolven en infraroodgolven, zullen gaan overheersen. Frequenties gebruikt in oorlogstijd om de tegenstander ziek te maken, worden ingezet in het dagelijkse leven. Is het dan het einde van de mensheid nu we allemaal met millimetergolven bestraald worden?

*De radiogolven korter dan een millimeter (micrometer en nanometer) noemen we terahertzgolven (THz) of sub-millimetergolven en bevinden zich in het elektromagnetisch spectrum na de microgolven en op de grens van het zichtbaar licht, als niet-ioniserende straling.

 

Bronnen:
Foto: https://pixabay.com/nl/photos/antenne-antennes-base-gebouw-cel-88046/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Microgolf
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180903_03698909
https://www.thestar.com/news/gta/2010/08/26/uk_expert_warns_against_wifi.html
https://niburu.co/gezondheid/3017-de-elektromagnetische-oorlog-tegen-de-mensheid
http://stralingsleed.nl/blog/een-lfg-laagfrequent-geluid-of-een-lfg-kunnen-horen-en-voelen/
https://stichtingehs.nl/blog/de-klucht-rond-de-amerikaanse-ambassade-op-cuba
https://www.health-science.com/microwave-hazards/
https://www.newscientist.nl/blogs/eindelijk-verklaring-voor-chronische-vermoeidheid/