Krijgen wij zonder dat we dit  weten en willen een onvrijwillige chemokuur

Chemtrail
Een chemtrail is een samentrekking van de Engelse woorden chemical (chemisch) en trail (spoor) en daarmee een variant op het condensspoor van vliegtuigen. De term werd geïntroduceerd toen duidelijk werd dat naast water en CO2 ook andere chemicaliën werden gebruikt tijdens een vlucht.

Officieel (1995 zijn de eerste meldingen van dit fenomeen gedaan) geven experts op het gebied van de atmosfeer aan dat chemtrails niet bestaan en dat de karakteristieken die aan deze sporen worden toegedicht simpelweg de kenmerken zijn van condenssporen die verschillend reageren onder wisselende omstandigheden tijdens de vlucht.

Het bestaan van chemtrails toegegeven!
Sinds 2016 wordt toegegeven door de toenmalige directeur van de CIA, John O’Brennan: dat chemtrails bestaan! https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/chemtrails-gezondheid/cia-baas-bevestigt-chemtrails-bestaan/

In chemtrails zitten allerlei gifstoffen, bedwelmende stoffen en virussen die gesproeid worden door militaire “tanker”-toestellen, door gespecialiseerde privé-maatschappijen (bijv. Evergreen in de USA) of door burgerluchtvaartuigen (bijv. Ryan Air). Er zouden dus op wereldwijde schaal chemicaliën worden gesproeid vanuit vliegtuigen om de mensen te vergiftigen/rustig te houden/ziek te maken, vandaar de naam chemtrails.

Hoe zien chemtrails eruit?
Chemtrails worden overal in de wereld waargenomen. Het zijn de witte vliegtuigsporen die in de lucht blijven hangen en waarvan men denkt dat het verbrandingsdampen zijn van gewone vliegtuigen(contrails). Maar chemtrails waaieren uit en zijn lange tijd zichtbaar, terwijl contrails maximaal 20 minuten zichtbaar blijven.

Wat zit er dan in chemtrails
-zware metalen als barium, aluminium, strontium, cadmium en titanium;
-virussen, bacteriën, schimmels en mycoplasma’s (zijn verwant zijn met de pathogene soorten die men in een biologische oorlogsvoering gebruikt). Het zijn soorten die niet in de natuur voorkomen en de oorzaak zijn van veel  ‘moderne’ ziekten;
-chemische stoffen zoals polymere vezels, calciumchloride (CAC12), silver iodide (Agl) en ethyleendibromide (EDP) dat o.a. als pesticide gebruikt werd maar nu verboden is omdat het kankerverwekkend is en het immuunsysteem ondermijnt.

Hoe het gedaan wordt
Veel vliegtuigen worden speciaal voor het sprayen van chemtrails de lucht in gestuurd, o.a. vanaf Wright Patterson Air Force Base in Ohio, Amerika. Maar er zijn ook vliegtuigen waarvan de piloten en de rest van de crew er geen idee van hebben dat ze chemtrails aan het verspreiden zijn. Het uitrusten en onderhouden van het stortsysteem in deze vliegtuigen gebeurt meestal door speciaal opgeleide monteurs  op vliegvelden over de hele wereld. Soms wordt het gedaan door gewone luchtvaarttechnici die dan ingehuurd worden door het leger. Zij sluiten het stortsysteem aan op de uitlaat van vliegtuigen, waardoor de chemische lading tegelijk met de normale uitlaatgassen uitgestoten wordt.

De bedoeling van chemtrails
De eigenschappen van deze stoffen in de chemtrails kunnen het optimaal functioneren van het bewustzijn van de mens  blokkeren, het verstoren van het natuurlijk magnetisch veld rondom de aarde en de chemtrails kunnen zorgen voor uitzonderlijke weersveranderingen. Daarnaast is de toename van bedreigende ziektes en aandoeningen aan long en luchtwegen, huidziektes, chronische vermoeidheid is voor het grootste deel te wijten aan het sproeien van barium, deeltjes aluminium met andere stoffen.

IJskristallen contrails?
De zelfstandige Amerikaanse scheikundige J. Marvin Herndon (Journal of Geography, Environment and Earth Science International), zegt in 2020: ”het publiek en de wetenschappelijke gemeenschap zijn systematisch misleid door valselijk te geloven dat de alomtegenwoordige, besproeide ‘chemtrails’ onschadelijke ijskristallen contrails zijn. We hebben radiometrische metingen gepresenteerd die ondubbelzinnig de onjuistheid van die karakterisering bewijzen voor één specifiek, maar typisch geval. We laten in een meer algemeen kader zien dat de fysieke manifestaties van de luchtsporen inconsistent zijn met ijskristallen contrails, maar volledig consistent met aerosoldeeltjessporen*. We beschrijven mogelijke redenen voor het bedrog en noemen de uiterst nadelige gevolgen van het sproeien van deeltjes vanuit de lucht voor de gezondheid van mens en milieu. In het belang van het leven op aarde moet de wijziging van de natuurlijke omgeving door sproeien van deeltjes vanuit de lucht en andere methoden onmiddellijk en permanent stoppen”.

*Aerosolen hebben een direct en een indirect effect op het klimaat. Enerzijds doordat ze de invallende straling van de zon kunnen absorberen en weerkaatsen; het directe effect van aerosolen op het klimaat. Anderzijds treden aerosoldeeltjes in de atmosfeer op als condensatiekernen voor water en daarmee beïnvloeden zij de hoeveelheid waterdruppeltjes en dus hoeveelheid bewolking: het indirecte effect van aerosolen op het klimaat.

Chemtrails en de berichtgeving hierover
Dat het broeikaseffect gecreëerd wordt door chemtrails en mensen, flora en fauna hier behoorlijk door beïnvloed worden, wordt aan alle officiële kanten, heftig ontkend. De website Niburu echter, schrijft regelmatig over chemtrails en houdt hier informatie over bij. Websitehouder Anton Seuben verschaft eveneens informatie namens het SOPN (soeverein onafhankelijk Nederlands persbureau), journalist Toine Rongen schrijft regelmatig over chemtrails in Penthouse en de Canadese journalist William Thomas, die gespecialiseerd is in gezondheid en milieu, onderzoekt chemtrails en heeft er een documentaire over gemaakt. Een andere documentaire over chemtrails is van David Carnicom en op de  website Weaterwars.info (opgezet door een meteoroloog) zijn informatie en filmpjes te vinden over chemtrails. Op Weahterwars.info is zeer veel informatie te lezen over chemtrails en worden veel voorbeelden over extreme en vreemde weersomstandigheden, gestaafd met foto’s, gegeven. Ook Will Thomas, een gerenommeerd journalist en schrijver, geeft informatie over chemtrails. Oud-presidentskandidaat Dennis Kucinch, informeerde tijdens een symposium in 1999 over chemtrails die een rol spelen in de geheime ruimtewapenprogramma’s van het Pentagon. In 2001 probeerde hij de Space Preservation Act door het Amerikaanse congres te krijgen. Zijn voorstel mikte op een verbod van zowel alle mogelijke ruimtewapens als dat van chemtrails, die er voor zorgen dat de kracht van militaire radar- en radiogolven toeneemt. Gabrel Setter (Duitse journalist van Raum & Zeit) haalt bronnen aan die verklaren dat er in de Zwitserse lucht zevenmaal zoveel barium zit als normaal. Barium verzwakt de spieren, inclusief die van het hart. Aluminium (ook een ingrediënt van chemtrails) dat wordt ingeademd, tast vrijwel direct de hersenen aan en kan leiden tot Alzheimerachtige symptomen.

Gevolgen voor gezondheid
De nanodeeltjes die door onze afweer heen glippen doen iets met de kleinste biologische bouwblokken van de menselijke natuur. Ze kunnen zelfs zonder de cel binnen te dringen  tot veranderingen in het DNA leiden. En dat al helemaal als ze tot de celkern doordringen. De nano-deeltjes in chemtrails veroorzaken iets waar een lichaam zo 1-2-3 geen verweer tegen heeft zoals:
-Ademhalingsproblemen;
-Allergieën;
-Voorhoofdsholteontsteking;
-Blijvende droge hoest;
-Gezwollen brandende ogen;
-Griepachtige koorts;
-Keelpijn;
-Migraine;
-Duizeligheid;
-Warrig denken;
-Vermoeidheid;
-Gewrichtspijnen;
-Rugpijn, nekpijn, spierpijn;
-Schimmelinfecties.

Het lijkt erg veel op EHS https://stichtingehs.nl/wat-is-elektrohypersensitiviteit-ehs/gezondheidsklachten-straling

Ontkenning
Overheid en semi-overheid houdt informatie over chemtrails graag onbekend  en er is felle kritiek op degenen die informatie naar buiten brengen over chemtrails. Dit wordt afgedaan als een complottheorie. Of chemtrails worden verklaard als zijnde om het broeikaseffect tegen te gaan. Op de Niburu website staat dat zij benaderd zijn door een ex-werknemer van een bekende Nederlandse krant. Volgens deze journalist is er sprake van censuur over het onderwerp; chemtrails. Hier mag niets over gepubliceerd worden. Wat er in de krant komt wordt van bovenaf geregeerd: https://andernieuws.eu/ van  Janneke Monshouwer, 28 jaar bij de TV gewerkt, (als omroepster bij het  NOS Journaal) die  dit weet uit ervaring.

Het KNMI ontkent het bestaan van chemtrails
Een getuige meldde een raster van maar liefst 35 trails gezien te hebben, wat uitwaaierde tot een kunstmatig wolkendek maar het blijft bij ontkenning. Mensen zien het zelf met eigen ogen, maar het blijft bij ontkenning.  Weerjournaals zijn akelig stil over de vreemde waarnemingen in de lucht en vertellen er niets over. Marjolein Wenting van Luchtverkeersleiding Nederland zegt dat ze het woord chemtrails niet mogen gebruiken. Want ook boven Nederland zijn geregeld een wirwar aan chemtrails te zien. Zoveel contrails (vliegtuigsporen) van vliegtuigen is gewoon niet mogelijk, van nature door ‘gewone’ vliegtuigen. Wie nu nog zegt dit zijn vliegtuigstrepen (zoals op de foto’s) kijkt of nooit naar boven of is erg goedgelovig. Er zijn af en toe zelfs bijna geen patronen meer te ontwaren en het lijkt meer een soort deken van chemtrails. Sommige vliegtuigen maken zelfs een draaiende beweging om nog een keer terug te komen.

VROM ontkent, Defensie ontkent
Woordvoerder Willem Schmid (voorzitter van pilotenvakbond VNV), namens Platform Nederlandse Luchtvaart (PNL), ontkent het sproeien van chemtrails eveneens. Volgens hem is het logisch dat naarmate de lucht vochtiger is, de strepen langer te zien zijn. Volgens hem is men paranoia. Tja, chemisch sproeien is volgens Wikipedia: in de landbouw wordt dit toegepast om planten te beschermen tegen plagen, ziekten en overwoekering door onkruid. Chemisch sproeien bestaat dus gewoon.

Onderzoek en eerlijke informatie over chemtrails stuiten op felle reacties van overheden en semi-overheden, die ons willen geloven dat er niets aan de hand is. Maar er zijn teveel bewijzen dat chemisch sproeien absoluut niet onschuldige is en dat overheden en semi-overheden dit toelaten. Dat juist giftige sproeien verantwoordelijk is voor een verhoging van het broeikaseffect, maar ook voor een toename van veel gezondheidsproblemen.

En in het luchtruim….. is gewoon te zien dat er iets vreemds gebeurt. Bovendien is het weer wereldwijd totaal van slag!

https://www.wanttoknow.nl/trefwoorden/chemtrails/
https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/chemtrails-keihard-bewijs-in-officiele-berichten/
https://www.onweer-online.nl/forum/topic/21758/bestaan-chemtrails-nu-wereldwijd-toegegeven/
https://www.wanttoknow.nl/overige/chemtrails-een-bijzondere-meeting/
Snowden onthult schokkende waarheid achter Chemtrails Angel-Wings.nl
Het Grotere Plaatje – Chemtrails
https://www.journaljgeesi.com/index.php/JGEESI/article/view/11231 pagina 22-29
Gepubliceerd: 28 maart 2020
https://www.natuurdietisten.nl/impact-aerosols-chemtrails-op-gezondheid/
https://healthwatch.eu/nl/fotos-van-de-binnen-en-buitenkant-van-een-chemtrail-vliegtuig/
https://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/chemtrails2.pdf
Verslag piloot: https://www.warenwelenwee.nl/chemtrails.html
http://www.weerstationhaaksbergen.nl/weather/index.php/Categorie16/Bericht678.html
https://niburu.co/het-complot/5691-het-operationele-geheim-van-chemtrails-onthuld
Hemel onder Vuur, Fred Teunissen Een diepgaand onderzoek naar chemtrails https://www.bol.com/nl/nl/p/hemel-onder-vuur/9200000084762251/