Elektromagnetische velden (EMV ‘s) die ons dag en nacht 24/7 omringen, kunnen de werking van het immuunsysteem van een mens  verstoren, en allergische ontstekingsreacties en andere klachten veroorzaken terwijl het de reparatiemechanismen van het lichaam is verstoort en niet meer herstelt: https://www.greenmedinfo.com/blog/how-emfs-disturb-your-immune-system2?fbclid=IwAR1w4oB7mLDNcslHx3XrZGl5a4KiMSwg3k4HXO6g7OD1WuTViYiUTGpqMpk

Onderzoeksgroep GreenMedInfo Research Group
De GMI Research Group (GMIRG) onderzoekt belangrijke gezondheids- en milieukwesties. Speciale nadruk hierbij wordt gelegd op de gezondheid van het milieu t.o.v. alles wat leeft.  Gericht en diepgaand onderzoek zal de huidige toestand van de mens onderzoeken  t.o.v.de ware toestand van de omgeving.

De huidige toestand
We leven in een tijd, waarin de kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) van mobiele telefoons, basisstations voor mobiele telefoons, wifi-apparaten, hoogspanningslijnen, zendmasten, computers, televisies en magnetrons ons 24/7 omringen met hun onzichtbare, reukloze en onhoorbare frequentiegolven. Olle Johansson, Ph.D. universitair hoofddocent en hoofd van de afdeling Experimentele Dermatologie, Afdeling Neurowetenschappen, aan het Karolinska Instituut in Zweden, vraagt zich af of mensen op den duur een dergelijke aanval wel kunnen overleven. De eerste mensen waarschuwen al eind vorige eeuw.

Professor Olle Johansson
Een van de belangrijkste onderzoekers naar elektrosensibiliteit en de effecten van de elektromagnetische velden (EMV) en die weet hoe groot de macht van de telecom is, is Professor O. Johansson van het Karolinska Instituut. Prof. Johansson en zijn collega’s waarschuwen al langer (sinds eind vorige eeuw) dat draadloze communicatie gevaarlijk is voor de gezondheid en mensen ziek maakt. Eind vorige eeuw komt hij tot de conclusie dat de bestaande limieten van het (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) voor de elektromagnetische velden ontoereikend zijn om de volksgezondheid te beschermen. Dat de limieten drastisch moeten worden bijgesteld.

Prof. O. Johansson en tegenwerking van de telecom?
Deze constatering is hem als wetenschapper niet in dank afgenomen want in juli 2014 krijgt professor Johansson voor de tweede maal te horen van het bestuur van het Karolinska Instituut dat de ruimte die hij nodig heeft voor onderzoek, kleiner moet worden. Wederom een belemmering om zijn werk te kunnen uitvoeren. Deze keer leven veel mensen met de wetenschapper mee. De officiële reden is dat het een financiële kwestie is maar het vermoeden is dat deze ingreep door het Karolinska Instituut wordt gedaan onder druk van de telecomindustrie.

De reactie van Prof. Johansson
“Helaas, klopt het. De verliezer ben ik echter niet, maar de mensen in nood. De elektrogevoeligen die ondersteuning nodig hebben en antwoorden willen. Bezorgde ouders die zich zorgen maken over de steeds groter wordende hoeveelheid elektromagnetische velden in scholen en opvang centra. Kankerslachtoffers die zich afvragen of de smartphone de oorzaak is van de kanker.”

Verontwaardiging
De verontwaardiging over het besluit van het bestuur van het Karolinska Instituut is wereldwijd groot. Collega’s wetenschappers en organisaties die via websites de taak van journalisten overnemen en de burgers waarschuwen, steunen hem. Sturen adhesie betuigingen naar prof. Johansson en tegen het bestuur van het Karolinska Instituut is een petitie gestart om de werkruimte, van prof. Johansson zo te laten. Laat professor Olle Johansson zijn uiterst belangrijk onderzoek op elektrogevoeligheid voortzetten. De vrijheid van wetenschappelijke meningsuiting en onafhankelijk onderzoek is in het geding! Het werk van de professor wordt voornamelijk betaald door particuliere fondsen. Het bestuur van het Karolinska instituut, kwam terug op de mededeling en prof. Johansson behoud de ruimte voor onderzoek.

Jaren later (in 2017) bewijst Prof. Olle Johansson dat: “in vergelijking met 10 jaar geleden het binnendringen van straling in het lichaam 1.000.000.000.000.000.000 (1quintillion) keer zoveel is als toen ”.

EMV’s verstoren het menselijk lichaam
Onafhankelijke wetenschappers (niet afhankelijk van de telecom) wijzen vooral op schadelijke effecten van langdurige, chronische blootstelling, ook bij veldsterktes die ver onder de huidige grenswaarden liggen. De huidig geldende grenswaarden zijn enkel gebaseerd op thermische effecten (opwarming van lichaamsweefsel) en houden geen rekening met de biologische effecten in een lichaam.

Professor Johansson:  “kunstmatige elektromagnetische velden (EMV’s) die in de 21ste eeuw in het dagelijks leven overal aanwezig zijn, verstoren het menselijk lichaam op cellulair niveau, al op lage of zeer lage (niet-thermische) niveaus”. Prof. Johansson liet zien dat een elektromagnetisch veld cellen kan veranderen alsook het moleculaire reactie pad in de cellen! Duizenden peer-reviewed studies tonen aan dat je bij een stukje weefsel, je zeker geen mobiele telefoon of andersoortige gadgets  moet gebruiken. Dit geeft gezondheidsrisico’s voor de mens. Deze argwaan en vermoedens worden iedere dag sterker wanneer er weer een nieuwe studie opduikt die de correlaties tussen EMV en gezondheidsproblemen bij mensen laat zien zoals: verminderd korte termijn geheugen, onvruchtbaarheid, kanker, immuunsysteemveranderingen, hersenproblemen enz.”

Mestcellen in het beenmerg
Mestcellen of mastocyten  komen normaal in het lichaam voor en spelen een rol bij de afweer. Het zijn gespecialiseerde cellen die zich bevinden in weefsels dat in contact staat met de buitenwereld. Ze zitten in het beenmerg als dieppaarse cellen die vol korrels zitten korrels met onder ander histamine of heparine. Ze spelen een rol bij de immuunrespons. Onderzoek toont aan dat blootstelling aan EMV een toename van mestcellen en andere fysiologische veranderingen stimuleren die wijzen op een allergische reactie en ontstekingsaandoeningen.

Prof. Johansson is van mening dat de snelle stijging van de incidentie van allergieën, astma en andere gevoeligheden wereldwijd een waarschuwingssignaal is, aangezien chronische blootstelling aan elektromagnetische velden kan leiden tot immuun-disfunctie, chronische allergische reacties, ontstekingsreacties en een algehele slechte gezondheid. EMV-blootstellingen zijn ook in verband gebracht met een aantal specifieke effecten op het immuunsysteem, waaronder:

Overreactie van het immuunsysteem Verandering van immuuncellen
Sterke toename van mestcellen in de bovenste lagen van de huid Grotere omvang van mestcellen bij elektrohypersensitieve personen
Onderdrukte of verminderde immuunfunctie Verminderd aantal natuurlijke killercellen, immuuncellen die helpen bij het doden van met virussen geïnfecteerde cellen en het onder controle houden van vroege tekenen van kanker 
Negatieve effecten op zwangerschap  

Geschat wordt dat tot 10% van de bevolking in de VS, Zweden, Zwitserland, Duitsland, Nederland, Noorwegen en vele andere landen getroffen is door elektrohypersensitiviteit (EHS). EHS, een aandoening die leidt tot een aantal fysieke en cognitieve symptomen bij blootstelling aan elektromagnetische velden. Veelvoorkomende symptomen van EHS zijn:
– slaapstoornissen (niet in slaap komen en niet wakker kunnen worden);
– duizelig gevoel;

– oorsuizingen (tot een irritante hoge piep);
– jeukende hoofdhuid;
– hoofdpijn;
– opwarming gezichtshuid en andere lichaamsdelen als ellebogen;
– opgejaagd, nerveus gevoel;
– vreemde bewegingen( schokken) in benen;

– huiduitslag, ontwikkeling eczeem tot verbrandingsverschijnselen toe;
– verlammingsverschijnselen in het gezicht
– hartkloppingen en zelfs een gevoelige knellende band om ribben en linkerbovenarm;

– problemen met spreken( de woorden zitten in je hoofd maar komen er hakkelend of niet uit (net of je dronken bent);
– griepgevoel (mijn ervaring is er als een ‘zombie’ uit zien en voelen) en een pijnstiller werkt niet;
– gevoel van dodelijke vermoeidheid;
– pijnlijke benen tot zelfs door de benen zakken;
– blauwe plekken op armen en benen zonder je gestoten te hebben;
– reuma achtige klachten in gewrichten (vliegend naar alle gewrichten)
– maag- en darmproblemen met als gevolg veel moeten overgeven of diarree.

Volgens Prof. Johansson: ” is het duidelijk uit de voorlopige gegevens dat er verschillende biologische veranderingen aanwezig zijn bij elektrogevoelige mensen die nu al elektrogevoelig zijn. Biologische effecten van blootstelling aan EMV kunnen optreden bij niveaus die aanzienlijk onder de nationale en internationale limieten liggen van het ICNIRP. Biologisch gebaseerde blootstellingsnormen, die erin 2021 nog niet eens zijn, zijn nodig om mensen te beschermen tegen de effecten van zelfs de lage EMV-blootstelling”.  

1.000 onderzoeken bewijzen de nadelige effecten van elektromagnetische velden
Helaas zal de uitrol van 5G en de bijbehorende gevolgen voor de gezondheid, drastisch verhoogd worden. De hoeveelheid bewijzen die aantonen dat kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden schade veroorzaken, is te groot geworden om te negeren. Op GreenMedInfo.com staan meer dan 1.000 EMV-samenvattingen en hun verband met oxidatieve stress, DNA-schade, kanker, ontstekingen en meer.

“Levende organismen kunnen lage milieuniveaus van deze velden al detecteren en er onmiddellijk op reageren”, schreef Henry Lai van de afdeling bio-engineering aan de Universiteit van Washington in Seattle in 2017.”

Henry Lai is wetenschapper, onderzoeker en emeritus hoogleraar bio engineering aan de Universiteit  en hoofdredacteur van Electromagnetic Biology and Medicine . 

Foto: https://www.greenmedinfo.com/blog/how-emfs-disturb-your-immune-system2?fbclid=IwAR1w4oB7mLDNcslHx3XrZGl5a4KiMSwg3k4HXO6g7OD1WuTViYiUTGpqMpk
https://www.wirelessinfo.nl/nieuws/van-andere-media/215-interview-met-stralingsexpert-professor-olle-johansson
https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/