Facebook heeft in Nederland weer onterecht factcheckers

Wikipedia zegt over factchecken: factchecking (feitencontrole) is nagaan of informatie en beweringen van bijvoorbeeld politici en deskundigen, correct en waarheidsgetrouw zijn. Het Instituut voor de Nederlandse Taal zegt: nagaan of beweringen in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Nepnieuws wordt afgekeurd. En terecht. Maar de nadelen van de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze toepassingen, wordt stelselmatig als nepnieuws bestempeld wanneer er gesproken wordt dat het geen schade geeft aan flora, fauna en mensen. Het is niet eens onderzocht door het ICNIRP, de Internationale Commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming, die gespecialiseerd zijn in niet-ioniserende stralingsbescherming! Sterker nog: ER MAG NIET OVER GESPROKEN WORDEN, HOUD DE MENSEN LEKKER DOM! De berichten over straling en 5G worden zelfs verwijderd door factcheckers! Dit is censuur in opmars. Ook Nederlandse politici grijpen naar instrumenten die ze wettelijk  veroordelen. Wat regeringsleiders als dictators in verschillende landen  toepassen maar zelf zijn ze geen haar beter!

De roep om ‘nepnieuws’ te bestrijden klinkt steeds luider. Overheden in binnen- en buitenland willen nepnieuws aanpakken, Facebook en Google hebben maatregelen aangekondigd en hebben factcheckers ingesteld. Om wat hun wat vinden nepnieuws is, te verwijderen. Net of de mens zelf niet bepalen kan wat hij/zij wil geloven. Op zich is nepnieuws aanpakken best goed, maar doe het dan ook goed en niet om belandrijke zaken te verwijderen wat nu gebeurd.  Of is het misschien een verkapte vorm van censuur van de overheid? Enne….het hebben  van censuur is toch het einde van een democratie? Nederland is dan geen democratie meer?

 Censuur
Vanaf 30 maart 2020 is er in Nederland weer feitencontrole op artikelen van Facebook. Artikelen betreffende de coronacrisis maar ook over de vorige draadloze netwerken en het nieuwe netwerk 5G. Dat gebeurt in samenwerking met het Franse persbureau Agence France-Presse (AFP) en het Duitse persbureau Deutsche Presse Agentur (DPA)meldt Facebook. Google heeft sinds 2018 de zoekmachine ‘Fact Check Tools’ gelanceerd om dingen te kunnen factchecken (verwijderen). Beide mediabedrijven (Google en Facebook) hebben ook een eigen netwerk met factcheckers in andere talen, waar vanuit Nederland mee overlegd zal worden. Facebook geeft de persbureaus een budget voor hun werkzaamheden.

Ook op YouTube worden sinds 2020, video’s met een verband tussen 5G en corona, direct verwijderd. De doelstelling van het verwijderen is het publiek en redacties te ondersteunen bij het bereiken van weloverwogen conclusies over informatie die mensen online kunnen vinden. Niet beseffend dat er artikelen verdwijnen die mensen moeten weten. Dat er een groot gat aan informatie ontstaat. Want maar weinig journalisten durven nog te schrijven over: over het gevaar van de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze dat er is ontstaan https://stralingsleed.nl/blog/eenzijdige-journalistiek-over-5g-is-er-sprake-van-censuur/ De voors én tegens, wat toch altijd hoort bij een eerlijke kijk op dingen vormen, vormen.

Een belachelijke tegenstrijdigheid van de oorzaak van de dode vogels in Den haag
Wetende helaas uit ervaring welke negatieve impact de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze hebben, is het wel heel schrijnend om mee te moeten maken hoe er in ons land mee om wordt gegaan. Neem de dode spreeuwen in 2018. De periode dat het 5G netwerk getest werd in Nederland op verschillende plekken, zo ook in Den Haag. Vanaf week 42 in 2018, worden er dode spreeuwen in het Huijgenspark te Den Haag gevonden. Namelijk:
-vrijdag 19 oktober 30 dode spreeuwen;
-woensdag 24 oktober 30 dode spreeuwen;
-donderdag 25 oktober 88 dode spreeuwen;
-donderdag 1 november 138 dode spreeuwen;
-vrijdag 2 november 7 dode spreeuwen;
-zaterdag 3 november 44 dode spreeuwen.

Toeval bestaat niet
Laat nu twee medewerkers van de KPN vertellen dat ze net voorafgaand aan het voorval van de vele dode vogels in Den Haag, twee frequentietesten (met de 3,41 gigahertz (Ghz) tot 3,445 Ghz (staat officieel geregistreerd) hebben uitgevoerd in de omgeving waar de dode vogels zijn gevonden. Dat langs het spoor nóg drie antennes met dezelfde hoge frequenties zijn getest en dat het Huijgenspark precies ligt op het punt waar de straling van meerdere zenders samen vallen. De wetenschappers (of overheid?) willen ons echter doen geloven in 2019, dat de vogels met grote kracht ergens tegenaan zijn zijn gevlogen en dat dit gebeurd zou zijn omdat de vogels in paniek zijn geraakt door bijvoorbeeld een jagende uil of een andere verstoring. Honderden vogels dood door een jagende uil? En dit geloven mensen? Hier wordt niet gelogen maar wel de boel enorm verzwegen want een verstoring die logisch lijkt is: de test- activatie van de 5G masten! https://stralingsleed.nl/blog/vogels-vallen-dood-neer-en-een-link-naar-elektromagnetische-velden/

 Geen bewijs
Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid bundelt kennis op het gebied van de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze (EMV) mogelijkheden. Het Kennisplatform geeft kennis over deze elektromagnetische velden voor de wetenschap en voor de burger. Het Kennisplatform EMV werkt samen met het: RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom en ZonMw. De Gezondheidsraad heeft een adviserende functie binnen het Kennisplatform. De uitrol van 5G gaat echter gewoon door omdat het Kennisplatform EMV nog altijd zegt: er is geen bewijs gevonden dat de EMV van 5G negatieve gezondheidseffecten hebben. Dat de klachten die elektrogevoeligen ervaren, heel reëel en ernstig kunnen zijn en de kwaliteit van leven erg nadelig beïnvloeden wordt maar dat de oorzaak van de klachten wetenschappelijk nog niet duidelijk zijn. Het is maar net welke wetenschap je geloven wilt:  https://stralingsleed.nl/blog/de-wetenschap-mag-niet-waarschuwen-voor-het-gevaar-van-draadloos-gebruik/ Bij mij is het wél ontstaan door het wonen 150 meter van de kerktoren en onze zoon kreeg het ook.

Contradictie
De commissie beoordeeld in haar analyse: september 2020 (1/3), of elektromagnetische velden in het gebied van de 5G-frequenties, de potentie hebben om de gezondheid te schaden https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid. Zij heeft geïnventariseerd of er een samenhang bekend is tussen enerzijds blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden en anderzijds het optreden van ziekten en aandoeningen. Ze concludeert een samenhang tussen blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden en het optreden van kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid, slechtere zwangerschapsuitkomsten en geboorteafwijkingen. Ziekten door EMV wordt door de commissie dan ook geclassificeerd als ‘mogelijk’. Dus stop 5G!

Onderzoeken geven aanwijzingen voor een mogelijk kankerverwekkend effect van zendsignalen beneden de blootstellingslimieten, https://www.allesoverkanker.be/gsm-straling-en-andere-draadloze-toepassingen. De commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad oordeelt dat het vooral nuttig is om onderzoek te doen naar de nieuwe frequenties van 5G rond 26 GHz, omdat hierover weinig bekend is. Dan onderzoek je dat toch eerst voordat je het invoert!

De factchekers die berichten en artikelen verwijderen over 5G zijn dus onrechtmatig bezig. Factchekers: lees ook eerst goed wát er staat. Laat je niet voor de gek houden door de opdrachtgwvwr en gebruik je eigen verstand! Besef goed in hoeverre 5G te maken heeft met de corona uitbraak https://stralingsleed.nl/blog/5g-de-oorzaak-van-de-coronacrisis-is-de-lockdown-het-gevolg-van-corona-of-straling/. Het is moeilijke materie besef ik maar zorg wel dat ons land democratisch blijft want de quote luidt: censuur is het einde van de democratie.

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
Foto: https://nieuwejournalistiek.nl/factchecken/2017/02/28/zin-en-en-onzin-van-factchecken/
https://www.marketingfacts.nl/berichten/strijd-tegen-nepnieuws-2-wie-checkt-de-factcheckers
https://www.wyniasweek.nl/censuur-is-het-einde-van-de-democratie/
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5081946/youtube-verwijdert-videos-die-5g-aan-coronavirus-linken