Cosmic Towers
De kosmische toren (Cosmic Tower) beschermt alles wat leeft tegen pathogene straling/trillingen van allerlei aard zoals o.a. tegen elektrosmog van slimme meters en microgolven van 5G-stralingvolgens de site https://energetisierte-produkte.de/category/cosmic-tower-harald-thiers/

Wat er concreet gebeurd is dat het ziekmakende linksdraaiende energieveld wordt omgevormd door de torus van de Cosmic Tower naar een rechtsdraaiend gezond makende energie veld.

Een vraag/opmerking via de facebook groep: Straling en Zo, is;
“Ik heb nog nooit gehoord van linksdraaiende velden, maar misschien heeft iemand hier ervaring mee. Het is in ieder geval wel veel geld voor iets wat waarschijnlijk niet kan werken, maar misschien kunnen de technici hier iets over zeggen.
Op de site staat: wat er concreet gebeurd is dat het ziekmakende linksdraaiende energievelden worden omgevormd door de torus van de Cosmic Tower naar een rechtsdraaiend gezond makende energie veld.” Er wordt gevraagd of er zoiets bestaat als links- en rechtsdraaiende energievelden.

Er komt een antwoord van een VEMES* meetspecialist uit ’s Hertogenbosch; “Ik geloof hier zelf ook absoluut niet in, maar vroeg me gewoon af of linksdraaiende velden bestaan. Het klinkt ook wel heel onwerkelijk dat zo ’n toren, ook maar iets kan doen aan de kunstmatige elektromagnetische velden. Voor mij blijft het ook gewoon straling verminderen en vermijden. En zoveel mogelijk mensen het burgerinitiatief Stop(((5G))) laten tekenen https://stralingsleed.nl/blog/stop-5g-burgerinitiatief-stay-connected-but-protected/.

* VEMES is de beroepsvereniging van professionals die in Nederland werkzaam zijn op het gebied van de kunstmatige elektromagnetische straling en gezondheid. De leden van de VEMES vormen een kennis- en expertisecollectief m.b.t. gezondheidsrisico’s van de kunstmatig elektromagnetische straling in en rond de woning en op de werkplek.

Ik las dit op mijn gedrade computer en vond dat ik antwoord moest geven. Wetenschappelijk niet bekend maar het werkte bij mij. Toe te passen wanneer ik voelde dat de kunstmatige straling teveel werd. Door zoeken en ervaring kwam ik terecht bij een spininversie. Want ons lichaam is opgebouwd uit verschillende cellen. In een cel komen honderd verschillende soorten moleculen voor. Moleculen zijn kleine deeltjes en liggen in een vaste rangschikking van chemische verbindingen. Zoals:
-water:
-enzymen;
-eiwit;
-zuurstof;
-membranen;|
-DNA.

 Draairichting en spininversie
Er zijn moleculen met een draairichting die linksom of rechtsom draaien; chirale moleculen (spiegelbeeld moleculen). Moleculen zijn op hun beurt weer onderverdeeld in kleinere deeltjes: atomen (asymmetrisch koolstofatoom). Een atoom bestaat uit een positief geladen kern met elektrische deeltjes: de protonen. Daaromheen draaien elektronen die negatief geladen zijn. Deze elektronen draaien om hun eigen as. Door de kunstmatige elektromagnetische straling (het laag- en hoogfrequente veld) van antenne-installaties en andere draadloze technieken, komen de draaiende elektronen tot stilstand en gaan in de tegenovergestelde richting draaien. Dit noemen we een elektro-spininversie. Deze omdraaiing is merkbaar voor een aantal mensen (dus niet voor iedereen). Het gebeurt vaak op plekken waar een hoge veldsterkte is qua kunstmatige elektromagnetische straling, de stralingsdichtheid piekt. Niet te zien, ruiken en niet te horen, maar voor sommige mensen wél te voelen (de EHS’er en de HSP ‘er); https://stralingsleed.nl/blog/milieugevoeligheid-ehs-alleen-voor-gevoelige-personen-of-op-den-duur-iedereen/  en https://stralingsleed.nl/blog/wordt-van-een-hooggevoelig-iemand-geen-elektrogevoelig-iemand/).

Ik kom in een spininversie.
Plekken als de supermarkt met hun draadloos internet, draadloze kassasystemen, bijvoorbeeld, hebben vaak een piekverhoging in deze elektromagnetische velden. De draadloze kassa, de zelfscanner, barcodescan, de digitale bonuskaart en alle mensen die een smartphone aan hebben maken mij erg onwel. Een ideale plek om een elektro-spininversie op te lopen.

  

Wat ik deed tegen die plotselinge spininversie
Een spininversie voelde ik opkomen. Het voelde alsof alles in het lichaam ging draaien en ik greep de boodschappenkar stevig vast. Het vluchtgevoel nam toe: wegwezen hier (maar dat kon niet altijd). De spieren werden erg strak (net of ze gingen krimpen) en daarna dikker werden en erg pijnlijk op (net of er pijnlijke bobbels onder de huid zitten). De buikinhoud leek te zwellen en felle steken in de lage onderrug kwamen erbij. Een felle stekende hoofdpijn en bij niet snel naar buiten gaan is de kans groot om door de benen te zakken weet ik uit ervaring. Wanneer ik deze klachten voelde opkomen, zette ik de linkervoet over rechtervoet zodat de benen gekruist waren. Voelde dat niet goed dan deed ik het andersom: rechtervoet over de linkervoet. Strengel de handen in elkaar (de vingers van de linkerhand als eerste in de rechterhand) en draaide de handen, langs de buik, omhoog tot onder de kin. Ik voelde dan al snel dat het anders werd en kon het volhouden voor de kassa. Het was beheersbaarder. Is dit niet zo kruis de handen dan andersom (rechterhand in de linkerhand). Wanneer ik thuis was dronk ik zeker twee glazen water. Lopen met blote voeten over het gras hielp eveneens, net als een bad nemen, wanneer dat mogelijk is. Het hielp om de andere dag minder het ‘griepgevoel’ te hebben. Het is een tip van de biofotonen-therapeuten en geeft een bijdrage om zélf iets te doen aan het dreigende gevoel van uitschakeling. De straling van alle elektromagnetische velden is sterk, soms té sterk maar hoopvol is deze manier om het vol te houden. Niet wetenschappelijk maar alles wat mij helpt maak ik me eigen. Een reactie in de hoop om anderen te helpen.

De reactie van de genoemde meetspecialist uit ’s Hertogenbosch op dit verhaal is: “Spininversie is ook flauwekul”. Mij hielp het.