Nadat de FCC (Federal Communications Commission) in januari 2021 geen bewijs heeft gevonden van schade veroorzaakt door alle kunstmatige draadloze technologieën, hebben CHD (Children’s Health Defense) en toonaangevende milieu- en gezondheidsorganisaties een rechtszaak aangespannen tegen de FCC. CHD en milieu- en gezondheidsorganisaties hebben 11.000 pagina’s met bewijsmateriaal toegevoegd dat de conclusie van de FCC tegenspreekt. Dat de FCC het fout heeft.

Al vanaf eind vorige eeuw wordt het publiek verteld dat er geen bewijs is dat draadloze technologie schadelijk is. Claims met betrekking tot schade door 2G, 3G, 4G of 5G zijn afgedaan als ‘complottheorie’ en ‘zit tussen de oren’ en hij of zij is van ‘lotje getikt’ is. Met andere woorden; ze verzinnen het!

Het CHD (Children’s Health Defense), de belangen-behartigingsgroep voor kinderen onder leiding van Robert F. Kennedy Jr. en milieu- en gezondheidsorganisaties, hebben echter bewijsmateriaal tegen de FCC en zeggen dat de schade bewezen is en hebben 11.000 pagina’s met bewijsmateriaal ingediend ter ondersteuning van hun beweringen. De zaak is behandeld door de Amerikaanse hoven van beroep van het DC Circuit op 25 januari 2021  https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2021/01/27/11-000-paginas-met-bewijsmateriaal-ingediend-in-de-landmark-5g-zaak-tegen-de-fcc-hoorzitting-op-25-januari/ De rechter  Wilkins, een chemisch ingenieur van opleiding, zei tegen de FCC: ” Ik ben geneigd tegen u te regeren .” https://childrenshealthdefense.org/defender/judge-to-fcc-i-am-inclined-to-rule-against-you/

In december 2019 sloot de FCC (Federal Communications Commission) een onderzoek af dat het in 2013 was gestart. De commissie FCC vroeg hier het publiek om opmerkingen in te dienen over de vraag of de FCC haar gezondheidsrichtlijnen uit 1996 voor radiofrequente (RF) straling, uitgezonden door draadloze apparaten en infrastructuur, moest aanpassen. Ongeveer 2.000 opmerkingen werden ingediend bij de FCC, waar verwezen werd naar duizenden onderzoeken die duidelijk en diepgaand bewijs van schade aantoonden. De opmerkingen zijn ingediend door wetenschappers en wetenschappelijke organisaties, zoals de BioInitiative en EMF Scientist, door artsen en medische organisaties, door steden als Boston en Philadelphia en honderden ouders van kinderen die al gewond zijn geraakt door deze technologie.  

Niks aan de hand
De FCC concludeerde echter, op 4 december 2019, dat er géén bewijs is gevonden dat de draadloze technologie schade veroorzaakt en dat het niet nodig is om de richtlijnen te herzien. De FCC-beslissing bood tevens geen analyse van de bevindingen en negeerde het bewijs van ziekte en verdedigde haar beslissing niet met bewijs. Decennia lang wordt het publiek dan ook verteld dat er geen bewijs is dat draadloze technologie schadelijk is. Beweringen over 5G-schade worden gewoon afgedaan als ‘ complottheorie’.

Rechtszaak
Daarop Tegen deze uitspraak werden twee rechtszaken aangespannen. werden twee rechtszaken aangespannen tegen de FCC. Een door het  Environmental Health Trust (EHT), Consumers for Safe Cell Phones en van de Children’s Health Defense (CHD) en extra indieners, waaronder prof. David Carpenter, de co-redacteur van het BioInitiative Report met een uitgebreide recensie van de wetenschap door 29 vooraanstaande wetenschappers en volksgezondheidsexperts.

Artsen
De zaak van Childeren’s Health Defense (CHD) werd ook vergezeld door artsen die de ziekte in hun klinieken zagen en door ouders van kinderen, die ziek zijn geworden doorde straling van alle draadloze apparaten. En door een moeder wiens zoon stierf aan glioblastoom (hersentumor door alle draadloze). Ze voerden aan dat, gezien het overweldigende bewijs, de FCC in strijd is met de wet en dat de beslissing van de FCC grillig is, willekeurig en misbruik makend is van niet evidence-based (beschikbaar bewijs). Indieners voerden ook aan dat de FCC de National Environmental Policy Act (NEPA) schend omdat het Agentschap geen rekening hield met de milieueffecten van zijn besluit en de Telecommunicatiewet van 1996 (TCA) niet naleefde omdat het geen rekening houd met de impact van dit besluit over volksgezondheid en veiligheid.

De Gezamenlijke Bijlage
De Gezamenlijke Bijlage bevat verwijzingen naar duizenden peer-reviewed (https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/) wetenschappelijke onderzoeken die DNA-schade aangeven. https://www.youtube.com/watch?v=pKUGJsjQeGY

Het bewijs toont schadelijke effecten op de hersenen, waaronder verminderde doorbloeding en schade aan de bloed-hersenbarrière, cognitieve en geheugenproblemen en effecten op slaap, melatonineproductie en mitochondriale schade. Er werd ook een causaal mechanisme van schade vastgesteld. Oxidatieve stress, een mechanisme van schade dat kan leiden tot kanker, niet-kankeraandoeningen en DNA-schade werd gevonden in 203 van 225 onderzoeken.

National Academy of Sciences, Engineering and Medicine (NAS)
In december 2020 bracht de National Academy of Sciences, Engineering and Medicine (NAS) een rapport uit waarin werd vastgesteld dat de oorzaak van de symptomen van de Amerikaanse diplomaten in Cuba en China radiofrequente (draadloze) wapens zijn https://stralingsleed.nl/blog/worden-radiogolven-en-hoger-gebruikt-om-de-vijand-uit-te-schakelen-als-oorlogsmiddel/. De NAS werd aangesteld door het Department of State. Het rapport verwijst naar veel van hetzelfde bewijs dat tegen de zaak van de FCC is ingediend. Onderkant formulier Niettemin ontkende de FCC nog steeds het bewijs en het klachten hebben en ziek worden van alle draadloze technologieën. Voor degenen die reageren op alle draadloze technieken heeft het echter ingrijpende gevolgen. Wat doet het met ons nageslacht  zonder gedegen onderzoek?

Environmental Health
“Environmental Health Trust is opgericht in 2007 en werkt eraan om het publiek te beschermen tegen radiofrequente straling en publiceerde een kritisch onderzoek naar waarom kinderen veel kwetsbaarder zijn”, zegt Devra Davis Ph.D. MPH, president en oprichter van Environmental Health Trust. “De FCC heeft onze uitgebreide inzendingen door de jaren heen stelselmatig genegeerd. Juist waarin duidelijk de schade wordt gedocumenteerd en uitgelegd. Zoals de erfenissen van lood, asbest en tabak ons ​​leren, verdient deze kwestie de onmiddellijke aandacht van onze federale overheid en wereldwijd van alle overheden, om de gezonde toekomst van onze kinderen te beschermen. “

Childeren’s Health Defence
“Dit is van het grootste belang voor alle kinderen en Childeren’s Health Defence  werkt dan ook mee om duidelijk te maken waar de wereld mee bezig is” zegt de voorzitter van de organisatie, Robert F. Kennedy Jr. “Het Amerikaanse publiek wordt niet voorgelicht wat betreft de kunstmatig elektromagnetische velden. De richtlijnen van de FCC zijn decennia oud en gebaseerd op wetenschappelijke aannames die onjuist zijn gebleken. Het falen en negeren van de volksgezondheid is duidelijk gezien de groeiende en wijdverbreide aandoeningen met hersenschade, leerstoornissen en een groot aantal complexe neurologische syndromen.” Kennedy voegde eraan toe: “Het overweldigende experimentele en menselijke bewijs dat de FCC heeft genegeerd, laat er geen twijfel over bestaan ​​dat draadloze technologie een belangrijke factor is die bijdraagt ​​aan schade aan het lichaam. De FCC heeft laten zien dat haar voornaamste belang het beschermen is van de telecomsector en het maximaliseren van de winst. Dit is simpelweg ontoelaatbaar.”

27-1-2021 zegt rechter Wilkins, een chemisch ingenieur van opleiding, tegen de FCC: “Ik ben geneigd tegen u te regeren”. De FCC heeft laten zien dat haar voornaamste belang alleen de bescherming van de telecomindustrie is en het maximaliseren van haar winst!  Gewoon onverdedigbaar.”

Kom in verweer tegen het massale draadloze. Niet voor uzelf? Doe het dan voor ons nageslacht!

Foto: https://childrenshealthdefense.org/news/robert-f-kennedy-jr-s-childrens-health-defense-submitted-historic-case-against-u-s-government-for-wireless-harms/
https://childrenshealthdefense.org/defender/landmark-5g-case-against-fcc-hearing-set-jan-25/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=a84470c7-e480-4074-bb6a-1945be67a60d&fbclid=IwAR118DYJLc9HTh8MUgD9SDuu4c2J8PUMBc2bOB2o9XW-NmjfPclKp1vhM8c
https://childrenshealthdefense.org/seeking-justice/legal/chd-v-federal-communication-commission-fcc/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bioinitiative_Report
https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html
https://bioinitiative.org/preface/