De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) heeft op 12-3-2020, een nieuwe aanbeveling gepubliceerd over de maximale blootstelling van mensen aan hoog frequente (HF) elektro-magnetische velden. Elektromagnetische velden (straling in de volksmond) afkomstig van draadloze technieken en de antennes of zendmasten, hiervoor nodig.
In Nederland wordt gewerkt met de richtlijnen die verstrekt worden door de Gezondheidsraad. Deze organisatie baseert zich weer op de richtlijnen van de International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection, de ICNIRP. Deze normen of richtlijnen zijn in 1998 oorspronkelijk gebaseerd op een zak zout water als testmodel voor het menselijk hoofd. Voor alle kunstmatige elektromagnetische velden wordt in Nederland deze proef als voorbeeld en criterium gesteld om de mate van opwarming van weefsel blootgesteld aan hoogfrequente velden te bepalen het zogeheten thermische effect. Voor niet-thermische effecten zijn geen normen vast gesteld door het ICNIRP. De normen gemaakt door het ICNIRP in 1998 zijn:
Frequentie Algemeen publiek Werknemers
10-400 MHz 28 Vollt per meter 61 V/m
800 MHz 39 V/m 85 V/m
900 MHz 41 V/m 90 V/m
1800 MHz 58 V/m 127 V/m
2000 MHz en hoger 61 V/m 137 V/m

Dus bestaan de niet-thermische effecten niet volgens het ICNIRP.

De nieuwe normen
ICNIRP, de organisatie die de onderzoeken rond elektromagnetische straling analyseert, heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd in maart 2020, op basis van het thermisch effect. Het duurde zeven jaar om de nieuwe normen vast te leggen. Dat gebeurde niet door eigen studies uit te voeren maar deden de wetenschappers een grondige analyse van de bestaande onderzoeken.
”Ze zijn ontwikkeld na het grondig bestuderen van relevante wetenschappelijke literatuur*, wetenschappelijke workshops en een uitgebreid publiek consultatieproces. Ze voorzien bescherming tegen alle wetenschappelijk onderbouwde nadelige gezondheidseffecten door elektromagnetische frequenties tussen 100 KHz en 300 GHz,” volgens de voorzitter Eric van Rongen.

*De wetenschappelijke literatuur die door het ICNIRP waarde hebben zijn grofweg de onderzoeken van wetenschappers die in dienst zijn van een werkgever, gerelateerd aan de draadloze technologiën zoals:
-Apple;
-Google;
-Huawei;
-Qualcomm;
-Ubiquiti;
-Airwatch.

En Telecomproviders wereldwijd zoals:
-Verizon;
-China Mobile;
-Vodafone;
-T-Mobile;
-Movistar;
-BT (British Telecom)
-Orange

De norm van 1998
De richtlijnen in 1998, naar een thermisch effect (opwarmingseffect) van elektromagnetische velden zijn gemaakt met een zak zout water. De doelstelling was toen: hoeveel straling is er nodig om een zak zout water van 72 kg door elektromagnetische velden van het draadloze (straling) op te warmen. De uitkomst was dat in zes minuten de zak water met 1 graad opwarmde. Met het maken van de richtlijnen is geen rekening gehouden met biologische effecten op een organisme. De limieten moesten zo veiligheid geven voor de gezondheid wat betreft elektromagnetische velden in het frequentiegebied van 0 Hertz tot 400 megahertz. Met de nieuwe richtlijnen, waar de ICNIRP zeven jaar over gedaan heeft, is opnieuw geen rekening gehouden met het biologisch effect.Biologisch effecten waar wetenschappers al lang onderzoek naar gedaan hebben. Onderzoeken:
-als de Reflex studie 1:
-als de NTP (National Toxicology Program ) studie 2;
-als het Interphoneonderzoek 3:
-als het Naila onderzoek 4:
-naar DNA breuken 5:
-als Freiburger appel 6;
-naar het effect op het menselijk bloed 7:
-naar het effect op de hersenen 8:
-naar schimmels die explosief groeien door de elektromagnetische velden 9:
-naar de wereldwijde bijensterfte 10:

https://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/143
https://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/12292/ntp_cell_phone_radiation_is_associated_with_dna_damage_in_peer-reviewed_analysis_of_ntp_study.
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/4759/interphone_toenemend_risico_glioma_en_meningioma_voor_regelmatige_gebruikers_van_mobiele_telefonie.https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/9976/persbericht_studie_vs_mobiel_bellen_veroorzaakt_kanker_bij_ratten
https://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/84/redir#Naila
https://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/513
https://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/88/redir
https://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/300, https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/275/redir
https://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/1220, https://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/85/redir#hersenschade
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/10642/emv_en_de_invloed_op_schimmels_bacterien
10 https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/7192/bijen;_imkeren_als_hobby

RLL: De studies van het ICNIRP zijn dus niet correct gebeurd want niet alle onderzoeken van wetenschappers zijn meegenomen in de zogenaamde grondige analyse van bestaande onderzoeken. Het is een selectief onderzoek geweest naar wat de ICNIRP het beste ‘past’. De wetenschappers die wel waarschuwen en onderzoeken hebben verricht zijn niet meegenomen in het onderzoek. Vroeger op school kreeg je een onvoldoende!

De nieuwste normen
De normen van 1998 bestrijken het hele frequentiegebied van net boven 10 hertz (Hz) tot 400 megahertz (MHz). De nieuwste normen gaan uit van 100 KHz (kilohertz) tot 300 gigahertz (GHz). De nieuwe richtlijnen bevatten dan ook geen drastische aanpassingen, maar houden rekening met de hogere frequenties boven de 6 gigahertz (GHz) waar 5G gebruik van maakt. Volgens de ICNIRP bieden de normen van 1998 nog steeds een goede bescherming, al zijn ze uit de vorige eeuw. De nieuwste normen zijn alleen iets breder gemaakt zodat de tegenstanders van de uitrol van 5G niet moeten zeuren omdat het ‘ver onder de norm zal blijven’. De ICNIRP maakt tussen straling voor het hele lichaam, het hoofd en torso, en in 2020 ook voor ledematen. Voor de lage frequenties van de radiogolven, kijkt het INCIRP bijvoorbeeld eerder naar de SAR* (Specific Absorption Rate) en voor de hogere frequenties naar de power density (de tijdsnelheid van energieoverdracht per volume- eenheid of de vermogensinhoud).

* De sterkte van de straling die mobiele telefoons uitzenden wordt afgedrukt in de SAR-waarde. Het is een eenheid die uitdrukt hoeveel straling er in het lichaamsweefsel wordt geabsorbeerd, waardoor warmte opgewekt kan worden uitgedrukt in Watt per kg, oftewel W/kg. Voor frequenties tussen 100 KHz en 300 GHz is dat een SAR van 4 W/kilo.

Conclusie van het ICNIRP
De ICNIRP-richtlijnen voor het beperken van blootstelling aan elektromagnetische velden zijn bedoeld voor de bescherming van mensen die worden blootgesteld aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF). De normen van 1998 en van 2020 bestrijken beide het gebied waar mobiele telecommunicatietoepassingen in actief zijn en zijn dan ook niet wezenlijk veranderd maar aangepast aan de nieuwste technieken van de mobiele communicatie die in 2020 in gebruik is. Naast de 5G-technologie hebben de richtlijnen betrekking op toepassingen zoals, wifi, bluetooth, mobiele telefoons en hun basisstations. De publicatie vervangt de vorige richtlijn uit 1998 maar is niet echt aangepast.

Niet-ioniserend
De voorzitter van het INCIRP, E. van Rongen zegt in februari 2020 over de nieuwe richtlijnen met betrekking tot 5G: “Als je van lage naar hoge frequenties gaat, dan begin je met extreem lage frequenties zoals 50 Hz van het elektriciteitsnet, en vervolgens naar de radiogolven waar zendmasten onder vallen. Ga je daarboven dan kom je bij de infraroodstraling, vervolgens het zichtbaar licht, de ultravioletstralen en dan pas bij ioniserende stralen zoals röntgenstraling, gammastraling, enzovoort.”

                                           

*Naast voorzitter van het ICNIRP zijn de andere functies van E. van Rongen:
– Lid Nederlandse Gezondheidsraad – Commissie Elektromagnetische velden (woordvoerder en commisaris);
– Lid Commissie International Committee on Electromagnetic Safety (ICES) of the IEEE;
– Lid Internationaal Adviescomite World Health Organization International EMF Project.

De nieuwe techniek voor 5G is een laserstraal
Voor 5G wordt er gebruik gemaakt van de Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output)-techniek, die werkt met beams. De antenne bestaat feitelijk uit 64 x 64 micro antennes die in staat zijn om parallel zestien verbindingen op te zetten met mobiele apparaten. Deze verbindingen worden ‘beams’ genoemd, omdat ze een heel gerichte verbinding opzetten met de gebruiker, en deze ook volgen in zijn bewegingen. Het laserlicht, hiervoor nodig heeft een golflengte die ligt tussen de tien µm (micrometer) en 250 nm (nanometer). Wanneer een actieve smartphone (of een autonome auto) een beam verbinding maakt, worden dus alle personen die zich hier tussenin bevinden, ongevraagd gelaserd. Fietsers, voetgangers, kinderen en ouders met de kinderwagen bijvoorbeeld. In een menigte, zullen meerdere stralen die elkaar overlappen, niet te mijden zijn. En misschien zijn ze niet-ioniserend maar mensen die ongevraagd gelaserd worden, is tegen de rechten van de mens. Want heeft niet iedereen recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam?

En hebben verschillende typen laserlicht geen golflengten van infrarood-, zichtbaar- of ultraviolet licht? Hoe kunnen we dat controleren. UV-licht is wel ioniserend volgens het elektromagnetisch spectrum!

Elektrogevoeligen
E. van Rongen zegt in een interview in februari 2020, over de reeds elektrogevoelige mensen: “mensen die van zichzelf vinden dat ze elektrogevoelig zijn en met klachten kampen, hebben die klachten vast anders ook wel gehad. Er is in een onderzoek echter nooit een oorzakelijk verband gevonden tussen blootstelling aan straling en die klachten. Als je deze mensen blootstelt zonder dat ze het zouden weten, dan treden de klachten niet op. En als ze denken dat ze blootgesteld zijn, dan hebben ze er wel last van. Ga je hoger in het spectrum, dan kom je terecht bij infrarood. Van infraroodstraling (dat begint bij 300 GHz ) is bekend dat het alleen opwarming veroorzaakt en dat teveel opwarming schade kan veroorzaken. En mensen gaan ook in infraroodsauna’s zitten om op te warmen en een fijn gevoel te krijgen.”

                                           

Zo de wind waait, waait mijn rokje. Dit wil zeggen dat hij zich schikt naar de omstandigheden en de politiek schikt naar inzicht wat belangrijk is.

Maar Eric van Rongen, er zijn bepaalde cardiovasculaire aandoeningen (instabiele angina, recente hartaanval, mensen met siliconenimplantaten en ernstige vernauwing van de aortaklep) wetenschappelijk bewezen, waarbij wordt aangeraden om het gebruik van een infraroodsauna te vermijden! Geef dan ook een waarschuwing voor de nieuwste mobiele communicatietechniek van 5G! Nog beter: bescherm de mensen voor de hoeveel stralingsbelasting in het milieu met de huidige plannen voor 5G. Laat je rokje of jasje niet met de wind van de Telecomproviders meewaaien.

Verder zegt hij: “De hoogste frequentie bij 5G is 26 GHz* en die komt niet dieper dan de huid! De lagere 5G-frequenties van 3,5 GHz of 700 MHz dringen veel dieper in het lichaam door. Dus als de hogere frequenties al iets zouden veroorzaken, dan is het uitsluitend op de huid.

*volgens mij (RLL) is dit de 60 GHz en hoger, de hoogste frequentie. De frequentie waar sinds 2020 geen vergunning meer voor nodig is. Bovendien vinden medici een jeukende huid problematischer dan een pijnlijke huid. Voor jeuk zijn geen medicijnen in de reguliere geneeskunst.

https://datanews.knack.be/ict/nieuws/5g-straling-moeten-we-ons-nu-wel-of-geen-zorgen-maken/article-longread-1570291.html
https://www.stopumts.nl/pdf/Reactie%20van%20St%20EHS%20op%20kabinetsreactie%205G%20220419.pdf
https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/12471/ICNIRP%20publiceert%20nieuwe
https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/blootstellingslimieten-voor-elektromagnetische-velden
https://nl.linkedin.com/in/eric-van-rongen-73b84614/nl