Een verklaring voor het feit dat sommige mensen eerder gevoeliger zijn voor kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) van 2G, 3G, 4G, 5G en alle apparaten die hiermee werken, heeft eveneens te maken met het aantal magnetosomen dat iemand heeft in het lichaam.  De membranen van het magnetosoom bevatten namelijk ketens van ijzerhoudende magnetietkristallen die meebuigen met magnetische krachten.

De Franse kankerspecialist Prof. Dr Dominique Belpomme noemt het zelfs een verklaring voor het feit dat sommige mensen gevoeliger zijn voor elektromagnetische straling dan andere mensen. Sommige mensen zouden meer van deze magnetosomen met magnetieten hebben, dan anderen. Ook bij sommige diersoorten zijn magnetosomen te vinden.

Het zijn de receptoren voor het natuurlijk elektromagnetische veld van de aarde, zodat dieren in staat zijn zich te oriënteren (trekvogels, duiven).

Wat doen de mithochondriën
Maar net zoals er magnetosomen in de lichaamscellen zitten, zijn in bijna alle lichaamscellen mitochondrieën te vinden. Het menselijk lichaam bestaat uit miljarden cellen waarvan de mitochondriën een onderdeel van zijn. De meeste lichaamscellen bevatten namelijk 500 tot 2.000 mitochondrieën. 

Taak mithochondriën
Mitochondrieën zijn de energiefabrieken van de cel. Eén van hun functies is het maken van energie en Mitochondriën zetten in de cel voeding om in energie (ATP, de afkorting van adenosinetrifosfaat). Het lichaam kan zo bewegen, groeien en denken. Kortom het kan functioneren door de energiecentrales van de cel, de mitochondriën. Mitochondriën hebben een buitenmembraan en een binnenmembraan. Het buitenmembraan omvat het binnenmembraan, dat dankzij instulpingen een sterk vergroot oppervlak heeft. Een groot deel van de verbranding van glucose uit voedsel vindt plaats langs de ruimte van het binnenmembraan (de matrix).

Mitochondriën bezitten hun eigen DNA: het mitochondriaal DNA
Vrijwel alle genen (een gen bevat een stukje erfelijkheid) bevinden zich in de kern van iedere lichaamscel. Uniek aan de mitochondriën is dat ze zelf een eigen soort chromosoom hebben, het mitochondrieel DNA. Een kleine hoeveelheid echter (minder dan 0,1%) bevindt zich buiten de celkern, en wel in de energiefabriekjes van de cel: de zogenaamde mitochondriën: het mitochondriale of mtDNA. Mitochondriaal DNA of mtDNA is klein ringvormig DNA dat zich niet in de celkern bevindt, maar in de mithochondriën. De mitochondriën bevatten ook een eigen type ribosomen. Er zijn honderden mitochondriën per cel en deze bevatten elk vele circulaire chromosomen. Deze bevatten alle dezelfde genen, maar hoeven niet steeds identiek te zijn. Mitochondriaal DNA wordt uitsluitend via de moeder doorgegeven aan de nakomeling.

Werking mitochondriën
Mitochondriale membranen hebben de stroom van waterstofionen nodig om het verbranden van voedsel te geven aan de ATP* productie en de buitenste celmembraan gebruikt natriumionen om de ATP te binden aan de opname van voedingstoffen. Wanneer een van de celmembranen lekt of beschadigd is wordt het hele automatische proces verstoord wat een enorme moeheid kan veroorzaken en verschillende klachten.

De kunstmatige elektromagnetische velden
De elektromagnetische velden van smartphone, tablet en zendmasten genereren een wisselende elektrische stroom door de cellen en laten essentiële calciumionen uit de celmembranen verdwijnen, waardoor die gaan lekken. Bijna alle niet-thermische klachten kunnen worden verklaard door het lekken van celmembranen. Dit zegt Dr. Andrew Goldsworthy die vooral de calciumhuishouding in levende cellen en de beïnvloeding hierop door elektrische en elektromagnetische velden, bestudeert.

* ATP-synthase of ATP-synthetase is een enzymcomplex dat verantwoordelijk is voor de vorming van het energierijke molecuul adenosinetrifosfaat (ATP).

Mitochondriën en ribosomen
De mitochondriën bevatten ook een eigen type ribosomen. Een ribosoom is het onderdeel van de cel dat eiwitten maakt. Ribosomen zijn zelf opgebouwd uit eiwitten en rRNA (ribosomaal Ribonucleïnezuur). Alle levende cellen hebben ribosomen. Er zijn honderden mitochondriën per cel en deze bevatten elk vele circulaire (buiten de celkern) chromosomen
(dragers van een stukje van het erfelijk materiaal van een organisme). Deze bevatten alle dezelfde genen, maar hoeven niet identiek te zijn.

Straling
Echter door de veranderingen in de omgeving (eind 20ste eeuw, begin 21ste eeuw), door de straling van alle draadloze technieken, werken ook de mitochondriën op den duur niet goed meer en verandert langzaam het DNA. DNA schade geeft een verhoogd risico op kanker en een verlies van vruchtbaarheid, wat onderzocht is in epidemiologische studies, zegt Dr. Andrew Goldsworthy, voormalig docent aan het Imperial College in Londen en gerenommeerd om de expertise op het gebied van elektrotechniek en gezondheid.

De elektromagnetische velden verstoren de werking van een lichaam
Maar wat de vele kunstmatige elektromagnetische straling, afkomstig van alle draadloze toepassingen veroorzaakt aan een organisme, geeft anno 2022 echter geen consensus bij de wetenschappers. De ene helft van de wetenschap zegt dat er niets aan de hand is terwijl de andere helft zegt dat deze velden een verstorend en beschadigend effect hebben op mens, dier en plant. Dat het de grootste pandemie ooit zal veroorzaken, wat in 2016 al voorspeld is! (wordt de Covad-19 pandemie van 2021 en 2022 hier misschien mee bedoeld?)

Interfereren
Dat de kunstmatige straling interfereert (mengt) met de natuurlijke straling, waardoor een nieuwe en ‘chaotische’ trilling ontstaat, is wetenschappelijk duidelijk. Dat cellen in ons lichaam opnieuw worden geordend en de natuurlijke werking van een goed lopend organisme (in dit geval het lichaam) verstoord wordt, is wetenschappelijk ook duidelijk. Dat alle kunstmatige elektromagnetische velden (straling) mensen gevoelig maakt hierdoor met alle klachten die erbij horen heeft wetenschappelijk significante afwijkende meningen. Dat techbedrijven en overheden er nog steeds voor kiezen om de ontwikkeling van de kunstmatige draadloze communicatie gewoon voort te zetten is dan ook gewoon onbegrijpelijk.

En duidelijk is dus ook dat mitochondriën energie zijn voor de lichaamscellen
Dat het menselijk lichaam bestaat uit cellen waarvan de taak van de mitochondriën is om in de cel, voeding om te zetten in energie (ATP) zodat het lichaam kan bewegen, groeien en denken. Mitochondriën bezitten het mitochondriaal DNA en wanneer de mitochondriën niet goed werken, kan het DNA-schade veroorzaken wat onderzocht is in epidemiologische studies. Dr. Andrew Goldsworthy zegt:” straling van mobiele telefoons beschadigt het DNA indirect, hetzij door het lekken van spijsverteringsenzymen uit lysosomen (lysosomen zijn met vocht gevulde blaasjes, die zorgen voor de afbraakprocessen in de cel. Een cel kan enkele honderden lysosomen bevatten. Lysosomen kunnen snel beschadigen, wat kan leiden tot verschillende ziekten), hetzij door de productie van reactieve zuurstofsoorten (ROS) uit beschadigde mitochondriale en plasmamembranen (de buitenwand van een cel). De resultaten zijn vergelijkbaar met die van blootstelling aan gammastraling van een radioactieve isotoop. Lekkage van de cellen zorgt ervoor dat er valse signalen naar de hersenen worden gestuurd, wat resulteert in de symptomen van elektromagnetische intolerantie (ook bekend als elektromagnetische overgevoeligheid-EHS).

Bronnen:
https://wiki.groenkennisnet.nl/pages/viewpage.action?pageId=72288171
https://stralingsleed.nl/blog/zijn-magnetietkristallen-een-reden-waarom-iemand-elektrogevoelig-kan-worden/
https://stopsmartmeters.org.uk/dr-andrew-goldsworthy-the-biological-effects-of-weak-electromagnetic-fields/
https://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/9577/the_biological_effects_of_weak_electromagnetic_fields_-_problems_and_solutions