5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, is totaal iets anders dan de voorgangers 2G, 3G en 4G. Bij 2, 3, en 4G waaiert de straling uit maar bij 5G wordt gebruik gemaakt van een gebundelde straal, een laserstraal. De overheid en het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) zeggen dat 5G geen probleem is omdat het nagenoeg met dezelfde frequenties werkt als 4G. In werkelijkheid wordt er echter gebruik gemaakt van andere frequenties en een intensere gepulseerde techniek. Er wordt uitgegaan door deze instanties van een thermisch effect. Daar waar een lichaam uit 70% uit water bestaat en de hersenen zelfs uit 80% is het zeer vreemd dat men aanneemt dat de gepulseerde straling geen effect heeft op de hersenen of op ons grootste orgaan van het lichaam: de huid. Dat deze straling geen biologisch effect heeft.

Een lezing uit 2017
Naar een lezing van prof. Dariusz Leszczynski* over de gezondheidseffecten van straling (augustus 2017).Voor 5G worden veel hogere frequenties gebruikt dan voor 2G, 3G, 4G en wifi. Het is aannemelijk en logisch dat deze frequenties (nog) meer impact zullen hebben op het menselijk organisme. Omdat het millimetergolven zijn, zullen er niet alleen veel grotere zendmasten nodig zijn, maar ook nog eens heel veel kleine zendcellen ter ondersteuning.  Want de millimetergolven van 5G kunnen niet door muren, niet door bomen en worden geabsorbeerd door regen. Voor 5G zal er straks een sterke mini-zendmast hangen aan bijna iedere lantaarnpaal, zal het mogelijk geïntegreerd worden in straatstenen en zelfs schoenzolen. En het meest bizarre: in het hele invoeringsdraaiboek van 5G wordt nergens gerept over wetenschappelijk onderzoek en over veiligheidslimieten. 5G wordt gewoon ingevoerd zonder dat er wetenschappelijk onderzoek naar is verricht en zonder dat er reële veiligheidslimieten zijn vastgesteld. De invoering van 5G is dan ook te beschouwen als het grootste biologische experiment op de mensheid ooit. Deze technologie beïnvloedt de menselijke huid en ogen. Onderzoek hiernaar werd vorig jaar door Israëlische onderzoekers gepresenteerd op een conferentie. Dr. Ben-Ishai van de Hebrew University vertelt hoe menselijk zweet fungeert als een soort antenne bij blootstelling aan frequenties afkomstig van 5G-apparaten. Het Amerikaanse leger heeft op basis hiervan een crowd control-wapen ontwikkeld dat het Active Denial System (ADS) wordt genoemd. Het wapen zendt millimetergolven uit die de bovenste laag van de huid van een individu binnendringen, waarna het voelt alsof je huid in brand staat.

* Dariusz Leszczynski, PhD, DSc, adjunct-professor, afdeling Biowetenschappen, Universiteit van Helsinki, Finland.

Hoe werkt 4G+ technisch?
Na 3G kwam in 2014 4G. De 4de generatie voor de draadloze telecommunicatie of LTE. Het 4G-netwerk is in 2016 geüpgraded naar 4G+ en actief gemaakt in heel Nederland. 4G+ is de tussenvariant van 4G en 5G en wordt ook wel 4,5G genoemd. Om 4G+ aan te kunnen bieden is er minstens 4G nodig op twee frequentiebanden. Bij ‘gewoon’ 4G worden er maximaal vier blokken uit de 800 of 1800 megahertz (MHz) band gebruikt (Vodafone en KPN) en T-Mobile heeft voor 4G+ de frequentiebanden 900 en 1800MHz. Waar 4G dus de 800 of 900 en 1800 Mhz frequenties gebruikt, combineert 4G+ deze met de 10 Mhz van de 800 Mhz frequentie en met de 20 Mhz van de 1800 Mhz frequentie. Deze gecombineerde 30 Mhz bevat 6 blokken van 5 Mhz terwijl gewoon 4G maar 4 blokken heeft. Met deze techniek wordt in 2020 5G ook geactiveerd.

*De 800 MHz-frequentieband is een deel van het elektromagnetische spectrum en omvat de frequenties 790 tot 862 MHz. Het valt in de hoogste categorie van de Radiostraling (RF) als Ultra high frequency (UHF). De microgolven hebben een golflengte van 1 centimeter (bij een frequentie van 300 megahertz (MHz) tot 1 millimeter (bij een frequentie van 300 gigahertz (GHz). Ook bij de activering van 4G+ worden dus microgolven gebruikt. De 900 MHz omvat de frequenties 911,5 tot 960 MHz en na het activeren van 4G+ kwamen de eerste meldingen van een kriebelende huid en verbrandingen van de huid.

Hoe gaat 5G werken?
Het 5G NR-ontwerp maakt gebruik van hogere frequenties in het middenbandspectrum door mmWave-mogelijkheden op spectrumbanden boven 24 gigahertz (GHz) voor mobiel breedband. Het spectrum dat beschikbaar is bij deze hoge mmWave-frequenties wordt ondersteunt met een nieuw type antenne dat gebruikt maakt van de Massive MIMO-techniek die de elektromagnetische velden (laserbundel*) in beamvorming richten op specifieke gebruikers. Op de lange termijn komen meer zenders per vierkante kilometer en kunnen de bundels in verschillende richtingen worden uitgezonden en zo de gebruiker ‘volgen’. Hierdoor wisselt de blootstelling in plaats en tijd. Ook zullen in de toekomst frequenties worden gebruikt die hoger zijn dan de nu al gebruikte frequenties.

*Een laserbundel heeft golflengten in het infrarood spectrum, infrarood, zichtbaar licht of ultraviolet licht.

Stralingsabsorptie in de huid wordt 10x zo hoog
Bij het invoeren van de hogere 5G frequenties wordt de indringdiepte van de straling in ons lichaam kleiner. Dat klinkt positief. De reden voor dat kleiner worden is simpel, die straling wordt al in onze huid en vlak daaronder geabsorbeerd en dringt daarom niet zover door ten opzichte van 2G, 3G en 4G. Het is niet de vraag óf de straling van 5G schadelijk is voor de gezondheid maar hoe schadelijk, vooral voor de huid en de ogen. In de huid, het grootste orgaan van ons lichaam, zitten onder andere zenuwcellen, bloedvaten en zweetklieren. De huid heeft verschillende functies, zoals bescherming tegen bacteriën, virussen en schimmels, warmteregulatie, aanmaak van vitamine D, bescherming tegen ultraviolette straling en heeft de zintuigfunctie van tastorgaan. Verwacht wordt dan ook dat blootstelling aan 5G, permanente huidproblemen, ontstekingen en afstervingsverschijnselen zal veroorzaken evenals andere ernstige problemen.

Waarschuwing prof. Dariusz Leszczynski
In mei 2020 heeft prof. Dariusz Leszczynski een review artikel geschreven waarin hij de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken naar de effecten van de millimeter (mm)-golven op de huid presenteert. Onlangs heb ik een overzichtsartikel geschreven waarin het tot nu toe uitgevoerde onderzoek naar de effecten van mm-golven op de huid wordt gepresenteerd.

Onvoldoende onderzoek vraagt om voorzorgsmaatregelen
De momenteel lopende inzet als de 5de generatie van de draadloze communicatietechnologie, de 5G-technologie, heeft het gezondheidsdebat opnieuw aangewakkerd rond het nieuwe soort straling dat zal worden gebruikt en uitgezonden door de 5G-apparaten en –netwerken, de millimetergolven. Het nieuwe aspect van de 5G-technologie, dat voor toekomstige gebruikers van belang is, is dat zowel antennes als apparaten voortdurend in de buurt van de lichamen van de gebruikers zullen zijn. De huid is naast de ogen het enige orgaan van het menselijk lichaam dat direct wordt blootgesteld aan de mm-golven van de 5G-technologie. Het hele wetenschappelijke bewijs voor de mogelijke effecten van millimetergolven op huid en huidcellen bestaat momenteel echter uit slechts ongeveer 99 onderzoeken. Dit geeft duidelijk aan dat het wetenschappelijk bewijs betreffende de mogelijke effecten van millimetergolven op mensen onvoldoende is om wetenschappelijk onderbouwde blootstellingslimieten te bedenken en een wetenschappelijk onderbouwd beleid voor de menselijke gezondheid te ontwikkelen. Er is onvoldoende onderzoek gedaan en daarom moeten voorzorgsmaatregelen worden overwogen voor de inzet van de 5G, voordat er voldoende kwaliteitsonderzoeken zullen worden uitgevoerd en het gezondheidsrisico, of het gebrek daaraan, wetenschappelijk wordt vastgesteld.

Een aanname geeft onvoldoende bescherming
De nieuwe normen door de ICNIRP voorgestelde grenswaarden in 2020 voor stralingsblootstelling aan mm-golven om mens, flora en fauna te beschermen tegen gezondheidseffecten van mm-golven, zijn slechts een aanname en is onvoldoende gebaseerd op wetenschappelijk bewijs omdat het onderzoek naar de effecten van mm-golven op de huid niet is gebeurd. Dit is de reden waarom claims, waaronder ICNIRP’s, dat de huidige veiligheidslimieten alle gebruikers beschermen, ongeacht hun leeftijd of hun gezondheidstoestand, onvoldoende wetenschappelijke basis hebben. De veiligheidslimieten die worden voorgesteld om te beschermen tegen de gezondheidseffecten van mm-golven, zijn gebaseerd op wetenschappelijk niet-ondersteunde veronderstellingen.

Conclusie professor Dariusz Leszczynski
Concluderend is er dringend behoefte aan onderzoek naar de biologische en gezondheidseffecten van mm-golven omdat, gebruikmakend van het momenteel beschikbare bewijs over huideffecten, de beweringen dat “we weten dat de gezondheid van huid en mens niet zal worden aangetast ” evenals het beweerde “we weten dat de gezondheid van huid en mens zal worden aangetast” premature veronderstellingen zijn die onvoldoende wetenschappelijke basis hebben.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2154&v=J9E9001hbGU
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/05/27/review-of-5g-mm-waves-effects-on-skin-by-d-leszczynski-is-in-press-in-the-reviews-on-environmental-health/
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2018/10/Presentatie-Hugo-Schooneveld-vragen-rond-5G-en-Gezondheid.pdf
https://stralingsbewust.info/2019/03/07/kans-op-huidproblemen-door-5g/
https://stralingsleed.nl/blog/crowd-control-wapen-en-5g-de-overeenkomst/
https://stralingsleed.nl/blog/nieuwe-icnirp-aanbeveling-voor-radiofrequente-elektromagnetische-velden-speciaal-aangepast-voor-de-hoge-radiofrequenties-microgolven-en-infrarood/