Tuinstoel met Saharazand

Donderdag 17 maart 2022 was de wereld ’s morgens bedekt met een laagje rossig-bruine stof. Zand (stof) uit de Sahara (noord Afrika) werd er op het journaal gezegd. Tuinstoelen, auto ‘s en luchten kleurden door het rood bruine Saharazand met een bijzondere gloed van het roodbruine zand (stof). Maar… het zand uit de woestijn van Afrika kwam niet verder dan Spanje en deze stof kwam uit het noordoosten, gezien de luchtstromingen van die dag. Weeronline schrijft op de site over noordoostenwind: een noordoostenwind voert meestal relatief koude, maar vaak behoorlijke droge, lucht aan. De bewolking, die boven de Oostzee of Rusland ontstaat, komt met deze wind ons land binnendrijven. M.a.w.: het is helemaal geen Saharazand!

Onder de microscoop
De Binnenlandse Bataafse krant heeft de stof dan ook onder de microscoop gelegd en geconstateerd dat: “het geen zand is, maar dat het in de richting komt van “smart dust”. Want door de luchtstroming van 17 maart kan het Saharazand (uit het zuiden) niet eens Nederland bereiken”.

Wat is ‘smart dust’?
Smart dust is een term die wordt gebruikt voor het beschrijven van zeer kleine robots die zo klein zijn als een stofje.  Individuele sensoren van smart dust worden vaak motes (knooppunten) genoemd vanwege hun ontzettend kleine formaat. Het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) financiert sinds het einde van de jaren negentig smart dust-onderzoek en ziet onbeperkte toepassingen op het gebied van moderne oorlogsvoering (Rusland is op 24 februari 2022 Oekraïne binnen gevallen en heeft het de oorlog verklaard. Rusland en de Oekraïne liggen wél ten noordoosten van Nederland).

Smart dust sensoren
Is het laagje roodbruin zand dan smart dust? Want smart dust-sensoren, van slechts 5 mm, hebben eindeloze toepassingen. Smart dust kan gebruikt worden:
-om verkeer te volgen en beter  te kunnen sturen;
-om mensen en hun activiteiten te volgen;
-om defecten in producten te volgen wanneer ze van een assemblagelijn komen;
-om soldaten te begeleiden en hen te waarschuwen voor eventuele gifstoffen of gevaarlijke biologische stoffen in de lucht;
-om menselijke lichamen binnen te dringen.

Nanochips
Nano betekent “een miljardste”, terwijl micro “een miljoenste” betekent. Hoewel microchips ongeveer de grootte van een rijstkorrel hebben en in millimeters worden gemeten, zijn nanochips volledig onzichtbaar voor het menselijk oog. Deze nanochips in smart dust, voeden zichzelf via hun omgeving (ze hebben geen batterijen nodig) en hebben een levensduur van 100 jaar. Ze worden in de lichamen van mensen gebruikt en de zenuwcellen versmelten met de nanochip. Een nanochip is dus een kleine, elektronische chip dat in het lichaam van een mens wordt geïmplanteerd. 2022 is het jaar van het begin van de menselijke nanochips, een technologie die het mogelijk maakt om in een oogwenk de Nieuwe Wereldorde te controleren.

* Nieuwe Wereldorde (in het Engels: New World Order of NWO) is een benaming voor een vermeend conglomeraat, gevormd uit bedrijven, zakenmensen en politici, dat zou streven naar een wereldregering met als doel een totalitaire machtsovername.

 Smartdust en Nanochips
De menselijke microchipping-agenda heeft zo een nieuw gezicht: smart dust & nanochips. Vanwege hun ongelooflijk kleine formaat hebben zowel nanochips als smart-stof het vermogen om het menselijk lichaam te infiltreren, zich in te nestelen en aan de binnenkant een synthetisch netwerk op te zetten dat op afstand kan worden bediend! Onnodig om te zeggen dat dit ernstige gevolgen heeft voor de vrijheid, privacy en gezondheid, omdat het betekent dat de Nieuwe Wereldorde zich zou verplaatsen van het beheersen van de buitenwereld (milieu / maatschappij) naar het beheersen van de binnenwereld (je lichaam).

Hoe wordt dit verspreidt
Naast het smart dust, wat dus lijkt op Saharazand, worden nanodeeltjes verspreidt door chemtrails (lijken op vliegtuigstrepen). Van chemtrails is bekend dat zij nanodeeltjes bevatten en andere stoffen, die zo klein zijn dat ons afweersysteem ze niet eens herkent en dus niet tegenhoudt. Waar de meeste mensen zich totaal onbewust van zijn is dat we deze synthetische nano materialen binnenkrijgen via inademing, inslikken, opname huid, of door een injectie. Het wordt namelijk verspreidt via chemtrails, voedsel, drankjes en vaccinaties*.

*De snelle opmars van het corona virus in 2020 en alle vaccinaties?

Vaccinaties zoals:
-op eiwit-gebaseerde vaccins. Deze vaccins bevatten het spike-proteïne als antigeen. Als ons afweersysteem dit eiwit ziet, kan het de oppervlakte-spike-eiwitten van het virus later ook leren herkennen. Zo geraak je beschermd. Voorbeeld: het coronavaccin van Sanofi-GSK en Novovax;
-met het vectorvaccin. Onderzoekers kunnen bestaande virussen aanpassen zodat het geen virussen meer zijn, maar vectoren die het spike-eiwit tot expressie brengen. De virussen zijn niet langer ziekmakend en kunnen zich niet meer vermenigvuldigen. Ze stimuleren wel je afweersysteem om antilichamen te maken tegen de spike-eiwitten, en je T-cel immuniteit te activeren. Voorbeeld: de coronavaccins van AstraZeneca en Janssen Pharmaceutica;
-met mRNA-vaccins. mRNA-vaccins bevatten een boodschapper-molecule (mRNA) met de welbepaalde genetische code om virale of bacteriële eiwitten in ons lichaam aan te maken, die vervolgens als antigenen moeten  fungeren. De bedoeling van al deze vaccins is om met de antigenen waaraan je wordt blootgesteld immuniteit (antilichamen en cellulaire immuniteit) op te wekken, waardoor je immuun wordt tegen de ziektes die door de respectievelijke virussen/bacteriën worden veroorzaakt. Voorbeeld: de coronavaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna.

Activisten
Gelukkig zijn er op allerlei plekken in de wereld activisten die monsters nemen van ons regenwater, drinkwater, hoofdhaar, boomschors en andere substanties. Ook ‘in het veld’ worden nano polymeren aangetroffen: ragfijne, op spinrag lijkende draden die als een soort gordijn op het landschap neerdalen en in regenwater en sneeuw terechtkomen: smart dust. Nanodeeltjes die ‘self replicating’, ‘self assembling’ en ‘self repairing’ zijn. Ze zoeken zelf hun voedingsstoffen op, waarna ze zich vermenigvuldigen, zoals een virus dat doet. (heeft onderzoek niet aangetoond dat sommige coronavaccins  voor minstens 99 procent bestaan uit grafeenoxide*? 

* Grafeenoxide is volgens de onderzoekers een giftige chemische stof die het immuunsysteem kan ondermijnen en zou kunnen leiden tot een cytokinestorm (ontstekingseiwitten). Als er in korte tijd veel, ontstekingseiwitten, worden uitgescheiden kan dit leiden tot orgaanfalen. Grafeenoxide zou zich opstapelen in de longen en zo een dubbele longontsteking triggeren. Vergiftiging door grafeenoxide kan zorgen voor een metaalachtige smaak in de mond en kan leiden tot geur- en smaakverlies. 

Volgens Spaanse onderzoekers zouden de coronavaccins van Pfizer en AstraZeneca zeer grote hoeveelheden grafeenoxide bevatten. Zij beweren dat deze deeltjes na vaccinatie in de bloedbaan terecht komt en vervolgens de lichaamscellen binnendringen.

Bronnen;
https://www.netinbag.com/nl/science/what-is-smart-dust.html
https://jdreport.com/grafeen-in-corona-vaccin-nieuwe-studie-metelektronenmicroscoop-toont-deeltjes-vergelijkbaar-met-grafeen/
https://www.weeronline.nl/nieuws/waait-de-wind-uit-die-hoek
https://stralingsleed.nl/blog/haarp-de-geheime-weermakers/
https://stralingsleed.nl/blog/chemtrails-een-onvrijwillige-chemokuur-voor-iedereen/
https://totalhealthfoundation.nl/archief/nieuwsbriefokt2015/nanodeeltjes-en-de-gevolgen.pdf :Nanodeeltjes en hun gevolgen
https://www.laatjevaccineren.be/soorten-coronavaccins
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2022/03/17/saharazand-vergeet-het-maar/
https://www.hln.be/wetenschap-en-planeet/magnetisch-veld-aarde-doet-vreemd-en-dat-kan-voorbode-zijn-van-ingrijpend-verschijnsel~ac1f3b44/
https://groningerkrant.nl/opinie/column-sars-cov-2-feitelijk-grafeenoxidevergiftiging/
https://www.vzinfo.nl/ Informatie over Volksgezondheid en Zorghttps://kerkplaats.com/nanochips-smart-dust/
https://www.worldunity.me/nanochips-smart-dust-het-nieuwe-gezicht-van-de-microchipping-agenda/
https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/graphene-in-de-corona-mrna-vaccins/
https://kerkplaats.com/nanochips-smart-dust/
https://huis.vub.ac.be/corona/kennisbank.php/343