26 mei 2020 zakt Groenlinks kamerlid Tom van de Lee, tijdens een vergadering in de plenaire zaal van de Tweede Kamer achter het spreekgestoelte,  in elkaar. Hij kon uiteindelijk met hulp van enkele andere lopend de Kamer verlaten. Kamervoorzitter Arib zei tegen de geschrokken Kamerleden dat Van der Lee onwel was geworden, ‘maar hij loopt weer’. Op Twitter liet de Kamerlid vanavond weten dat hij in orde is. “Het gaat weer goed hoor. Ik heb net complete checkup gehad; er lijkt niets ernstigs achter te zitten”, schrijft hij. “Ik had vanochtend 10 km hardgelopen, daarna te weinig gedronken. Kreeg het benauwd en ‘n black-out, die ik me niet herinner. Dank voor alle goede wensen.”

Op 18 maart 2020 zakt minister Bruins tijdens een debat over het coronavirus in de Tweede Kamer in elkaar. Terwijl Geert Wilders zijn verhaal doet, stort de minister voor Medische Zorg & Sport opeens in elkaar waarna de hele kamer in paniek raakt. “Het gaat niet goed”, klinkt het door de zaal. 

Al eerder
04 okt. 2016  valt PvdA kamerlid Sjoera Dikkers flauw tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer (waar sinds juli 2016 een zendmast staat), toen ze een vraag wilde stellen aan staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken).

Is de gezondheid in gevaar?
Eind april 2016 verschijnt een persbericht bij het ANP met als kop dat de gezondheid van de Tweede Kamerleden in gevaar kan zijn. Niet door een terroristische aanslag maar door eigen schuld omdat de elektromagnetische velden op de werkplekken van de ministers veel te hoog zijn. Daardoor lopen de parlementariërs een verhoogd risico om langzaam gezondheidsklachten te ontwikkelen. De Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling heeft een ingenieur elektrotechniek en tevens meetspecialist in maart 2016 metingen laten doen naar de dichtheid van de hoogfrequente elektromagnetische straling op een viertal werkplekken en de directe omgeving daarvan. Hoogfrequentie afkomstig van wifi hotspots, DECT-telefoon, computers, smartphone en tablets. De vier werkplekken staan voor alle werkplekken.

De meting
De meting is gedaan op vier werkplekken, waar stralingsniveaus tot 3.000 microwatt per vierkante meter ( µM/w2 ) werden gemeten, waar dat in een gemiddeld huis hooguit acht tot tien microwatt is. Deze werden vooral gegenereerd door twee plafondantennes in de gang en dienen als steunzender voor de mobiele telefonie. In de gang zelf was het stralingsniveau tot 150.000 microwatt per vierkante meter opgelopen. Daarnaast veroorzaakte de aanwezige wifi op verschillende plekken, voor uitschieters tot boven de 1000 microwatt per vierkante meter. Zelfs op de werkplekken met minder straling, werd nog tot 200 microwatt per vierkante meter gemeten. Natuurlijk is dit ver onder de norm die de Tweede Kamer handhaaft. Deze houdt de richtlijnen aan van het INCIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection). De blootstellingslimiet voor UMTS en LTE frequenties (2000 megahertz en hoger) mag in Nederland 10.000.000 (10 miljoen) microwatt per vierkante meter (stralingsdichtheid van hoogfrequente elektromagnetische straling) of 61 volt per meter (veldsterkte van hoogfrequente elektromagnetische straling) zijn, dus ver onder de norm.

De omgeving
Op de zevende verdieping van de Tweede Kamer, bevindt zich kinderopvang de Kleine Kamer (een vestiging van Zo Kinderopvang) en biedt opvang aan een de babygroep en een dreumes/peutergroep. Een kinderdagopvang voor medewerkers van het Tweede-Kamergebouw en medewerkers van de naburige ministeries of overheidsinstellingen. Boven op het dak van het gebouw staat een zendmast voor de mobiele communicatie. Hoog frequente elektromagnetische komend van de zendmast op het gebouw van de Tweede Kamer (GSM en LTE), de plenaire zaal (LTE) en van de zendmasten in de nabijheid, namelijk:
-3 VV (vaste verbindingen)* met de frequenties van 26 gigahertz (GHz), 38 GHz en 39 GHz.
-GSM antennes;
-LTE antennes.

*Een straalverbinding is een vaste verbinding tussen twee punten die gebruik maakt van radiogolven in de hoogste regionen.

Op de kaart van 4Gmasten.nl is te zien dat de Telecomprovider Vodafone is, Vodafone die sinds 29 april 2020 5G geactiveerd heeft.

Geen reactie
Een reactie van de 150 aangeschreven Kamerleden en de voorzitter kwam er amper. Alleen iemand van GroenLinks die het probleem erkent, maar zegt er geen tijd voor heeft om hier aandacht aan te besteden. Het gevolg is dat er in 2020 5G actief is in Nederland. 5G op de techniek van LTE (4G). Maar besef wel dat deze reactie er een is die veel elektrogevoeligen eveneens ervaren moesten. Dat het begin van lange lijdensweg zich hiermee aandient. Niks te hard gewerkt, te veel gesport of te weinig geslapen, hier begint elektrogevoeligheid mee.

https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2016/04/gezondheid-tweede-kamerleden-in-gevaar/
https://stralingsleed.nl/manuscript/