Draadloos internet (wifi) is overal in opmars. Het lijkt een schitterende uitvinding, die een oplossing om dat vele ‘gedoe’ met kabels mooi te omzeilen. Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig en moeten naar school, maar op heel veel scholen is het gebruik van deze draadloze apparaten heel gewoon geworden, de laatste 10 jaren. Kinderen worden dagelijks blootgesteld aan deze kunstmatig gemaakte elektrische velden van alle draadloze technieken, waar niet ieder kind nu al tegen kan. Kinderen die niet naar school kunnen daarom, krijgen tegenwoordig de schoolinspectie op bezoek, die er natuurlijk niets van begrijpt. Er zijn kinderen die nu al reageren op de draadloze technieken in de klas van de;
-wifi;
-iPads;
-smartphones;
-digitale schoolborden.

Het natuurlijk elektromagnetisch veld
Mensen kunnen leven dankzij het natuurlijke elektromagnetisch veld dankzij;
-het aardmagnetische;
-de aardkern;
-de zonnestormen op de maan (de geo-magnetische stormen);
-onweer;
-geopatische zones (de straling die uit de aarde komt). De positieve aardstraling noemen we leylijnen. Leylijnen zijn krachtplaatsen onder de aardbodem waar twee of meer energiebanen (leylijnen) elkaar kruisen. Plaatsen waar een hoge positieve energie te voelen is.

Een wonderbaarlijk samenspel, dat moeilijk door de wetenschap te verklaren valt, maar dat door mensen-ingrijpen nog wel eens ruw verstoord kan worden, zoals de draadloze technieken en hun masten op aarde en satellieten in de ruimte.

Het kunstmatig elektromagnetisch veld
Deze draadloze verstoring is gemaakt door mensenhanden, ook wel technische straling genoemd of kunstmatige elektromagnetische velden, betreft wereldwijd. Kunstmatige elektromagnetische velden komen voor bij de nieuwste snufjes van de 21ste eeuw: de mobiele telefoon, de draadloze telefoon (DECT), de zendmasten voor de mobiele telefonie, wifi en alle dingen die draadloos werken. Wel iets waar Nederland in voorop staat.

Kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) waar geen onderzoek naar gedaan is van hoe een lichaam hier op reageert (de biologische straling) laat staan naar een kind wat nog in de groei zit! Er is geen onderzoek gedaan door het ICNIRP* Het ICNIRP wat alleen rekening houdt met het thermisch effect (opwarmingseffect) en niet met het biologisch effect (veranderingen in het lichaam door de kunstmatige elektromagnetische velden dat tot gezondheidsschade leidt). Een leerplichtig kind dat naar school moet tot 16 jaar is overgeleverd aan de grillen van de school wat draadloos betreft hier vervolgens erg onwel van wordt. Uit ervaring weet ik dat je tegenwoordig de schoolinspectie op de stoep krijgt die er niets van snapt (zoals bijna iedereen). In mijn geval werd ons kind ook ziek op school maar ik kreeg gelukkig wél alle medewerking van de leerkrachten, ook al begrepen ze er niets van. Dank daar nog voor.

*ICNIRP staat voor ‘International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection’. Een onafhankelijke commissie van internationale wetenschappers die onder andere blootstellingslimieten opstelt voor de elektromagnetische velden waar onze mobiele communicatie mee werkt.

De elektromagnetische velden van alle draadloze toepassingen zijn niet te horen, niet te zien, en niet te ruiken, maar ze zijn er wel terdege!

Ongevraagd
In je eigen huis heb je nog alle invloed op het wel of niet gebruiken van draadloze technologieën maar op scholen en kinderdagverblijven worden kinderen ongevraagd en steeds meer en steeds langer blootgesteld aan de straling zonder dat ze hier wat aan kunnen veranderen. En deze straling heeft echter wel degelijk gezondheidseffecten zoals:
-chronische vermoeidheid;
-stekende hoofdpijn;
-concentratiestoornissen;
-slapeloosheid;
-hartritmestoornissen.
https://stralingsleed.nl/blog/milieugevoeligheid-ehs-alleen-voor-gevoelige-personen-of-op-den-duur-iedereen/

Juist kinderen
Voor volwassenen zijn alle draadloze frequentiegolven van de elektromagnetische velden van de draadloze toepassingen niet goed, maar helemaal niet voor kinderen. Kinderen (en jong volwassenen van 18 tot 23 jaar) hebben dunnere schedels dan volwassenen waardoor de straling veel verder in hun hoofd doordringt. Daarnaast hebben zij zachtere botten, een nog niet volledig ontwikkeld immuunsysteem en hun zenuwstelsel is nog volop in ontwikkeling. Hierdoor zijn zij veel kwetsbaarder dan volwassenen. Kinderen worden gedurende hun hele leven nu ook veel langer aan straling blootgesteld dan de huidige volwassenen In de 20ste eeuw was er geen draadloos). De volwassenen moeten zich hiervan bewust zijn en zorg hebben voor kind en jongvolwassene en geen draadloos netwerk thuis willen hebben en goed en eerlijk voorlichten over mobiel gebruik. De overheid hoort hier helemaal een eerlijke en belangrijke rol in te spelen want het welzijn voor onze jonge generatie is de generatie die ooit het welzijn (of niet) van het land bepalen. Maar dat verzaken ze, helaas.

Kinderombudsman
Wel is sinds 2011 de kinderombudsman. Want kinderen mogen meepraten en meebeslissen over dingen die invloed hebben over hun leven. Kinderen moeten op een juiste manier voorgelicht worden en volwassenen die eerlijk de stand van zaken geven, maken besluiten ten gunste van het kind. Het draadloos leren op school geeft schade aan een kind! Want zoals je wellicht weet, maakt het wifi-systeem gebruik van hoogfrequente elektromagnetische velden (EMV) ook wel ‘straling’ genoemd. Daarvoor is een router in het lokaal nodig die deze straling uitzendt. Laptops en tablets geven hoogfrequente straling zo gauw ze aanstaan. Dit doen ze op veel scholen nonstop, of er gebruik van gemaakt wordt of niet. En welke school heeft er in 2021 nog een krijtbord, terwijl deze geen elektromagnetische velden en een smartbord wel en dus veel veiliger is. Leerlingen worden zo worden ongevraagd blootgesteld aan de optelsom van al deze velden op school.

Maar is elektrosmog dan erg dan?
Jazeker! EMV zie je dus niet, hoor je dus niet en ruik je dus niet, maar het is er dus wel! In de realiteit blijkt dat leerlingen (en personeel) hier ziek van worden: https://www.bol.com/nl/nl/p/help-de-kerktoren-geeft-straling/1001004006824236/   Zo ziek zelfs, dat ze weg vluchten van school en niet meer naar school kunnen of voor de klas kunnen staan. De verschijnselen die daarbij tevoorschijn komen, word helaas veel te weinig aan het draadloze-netwerk geweten dat sinds de 21ste eeuw massaal in scholen als lesmiddel is geïntroduceerd, omdat het INCRIP en de Telecom-industrie hier niet voor waarschuwen en geen onderzoek naar hebben gedaan. Het is veilig zogenaamd! https://stralingsleed.nl/blog/bij-draadloos-gebruik-is-het-biologisch-effect-op-mensen-niet-eens-wetenschappelijk-onderzocht/

Raad van Europa
De Raad van Europa  heeft in 2011 al de Europese overheden dringend opgeroepen om met name voor kinderen maatregelen te treffen om de blootstelling aan elektromagnetische velden en zoveel mogelijk te beperken. Zij noemen daarbij specifiek de situatie in scholen en in klaslokalen. Zij roepen op om de voorkeur te geven op een verbod op wifi en GSM ‘s op scholen en anders gebruik te maken bedrade internetverbindingen en strikte regels op te stellen voor het gebruik van mobiele telefoons op school. Daarnaast geven zij aan dat het belangrijk is dat er voorlichting wordt gegeven zodat er meer bewustwording ontstaat van de mogelijke schadelijke biologische (lange termijn) effecten. https://www.wirelessinfo.nl/nieuws/eigen-nieuws/109-raad-van-europa-wil-verbod-op-wi-fi-en-gsm-in-klaslokaal

Weg wifi, weg mobiel
Er dan ook diverse landen waar de wifi en GSM uit de school verbannen is of waar de wifi alleen gedurende educationeel gebruik tijdelijk aangezet mag worden. Helaas heeft de Nederlandse overheid dit advies niet opgepakt. Of ze snappen zelfs niet hoe het werkt of de mens komt op de tweede plaats? Zijn er daarom veel tweede kamerleden die stoppen? Heeft het met 5G te maken https://stralingsleed.nl/blog/is-de-gezondheid-van-de-tweede-kamerleden-in-gevaar/ Staat de economie boven de gezondheid van de mens? Maar als er dan geen mensen meer zijn om de economie te dragen? Hebben we daarom 5G en 6G nodig? Gaan robots ons werk overnemen?

                                                             Draadloze computer én een digi-bord.
Wat kan de school doen
Scholen worden zich echter steeds mee bewust van de schadelijke gevolgen van alle wifi, antennemasten op het dak, straalverbinding tussen twee locaties en DECT-telefoons in het lokaal en het smart-bord. Wat een school zelf kan doen als bekabelen niet zo snel lukt en de draadloze wifi-functie nog nodig is:
-Zet de wifi eventueel alleen aan tijdens educationeel gebruik. Na gebruik, wifi uit;
-Plaats de wifi-modem/router op zoveel mogelijk afstand, bijvoorbeeld in verkeersruimten of in kantoren van het personeel. Dus niet bij kinderen in de buurt;
-Geef voorlichting aan de kinderen, de ouders en de leraren over de mogelijke gezondheidseffecten van straling en wat zij zelf kunnen doen aan een verantwoorde omgang met deze digitale technieken. Vraag hulp bij de Stichting ElektroHyperSensitiviteit (EHS): https://stichtingehs.nl/wat-kan-ik-doen/infolijn-ehs . Er is nog veel onwetendheid omdat de overheid niet waarschuwt, dus het is belangrijk dat er meer bewustwording ontstaat;
-Betrek ouders, de medezeggenschapsraad, het schoolbestuur en eventueel andere scholen in de buurt bij een bewustwordingsproces over de straling van alle draadloze en waar we de kinderen mee opzadelen (nu of op den duur);
-Stel gedragsregels in op in scholen en klaslokalen. Zorg bijvoorbeeld dat alle leerlingen op een aangewezen plek hun mobiele telefoon achter laten, zodat het klaslokaal zelf een wifi-vrije ruimte is. Dit kan bijvoorbeeld een speciale (afgeschermde) telefoonkast zijn bij de ingang van de school;
-Informeer bij andere scholen die hebben gekozen voor wifi-vrij onderwijs hoe zij dit hebben aangepakthttps://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FBkT5D-xDB9r6PBwEs8jsrjVILw&ll=51.79436992780046%2C6.485842025810355&z=8 ;
-Scholen en kinderdagverblijven zijn mede verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van kinderen.

Oplossing
Als school bewust kiezen voor wifi-vrij onderwijs. Want zoals Professor Paul J. Rosch, MD, een expert in onderzoek naar stralingseffecten op het menselijk lichaam, zegt: “Dit gigantische experiment met onze kinderen en kleinkinderen kan resulteren in massieve schade aan lichaam en geest met de potentie een ramp te creëren van proporties zoals die zich nooit eerder heeft voorgedaan, tenzij de juiste voorzorgsmaatregelen onmiddellijk worden geïmplementeerd.”

 

https://stralingsbewust.info/straling-op-school/
https://www.dekinderombudsman.nl/
https://www.wirelessinfo.nl/informatie/onderzoeken/143-onderzoeken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Straalverbinding
https://adamahblog.wordpress.com/2016/04/24/waarom-wi-fi-op-school-nooit-had-gemogen/
Foto: https://www.melanchthon.nl/bergschenhoek/werken-met-de-laptop/
https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/elektro-magnetische-straling-ems/wel-of-geen-schadelijke-wifi-op-school/
Foto digi-bord: https://www.jfad.nl/verkoop/digibord/