Door de mens-gemaakte onnatuurlijke milieufactoren ‘stressoren’ als bijvoorbeeld elektromagnetische velden (EMV), synthetische geuren, UV-licht en laagfrequente geluid roepen bij ‘gevoelige’ personen stressreacties op. De symptomen zijn er in alle milieugroepen die zich EHS, MCS, CPLD of LfG noemen dezelfde. Niet de stressor veroorzaakt dus rechtstreeks de klachten, maar het stress-systeem dat na detectie van de milieutrigger in actie komt.

Gevoelige personen
Volgens Elaine N. Aron is één op de vijf mensen van de wereldbevolking hoogsensitief. Zowel mannen als vrouwen. Hoogsensitieve mensen voelen zich vaak anders dan anderen. Dit begint al in de kindertijd. Vaak is het moeilijk om te benoemen voor een hoogsensitief iemand waar dit verschil in zit. Het blijkt dat dit ‘anders zijn’ vooral te maken heeft met het op een andere manier verwerken van prikkels. Het ‘weten’, het voelen en het antwoord geven.

Wat is hoogsensitief
Hoogsensitiviteit is geen aandoening maar een aangeboren persoonlijkheidskenmerk. Bij hoogsensitieve personen (HSP ’s) heeft de thalamus, het schakelcentrum van de hersenen, een verlaagde drempel waardoor ze meer prikkels binnen krijgen. HSP ’s worden wel eens de kanariepietjes in de mijn genoemd. Ze merken dingen op die andere personen ontgaan en hebben tijd nodig om al die info diepgaand te verwerken. Onderzoek toont aan dat 15-20% van de mensen hoogsensitief is. Hoogsensitiviteit is aangeboren, je hebt het voor het leven, net zoals de kleur van je ogen of je huidtype. Je kunt niet op een bepaald moment hoogsensitief worden als je het voorheen niet was. Het verdwijnt ook niet. Je kunt je wel bewust worden van je hoogsensitiviteit en jou ‘handleiding’ leren kennen (echter vaak pas na jaren). Dat je geboren bent met speciale antennes om subtiele signalen en prikkels uit de omgeving te registreren. De informatieverwerking van een hoogsensitief persoon werkt vaak anders dan bij een gemiddelde persoon. Hooggevoeligen verwerken hun zintuiglijke indrukken vooral uitgebreider, nauwkeuriger en complexer. Als je rekening houdt (als het besef er is) van jouw hoogsensitieve behoeften, dan hoef je als HSP geen last te hebben van hooggevoelige reacties. Dan wordt je hoogsensitiviteit een talent en unieke kracht. Alleen de kunstmatige elektromagnetische velden met hun frequentiegolven van alle draadloze toepassingen, verstoren nu deze aangeboren persoonlijkheidskenmerk.

Wat is hooggevoelig?
Hooggevoeligheid is een (over-)emotionele reactie. Het is een soort alarm van het zenuwstelsel dat het even te veel geweest is. Als de stress zich nog meer opstapelt kan die stress leiden tot hooggevoelige reacties. Reacties als oorzaak van de frequentiegolven van alle kunstmatige elektromagnetische velden die zo massaal onzichtbaar om ons heen ‘hangen’. Er zijn meer mensen hooggevoelig dan hoogsensitief maar de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden van alle draadloos ‘pakken’ als eerste deze mensen.

Eén op de vijf mensen is wereldwijd is dus hoogsensitief
De mens is zolang het leeft op aarde, bezig zijn leefomgeving te vergiftigen met welvaartresten met in de laatste jaren van de 20ste eeuw de blootstelling aan kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) van alle draadloze toepassingen zoals de:
-antenne-installaties voor 2G en 3G;
-wifi;
-mobiel.

De storende milieutrigger
De storende milieutrigger is in dit geval; de kunstmatige elektromagnetische velden, de frequentiegolven van alle draadloze. Na het binnentreden van de onzichtbare, reukloze en onhoorbare frequentie golven door de huid, verwerkt in het lichaam de frequentiegoven naar de hersenen waarnaar het ‘doorreist’ naar de overige lichaamsdelen. Hier wordt alarm wordt geslagen en fysiologische stressreacties worden in gang gezet om het ‘gevaar’ te keren. Die acties zijn per definitie tot mislukken gedoemd omdat niet het lichaam in nood is, maar het besturingssysteem – de hersenen inclusief het stresssysteem.

Reacties
Slaapproblemen worden door bijna iedereen als eerste reactie op deze stressreactie genoemd. De gevolgen daarvan kunnen voor iedereen min of meer gelijk zijn. Het maakt niet uit wat de stressor is geweest, lichamelijke stress heeft voor ieder ongeveer gelijke kenmerken. Dat het ontstane slaapgebrek leidt tot een cascade van lichamelijke en psychische acties, mag duidelijk zijn. Tussen personen zijn er wat verschillen, maar binnen een persoon is er consistentie.

Alle stressreacties lijken op elkaar
Elektromagnetische velden (EHS), meervoudige chemische overgevoeligheid (MCS) en Chronische Polymorfe Licht Dermatose (CPLD) zijn milieutriggers waarvan de klachten lijken op elkaar. Maar ook de virusinfectie Covid-19, heeft gelijkwaardige klachten:

Gezondheidsklachten EMV-EHS Geur-MCS UV licht-CPLD Virus infectie-Covid 19
Slaapproblemen * * * *
Enorme vermoeidheid * * * *
Hoofdpijn Enorme hoofdpijn * * * *
Verkouden * * *
Concentratiegebrek * * *
Geheugenproblemen * * *
Piep in de oren * * * *
Duizeligheid * * * *
Griepgevoel * * * *
Depressief * *
Kramp in spieren * *
Gewrichtspijn * * * *
Lichaamstrillingen-onwillekeurige bewegingen * *
Huidproblemen * * * *

De klachten zijn gehaald uit vragenlijsten aan vertegenwoordigers van de verschillende groepen.  De boodschap kan niet duidelijk zijn: het klachtenlijstjes is bijna identiek voor de verschillende groepen https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24029726/

Kruisverbanden en verwarring
Er zijn mensen met meerdere gevoeligheden tegelijk: elektrogevoeligen met comorbide (voorkomen van twee of meer aandoeningen of stoornissen bij één persoon) intoleranties voor geuren of UV licht of lichtgevoeligen met een gevoeligheid voor EMV. Blijkbaar hebben deze mensen een uiterst gevoelig afgesteld systeem voor detectie van ongebruikelijke omgevingsprikkels (wetenschappelijk zeer moeilijk en in 2021 wetenschappelijk nog niet te bewijzen).

Hulp gevraagd
Wie meent overgevoelig te zijn voor de een of andere milieufactor, zal zijn arts vragen stellen over wat hij eigenlijk aan moet met zijn toestand. Het vermoeden van CPLD en corona zijn erkend als officiële ziekten waar de huisarts moet helpen (tot overdreven bij corona). In tegenstelling tot in Duitsland waar MCS als een ziekte erkend wordt, wordt MCS in Nederland niet als ziekte erkend, net zoals EHS niet als ziekte erkend wordt.

Niet officieel een ziekte (SOLK)
De huisarts heeft geen antwoord op EHS omdat het probleem niet is beschreven. Er zijn tenslotte geen meetbare of detecteerbare lichamelijke afwijkingen en er kan geen diagnose gesteld worden. De problemen vallen dan onder het begrip ‘somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) en intussen zijn er gespecialiseerde instituten opgericht om dergelijke patiënten te helpen. https://stralingsleed.nl/blog/wordt-van-een-hooggevoelig-iemand-geen-elektrogevoelig-iemand/. Daar ziet men het probleem als een psychologisch geval waar de patiënt mee moet zien te leven. Cognitieve gedragstherapie is de favoriete behandeloptie. Diverse mensen uit groep van elektrogevoeligen hebben met de behandeling ingestemd, maar heel zelden zegt men daarvan te zijn opgeknapt; in tegendeel.

Het verslag van elektrogevoeligen die zo ontzettend graag van hun klachten af wilden, kwam er helaas op neer dat ze niet van hun probleem af geholpen zijn en er zelfs slechter uit kwamen dan ze er in gingen (logisch toch met alle toegenomen elektromagnetische velden?)

Zoekend naar een oplossing als EHS ‘er
Kortom, zoek het zelf maar uit als elektrogevoelige. In digitale vorm is er informatie, na goed zoeken en vertalen, waar het aan schort, hoe met de klacht om te gaan en wat er eventueel aan de vijandige kunstmatige elektromagnetische velden bestaan. Wat er gedaan moet worden om het leven weer enigszins dragelijk te maken. Deze informatie is voor de ernstig elektrogevoelige echter niet te vinden want die hebben geen computer meer. Daarom is het bittere noodzaak dat er in dit land belangstelling komt voor deze problematiek komt. Dat huisartsen mogen helpen en dat er een groot gebied komt zónder draadloze technologieën.

https://stichtingehs.nl/blog/milieugevoeligheden-i-allen-krijgen-dezelfde-stressklachten-door-een-zieke-leefomgeving
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24029726/
https://www.happywork.be/verschil-hooggevoelig-hoogsensitief-hsp/