Je pas geboren kindje wil je beschermen voor de straling van alle draadloze apparaten. Je gelooft dat deze straling niet goed is voor je baby en toch wil je een babyfoon. Er zijn verschillende verbindingen tussen de ouder- en babyunit, namelijk:
-analoog;
-DECT (de eco-DECT wel minder);
-Digitale transmissie;
-Wifi.

Niet de babyfoon met DECT, geen digitale babyfoon (hoe mooi ze ook zijn) en geen wifi babyfoon wordt het. Het wordt een analoge en de keus is er dan tussen een stralingsarme en stralingsvrije.

Het verschil tussen stralingsvrij en -arm
De babyfoon met kunstmatige elektromagnetische hoogfrequente straling is niet zeker van of je kindje er geen schade van ondervindt en overhoudt. Dit is niet uitgezocht door de instantie die dit moet doen, de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, (ICNIRP) en wil je niet. De keus is een stralingsarme of –vrij babyfoon. Stralingsvrij houdt in dat er helemaal geen straling aanwezig is op de babykamer en stralingsarm betekent een locatie met een beperkte hoeveelheid straling van zendantennes.

Analoog en geen digitale babyfoon
Vind je het belangrijk dat je kindje niet aan straling wordt blootgesteld? Of desnoods aan zo weinig mogelijk straling? Dan is een stralingsarme de oplossing om niet teveel kunstmatige elektromagnetische velden in de babykamer te hebben en anders de stralingsvrije; geen straling op de babykamer. Stralingsarme en stralingsvrije babyfoons maken beide gebruik van een analoge verbinding https://babyfoonkiezen.nl/stralingsvrije-babyfoon/

Analoog
De analoge babyfoon geeft gewoon de minste straling en dan met name de stralingsvrije, die geen straling geeft. Ze worden ook gezien als veiliger, omdat ook het signaal van de stralingsarme, veel minder krachtig is dan die van een digitaal exemplaar of met DECT of wifi. Analoge babyfoons werken op standaard radiofrequenties, en zijn daarom enigszins vatbaar voor ruis, maar bij de meeste van dergelijke producten zit een automatisch kanaalscanner of de mogelijkheid om tussen verschillende kanalen te wisselen om dit probleem te minimaliseren. Een analoge babyfoon gebruikt dezelfde soort verbinding als bijvoorbeeld de walkie talkie, de Personal Mobile Radio (PMR-babyfoons).  Analoge stralingsarme babyfoons gebruiken de 49 megahertz (MHz)-frequentieband, wat tevens wel betekent dat ze alleen geluid kunnen verzenden en geen video.

Digitaal
DECT, Digitale transmissie en wifi geven daarentegen wel meer straling (de eco-DECT minder). Digitale babyfoons werken op frequenties van 1,89 gigahertz (GHz) tot 2,4 GHz. De meeste moderne digitale babyfoons met camera werken met deze digitale transmissie.

Hertz
Hertz (Hz) is de eenheid waarin het aantal trillingen per seconde wordt uitgedrukt. Hertz wordt gebruikt bij periodieke verschijnselen en wordt ook wel de frequentie genoemd. Dit betekent dat het verschijnsel zich herhaalt. Het aantal trillingen wordt dan ook uitgedrukt in Hz (hertz), MHz (megahertz) of GHz (gigahertz). Elke stap is hierbij een factor 1000 meer: 1 GHz is dus 1000 MHz en 1 GHz is gelijk aan 1 000 000 000 hertz (109). Eén cyclus duurt daarmee 1 nanoseconde.

Digitaal heeft veel meer straling
Daar waar de analoge stralingsarme babyfoon werkt met 49 MHz werkt een digitale babyfoon op een frequentie van 2.4 GHz. Digitale babyfoons zijn nieuwer en moderner, en zijn dan ook duurder dan de analoge technologie. Een groot nadeel van de frequentie van 2,4 GHZ is dat het veel sterkere signaal van een digitale babyfoon, de baby kan schaden. Er is geen onderzoek gedaan naar de biologische effecten door het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), een internationale commissie gespecialiseerd in niet-ioniserende stralingsbescherming. De bescherming van het ICNIRP omvat het bepalen van de blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden op thermisch niveau en niet op biologisch niveau https://stralingsleed.nl/blog/wetenschap-bewijst-schade-aan-lichaamscellen-door-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-van-alle-draadloos-gebruik/. De Nederlandse regering maakt de wetten op de adviezen van het ICNIRP en de Nederlandse Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad (GR) is een Nederlands onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als opdracht regering en parlement te adviseren over vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek.  Op basis van het advies van de Gezondheidsraad concludeert het kabinet in haar brief aan de Tweede Kamer dus dat niet is aangetoond en niet waarschijnlijk is dat blootstelling aan de frequentiebanden, de gezondheid kunnen schaden. Neen, de ICNIRP heeft dit nooit onderzocht. Dit terwijl veel wetenschappers wel waarschuwen voor het gevaar van de radiogolven, ook nodig voor de digitale babyfoons. En dan hebben we het over een baby die een heel leven voor zich heeft!

Gelukkig dat ouders massaal kiezen voor de stralingsarme babyfoon.

https://www.bestekeuzebabyfoon.nl/stralingsarm/stralingsarme-babyfoon/
https://www.bestekeuzebabyfoon.nl/blog/stralingsvrije-babyfoon-met-camera/ is met smartphone, wat niet elke elektrogevoelige heeft.

https://www.bestekeuzebabyfoon.nl/blog/analoge-babyfoon-bekijk-onze-top-5/
Foto: https://www.beste-babyfoon.nl/pmr-babyfoon/