Vogelgriep is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij pluimvee (zoals kippen of kalkoenen) en andere wilde vogelsoorten (zoals eenden, duiven en zwanen). Vogelgriep kan door veel verschillende griepvirussen(virustypen) worden veroorzaakt. In zeldzame gevallen kunnen sommige virustypen overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen.

Een nieuw virus; HPAI Asian H5N1
Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft de hoogpathogene Aziatisch Aviaire Influenza A (H5N1)-virus op drie besmette bedrijven sinds oktober 2021 geanalyseerd. Het betreft een nieuwe virusintroductie, die waarschijnlijk door trekvogels naar Nederland is gekomen. De huidige virussen in Nederland zijn niet verwant aan de Aziatische H5N1 stammen die mensen kunnen infecteren. Het Aziatische hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) A(H5N1)-virus komt vooral voor bij vogels en is onder hen zeer besmettelijk. HPAI Asian H5N1 is vooral dodelijk voor pluimvee.

Nooit eerder kampte Europa met zo ’n ernstige uitbraak van vogelgriep als in 2022. Alleen al in Nederland zijn ruim meer dan een miljoen stuks pluimvee geruimd. De verspreiding onder wilde vogels is het meest alarmerend. Die besmettingen onder de duim houden is lastig. Het gevaar voor de mens neemt toe.

Van 26-10-2021 tot 10-03-2022; een nieuwe vogelgriepvirus
Van 26-10-2021 tot 10-03-2022 zijn bij 37 pluimveebedrijven het hoog pathogene H5N1 vogelgriep (HPAI Asian H5N1) vastgesteld en geruimd en 7 preventieve ruimingen verricht. Het risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken met hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) wordt ingeschaald als zeer hoog. 

Dieren en de nieuwe vogelgriep HPAI Asian type H5N1
1. Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft ook bij een vos in de provincie Brabant, deze vogelgriep vastgesteld. De vos werd begin december 2021, gevonden en vertoonde neurologische verschijnselen zoals rondjes lopen, omvallen en was waarschijnlijk blind. Ook elders in Europa zijn in 2021 enkele H5N1-geïnfecteerde vossen, zeehonden en een otter gevonden;

2. 5200 kraanvogels in Israël dood door vogelgriep
Een uitbraak van deze vogelgriep  heeft in het noorden van Israël sinds 29 -12-2012 aan 5200 kraanvogels het leven gekost. Deze iconische dieren overwinteren onder meer in de Hula Vallei , een natuurgebied in het noorden van Israël;

3. Wilde vogels
In Nederland zijn 03-01-2022, honderden dode kanoeten en andere wilde vogels gevonden langs de kust van Schiermonnikoog en in Oost-Groningen met het vogelgriepvirus;

4. Bunzing
Op het Zuid-Hollandse en aan Zeeland grenzende eiland Goeree-Overflakkee is op 08-01=2022 8 een bunzing aangetroffen met H5N1 vogelgriep;

5. Dode brandganzen
De brandganzen die 24 januari 2022 in de Oostvaardersplassen werden aangetroffen zijn doodgegaan door de vogelgriep. Er is hoog pathogene H5N1-vogelgriep aangetoond door de Wageningen Universiteit;

6. Spreeuwen
Het ís en blijft een bizar beeld de 3de maart 2022: op de A2 bij Vinkeveen lag de weg vol met dode vogels. Het ging om een kleine honderd spreeuwen. Als gevolg daarvan waren drie van de vijf rijbanen afgesloten. Op de A2, ter hoogte van de Vinkenkade bij de Noordplas van de Vinkenveense Plassen, staan heel veel antennemasten, namelijk:
-3x LTE;
-3x 5G;
-2x 3G;
-3X 2G;
-10x vaste verbindingen en iets verderop nog eens drie vaste verbindingen. Een vaste verbinding is een straalverbinding (ook wel point-to-point-straalverbinding of vaste verbinding genoemd) en bestaat uit een zend- en ontvangstantenne. Deze antennes wisselen data uit voor beeld, geluid, internet en multimedia. Geen vergunning is er nodig voor de 60 GHz-band sinds 2019;
7. Grote vogelgriepuitbraak aan Franse westkust
Het Franse ministerie van Landbouw maakte onlangs bekend dat er begin maart 2022, 74 vogelgriepbesmettingen waren geteld in de regio Pays de la Loire aan de Franse westkust, terwijl dat er op 24 februari nog slechts 9 waren. Inmiddels zijn in de regio meer dan een half miljoen dieren geruimd. Frankrijk als geheel telde op 4 maart 443 besmettingen op professionele pluimveebedrijven;

8. Vogelgriep in de Verenigde Staten
Na de vaststelling van hoog pathogene vogelgriep op een kalkoenbedrijf in Iowa op maandag 7 maart 2022, kampen nu al zeven staten in de Verenigde Staten (VS) met vogelgriep. De zes andere staten waar recent ook vogelgriep is vastgesteld zijn, zijn Maryland, Delaware, Missouri, Kentucky, Indiana en South Dakota. Naast twee grote legbedrijven zijn twee vleeskuikenbedrijven, acht kalkoenbedrijven en één gemengd pluimveebedrijf getroffen;

9. La Quinta Colomn
De vijfde kolom of La Quinta Colomn, is een vrije gedachte beweging met als oprichter Ricardo Delgado Martin. Afgestudeerd in statistiek aan de Universiteit van Sevilla (Spanje). Metingen met analoge geigertellers zijn terecht gekomen bij La Quinta en het blijkt dat er rondom 5G antennes, ioniserende straling gemeten is. Samen met Dr. José Luis Sevilla heeft Ricardo Delgado hier een gedachtengang over. Een 5G-antenne wordt namelijk  verondersteld niet-ioniserende straling uit te zenden, zoals de Telecomproviders vertellen en toch onthullen geigertellers dat deze antennes ioniserende straling geven. 

La Quinta Columna toont verschillende videobeelden die de toename van elektromagnetische golven over de hele wereld aantonen. Op deze beelden zijn duizenden vogels te zien die gedood zijn door de pulsen die uitgezonden worden door de 5G antennes die tijdens de pandemie geïnstalleerd zijn.

5G
De bovenstaande berichten passen in het plaatje van de schadelijkheid van de kunstmatige straling veroorzaakt door antennemasten. Ook de afnemende bijenpopulatie zou in verband staan met wat ze noemen de toenemende “niet-ioniserende EMF-straling” van 2G, 3G en 5G. Omdat bijen positief geladen zijn en het aardmagneetveld en de lichtenergie gebruiken om zich te oriënteren en te navigeren, wordt dit oriëntatie- en navigatievermogen door blootstelling aan die straling als het ware verstoord. Het zou hen rusteloos maken, de neiging bevorderen om te gaan zwermen (en sterven)en ze zouden agressiever worden. Bovendien zou dit de geboorte van nieuwe bijen sterk doen laten afnemen. 

Nog meer 5G-aansluitingen
Het aantal aansluitingen op het snelle mobiele 5G-netwerk ligt eind 2021 wereldwijd rond de 580 miljoen. De komende jaren groeit dat aantal echter snel, want in 2026 zijn er naar verwachting al 3,5 miljard 5G-aansluitingen zijn, voorspelt de Zweedse producent van netwerkapparatuur Ericsson. 5G voor zelfrijdende voertuigen, AI (artificiële intelligentie of kunstmatige intelligentie), robots op de werkvloer zoals operaties op afstand en werken met augmented reality (AR), virtual reality (VR) en mixed reality (MR).

Satellieten
Miljarden 5G-basisstations op aarde en twintigduizend satellieten in de ruimte zullen naar schatting deel uitmaken van alle kunstmatige draadloze communicatie. Van 5G, 6G, IoT (Internet of Things) en AR, VR en MR.  Volgens velen gaat dit, naast de mens, vérstrekkende gevolgen hebben voor onze flora en fauna op aarde.

Experts stellen de constante blootstelling van deze straling aan mens, flora en fauna, als bewezen schadelijk en pleiten ervoor dat de uitrol van 5G in ieder geval tijdelijk wordt stopgezet, totdat ook het is het biologisch effect op mensen wetenschappelijk onderzocht is.

Bronnen:
https://www.human.nl/lees/2019/5g-dossier-artikel4.html
https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/bioveterinary-research/show-bvr/vogelgriep-bij-pluimvee-in-20212022.htm#:~:text=WBVR%20heeft%20de%20HPAI%20H5N1,stammen%20die%20mensen%20kunnen%20infecteren.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/besmettingen-vogelgriep-bij-bedrijven
https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/bioveterinary-research/show-bvr/vogelgriep-h5n1-aangetoond-in-een-zieke-vos.htm
Foto kippen; https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210410_95301174
Foto mast: https://www.dronewatch.nl/2016/08/16/ericsson-en-china-mobile-besturen-drone-via-5g-netwerk/
https://www.pluimveeweb.nl/artikel/446760-laatste-vogelgriep-nieuws-vogelgriepsituatie-blijft-zeer-onrustig-in-europa/
https://stralingsleed.nl/blog/dode-spreeuwen-vallen-uit-lucht-bij-de-a2-onder-vinkeveen/
https://stralingsleed.nl/blog/bewijs-dat-straling-van-mobiele-telefoons-bijen-doodt/
https://stralingsleed.nl/blog/wat-is-augmented-reality-ar-virtual-reality-vr-en-mixed-reality-mr-en-wat-doet-dit-met-onze-gezondheid/
https://stralingsleed.nl/blog/het-5g-appeal-pleit-voor-geen-invoering-van-5g-draadloos-bereik-genoeg/
https://stralingsleed.nl/blog/bij-draadloos-gebruik-is-het-biologisch-effect-op-mensen-niet-eens-wetenschappelijk-onderzocht/