Een van de taken van het Europees Parlement is het goedkeuren van EU-wetgeving, samen met de Raad van de Europese Unie, op basis van voorstellen van de Europese Commissie.
De leden van het Europees Parlement Klaus Buchner en Michèle Rivasi, beschuldigen de Europese Commissie ervan de oren te laten hangen naar een aan de telecomindustrie gelinkt onderzoeksinstituut (the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection-ICNIRP) bij het bepalen van de limieten aan elektromagnetische straling. Overheden in Europa kunnen zo niet eerlijk en correct de bevolking waarschuwen.

Het rookverhaal
De voorgeschiedenis van het rookverhaal is lang en het heeft lang geduurd voordat duidelijk werd dat het de gezondheid kan schaden. De militairen in Indonesië (1945 tot 1950) kregen nota bene uitbetaald in sloffen sigaretten, vertelde mijn vader een keer. Zo is zijn rookgeschiedenis begonnen die later door dezelfde overheid zo verketterd is. In 1950 kwamen de eerste berichten al naar buiten over de schadelijke werking van roken. Sir William Richard Shaboe Doll (1912- 2005) een Brits epidemioloog aan de Universiteit van Oxford, constateerde een verband tussen roken en longkanker. Waarschuwingen over de schadelijkheid bereikten de Nederlandse burger niet en het roken bleef tot 1975 enorm toenemen. Ruim 75 duurde het voordat de overheid maatregelen nam!

Het asbestverhaal
Waar de overheid ook zeer laat mee was, om mensen te waarschuwen en in te grijpen, is het asbestverhaal. De kennis over het bestaan van een verband tussen de gezondheid en blootstelling aan asbest komt al in 1879 uit het buitenland en in Nederland bestaat dit vermoeden al in 1930 in het medisch circuit. De Nederlandse literatuur spreekt voor het eerst in 1958 van dit vermoeden. In 1969 deed de bedrijfsarts van de Rotterdamse scheepswerf de Schelde, J.Stumphius ook onderzoek en constateerde dat het werken met asbest kon leiden tot ernstige gevolgen voor de gezondheid. De fijne asbestvezels konden, wanneer ze worden ingeademd, longkanker, longvlies-, buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose) veroorzaken. Het duurde lang voordat de overheid handelde. De slachtoffers werden niet geloofd en belachelijk gemaakt. In 1993 pas, kwam er pas een verbod op het gebruik van asbest. Al met al duurde het 60 jaar voordat de overheid maatregelen nam!

Het verhaal van de elektromagnetische velden (straling)
Europarlementariërs Klaus Buchner en Michèle Rivasi, beide lid van groene partijen, stellen 24 juni 2020, in een rapport, dat de Europese Commissie zich bij het vaststellen van blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling, te veel laat leiden door het onderzoeksinstituut ICNIRP, dat in de ogen van Buchner en Rivasi niet voldoende onafhankelijk en betrouwbaar is. Buchner en Rivasi tekenen op dat ICNIRP een private partij is die weliswaar niet direct door de telecomindustrie wordt gefinancierd, maar waarop van buitenaf geen toezicht op kan worden uitgeoefend. Het probleem is dat er geen wetenschappelijke consensus heerst. De onafhankelijke wetenschappers vindt bewijs dat de elektromagnetische velden van mobiele draadloze netwerken, biologische schade geven aan een organisme en de wetenschapper in dienst van een telecombedrijf, zegt dat er geen gezondheidsschade is gevonden aan een organisme. Het ICNIRP staat op het standpunt dat er geen bewijs is en beleidsmakers nemen de aanbevelingen van het ICNIRP over en verwerken die in de regelgeving.

Richtlijnen kloppen niet
Uit een studie van Sarah J. Starkey 4 blijkt dat er in de ICNIRP richtlijnen voor blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV ), een aantal belangrijke zaken niet kloppen. Er ontbreken namelijk:

-40 studies die DNA-beschadiging aantonen;
-40 studies die laten zien dat elektromagnetische straling vrije radicalen aanmaakt in het lichaam;
-22 studies die effecten op de mannelijke vruchtbaarheid aantonen.

Dit belangenconflict tussen wetenschappers moet kritisch worden aangepakt omdat besluitvormers voor Europese overheden nauwkeurige en juiste informatie nodig hebben over de veiligheid van elektromagnetische velden, om hun verantwoordelijkheden op het gebied van bescherming goed en correct te kunnen vervullen burgers voor wie zij wettelijk verantwoordelijk zijn, te beschermen. Verder blijkt dat de leden van ICNIRP diverse belangenverstrengelingen hebben.

Belangenverstrengeling
Een groep onafhankelijke journalisten van Investigate Europe, ontdekte dat het INCIRP een gesloten club is waar gelijkgestemden elkaar verkiezen en waarin leden met een afwijkende mening niet worden toegelaten. De meeste leden van de organisatie zijn bovendien ook lid van minstens één andere organisatie. Daarnaast heeft een significant aantal van hen gelden ontvangen van bedrijven met belangen in de telecomindustrie. Voorbeeld is de commissaris en woordvoerder van de Nederlandse Gezondheidsraad, Eric van Rongen, die voorzitter is van de ICNIRP.

Onafhankelijk onderzoek
Beide Europarlementariërs stellen dan ook dat het tijd is voor een onafhankelijk publiek gefinancierd onderzoeksinstituut dat eventueel onder de vleugels van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) gebracht moet worden. In het betoog leggen beide Europarlementariërs parallellen met de onderschatte risico’s van o.a. asbest en tabak. Door oneerlijke lobby*, het gebrek aan echt onafhankelijk onderzoek en economische belangen zijn (gezondheids)risico’s vaak pas laat erkent en aangepakt. Met dezelfde ogen kan volgens Buchner en Rivasi naar de regelgeving met betrekking tot de blootstellingslimieten van niet ioniserende straling gekeken worden. 

* De wensen en behoeften van de telecomlobby worden zo gebracht dat de uitrol van 5G alleen maar voordelen geeft.

Ter ondersteuning van hun rapport halen Buchner en Rivasi een publicatie uit december 2018 in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet aan, waarin uit 68 procent van de totaal 2.266 onderzoeken een significant biologisch gezondheidseffect werd aangetoond door de niet ioniserende straling*. Er is genoeg wetenschappelijk bewijs, dat tegenspreekt dat EMV van alle draadloze gebruik, geen schadelijke effecten geeft. Een grondig onderzoek is dan ook nodig.

*De nieuwste generatie 5G, gaat gebruik maken van laserstraling. Het licht van een laser heeft meestal een golflengte van minder dan een nanometer en soms zelfs minder dan een femtometer. Lasers zijn in de delen in drie golflengten in het:
-infrarood gebied;
-zichtbaar licht;
-ultraviolet. Ultraviolet valt zelfs onder de ioniserende straling in het elektromagnetisch spectrum, de verzamelnaam voor alle mogelijke frequenties van elektromagnetische straling (RLL: of 5G in het ultraviolette gebied gaat vallen, kan ik nergens vinden, maar ik vrees van wel).

Met de kennis uit het verleden vanuit onderwerpen als tabak en asbest, waarbij ook altijd twijfel heeft bestaan over gezondheidseffecten en uiteindelijk zelfs bleek dat de gezondheidseffecten zeer nadelig waren, zou volgens Buchner en Rivasi nu ook eerlijk naar de zogenaamde niet ioniserende elektromagnetische straling gekeken moeten worden. 

Bronnen:
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/digital-innovation/6644222/250449/aircision-test-5g-op-basis-van-lasertechnologie.html
https://www.telecompaper.com/nieuws/leden-europees-parlement-trekken-parallellen-onderzoek-risicos-asbest-tabak-benzine-klimaatverandering-en-nu-5g–1343740
https://www.kuuke.nl/het-elektromagnetische-spectrum/
4.https://www.researchgate.net/publication/311246078_Inaccurate_official_assessment_of_radiofrequency_safety_by_the_Advisory_Group_on_Non-ionising_Radiation
https://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/gezondheidsriricos_feiten_en_fabeltjes_vs_29_4_2019.pdf