Weer(s)beïnvloeding of weerbeheersing is het doelbewust manipuleren of veranderen van het milieu met als doel het weer te veranderen. In 1977 werd de Milieumodificatieconventie (ENMOD) getekend, dat dergelijke beïnvloeding voor militaire of andere doeleinden verbiedt. Dit verdrag is in 2019 door 78 lidstaten door de betreffende regering officieel bekrachtigd.  O.a door Nederland, België, Duitsland maar niet door Frankrijk. Maar houden landen zich hier welaan?https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_parties_to_the_Environmental_Modification_Convention

Weersbeïnvloeding als wapen
Want dat weersbeïnvloeding als wapen wordt ingezet blijkt uit gegevens van voor 1977. Tijdens de Vietnamoorlog van 1955 tot 1975 heeft de VS weersbeïnvloeding als wapen gebruikt. Operatie Popeye had als doel de Vietnamese troepen te hinderen door het extra te laten regenen vooral tijdens moesson. Dit deed men door verschillende chemicaliën in tonnen uit vliegtuigen te droppen. Toen al.

Het weer manipuleren
Kunstmatige weersbeïnvloeding wat bekend mag worden is;
-in de fruitteelt en wijnbouw. Door vorstschade te voorkomen wordt de ontluikende bloesem in het voorjaar bij voorspelde vorst o.a. besproeid met water  https://www.weeronline.nl/nieuws/waarom-spuiten-telers-fruitbomen-bij-vorst-nat-met-water. Ook (eventueel aangelegde) grote wateroppervlakten zorgen voor bescherming tegen vorstschade;
-door het strooien van zilverjodide en een mix van natrium- en kaliumchloriden op wolken, kan men eveneens regen maken. De techniek achter het beïnvloeden van deze gemaakte neerslag heet ‘cloud seeding’, ofwel wolken zaaien;
-bij het project HAARP (zie hieronder: weersbeïnvloeding door HAARP)

Weersbeïnvloeding door cloud seeding
Wetenschappers zijn al langer bezig om door middel van laser het weer te sturen. In 2014 is er een doorbraak. Een laser met hoog vermogen straalt in een wolk en wordt daarbij ondersteund door een tweede laserstraal. Die tweede laser dient als energieopslag en maakt dat de eerste laser een veel grotere afstand kan overbruggen. Zonder die tweede laser zou de eerste veel sneller afbreken, iets wat tot 2014 steeds het probleem was. Door met de juiste laser de deeltjes te stimuleren wordt bepaald waar en wanneer het regent. Dit kan helpen om klimaatverandering tegen te gaan.

De regen wordt dus veroorzaakt door menselijk ingrijpen, door cloud seeding. Vliegtuigen waren uitgerust met speciale fakkels met kristallen zilverjodide. Die worden afgevuurd in de stapelwolken met een stijgende luchtbeweging. Deze updrafts ‘zuigen’ de kristallen in de wolk, waar ze kleine waterdeeltjes aantrekken. Vervolgens botsen deze deeltjes, worden zwaarder en vallen dan als regen uit de wolk. De (De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gaven 12,6 miljoen euro uit aan cloud seeding. Juist door het gebruik van lasers vloeien de geladen deeltjes in een wolk laten weg en wordt zo voorkomen dat er een bliksem ontstaat. En zo is weer op bestelling binnen handbereik.

In Dubai
Zo ook in Dubai in 2020. Het in Dubai 3 dagen hard en veel maar dat kon de stad duidelijk niet aan. Straten stonden blank en het verkeer liep compleet vast, de autorace ‘24 Uur van Dubai’ werd stopgezet omdat het racecircuit blank stond en vliegvluchten werden geannuleerd.

Australië 2021
Hebben we het extreme weer te danken aan het ingrijpen in de natuurlijke processen? In maart 2021 namelijk hebben zware overstromingen in Australië duizenden mensen op de vlucht gejaagd. In totaal hebben al meer dan 18.000 mensen hun huizen verlaten. In sommige delen van de staat New South Wales is in minder dan een week tijd 900! millimeter regen gevallen. Rivieren zijn buiten de oevers gelopen en het water gutste over dammen van stuwmeren heen. De overstromingen hebben een spoor van vernieling getrokken over de dichtbevolkte buitenwijken van Sydney, tot in de slaperige kuststadjes Taree en Kempsey aan toe, honderden kilometers verderop.

Europa 2021
En in juli vonden zware overstromingen plaats in Midden-Europa vooral het noordwestelijk binnenland van Midden-Europa, zoals in Duitsland, België, Frankrijk en Nederland (Limburg). Met als gevolg surrealistische beelden, enorme schade, ontwrichte levens en vele vermisten en doden. Volgens de plaatselijke media tot nu toe (28 juli) zeker 170 mensen in Duitsland, in België 37 en in Frankrijk 4. De overstromingen zijn het gevolg van aanhoudende regenbuien die rivieren veranderden in kolkende nietsontziende en verwoestende waterstromen die alles meesleurden.

China 2021
China kampt in het oosten van het land eveneens in juli met extreem weer.  De waterstanden van de zijrivieren van de Gele Rivier en de Hai He overschreden de alarmniveaus. Het water is in Zhengzhou het metrostelsel gelopen, treinstellen kwamen onder water te staan, auto’s drijven door de straten, een dam is doorgebroken en de schade aan de landbouw loopt in de miljoenen. Er zijn militairen ingezet om te helpen bij de bestrijding van de wateroverlast. Lokale media melden dodelijk slachtoffers en ongeveer 100.000 mensen die werden geëvacueerd https://www.nu.nl/algemeen/6146764/doden-door-extreme-regenval-in-oosten-van-china-passagiers-vast-in-metro.html?redirect=1. Volgens Chinese meteorologen was het de zwaarste regenval in duizend jaar. 

Weersbeïnvloeding door HAARP?
Heeft HAARP met deze vreselijke beelden te maken. HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program is in 1990 gebouwd door het  Amerikaans militair  (USA Air Force) en civiel onderzoeksinstituut in Alaska, om onderzoek te doen naar de ionosfeer. Het gebied van onze atmosfeer, op 50 km tot 1.000 km hoogte, waar de concentratie vrije elektronen voldoende is om de voortplanting van radiogolven te beïnvloeden.

De verantwoordelijkheid voor de HAARP-faciliteiten en -uitrusting is in 2015 formeel overgedragen van het leger aan UAF (de University of Alaska Fairbanks). Om het UAF gezag en managementcontrole  te geven, is een Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) opgesteld. http://stralingsleed.nl/blog/haarp-de-geheime-weermakers/

Het UAF gaat een “kunstmatige  aurora” opwekken die binnen Alaska met een gevoelige camera gefotografeerd kan worden. https://www.pi4raz.nl/index.php/2017/10/18/wetenschappers-proberen-aurora-op-te-wekken/ .

Werking HAARP
HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program. HAARP is een onderzoeksprogramma naar de ionosfeer. Het onderzoek richt zich op hoogfrequente elektromagnetische bestraling van de ionosfeer, waardoor deze lokaal tijdelijk wordt vervormd. De website van het HAARP-project erkend dat er experimenten worden uitgevoerd waarbij elektromagnetische frequenties worden gebruikt om gepulseerde, gerichte energiebundels af te vuren om “tijdelijk een beperkt deel van de ionosfeer te “prikkelen”. Het opwarmen van de ionosfeer stelt wetenschappers in staat om direct gecontroleerde experimenten uit te voeren, wat een zeldzaamheid is in de atmosferische natuurkundige verschijnselen.

Een radarspecialist van de Ruimtevaart Universiteit van Embry-Riddle zegt : “in de astrofysische wetenschappen kunnen we bijna nooit actieve experimenten doen. Vrijwel altijd zitten we te wachten tot de zon wat energie wenst uit te stoten en er dingen gaan gebeuren. HAARP geeft ons de mogelijkheid om dit systeem te prikkelen en zo te kunnen begrijpen hoe het hele systeem nu eigenlijk werkt.”

Nadelige gevolgen voor de mensheid
Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat het manipuleren van het weer nadelige gevolgen kan hebben voor de mensheid. We kunnen niet beslissen over wanneer en waar het regent, sneeuwt of hagelt zonder te onderkennen dat dit een verstoring van de natuurlijke balans teweegbrengt. Oplossingen voor de huidige milieu- en ecologische problemen moeten gezocht worden in de samenwerking met onze planeet, niet in het beheersen en exploiteren ervan.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Weerbe%C3%AFnvloeding#cite_note-2
Foto: https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/wist-je-dat/kun-je-het-weer-op-bestelling-krijgen/
http://stralingsleed.nl/blog/haarp-de-geheime-weermakers/
https://blog.richardvanhooijdonk.com/wolken-zaaien-en-orkanen-manipuleren-zijn-we-in-staat-om-het-weer-te-beheersen/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4982556/cloud-seeding-dubai-hoe-werkt-het
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/19/overstromingsblog-19-juli-a4051570